Tóm tắt

Một lỗ hổng thực thi mã từ xa có trong Visual Studio phần mềm nếu phần mềm không kiểm tra đánh dấu nguồn của tệp dự án phiên bản. Vấn đề này ảnh hưởng đến Microsoft Expression Blend 3. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy đi tới CVE 2018 8172.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Bấm vào đây để tải xuống bản Cập Nhật cho Microsoft Expression Blend 3 SP1.

Lưu ý Để đăng nhập, bạn phải sử dụng Visual Studio đăng ký tài khoản của bạn khi bạn được nhắc. Nếu bạn chưa đăng ký Visual Studio, bạn có thể tạo một miễn phí bằng cách nhấp vào tạo tài khoản Microsoft mới trang đăng nhập.

Thông tin Bổ sung

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update: FAQ Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố của TechNet Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin tệp

Tên tập tin

Sha256hash

Sha1hash

Md5hash

Blend_Trial_de.exe

1054D4F66ADA66F6B7384D2BDF1096173463A5B41B5CCE6A74269A4E9815B8C2

95FB207C51888C213C94CA4AD11C877FAFB09B46

0B046E6C0A78629ED415F2E70A23FAD4

Blend_Trial_en.exe

7FC0782E867363E20D1D7634C6CA13794DD909E4D6313AC9E79A329CAAC456B1

E779C987B2BDB3D6B9793EDC4372143C8BE1355E

21590A34560647501E62832D67A0674B

Blend_Trial_es.exe

B5734A91C6113492A12F14EBE610EFE6FBF5FE11A81F80EA41D1E85462CC0415

D3E5813E945C7AD5DCC2FD1CDA156B6BD827091E

AECBBAFEFF73476067BAE7019BA44AE4

Blend_Trial_fr.exe

3544664FBF63DBEDF3F7EFD0C3A372DACC6D8164241226F02C1B2550379AA6AE

22CC93F976961C29009FBD039AC707784C826A63

1AA40FF6A49A5CE620660AB25E76B581

Blend_Trial_it.exe

FC1DA5FF63812AFCCF0AD62FD6F5BFB4A1B17F0A0883AEDEC4E391D5B466EE95

0C2A6A5698F7E97BDC4DC8A899863848EE295B9E

C10DBA55B2A5150B48BA36515351AE23

Blend_Trial_ja.exe

B9ED88BEBD16EFCDC93FBE94F67919F9CB5BDB137D0D2F1AA6E6496C2250BBD6

B3E9E5554F3F986137F2ACEB6F25F17B23F44B0B

4A6DCF744A68B71440EC6C9850BB3819

Blend_Trial_ko.exe

F65F32756AC1AD301B34B17B93E8E31575119AC7530A74948E776C5EF4AB7FBF

ABA898410B38C6B33E3EA1019539D19B8712001F

1FDE8DE4127FDF76ED03C3301D018CFD

Blend_Trial_zh-Hans.exe

D3820D8E841B2CF47535C7815A5793A4C05ED343C2E515DB18A474FF17C686D5

8BAAA67D4579AB592FBF2D54DBA35860C551E34A

6A772572FCAF29B398799573A0238F98

Blend_Trial_zh-Hant.exe

73EE5C068AC96F6CC547F9213FF21FF9215571C17F4977976BB47C72E1A28B4B

50E5B7353028101416632E2C240E4712F3884B84

E4B6356C355AABEEBA545F000FCC50DE

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×