Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2019-0585, Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2019-0558, Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2019-0562. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của Microsoft SharePoint Server 2019 được cài đặt trên máy tính.

Cải tiến và sửa chữa

Bản Cập Nhật bảo mật này chứa những cải tiến và khắc phục sự cố cập sau:

 • Sau khi liên kết web ứng dụng mở nền tảng giao diện (WOPI) được cấu hình trong nhóm SharePoint, ngoại lệ được ném khi bạn mở trang web SharePoint Trung tâm quản trị.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3438864

 • Khi quy tắc phân tích sự cố phụ thuộc máy chủ thiếu chạy trên máy chủ không chạy dịch vụ spwebservice , thông báo lỗi cho biết rằng một số phần web bị thiếu trong hệ thống được hiển thị trong báo cáo phân tích sự cố.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3450428

Lưu ý để khắc phục sự cố, bạn phải cài đặt kB 4461514 cùng với bản cập nhật này.

 • Bản cập nhật này loại bỏ tính năng Unifiedgroupcontentdboperations vì một ngoại lệ xảy ra khi bạn chạy lệnh cài đặt Spfeature UnifiedGroupContentDbOperations trong SharePoint Management Shell.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  OfficeMain:3448386

Làm thế nào để có được và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, xem thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 8 tháng 1 năm 2019.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật đã phát hành KB 4461548.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

