Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2019-0594Microsoft lỗ hổng thường tiếp xúc CVE-2019-0604.

Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của Microsoft SharePoint Server 2019 cài đặt.

Cải tiến và sửa chữa

Bản Cập Nhật bảo mật này chứa các cải tiến và sửa chữa:

 • Khi bạn chạy một truy vấn tìm kiếm chứa tham số truy vấn SortList bằng cách sử dụng giao diện còn lại, truy vấn không thành công và tạo ra một ngoại lệ SearchServiceException. Điều này có thể xảy ra do tham số SortList chữ.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  2778133

 • Khi bạn chỉ mục một tài liệu để tìm kiếm, số lượng thẻ duy nhất cho mỗi trường bây giờ tăng từ 10.000 1.000.000 trước khi trường tài liệu bị cắt bớt.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  2778059

 • Giao diện ứng dụng dịch vụ tìm kiếm hiện đang công khai. Bây giờ có thể tạo một ứng dụng tìm kiếm tùy chỉnh sử dụng giao diện ứng dụng dịch vụ tìm kiếm.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  2778123

 • Bản cập nhật này giúp cải tiến cho phép thời Nhật mới trong SharePoint Server 2019 khi có sẵn.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3452319

 • Bản cập nhật này khắc phục sự cố ảnh hưởng đến tích hợp SharePoint với Office Online Server. Khi bạn chọn tuỳ chọn mở trong Word trực tuyến cho tài liệu Word, tài liệu không xuất hiện. Khắc phục sự cố này cũng cải thiện bản dịch và nội địa hóa các chuỗi khác nhau trong các tính năng hiện đại, chẳng hạn như danh sách hiện đại và thư viện hiện đại.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3452386

 • Bản cập nhật này khắc phục liên kết Trợ giúp trên một trang SharePoint Trung tâm quản trị để trỏ tới Trung tâm quản trị trợ giúp thay vì người dùng trợ giúp.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3452163 3452165

 • Khi bạn tạo một trang web nhóm hoặc trang web nhóm cổ điển Trung tâm quản trị SharePoint Server 2019 tại chỗ, mô tả tham khảo Office 365. Điều này là không chính xác. Mô tả bây giờ là chính xác hơn.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3447727

 • Bản cập nhật này thêm khả năng thay đổi loại thời gian tác vụ thông qua mô hình đối tượng phía máy khách (CSOM) sau khi tác vụ được tạo ra.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3450837

 • Bạn không thể đặt mô tả giá trị bảng tìm kiếm để trống thông qua mô hình đối tượng phía máy khách (CSOM).

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3450840

 • Bạn không thể nhận được tất cả các chi tiết của một liên kết phụ thuộc, chẳng hạn như thời gian trễ và thuộc tính UID dự án, thông qua mô hình đối tượng phía máy khách (CSOM).

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3450851

 • Sau khi nâng cấp v2v từ SharePoint Server 2016 SharePoint Server 2019, PerformancePoint và dịch vụ hồ sơ người dùng ứng dụng cơ sở dữ liệu không có mức độ tương thích mong đợi.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3451180

 • Vì tính năng đa cho thuê không có sẵn trong SharePoint Server 2019 tại chỗ, bản cập nhật này loại bỏ tùy chọn nhiều thuê trên trang Trung tâm quản trị (Irmadmin. aspx) trong SharePoint Server 2019.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3451723

 • Blob bộ nhớ đệm không thành công vì logic mới để thay thế truy cập siêu dữ liệu yêu cầu quyền quản trị viên cục bộ cho tài khoản vùng ứng dụng.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3452299

Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

Bản cập nhật này cũng khắc phục OfficeMain: 3452319 OfficeMain: 3452386

Làm thế nào để có được và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, xem thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 12 tháng 2 năm 2019.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành 4461634.

