Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cách nhận bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập website Danh mục cập nhật Microsoft

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

WindowsXP-KB4500331-x86-Custom-ENU.exe

D7206ACA53552FECECF72A3DEE93EB2DA0421188

7A3140B38A7C37B7635D47243BE8141199E2E8E7F5E85A966ED9C73A17A6EF56

WindowsXP-KB4500331-x86-Embedded-Custom-ENU.exe

FB2EBFE3C0FE9D4EEF23C32E53198BF4731D653D

DD6B8D66F01960485E4E400C036C9671BB9F9D1CE02AB44B666A8C67BAFA2780

WindowsServer2003-KB4500331-x64-custom-ENU.exe

E2FD240C402134839CFA22227B11A5EC80DDAFCF

D3D49DC82CD6ACE28150BBC040431F7988F346385C1DF533D043C6C9C30E4AE9

WindowsServer2003-KB4500331-x86-custom-ENU.exe

62D416D73D413B590DF86224B32A52E56087D4C0

18081719DC28CD40FCEE32572708E9D489C64EEB3B6EF156E88E43ED46B40FEA

Thông tin tệp Windows XP

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Termdd.sys

5.1.2600.7701

40,968

19-Apr-2019

18:02

x86

Thông tin tệp Windows Server 2003

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Termdd.sys

5.2.3790.6787

72,840

19-Apr-2019

03:09

x64

Updspapi.dll

6.3.4.1

462,128

19-Apr-2019

03:10

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Termdd.sys

5.2.3790.6787

42,632

19-Apr-2019

17:58

x86

Updspapi.dll

6.3.4.1

379,184

29-Jan-2018

22:17

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×