sts2019-kb4461634-fullfile-x64-glb.exe

6AA1AB3F9354D1EF8BA6929619FDDDA589505053

FA42F2A6778DD4DF2D29F24B323E63A2C86C8CFEC159BE07981B0A9AD9EB969D

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10340.12101

947336

22-Dec-18

06:01

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10340.12101

616792

22-Dec-18

06:01

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575536

22-Dec-18

06:18

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10340.12101

16090440

22-Dec-18

06:03

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10340.12101

16090440

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10340.12101

16090440

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10340.12101

16090440

prodfeat.xml

feature.xml

616

22-Dec-18

06:17

astcmmn_js

assetcommon.js

18255

22-Dec-18

06:02

astpkrs_js

assetpickers.js

68294

22-Dec-18

06:03

sm.js

cmssitemanager.js

29281

22-Dec-18

06:02

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6017

22-Dec-18

06:03

editmenu_js

editingmenu.js

11361

22-Dec-18

06:03

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30329

22-Dec-18

06:02

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47727

22-Dec-18

06:03

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2952

22-Dec-18

06:03

select_js

select.js

2389

22-Dec-18

06:03

slctctls_js

selectorcontrols.js

13290

22-Dec-18

06:03

serializ_js

serialize.js

3221

22-Dec-18

06:02

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13367

22-Dec-18

06:03

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5457

22-Dec-18

06:03

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

22-Dec-18

06:03

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19409

22-Dec-18

06:03

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

22-Dec-18

06:02

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84981

22-Dec-18

06:03

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

22-Dec-18

06:03

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49718

22-Dec-18

06:02

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

22-Dec-18

06:02

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36524

22-Dec-18

06:02

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6655

22-Dec-18

06:03

spelchek_js

spellchecker.js

34659

22-Dec-18

06:02

videoportal.js

videoportal.js

14744

22-Dec-18

06:03

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10340.12101

5526880

22-Dec-18

05:58

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10340.12101

5526880

22-Dec-18

05:58

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10340.12101

5526880

22-Dec-18

05:58

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

22-Dec-18

06:00

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

14-Dec-18

04:55

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

22-Dec-18

05:54

asflds.xml

assetfields.xml

1366

22-Dec-18

05:54

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

22-Dec-18

05:52

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

14-Dec-18

04:55

aslibft.xml

feature.xml

2763

14-Dec-18

04:56

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

22-Dec-18

05:54

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

22-Dec-18

05:52

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

14-Dec-18

05:07

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

14-Dec-18

05:07

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

22-Dec-18

06:04

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

14-Dec-18

04:59

convfeat.xml

feature.xml

766

22-Dec-18

06:03

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

22-Dec-18

06:03

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

22-Dec-18

06:03

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

14-Dec-18

04:58

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

22-Dec-18

06:13

xspfeat.xml

feature.xml

1514

22-Dec-18

06:13

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

14-Dec-18

04:42

depfeat.xml

feature.xml

788

22-Dec-18

06:04

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

14-Dec-18

04:59

pefeat.xml

feature.xml

793

22-Dec-18

06:00

enthmft.xml

feature.xml

564

22-Dec-18

06:14

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

22-Dec-18

06:14

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

22-Dec-18

05:54

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

14-Dec-18

04:55

enfet.xml

feature.xml

1168

14-Dec-18

04:55

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

22-Dec-18

06:07

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

14-Dec-18

04:56

enlayfet.xml

feature.xml

1618

22-Dec-18

06:07

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

14-Dec-18

04:56

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

22-Dec-18

06:07

ewiki2.xml

feature.xml

766

22-Dec-18

06:12

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

22-Dec-18

05:52

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

14-Dec-18

04:45

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

22-Dec-18

05:52

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

14-Dec-18

04:45

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

22-Dec-18

05:53

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

22-Dec-18

05:52

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

22-Dec-18

05:52

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

22-Dec-18

05:52

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

14-Dec-18

04:45

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

22-Dec-18

05:54

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

22-Dec-18

05:53

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

22-Dec-18

05:52

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

14-Dec-18

04:45

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

14-Dec-18

04:45

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

14-Dec-18

04:45

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

22-Dec-18

05:52

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

22-Dec-18

05:54

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

22-Dec-18

05:52

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

22-Dec-18

05:52

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

22-Dec-18

05:53

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

22-Dec-18

05:54

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

22-Dec-18

05:54

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

14-Dec-18

04:45

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

14-Dec-18

04:45

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

22-Dec-18

05:53

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

22-Dec-18

05:52

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

22-Dec-18

05:52

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

14-Dec-18

04:45

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

22-Dec-18

05:53

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

22-Dec-18

05:54

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

14-Dec-18

04:45

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

14-Dec-18

05:07

mwpfeat.xml

feature.xml

940

22-Dec-18

06:18

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