Thông tin về băm tệp

sts2019-kb4462171-fullfile-x64-glb.exe

04E9F564916CDB2B3B0177518F363517C100A599

DCD279114CDFA42196C3A793A9F09704689A745C21DC566FFA1666A49BA3E0D1

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10341.20000

1001096

16-Jan-19

09:43

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10341.20000

616792

16-Jan-19

09:45

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575532

16-Jan-19

09:32

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10341.20000

16094328

16-Jan-19

09:47

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10341.20000

16094328

16-Jan-19

09:47

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10341.20000

16094328

16-Jan-19

09:47

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10341.20000

16094328

16-Jan-19

09:47

prodfeat.xml

feature.xml

616

16-Jan-19

09:33

astcmmn_js

assetcommon.js

18253

16-Jan-19

09:23

astpkrs_js

assetpickers.js

68292

16-Jan-19

09:23

sm.js

cmssitemanager.js

29279

16-Jan-19

09:24

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6015

16-Jan-19

09:24

editmenu_js

editingmenu.js

11359

16-Jan-19

09:24

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30327

16-Jan-19

09:25

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47725

16-Jan-19

09:24

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2950

16-Jan-19

09:23

select_js

select.js

2387

16-Jan-19

09:23

slctctls_js

selectorcontrols.js

13288

16-Jan-19

09:23

serializ_js

serialize.js

3219

16-Jan-19

09:24

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13367

16-Jan-19

09:24

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5455

16-Jan-19

09:23

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

16-Jan-19

09:24

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19407

16-Jan-19

09:25

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

16-Jan-19

09:23

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84979

16-Jan-19

09:23

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

16-Jan-19

09:23

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49716

16-Jan-19

09:24

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

16-Jan-19

09:23

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36522

16-Jan-19

09:24

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6653

16-Jan-19

09:24

spelchek_js

spellchecker.js

34657

16-Jan-19

09:23

videoportal.js

videoportal.js

14742

16-Jan-19

09:24

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10341.20000

5526672

16-Jan-19

09:53

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10341.20000

5526672

16-Jan-19

09:53

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10341.20000

5526672

16-Jan-19

09:53

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

16-Jan-19

09:30

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

16-Jan-19

09:44

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

16-Jan-19

09:44

asflds.xml

assetfields.xml

1366

16-Jan-19

09:45

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

16-Jan-19

09:43

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

16-Jan-19

09:43

aslibft.xml

feature.xml

2763

16-Jan-19

09:45

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

16-Jan-19

09:44

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

16-Jan-19

09:45

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

16-Jan-19

09:53

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

16-Jan-19

09:52

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

16-Jan-19

09:40

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

16-Jan-19

09:42

convfeat.xml

feature.xml

766

16-Jan-19

09:41

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

16-Jan-19

09:41

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

16-Jan-19

09:40

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

16-Jan-19

09:33

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

16-Jan-19

09:32

xspfeat.xml

feature.xml

1514

16-Jan-19

09:32

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

16-Jan-19

09:23

depfeat.xml

feature.xml

788

16-Jan-19

09:25

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

16-Jan-19

09:52

pefeat.xml

feature.xml

793

16-Jan-19

09:52

enthmft.xml

feature.xml

564

16-Jan-19

09:24

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

16-Jan-19

09:23

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

16-Jan-19

09:37

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

16-Jan-19

09:37

enfet.xml

feature.xml

1168

16-Jan-19

09:36

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

16-Jan-19

09:24

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

16-Jan-19

09:23

enlayfet.xml

feature.xml

1618

16-Jan-19

09:24

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

16-Jan-19

09:23

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

16-Jan-19

09:24

ewiki2.xml

feature.xml

766

16-Jan-19

09:41

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

16-Jan-19

09:54

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

16-Jan-19

09:54

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

16-Jan-19

09:54

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

16-Jan-19

09:53

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

16-Jan-19

09:53

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

16-Jan-19

09:54

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

16-Jan-19

09:53

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

16-Jan-19

09:53

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

16-Jan-19

09:54

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

16-Jan-19

09:53

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

16-Jan-19

09:54

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

16-Jan-19

09:53

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

16-Jan-19

09:54

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

16-Jan-19

09:53

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

16-Jan-19

09:54

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

16-Jan-19

09:54

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

16-Jan-19

09:53

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

16-Jan-19

09:53

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

16-Jan-19

09:54

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

16-Jan-19

09:53

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

16-Jan-19

09:54

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

16-Jan-19

09:54

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

16-Jan-19

09:53

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

16-Jan-19

09:53

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

16-Jan-19

09:53

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

16-Jan-19

09:54

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

16-Jan-19

09:54

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

16-Jan-19

09:54

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

16-Jan-19

09:53

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

16-Jan-19

09:54

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

16-Jan-19

09:53

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

16-Jan-19

09:31

mwpfeat.xml

feature.xml

940

16-Jan-19

09:30

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

16-Jan-19

09:31

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

16-Jan-19

09:31

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

16-Jan-19

09:30

pnfeat.xml

feature.xml

782

16-Jan-19

09:42

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

16-Jan-19

09:42

plnfeat.xml