22-Dec-18

06:17

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

22-Dec-18

06:18

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

22-Dec-18

06:18

pnfeat.xml

feature.xml

782

22-Dec-18

06:09

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

22-Dec-18

06:10

plnfeat.xml

feature.xml

760

22-Dec-18

05:59

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

22-Dec-18

05:59

tpfeat.xml

feature.xml

2846

22-Dec-18

05:54

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

14-Dec-18

04:44

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

14-Dec-18

04:44

tptltsch.xml

schema.xml

4088

22-Dec-18

06:02

pclts.xml

schema.xml

2354

22-Dec-18

05:53

pcltf.xml

feature.xml

857

22-Dec-18

06:18

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

22-Dec-18

06:17

pcfeat.xml

feature.xml

1699

22-Dec-18

06:03

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

14-Dec-18

04:46

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

22-Dec-18

06:02

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

22-Dec-18

06:03

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

22-Dec-18

06:03

pubpubpf.xml

feature.xml

551

14-Dec-18

04:44

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

14-Dec-18

04:43

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

22-Dec-18

06:11

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

22-Dec-18

06:11

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

14-Dec-18

05:10

pubfeat.xml

feature.xml

2696

22-Dec-18

06:11

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

22-Dec-18

06:11

provui.xml

provisionedui.xml

40574

14-Dec-18

05:08

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

22-Dec-18

06:11

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

22-Dec-18

06:11

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

14-Dec-18

05:10

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

22-Dec-18

06:11

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

22-Dec-18

06:11

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

22-Dec-18

06:11

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

14-Dec-18

05:09

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

22-Dec-18

05:53

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

22-Dec-18

05:53

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

22-Dec-18

05:54

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

22-Dec-18

05:52

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

22-Dec-18

05:53

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

22-Dec-18

05:53

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

14-Dec-18

04:41

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

22-Dec-18

05:54

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

22-Dec-18

05:54

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

14-Dec-18

04:40

pubmelem.xml

elements.xml

4149

22-Dec-18

06:07

pubmele2.xml

elements2.xml

592

22-Dec-18

06:07

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

22-Dec-18

06:07

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

14-Dec-18

04:54

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

22-Dec-18

06:07

pubprft.xml

feature.xml

758

22-Dec-18

06:14

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

22-Dec-18

06:02

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

14-Dec-18

04:55

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

22-Dec-18

06:03

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

14-Dec-18

04:55

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

22-Dec-18

06:03

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

22-Dec-18

06:03

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

14-Dec-18

04:55

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

14-Dec-18

04:55

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

22-Dec-18

06:02

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

22-Dec-18

06:02

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

14-Dec-18

04:55

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

14-Dec-18

04:56

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

22-Dec-18

05:54

rollplf.xml

feature.xml

862

14-Dec-18

05:03

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

14-Dec-18

05:04

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

22-Dec-18

06:00

rollpf.xml

feature.xml

816

22-Dec-18

06:06

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

14-Dec-18

05:05

seofeatu.xml

feature.xml

1253

22-Dec-18

05:54

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

22-Dec-18

05:53

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

22-Dec-18

05:52

sppelm.xml

elements.xml

1843

22-Dec-18

05:59

sppfea.xml

feature.xml

1015

22-Dec-18

05:58

saicona.xml

consoleaction.xml

412

14-Dec-18

05:08

saifeat.xml

feature.xml

1324

14-Dec-18

05:09

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

22-Dec-18

06:00

saisset.xml

sitesettings.xml

584

22-Dec-18

06:00

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

14-Dec-18

05:09

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

22-Dec-18

06:08

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

22-Dec-18

06:09

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

14-Dec-18

05:09

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

14-Dec-18

05:10

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

22-Dec-18

06:09

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

22-Dec-18

06:09

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

22-Dec-18

06:08

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

22-Dec-18

06:09

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

22-Dec-18

06:09

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

22-Dec-18

06:09

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

22-Dec-18

06:09

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

14-Dec-18

05:10

sbwpages.xml

pages.xml

13120

22-Dec-18

06:08

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

22-Dec-18

06:09

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

22-Dec-18

06:09

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

14-Dec-18

05:10

sbwsearch.xml

search.xml

2352

22-Dec-18

06:09

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

14-Dec-18

05:09

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

14-Dec-18

05:09

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

22-Dec-18

06:08

sbwcss.xml

styles.xml

625

14-Dec-18

05:10

sbwwps.xml

webparts.xml

509

22-Dec-18

06:09

sbwfsf.xml

feature.xml

708

22-Dec-18

06:00

scfeatr.xml

feature.xml

856

22-Dec-18

06:01

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

22-Dec-18

06:00

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

22-Dec-18

06:00

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

22-Dec-18

06:07

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

22-Dec-18

06:07

topicplf.xml

feature.xml

732

22-Dec-18

06:19

topicpf.xml

feature.xml

713

14-Dec-18

04:59

plnkfeat.xml

feature.xml

621

14-Dec-18

04:41

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

22-Dec-18

05:52

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

22-Dec-18