feature.xml

760

16-Jan-19

09:42

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

16-Jan-19

09:40

tpfeat.xml

feature.xml

2846

16-Jan-19

09:30

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

16-Jan-19

09:31

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

16-Jan-19

09:31

tptltsch.xml

schema.xml

4088

16-Jan-19

09:24

pclts.xml

schema.xml

2354

16-Jan-19

09:34

pcltf.xml

feature.xml

857

16-Jan-19

09:50

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

16-Jan-19

09:49

pcfeat.xml

feature.xml

1699

16-Jan-19

09:29

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

16-Jan-19

09:29

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

16-Jan-19

09:29

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

16-Jan-19

09:29

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

16-Jan-19

09:30

pubpubpf.xml

feature.xml

551

16-Jan-19

09:56

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

16-Jan-19

09:56

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

16-Jan-19

09:31

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

16-Jan-19

09:30

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

16-Jan-19

09:31

pubfeat.xml

feature.xml

2696

16-Jan-19

09:30

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

16-Jan-19

09:31

provui.xml

provisionedui.xml

40574

16-Jan-19

09:30

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

16-Jan-19

09:30

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

16-Jan-19

09:30

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

16-Jan-19

09:30

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

16-Jan-19

09:31

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

16-Jan-19

09:31

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

16-Jan-19

09:31

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

16-Jan-19

09:31

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

16-Jan-19

09:48

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

16-Jan-19

09:49

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

16-Jan-19

09:49

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

16-Jan-19

09:48

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

16-Jan-19

09:49

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

16-Jan-19

09:48

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

16-Jan-19

09:49

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

16-Jan-19

09:49

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

16-Jan-19

09:49

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

16-Jan-19

09:49

pubmelem.xml

elements.xml

4149

16-Jan-19

09:29

pubmele2.xml

elements2.xml

592

16-Jan-19

09:30

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

16-Jan-19

09:30

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

16-Jan-19

09:30

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

16-Jan-19

09:29

pubprft.xml

feature.xml

758

16-Jan-19

09:23

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

16-Jan-19

09:48

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

16-Jan-19

09:48

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

16-Jan-19

09:48

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

16-Jan-19

09:48

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

16-Jan-19

09:47

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

16-Jan-19

09:47

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

16-Jan-19

09:48

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

16-Jan-19

09:48

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

16-Jan-19

09:47

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

16-Jan-19

09:48

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

16-Jan-19

09:48

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

16-Jan-19

09:48

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

16-Jan-19

09:37

rollplf.xml

feature.xml

862

16-Jan-19

09:49

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

16-Jan-19

09:50

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

16-Jan-19

09:50

rollpf.xml

feature.xml

816

16-Jan-19

09:46

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

16-Jan-19

09:44

seofeatu.xml

feature.xml

1253

16-Jan-19

09:55

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

16-Jan-19

09:54

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

16-Jan-19

09:55

sppelm.xml

elements.xml

1843

16-Jan-19

09:39

sppfea.xml

feature.xml

1015

16-Jan-19

09:40

saicona.xml

consoleaction.xml

412

16-Jan-19

09:23

saifeat.xml

feature.xml

1324

16-Jan-19

09:24

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

16-Jan-19

09:24

saisset.xml

sitesettings.xml

584

16-Jan-19

09:24

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

16-Jan-19

09:49

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

16-Jan-19

09:49

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

16-Jan-19

09:49

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

16-Jan-19

09:49

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

16-Jan-19

09:49

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

16-Jan-19

09:48

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

16-Jan-19

09:49

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

16-Jan-19

09:48

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

16-Jan-19

09:48

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

16-Jan-19

09:49

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

16-Jan-19

09:48

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

16-Jan-19

09:48

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

16-Jan-19

09:48

sbwpages.xml

pages.xml

13120

16-Jan-19

09:49

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

16-Jan-19

09:48

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

16-Jan-19

09:49

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

16-Jan-19

09:48

sbwsearch.xml

search.xml

2352

16-Jan-19

09:49

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

16-Jan-19

09:49

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

16-Jan-19

09:49

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

16-Jan-19

09:49

sbwcss.xml

styles.xml

625

16-Jan-19

09:49

sbwwps.xml

webparts.xml

509

16-Jan-19

09:48

sbwfsf.xml

feature.xml

708

16-Jan-19

09:36

scfeatr.xml

feature.xml

856

16-Jan-19

09:48

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

16-Jan-19

09:47

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

16-Jan-19

09:47

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

16-Jan-19

09:31

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

16-Jan-19

09:31

topicplf.xml

feature.xml

732

16-Jan-19

09:52

topicpf.xml

feature.xml

713

16-Jan-19

09:47

plnkfeat.xml

feature.xml

621

16-Jan-19

09:37

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

16-Jan-19

09:36

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

16-Jan-19

09:38

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

16-Jan-19

09:43

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

16-Jan-19

09:43

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

16-Jan-19

09:30

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

16-Jan-19

09:53

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

16-Jan-19

09:54

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10341.20000

3090040

16-Jan-19

09:53

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10341.20000

883320

16-Jan-19

09:56

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10341.20000

1298784

16-Jan-19

09:47

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10341.20000

355504

16-Jan-19

09:48

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10341.20000

2130592

16-Jan-19

09:47

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

17-Jan-19

04:55

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

17-Jan-19

04:55

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

17-Jan-19

04:55

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

17-Jan-19

04:55

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

17-Jan-19

04:55

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

17-Jan-19

04:55

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

17-Jan-19

04:55

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

17-Jan-19

04:55

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

17-Jan-19

04:55

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

17-Jan-19

04:55

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

17-Jan-19

04:55

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

17-Jan-19

04:55

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

17-Jan-19

04:55

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

17-Jan-19

04:55

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

17-Jan-19

04:55

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

17-Jan-19

04:55

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

17-Jan-19

04:55

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

17-Jan-19

04:55

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

17-Jan-19

04:55

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

17-Jan-19

04:55

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

17-Jan-19

04:55

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

17-Jan-19

04:55

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

17-Jan-19

04:55

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10341.20000

2249080

16-Jan-19

09:23

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10341.20000

327904

16-Jan-19

09:25

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

16-Jan-19

09:33

sldlib.js

sldlib.js

29295

16-Jan-19

09:53

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

16-Jan-19

09:28

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

16-Jan-19

09:26

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10341.20000

390344

16-Jan-19

09:56

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10341.20000

390344

16-Jan-19

09:56

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10341.20000

14543992

16-Jan-19

09:32

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10341.20000

14543992

16-Jan-19

09:32

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10341.20000

14543992

16-Jan-19

09:32

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10341.20000

14543992

16-Jan-19

09:32

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10341.20000

4582224

16-Jan-19

09:26

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10341.20000

5636728

16-Jan-19

09:28

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10341.20000

12569720

16-Jan-19

09:39

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10341.20000

12569720

16-Jan-19

09:39

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10341.20000

12569720

16-Jan-19

09:39

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10341.20000

12569720

16-Jan-19

09:39

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10341.20000

3972216

16-Jan-19

09:52

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10341.20000

3972216

16-Jan-19

09:52

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10341.20000

3972216

16-Jan-19

09:52

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10341.20000

3972216

16-Jan-19

09:52

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10341.20000

14536312

16-Jan-19

09:36

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10341.20000

14536312

16-Jan-19

09:36

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10341.20000

14536312

16-Jan-19

09:36

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10341.20000

14536312

16-Jan-19

09:36

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10341.20000

18188416

16-Jan-19

09:58

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10341.20000

18188416

16-Jan-19

09:58

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10341.20000

18188416

16-Jan-19

09:58

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10341.20000

18188416

16-Jan-19

09:58

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10341.20000

2884216

16-Jan-19

09:37

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10341.20000

2893656

16-Jan-19

09:37

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10341.20000

748160

16-Jan-19

09:55

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10341.20000

748160

16-Jan-19

09:55

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10341.20000

294584

16-Jan-19

09:47

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10341.20000

496312

16-Jan-19

09:46

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50904

16-Jan-19

09:50

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10341.20000

1060048

16-Jan-19

09:57

ugcdot.xml

feature.xml

629

16-Jan-19

09:47

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10341.20000

755904

16-Jan-19

09:58

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10341.20000

3050304

16-Jan-19

09:57

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10341.20000

3050304

16-Jan-19

09:57

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10341.20000

1665168

16-Jan-19

09:57

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10341.20000

1752920

16-Jan-19

09:58

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10341.20000

1752920

16-Jan-19

09:58

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10341.20000

1752920

16-Jan-19

09:58

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

42433

17-Jan-19

05:09

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

90619

17-Jan-19

05:09

addgal.xap

addgallery.xap

428188

17-Jan-19

05:09

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

100689

17-Jan-19

05:09

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

394542

17-Jan-19

05:09

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

321016

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

233193

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

233193

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

233193

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

233193

17-Jan-19

05:09

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

482261

17-Jan-19

05:09

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

194591

17-Jan-19

05:10

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

194591

17-Jan-19

05:10

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

194591

17-Jan-19

05:10

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

194591

17-Jan-19

05:10

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

530389

17-Jan-19

05:10

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10341.20000

12235624

16-Jan-19

09:30

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10341.20000

12235624

16-Jan-19

09:30

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14355

16-Jan-19

09:57

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10341.20000

16878272

16-Jan-19

09:39

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10341.20000

399472

16-Jan-19

09:40

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10341.20000

399480

16-Jan-19

09:32

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8400835