05:54

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

22-Dec-18

06:09

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

22-Dec-18

06:08

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

22-Dec-18

06:18

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

22-Dec-18

06:10

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

22-Dec-18

06:10

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10340.12101

3090040

22-Dec-18

06:09

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10340.12101

883528

22-Dec-18

05:52

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10340.12101

1298576

22-Dec-18

06:08

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10340.12101

355504

22-Dec-18

06:08

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10340.12101

2130592

22-Dec-18

06:08

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

28-Dec-18

08:40

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

28-Dec-18

08:40

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

28-Dec-18

08:40

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

28-Dec-18

08:40

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

28-Dec-18

08:40

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

28-Dec-18

08:40

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

28-Dec-18

08:40

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

28-Dec-18

08:40

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

28-Dec-18

08:40

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

28-Dec-18

08:40

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1473

28-Dec-18

08:40

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

28-Dec-18

08:40

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

28-Dec-18

08:40

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

28-Dec-18

08:40

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

28-Dec-18

08:40

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

28-Dec-18

08:40

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

28-Dec-18

08:40

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

28-Dec-18

08:40

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

28-Dec-18

08:40

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

28-Dec-18

08:40

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

28-Dec-18

08:40

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

28-Dec-18

08:40

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

28-Dec-18

08:40

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10340.12101

2249080

22-Dec-18

05:53

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10340.12101

327896

22-Dec-18

05:53

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

14-Dec-18

04:47

sldlib.js

sldlib.js

29295

22-Dec-18

06:04

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

14-Dec-18

04:44

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

22-Dec-18

05:56

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10340.12101

390344

22-Dec-18

06:10

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10340.12101

390344

22-Dec-18

06:10

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10340.12101

14544184

22-Dec-18

05:57

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10340.12101

14544184

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10340.12101

14544184

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10340.12101

14544184

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10340.12101

4582016

22-Dec-18

06:08

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10340.12101

4582016

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10340.12101

4582016

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10340.12101

4582016

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10340.12101

4582016

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10340.12101

5636928

22-Dec-18

06:18

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10340.12101

5636928

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10340.12101

5636928

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10340.12101

5636928

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10340.12101

5636928

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10340.12101

12569728

22-Dec-18

05:56

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10340.12101

12569728

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10340.12101

12569728

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10340.12101

12569728

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10340.12101

3972216

22-Dec-18

06:04

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10340.12101

3972216

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10340.12101

3972216

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10340.12101

3972216

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10340.12101

14535800

22-Dec-18

06:13

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10340.12101

14535800

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10340.12101

14535800

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10340.12101

14535800

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10340.12101

18188416

22-Dec-18

06:12

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10340.12101

18188416

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10340.12101

18188416

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10340.12101

18188416

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10340.12101

2884216

22-Dec-18

06:16

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10340.12101

2893448

22-Dec-18

06:16

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10340.12101

748352

22-Dec-18

06:09

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10340.12101

748352

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10340.12101

294576

22-Dec-18

05:57

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10340.12101

496312

22-Dec-18

05:57

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

50904

22-Dec-18

06:12

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10340.12101

1060256

22-Dec-18

06:08

ugcdot.xml

feature.xml

629

22-Dec-18

05:57

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10340.12101

755912

22-Dec-18

06:04

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10340.12101

3050096

22-Dec-18

06:03

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10340.12101

3050096

22-Dec-18

06:03

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10340.12101

1665384

22-Dec-18

06:03

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10340.12101

1752712

22-Dec-18

06:03

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10340.12101

1752712

22-Dec-18

06:03

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10340.12101

1752712

22-Dec-18

06:03

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

51524

28-Dec-18

09:54

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

99944

28-Dec-18

09:54

addgal.xap

addgallery.xap

437341

28-Dec-18

09:54

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

110031

28-Dec-18

09:54

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

403846

28-Dec-18

09:54