16-Jan-19

09:58

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10341.20000

10374264

16-Jan-19

09:33

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10341.20000

4382840

16-Jan-19

09:32

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10341.20000

9610864

16-Jan-19

09:33

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10341.20000

1905776

16-Jan-19

09:32

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10341.20000

1905776

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10341.20000

399072

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10341.20000

399072

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10341.20000

889560

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10341.20000

889560

16-Jan-19

09:32

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10341.20000

1302752

16-Jan-19

09:33

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1017703

16-Jan-19

09:33

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

616270

16-Jan-19

09:32

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10341.20000

2766560

16-Jan-19

09:33

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10341.20000

1008760

16-Jan-19

09:26

pwa.resx

pwa.resx

824177

16-Jan-19

09:28

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10341.20000

27256

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10341.20000

109872248

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10341.20000

25216

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10341.20000

25416

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10341.20000

33608

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10341.20000

55144

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10341.20000

1542264

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10341.20000

26744

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10341.20000

2106488

16-Jan-19

09:54

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10341.20000

26440

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10341.20000

33223288

16-Jan-19

09:53

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10341.20000

9896568

16-Jan-19

09:54

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10341.20000

41080

16-Jan-19

09:54

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10341.20000

24641144

16-Jan-19

09:54

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10341.20000

1874616

16-Jan-19

09:55

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10341.20000

2140040

16-Jan-19

09:56

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10341.20000

331112

16-Jan-19

09:56

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10341.20000

168568

16-Jan-19

09:32

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10341.20000

45688

16-Jan-19

09:51

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10341.20000

410752

16-Jan-19

09:37

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10341.20000

70776

16-Jan-19

09:56

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10341.20000

136312

16-Jan-19

09:35

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10341.20000

39248

16-Jan-19

09:56

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10341.20000

95864

16-Jan-19

09:54

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10341.20000

591208

16-Jan-19

09:56

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10341.20000

141128

16-Jan-19

09:57

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380392

16-Jan-19

09:48

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204087

16-Jan-19

09:48

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

16-Jan-19

09:29

srchuicc.js

searchui.js

50907

16-Jan-19

09:30

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10341.20000

21182592

16-Jan-19

09:28

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10341.20000

21182592

16-Jan-19

09:28

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10341.20000

493744

16-Jan-19

09:58

setup.exe

setup.exe

16.0.10341.20000

1275520

16-Jan-19

09:57

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10341.20000

1275520

16-Jan-19

09:57

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10341.20000

17390384

16-Jan-19

09:57

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10341.20000

17390392

16-Jan-19

09:58

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10341.20000

13102240

16-Jan-19

09:55

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10341.20000

990528

16-Jan-19

09:27

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10341.20000

74328

16-Jan-19

09:57

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10341.20000

2295144

16-Jan-19

09:55

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

16-Jan-19

09:33

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

983

16-Jan-19

09:32

bitreeview.js

bitreeview.js

12879

16-Jan-19

09:32

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

16-Jan-19

09:33

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54228

16-Jan-19

09:32

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

16-Jan-19

09:32

followedtags.js

followedtags.js

2726

16-Jan-19

09:32

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

16-Jan-19

09:32

followingcommon.js

followingcommon.js

9646

16-Jan-19

09:33

group.debug.js

group.debug.js

125958

16-Jan-19

09:33

group.js

group.js

75983

16-Jan-19

09:33

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

16-Jan-19

09:32

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3285

16-Jan-19

09:32

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8799

16-Jan-19

09:33

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21157

16-Jan-19

09:33

kpilro.js

kpilro.js

3182

16-Jan-19

09:32

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

16-Jan-19

09:32

mrudocs.js

mrudocs.js

5862

16-Jan-19

09:33

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

16-Jan-19

09:32

mydocs.js

mydocs.js

34453

16-Jan-19

09:33

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

16-Jan-19

09:32

mylinks.js

mylinks.js

2629

16-Jan-19

09:33

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74467

16-Jan-19

09:32

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41288

16-Jan-19

09:33

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

16-Jan-19

09:32

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7017

16-Jan-19

09:32

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

16-Jan-19

09:33

portal.js

portal.js

52489

16-Jan-19

09:33

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

16-Jan-19

09:32

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28062

16-Jan-19

09:33

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

16-Jan-19

09:33

projectsummary.js

projectsummary.js

13118

16-Jan-19

09:32

ratings.js

ratings.js

18205

16-Jan-19

09:32

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

16-Jan-19

09:32

reputation.js

reputation.js

3428

16-Jan-19

09:33

soccom.js

socialcomment.js

23526

16-Jan-19

09:32

socdata.js

socialdata.js

14889

16-Jan-19

09:32

soctag.js

socialtag.js

9992

16-Jan-19

09:33

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

16-Jan-19

09:33

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18260

16-Jan-19

09:32

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

16-Jan-19

09:32

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8782

16-Jan-19

09:32

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

16-Jan-19

09:33

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7592

16-Jan-19

09:32

communities.js

sp.ui.communities.js