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

330344

28-Dec-18

09:54

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

241925

28-Dec-18

09:54

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

241925

28-Dec-18

09:54

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

241925

28-Dec-18

09:54

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

241925

28-Dec-18

09:54

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

491251

28-Dec-18

09:54

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

194537

28-Dec-18

09:55

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

194537

28-Dec-18

09:55

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

194537

28-Dec-18

09:55

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

194537

28-Dec-18

09:55

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

530509

28-Dec-18

09:55

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10340.12101

12235616

22-Dec-18

06:07

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10340.12101

12235616

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

14355

22-Dec-18

06:19

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10340.12101

16878280

22-Dec-18

06:18

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10340.12101

399664

22-Dec-18

06:07

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10340.12101

399472

22-Dec-18

06:07

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8400835

22-Dec-18

06:15

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10340.12101

10367288

22-Dec-18

05:57

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10340.12101

4382832

22-Dec-18

05:56

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10340.12101

9611056

22-Dec-18

05:56

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10340.12101

1905992

22-Dec-18

05:57

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10340.12101

1905992

22-Dec-18

05:57

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10340.12101

399272

22-Dec-18

05:57

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10340.12101

399272

22-Dec-18

05:57

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10340.12101

889752

22-Dec-18

05:56

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10340.12101

889752

22-Dec-18

05:56

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10340.12101

1302752

22-Dec-18

05:56

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1017703

22-Dec-18

05:57

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

616270

22-Dec-18

05:57

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10340.12101

2766752

22-Dec-18

05:57

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10340.12101

1008960

22-Dec-18

06:00

pwa.resx

pwa.resx

824177

22-Dec-18

06:20

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10340.12101

27448

22-Dec-18

05:56

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10340.12101

109872256

22-Dec-18

05:57

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10340.12101

25400

22-Dec-18

05:57

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10340.12101

25400

22-Dec-18

05:56

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10340.12101

33640

22-Dec-18

05:57

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10340.12101

55120

22-Dec-18

05:57

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10340.12101

1542272

22-Dec-18

05:56

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10340.12101

26752

22-Dec-18

05:56

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10340.12101

2106704

22-Dec-18

05:56

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10340.12101

26232

22-Dec-18

05:56

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10340.12101

33223288

22-Dec-18

05:56

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10340.12101

9896760

22-Dec-18

05:56

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10340.12101

41296

22-Dec-18

05:57

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10340.12101

24641336

22-Dec-18

05:57

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10340.12101

1874816

22-Dec-18

05:58

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10340.12101

2139824

22-Dec-18

05:57

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10340.12101

331088

22-Dec-18

06:04

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10340.12101

168784

22-Dec-18

06:13

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10340.12101

70784

22-Dec-18

06:21

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10340.12101

136312

22-Dec-18

06:14

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10340.12101

39032

22-Dec-18

06:07

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10340.12101

95864

22-Dec-18

06:00

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10340.12101

591168

22-Dec-18

05:58

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10340.12101

140920

22-Dec-18

06:05

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

380392

14-Dec-18

05:13

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204087

14-Dec-18

05:13

srchuicd.js

searchui.debug.js

116371

22-Dec-18

06:19

srchuicc.js

searchui.js

50907

22-Dec-18

06:18

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10340.12101

21182800

22-Dec-18

06:11

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10340.12101

21182800

22-Dec-18

06:11

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10340.12101

493744

22-Dec-18

06:07

setup.exe

setup.exe

16.0.10340.12101

1275736

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10340.12101

1275736

22-Dec-18

06:21

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10340.12101

17390176

22-Dec-18

06:21

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10340.12101

17390176

22-Dec-18

06:22

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10340.12101

13102240

22-Dec-18

06:22

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10340.12101

990528

22-Dec-18

06:14

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10340.12101

74528

22-Dec-18

06:14

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10340.12101

2295104

22-Dec-18

06:07

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

22-Dec-18

06:08

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

985

22-Dec-18

06:08

bitreeview.js

bitreeview.js

12881

22-Dec-18

06:08

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

22-Dec-18

06:08

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54230

22-Dec-18

06:08

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

22-Dec-18

06:08

followedtags.js

followedtags.js

2728

22-Dec-18

06:08

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

22-Dec-18

06:08

followingcommon.js

followingcommon.js

9648

22-Dec-18

06:08

group.debug.js

group.debug.js

125958

22-Dec-18

06:08

group.js

group.js

75985

22-Dec-18

06:08

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

22-Dec-18

06:08

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3287

22-Dec-18

06:08

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8801

22-Dec-18

06:08

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21159

22-Dec-18

06:07

kpilro.js

kpilro.js

3184

22-Dec-18

06:08

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