43973

16-Jan-19

09:33

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8538

16-Jan-19

09:32

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9997

16-Jan-19

09:32

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8223

16-Jan-19

09:32

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

16-Jan-19

09:32

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2210

16-Jan-19

09:32

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

16-Jan-19

09:33

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24710

16-Jan-19

09:33

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

16-Jan-19

09:33

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20180

16-Jan-19

09:32

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

16-Jan-19

09:32

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3068

16-Jan-19

09:32

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

16-Jan-19

09:33

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230147

16-Jan-19

09:32

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

16-Jan-19

09:32

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75538

16-Jan-19

09:33

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

16-Jan-19

09:32

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

16-Jan-19

09:32

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

16-Jan-19

09:32

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7266

16-Jan-19

09:32

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

16-Jan-19

09:32

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

16-Jan-19

09:32

people.js

sp.ui.people.js

59577

16-Jan-19

09:33

people.js1

sp.ui.people.js

59577

16-Jan-19

09:33

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

16-Jan-19

09:33

spui_person.js

sp.ui.person.js

10324

16-Jan-19

09:33

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

16-Jan-19

09:32

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15123

16-Jan-19

09:32

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

16-Jan-19

09:32

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11909

16-Jan-19

09:32

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

16-Jan-19

09:32

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25974

16-Jan-19

09:33

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20740

16-Jan-19

09:33

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10341.20000

360576

16-Jan-19

09:27

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10341.20000

360576

16-Jan-19

09:27

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10341.20000

7001728

16-Jan-19

09:38

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10341.20000

7001728

16-Jan-19

09:38

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10341.20000

696976

16-Jan-19

09:48

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10341.20000

1181640

16-Jan-19

09:48

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10341.20000

144624

16-Jan-19

09:54

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10341.20000

658784

16-Jan-19

09:39

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10341.20000

862336

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10341.20000

862336

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10341.20000

807576

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10341.20000

822944

16-Jan-19

09:53

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10341.20000

822944

16-Jan-19

09:53

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10341.20000

749488

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10341.20000

749488

16-Jan-19

09:52

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10341.20000

806576

16-Jan-19

09:52

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10341.20000

2193040

16-Jan-19

09:33

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10341.20000

6903440

16-Jan-19

09:50

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10341.20000

1074320

16-Jan-19

09:56

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10341.20000

105616

16-Jan-19

09:57

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10341.20000

547232

16-Jan-19

09:36

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10341.20000

818384

16-Jan-19

09:35

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10341.20000

38533728

16-Jan-19

09:32

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10341.20000

38533728

16-Jan-19

09:32

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10341.20000

1417360

16-Jan-19

09:31

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10341.20000

2454752

16-Jan-19

09:27

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10341.20000

784528

16-Jan-19

09:40

applications.asx_0014

applications.aspx

3954

16-Jan-19

09:42

apps.asx_0014

apps.aspx

3930

16-Jan-19

09:41

backups.asx_0014

backups.aspx

3939

16-Jan-19

09:40

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

3978

16-Jan-19

09:41

default.asx_0014

default.aspx

5396

16-Jan-19

09:42

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

3997

16-Jan-19

09:42

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3948

16-Jan-19

09:41

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5136

16-Jan-19

09:42

security.asx_0014

security.aspx

3942

16-Jan-19

09:41

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

3960

16-Jan-19

09:42

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

3975

16-Jan-19

09:42

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20641

16-Jan-19

09:50

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11659

16-Jan-19

09:50

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

16-Jan-19

09:50

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22931

16-Jan-19

09:49

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

16-Jan-19

09:50

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3693

16-Jan-19

09:49

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

16-Jan-19

09:50

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11550

16-Jan-19

09:49

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

16-Jan-19

09:50

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1474

16-Jan-19

09:49

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

16-Jan-19

09:50

autofill.js

autofill.js

11560

16-Jan-19

09:50

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

16-Jan-19

09:50

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8987

16-Jan-19

09:50

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

16-Jan-19

09:49

bform.js

bform.js

259447

16-Jan-19

09:50

blank.debug.js

blank.debug.js

755

16-Jan-19

09:50

blank.js

blank.js

454

16-Jan-19

09:50

callout.debug.js

callout.debug.js

92039

16-Jan-19

09:50

callout.js

callout.js

29821

16-Jan-19

09:50

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

16-Jan-19

09:49

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2741

16-Jan-19

09:50

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

155351

16-Jan-19

09:50

clientforms.js

clientforms.js

78855

16-Jan-19

09:50

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83399

16-Jan-19

09:49

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44296

16-Jan-19

09:50

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

16-Jan-19

09:49

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12958

16-Jan-19

09:50

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

397742

16-Jan-19

09:50

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203207

16-Jan-19

09:50

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

16-Jan-19

09:50