22-Dec-18

06:08

mrudocs.js

mrudocs.js

5864

22-Dec-18

06:08

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

22-Dec-18

06:08

mydocs.js

mydocs.js

34455

22-Dec-18

06:08

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

22-Dec-18

06:08

mylinks.js

mylinks.js

2631

22-Dec-18

06:08

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74467

22-Dec-18

06:08

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41290

22-Dec-18

06:08

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

22-Dec-18

06:08

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7019

22-Dec-18

06:08

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

22-Dec-18

06:08

portal.js

portal.js

52491

22-Dec-18

06:08

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

22-Dec-18

06:08

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28064

22-Dec-18

06:08

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

22-Dec-18

06:08

projectsummary.js

projectsummary.js

13120

22-Dec-18

06:08

ratings.js

ratings.js

18207

22-Dec-18

06:08

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

22-Dec-18

06:08

reputation.js

reputation.js

3430

22-Dec-18

06:07

soccom.js

socialcomment.js

23528

22-Dec-18

06:08

socdata.js

socialdata.js

14891

22-Dec-18

06:08

soctag.js

socialtag.js

9994

22-Dec-18

06:08

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

22-Dec-18

06:08

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18262

22-Dec-18

06:08

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

22-Dec-18

06:07

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8784

22-Dec-18

06:08

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

22-Dec-18

06:07

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7594

22-Dec-18

06:08

communities.js

sp.ui.communities.js

43975

22-Dec-18

06:08

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8540

22-Dec-18

06:08

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9999

22-Dec-18

06:08

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8225

22-Dec-18

06:08

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

22-Dec-18

06:08

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2212

22-Dec-18

06:08

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

22-Dec-18

06:08

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24712

22-Dec-18

06:08

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

22-Dec-18

06:08

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20182

22-Dec-18

06:08

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

22-Dec-18

06:08

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3070

22-Dec-18

06:08

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

22-Dec-18

06:08

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230149

22-Dec-18

06:07

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

22-Dec-18

06:08

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75540

22-Dec-18

06:08

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

22-Dec-18

06:08

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

22-Dec-18

06:08

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

22-Dec-18

06:08

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7268

22-Dec-18

06:08

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

22-Dec-18

06:08

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

22-Dec-18

06:08

people.js

sp.ui.people.js

59579

22-Dec-18

06:08

people.js1

sp.ui.people.js

59579

22-Dec-18

06:08

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

22-Dec-18

06:08

spui_person.js

sp.ui.person.js

10326

22-Dec-18

06:08

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

22-Dec-18

06:08

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15125

22-Dec-18

06:08

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

22-Dec-18

06:07

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11911

22-Dec-18

06:08

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

22-Dec-18

06:08

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25976

22-Dec-18

06:08

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20742

22-Dec-18

06:07

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10340.12101

360784

22-Dec-18

06:16

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10340.12101

360784

22-Dec-18

06:16

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10340.12101

7001936

22-Dec-18

06:07

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10340.12101

7001936

22-Dec-18

06:07

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10340.12101

697168

22-Dec-18

06:07

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10340.12101

1181624

22-Dec-18

06:20

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10340.12101

144624

22-Dec-18

06:00

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10340.12101

658784

22-Dec-18

05:56

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10340.12101

749488

22-Dec-18

06:01

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10340.12101

749488

22-Dec-18

06:01

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10340.12101

2193232

22-Dec-18

06:11

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10340.12101

6850896

22-Dec-18

05:57

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10340.12101

1074320

22-Dec-18

05:58

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10340.12101

105824

22-Dec-18

05:57

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10340.12101

547232

22-Dec-18

06:19

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10340.12101

818384

22-Dec-18

06:19

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10340.12101

38532704

22-Dec-18

06:14

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10340.12101

38532704

22-Dec-18

06:14

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10340.12101

1417552

22-Dec-18

06:15

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10340.12101

2454944

22-Dec-18

06:15

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10340.12101

784720

22-Dec-18

05:56

applications.asx_0014

applications.aspx

3954

22-Dec-18

05:58

apps.asx_0014

apps.aspx

3930

14-Dec-18

04:48

backups.asx_0014

backups.aspx

3939

22-Dec-18

06:00

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

3978

22-Dec-18

06:00

default.asx_0014

default.aspx

5396

14-Dec-18

04:48

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

3997

22-Dec-18

05:59

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3948

22-Dec-18

05:58

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5136

14-Dec-18

04:49

security.asx_0014

security.aspx

3942

22-Dec-18

05:57

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

3960

14-Dec-18

04:48

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

3975

22-Dec-18

05:58

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20641

22-Dec-18

05:58

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11661

22-Dec-18

05:57

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

22-Dec-18

05:57

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22933

22-Dec-18

05:59

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

22-Dec-18

05:59

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3695