comval.js

commonvalidation.js

4222

16-Jan-19

09:50

core.debug.js

core.debug.js

955606

16-Jan-19

09:49

core.js_0001

core.js

506884

16-Jan-19

09:50

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

42912

16-Jan-19

09:50

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18730

16-Jan-19

09:50

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160256

16-Jan-19

09:49

datepick.js

datepicker.js

71406

16-Jan-19

09:50

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

16-Jan-19

09:49

designgallery.js

designgallery.js

29173

16-Jan-19

09:50

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

16-Jan-19

09:50

devdash.js

devdash.js

38402

16-Jan-19

09:50

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237831

16-Jan-19

09:49

dragdrop.js

dragdrop.js

122516

16-Jan-19

09:50

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

16-Jan-19

09:50

entityeditor.js

entityeditor.js

38997

16-Jan-19

09:49

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

16-Jan-19

09:50

filepreview.js

filepreview.js

14044

16-Jan-19

09:50

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

16-Jan-19

09:50

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1861

16-Jan-19

09:50

form.debug.js

form.debug.js

241306

16-Jan-19

09:50

form.js

form.js

129250

16-Jan-19

09:50

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

16-Jan-19

09:49

ganttscr.js

ganttscript.js

5098

16-Jan-19

09:50

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

40968

16-Jan-19

09:50

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15411

16-Jan-19

09:50

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

16-Jan-19

09:50

groupboard.js

groupboard.js

9548

16-Jan-19

09:49

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

16-Jan-19

09:49

gip.js

groupeditempicker.js

12055

16-Jan-19

09:50

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

16-Jan-19

09:50

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20086

16-Jan-19

09:50

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

16-Jan-19

09:49

imglib.js

imglib.js

53905

16-Jan-19

09:50

init.debug.js

init.debug.js

626353

16-Jan-19

09:39

init.js_0001

init.js

302970

16-Jan-19

09:50

inplview.debug.js

inplview.debug.js

155120

16-Jan-19

09:50

inplview.js

inplview.js

79289

16-Jan-19

09:49

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1185607

16-Jan-19

09:49

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

16-Jan-19

09:50

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42304

16-Jan-19

09:50

jsgrid.js

jsgrid.js

444679

16-Jan-19

09:49

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11516

16-Jan-19

09:50

listview.debug.js

listview.debug.js

930411

16-Jan-19

09:49

listview.js

listview.js

399997

16-Jan-19

09:50

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

16-Jan-19

09:50

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15542

16-Jan-19

09:49

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

16-Jan-19

09:50

menu.js_0001

menu.js

52559

16-Jan-19

09:50

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

16-Jan-19

09:50

mountpt.js

mountpoint.js

6211

16-Jan-19

09:50

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

16-Jan-19

09:50

mquery.js

mquery.js

22614

16-Jan-19

09:49

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714303

16-Jan-19

09:50

ms.rte.js

ms.rte.js

401119

16-Jan-19

09:50

offline.debug.js

offline.debug.js

22145

16-Jan-19

09:50

offline.js

offline.js

11374

16-Jan-19

09:49

ows.debug.js

ows.debug.js

714077

16-Jan-19

09:50

ows.js

ows.js

376870

16-Jan-19

09:50

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24730

16-Jan-19

09:50

owsbrows.js

owsbrows.js

13191

16-Jan-19

09:49

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84676

16-Jan-19

09:50

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

16-Jan-19

09:49

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74048

16-Jan-19

09:50

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3555

16-Jan-19

09:50

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

16-Jan-19

09:50

roamingapps.js

roamingapps.js

21853

16-Jan-19

09:49

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

16-Jan-19

09:50

sharing.js

sharing.js

135348

16-Jan-19

09:49

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

16-Jan-19

09:50

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5805

16-Jan-19

09:50

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

16-Jan-19

09:50

singlesignon.js

singlesignon.js

6060

16-Jan-19

09:49

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

16-Jan-19

09:50

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

16-Jan-19

09:50

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1119

16-Jan-19

09:49

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1119

16-Jan-19

09:49

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

16-Jan-19

09:50

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21841

16-Jan-19

09:50

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

165966

16-Jan-19

09:38

sp.core.js

sp.core.js

87861

16-Jan-19

09:49

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

113759

16-Jan-19

09:50

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

65481

16-Jan-19

09:49

sp.debug.js

sp.debug.js

1706283

16-Jan-19

09:50

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

16-Jan-19

09:50

sp.exp.js

sp.exp.js

24498

16-Jan-19

09:50

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

16-Jan-19

09:49

sp.init.js

sp.init.js

32952

16-Jan-19

09:50

sp.js

sp.js

1044861

16-Jan-19

09:50

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

16-Jan-19

09:50

spmap.js

sp.map.js

8531

16-Jan-19

09:49

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

16-Jan-19

09:50

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1395

16-Jan-19

09:49

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

16-Jan-19

09:49

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63696

16-Jan-19

09:50

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

16-Jan-19

09:50

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222917

16-Jan-19

09:49

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

16-Jan-19

09:38

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115684

16-Jan-19

09:50

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

16-Jan-19

09:50

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20442

16-Jan-19

09:50

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

440500

16-Jan-19

09:50

sp.storefront.js

sp.storefront.js

296736

16-Jan-19

09:50

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

16-Jan-19

09:50

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11611

16-Jan-19

09:50

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

16-Jan-19

09:50

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27972

16-Jan-19

09:50

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278348

16-Jan-19

09:50

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143407

16-Jan-19

09:50

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

16-Jan-19

09:49

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7682

16-Jan-19

09:50

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

16-Jan-19

09:50

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11650

16-Jan-19

09:50

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

16-Jan-19

09:50

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31202

16-Jan-19

09:50

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

16-Jan-19

09:49