22-Dec-18

06:00

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

22-Dec-18

05:57

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11552

22-Dec-18

05:58

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

22-Dec-18

05:57

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1476

22-Dec-18

05:59

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

22-Dec-18

05:59

autofill.js

autofill.js

11562

22-Dec-18

05:58

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

22-Dec-18

05:57

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8989

22-Dec-18

05:58

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

22-Dec-18

05:57

bform.js

bform.js

259449

22-Dec-18

05:58

blank.debug.js

blank.debug.js

755

22-Dec-18

05:59

blank.js

blank.js

456

22-Dec-18

05:59

callout.debug.js

callout.debug.js

92039

22-Dec-18

05:58

callout.js

callout.js

29823

22-Dec-18

06:00

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

22-Dec-18

05:58

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2743

22-Dec-18

06:00

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

155351

22-Dec-18

05:59

clientforms.js

clientforms.js

78857

22-Dec-18

05:57

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83399

22-Dec-18

05:58

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44298

22-Dec-18

05:58

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

22-Dec-18

05:58

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12960

22-Dec-18

05:59

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

397742

22-Dec-18

05:59

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203209

22-Dec-18

05:58

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

22-Dec-18

05:58

comval.js

commonvalidation.js

4224

22-Dec-18

05:58

core.debug.js

core.debug.js

955451

22-Dec-18

06:00

core.js_0001

core.js

506763

22-Dec-18

05:59

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

42912

22-Dec-18

05:59

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18732

22-Dec-18

06:00

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160256

22-Dec-18

05:57

datepick.js

datepicker.js

71408

22-Dec-18

06:00

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

22-Dec-18

05:57

designgallery.js

designgallery.js

29175

22-Dec-18

05:58

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

22-Dec-18

05:58

devdash.js

devdash.js

38404

22-Dec-18

05:59

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237831

22-Dec-18

05:57

dragdrop.js

dragdrop.js

122518

22-Dec-18

05:58

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

22-Dec-18

05:59

entityeditor.js

entityeditor.js

38999

22-Dec-18

05:58

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

22-Dec-18

05:58

filepreview.js

filepreview.js

14046

22-Dec-18

05:57

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

22-Dec-18

05:57

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1863

22-Dec-18

06:00

form.debug.js

form.debug.js

241306

22-Dec-18

05:59

form.js

form.js

129252

22-Dec-18

05:58

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

22-Dec-18

05:57

ganttscr.js

ganttscript.js

5100

22-Dec-18

06:00

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

40968

22-Dec-18

06:00

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15413

22-Dec-18

05:58

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

22-Dec-18

05:58

groupboard.js

groupboard.js

9550

22-Dec-18

05:57

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

22-Dec-18

05:58

gip.js

groupeditempicker.js

12057

22-Dec-18

05:59

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

22-Dec-18

05:57

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20088

22-Dec-18

05:59

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

22-Dec-18

05:58

imglib.js

imglib.js

53907

22-Dec-18

06:00

init.debug.js

init.debug.js

626353

22-Dec-18

05:58

init.js_0001

init.js

302972

22-Dec-18

05:57

inplview.debug.js

inplview.debug.js

155120

22-Dec-18

05:58

inplview.js

inplview.js

79291

22-Dec-18

05:59

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1185607

22-Dec-18

05:57

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

22-Dec-18

05:57

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42306

22-Dec-18

05:58

jsgrid.js

jsgrid.js

444681

22-Dec-18

05:59

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11518

22-Dec-18

05:58

listview.debug.js

listview.debug.js

930411

22-Dec-18

05:59

listview.js

listview.js

399999

22-Dec-18

05:59

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

22-Dec-18

05:58

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15544

22-Dec-18

05:57

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

22-Dec-18

05:59

menu.js_0001

menu.js

52561

22-Dec-18

06:00

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

22-Dec-18

06:00

mountpt.js

mountpoint.js

6213

22-Dec-18

05:57

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

22-Dec-18

05:58

mquery.js

mquery.js

22616

22-Dec-18

05:57

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714303

22-Dec-18

05:59

ms.rte.js

ms.rte.js

401121

22-Dec-18

06:00

offline.debug.js

offline.debug.js

22145

22-Dec-18

05:59

offline.js

offline.js

11376

22-Dec-18

05:59

ows.debug.js

ows.debug.js

713922

22-Dec-18

06:00

ows.js

ows.js

376749

22-Dec-18

05:58

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24730

22-Dec-18

05:57

owsbrows.js

owsbrows.js

13193

22-Dec-18

05:58

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84678

22-Dec-18

05:59

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

22-Dec-18

05:59

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74050

22-Dec-18

05:57

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3557

22-Dec-18

05:57

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

55031

22-Dec-18

05:59

roamingapps.js

roamingapps.js

21855

22-Dec-18

05:59

sharing.debug.js

sharing.debug.js

322361

22-Dec-18

06:00

sharing.js

sharing.js

135350

22-Dec-18

05:59

sharingmodern.debug.js

sharingmodern.debug.js

18196

22-Dec-18

05:58

sharingmodern.js

sharingmodern.js

5807

22-Dec-18

05:57

singlesignon.debug.js

singlesignon.debug.js

17059

22-Dec-18

05:57

singlesignon.js

singlesignon.js

6062

22-Dec-18

05:59

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1693

22-Dec-18

05:58

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1693

22-Dec-18

05:58

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1121

22-Dec-18

05:58

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1121

22-Dec-18

05:58

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34811

22-Dec-18

05:58

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21843

22-Dec-18

05:58

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

165966

22-Dec-18

05:58

sp.core.js

sp.core.js

87863

22-Dec-18

06:00

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

113759

22-Dec-18

06:00

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

65483

22-Dec-18

05:57

sp.debug.js

sp.debug.js

1706076

22-Dec-18

05:58

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41182

22-Dec-18

05:59

sp.exp.js

sp.exp.js

24500

22-Dec-18

05:59