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52056

16-Jan-19

09:49

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

16-Jan-19

09:50

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39727

16-Jan-19

09:50

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

16-Jan-19

09:49

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44112

16-Jan-19

09:49

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136669

16-Jan-19

09:50

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81745

16-Jan-19

09:50

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

16-Jan-19

09:50

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

16-Jan-19

09:50

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

16-Jan-19

09:49

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18376

16-Jan-19

09:50

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

355959

16-Jan-19

09:49

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217944

16-Jan-19

09:50

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

16-Jan-19

09:50

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61800

16-Jan-19

09:50

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488181

16-Jan-19

09:50

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265637

16-Jan-19

09:49

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

192623

16-Jan-19

09:50

spgantt.js

spgantt.js

69725

16-Jan-19

09:50

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

16-Jan-19

09:50

spgridvw.js

spgridview.js

4901

16-Jan-19

09:49

start.debug.js

start.debug.js

185210

16-Jan-19

09:50

start.js

start.js

101322

16-Jan-19

09:50

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

16-Jan-19

09:49

suitelnk.js

suitelinks.js

13506

16-Jan-19

09:50

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

16-Jan-19

09:50

timecard.js

timecard.js

21190

16-Jan-19

09:50

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

16-Jan-19

09:50

wpadder.js

wpadder.js

33268

16-Jan-19

09:50

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

16-Jan-19

09:50

wpcm.js

wpcm.js

3847

16-Jan-19

09:49

store.xml

store.xml

8913339

16-Jan-19

09:47

storeazure.xml

store_azure.xml

8913339

16-Jan-19

09:48

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5504

16-Jan-19

09:56

authen.asx

authentication.aspx

13965

16-Jan-19

09:56

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4282

16-Jan-19

09:56

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6243

16-Jan-19

09:57

healrepo.asx

healthreport.aspx

6499

16-Jan-19

09:57

incemail.asx

incomingemail.aspx

22663

16-Jan-19

09:57

irmadmin.asx

irmadmin.aspx

8804

16-Jan-19

09:57

logusage.asx

logusage.aspx

14555

16-Jan-19

09:56

metrics.asx

metrics.aspx

15403

16-Jan-19

09:57

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13839

16-Jan-19

09:56

privacy.asx

privacy.aspx

10182

16-Jan-19

09:57

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5643

16-Jan-19

09:56

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

5027

16-Jan-19

09:56

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12538

16-Jan-19

09:57

sitebaks.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10389

16-Jan-19

09:56

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10764

16-Jan-19

09:57

sitequot.asx

sitequota.aspx

24455

16-Jan-19

09:56

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7731

16-Jan-19

09:57

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6322

16-Jan-19

09:57

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9571

16-Jan-19

09:56

versions.asx

versions.aspx

37378

16-Jan-19

09:57

ofadmin.aspx_tenantadmin

ta_officialfileadmin.aspx

11593

16-Jan-19

09:39

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10341.20000

631952

16-Jan-19

09:56

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10341.20000

3681632

16-Jan-19

09:51

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10341.20000

320672

16-Jan-19

09:42

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10341.20000

320672

16-Jan-19

09:42

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10341.20000

73872

16-Jan-19

09:54

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

16-Jan-19

09:52

ie50up.js

ie50up.js

81713

16-Jan-19

09:52

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

16-Jan-19

09:52

ie55up.js

ie55up.js

81174

16-Jan-19

09:52

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

16-Jan-19

09:52

non_ie.js

non_ie.js

60386

16-Jan-19

09:52

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8194

16-Jan-19

09:48

bpstd.js

bpstd.js

4666

16-Jan-19

09:48

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7940

16-Jan-19

09:48

ctp.js

ctp.js

4221

16-Jan-19

09:47

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

16-Jan-19

09:48

cvtp.js

cvtp.js

2702

16-Jan-19

09:48

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

16-Jan-19

09:47

itp.js

itp.js

9812

16-Jan-19

09:48

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

16-Jan-19

09:48

xtp.js

xtp.js

1799

16-Jan-19

09:47

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10341.20000

769416

16-Jan-19

09:31

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10341.20000

769200

16-Jan-19

09:31

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10341.20000

769408

16-Jan-19

09:30

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10341.20000

6398088

16-Jan-19

09:49

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10341.20000

3238488

16-Jan-19

09:57

sts_odspnextnewux1efa61166de43c71668b949c99f0686b

listitemformdeferred.js

2257106

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxbe3313501487c79fe05e26c262deaaa9

createsite.json

43508

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux73bf67ca708ed0b9bbee05da7d4ab95b

listitemform.json

178730

17-Jan-19

02:50

odbonedrive.json

odbonedrive.json

359240

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux0caa67c96a8a488d88a0b64e58cf6219

recyclebin.json

181108

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux82ec74261e20424f9653d60d8846afce

sitehub.json

223233

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxc2feb86763199de55a499729d395cb83

splist.json

299043

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux8c0380eb9a20542616b7c1feeac0f995

odbonedrive.js

678219

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

2822614

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2414362

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2280032

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

272957

17-Jan-19

02:50

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

610823

17-Jan-19

02:50

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

16-Jan-19

09:55

cui.js

cui.js

364464

16-Jan-19

09:54

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

16-Jan-19

09:54

xui.js

xui.js

18952

16-Jan-19

09:55

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10341.20000

12803176

16-Jan-19

09:58

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10341.20000

12803176

16-Jan-19

09:58

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

16-Jan-19

09:54

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10341.20000

3183728

16-Jan-19

09:30

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10341.20000

3183728

16-Jan-19

09:30

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10341.20000

427648

16-Jan-19

09:51

Làm thế nào để được giúp đỡ và hỗ trợ bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: tự bảo vệ mình trực tuyến Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×