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57831

22-Dec-18

05:58

sp.init.js

sp.init.js

32954

22-Dec-18

05:58

sp.js

sp.js

1044727

22-Dec-18

06:00

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15759

22-Dec-18

05:57

spmap.js

sp.map.js

8533

22-Dec-18

05:59

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1925

22-Dec-18

06:00

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1397

22-Dec-18

05:58

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100405

22-Dec-18

05:58

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63698

22-Dec-18

05:57

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361474

22-Dec-18

05:59

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222919

22-Dec-18

05:58

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

197022

22-Dec-18

05:58

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115686

22-Dec-18

05:57

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40931

22-Dec-18

05:57

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20444

22-Dec-18

05:59

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

440500

22-Dec-18

05:58

sp.storefront.js

sp.storefront.js

296738

22-Dec-18

06:00

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18904

22-Dec-18

05:59

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11613

22-Dec-18

05:58

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45304

22-Dec-18

05:58

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27974

22-Dec-18

05:59

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278348

22-Dec-18

06:00

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143409

22-Dec-18

06:00

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11283

22-Dec-18

05:58

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7684

22-Dec-18

05:59

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16634

22-Dec-18

05:59

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11652

22-Dec-18

05:58

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51882

22-Dec-18

06:00

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31204

22-Dec-18

06:00

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100153

22-Dec-18

05:58

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52058

22-Dec-18

05:59

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58556

22-Dec-18

06:00

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39729

22-Dec-18

06:00

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

75579

22-Dec-18

05:59

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

44114

22-Dec-18

05:58

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136669

22-Dec-18

05:58

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81747

22-Dec-18

05:57

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28399

22-Dec-18

05:57

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28399

22-Dec-18

05:57

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

29224

22-Dec-18

05:59

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

18378

22-Dec-18

06:00

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

355959

22-Dec-18

05:59

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217946

22-Dec-18

05:59

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

100921

22-Dec-18

05:58

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

61802

22-Dec-18

05:57

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

488181

22-Dec-18

05:58

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

265639

22-Dec-18

05:59

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

192623

22-Dec-18

05:59

spgantt.js

spgantt.js

69727

22-Dec-18

06:00

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7876

22-Dec-18

05:57

spgridvw.js

spgridview.js

4903

22-Dec-18

05:59

start.debug.js

start.debug.js

185210

22-Dec-18

05:58

start.js

start.js

101324

22-Dec-18

05:59

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32319

22-Dec-18

06:00

suitelnk.js

suitelinks.js

13508

22-Dec-18

05:58

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37455

22-Dec-18

05:59

timecard.js

timecard.js

21192

22-Dec-18

05:57

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

52865

22-Dec-18

05:57

wpadder.js

wpadder.js

33270

22-Dec-18

05:57

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7521

22-Dec-18

05:58

wpcm.js

wpcm.js

3849

22-Dec-18

05:59

store.xml

store.xml

8913339

22-Dec-18

06:05

storeazure.xml

store_azure.xml

8913339

22-Dec-18

06:05

versions.asx

versions.aspx

37378

14-Dec-18

04:49

microsoft.vroom.sharepoint.dll

microsoft.vroom.sharepoint.dll

16.0.10340.12101

632144

22-Dec-18

06:15

stswel.dll

stswel.dll

16.0.10340.12101

3681424

22-Dec-18

06:18

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10340.12101

320672

22-Dec-18

06:15

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.10340.12101

320672

22-Dec-18

06:15

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

16.0.10340.12101

73864

22-Dec-18

06:12

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

155104

22-Dec-18

06:07

ie50up.js

ie50up.js

81715

22-Dec-18

06:07

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

154298

22-Dec-18

06:07

ie55up.js

ie55up.js

81176

22-Dec-18

06:07

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102961

22-Dec-18

06:07

non_ie.js

non_ie.js

60388

22-Dec-18

06:07

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8194

22-Dec-18

06:22

bpstd.js

bpstd.js

4668

22-Dec-18

06:20

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7940

22-Dec-18

06:21

ctp.js

ctp.js

4223

22-Dec-18

06:21

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5066

22-Dec-18

06:22

cvtp.js

cvtp.js

2704

22-Dec-18

06:20

itp.debug.js

itp.debug.js

13120

22-Dec-18

06:22

itp.js

itp.js

9814

22-Dec-18

06:21

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3605

22-Dec-18

06:21

xtp.js

xtp.js

1801

22-Dec-18

06:20

osrv_sandbox.dll

microsoft.office.server.sandbox.dll

16.0.10340.12101

769408

22-Dec-18

06:19

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

16.0.10340.12101

769392

22-Dec-18

06:19

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

16.0.10340.12101

769408

22-Dec-18

06:20

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.10340.12101

6398296

22-Dec-18

06:19

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.10340.12101

3238680

22-Dec-18

06:16

cui.debug.js

cui.debug.js

657986

22-Dec-18

05:57

cui.js

cui.js

364466

22-Dec-18

05:56

xui.debug.js

xui.debug.js

45549

22-Dec-18

05:56

xui.js

xui.js

18954

22-Dec-18

05:56

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.10340.12101

12803688

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.10340.12101

12803688

22-Dec-18

06:08

translationqueue.sql

translationqueue.sql

53164

22-Dec-18

05:59

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10340.12101

3183936

22-Dec-18

05:57

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.10340.12101

3183936

22-Dec-18

05:57

offxml.dll

offxml.dll

16.0.10340.12101

427856

22-Dec-18

06:22

Làm thế nào để được giúp đỡ và hỗ trợ bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: tự bảo vệ mình trực tuyến Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×