Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2017-0283.

Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem Windows Update: FAQ.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 13 tháng 6 năm 2017.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin băm tệp

Tên gói

Gói băm sa 1

Gói băm sa 2

lynchelploc2013-kb3191937-fullfile-x86-glb.exe

905A2BD8CA276EF29F2B65045FAAFB9AACB6F65B

E5E8D7C5D3F69065B8C6DBF40680248F839E55607D57E9FE5A61C3A40748B779

lynchelploc2013-kb3191937-fullfile-x64-glb.exe

A32CDD621127AF5377A838058132935D6755973A

9415E31D4F634741F9320FB1ADAE12F796848C042B4E55254ED42C6FCDB90604

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013)

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

lync.hxs_1025

lync.hxs

149910

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1025

lync_basic.hxs

144610

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1025

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1025

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1025

lync_online.hxs

141686

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1025

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1025

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1025

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1025

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1025

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1025

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1025

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1025

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1025

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1025

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1025

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1025

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1025

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1025

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1025

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1026

lync.hxs

150110

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1026

lync_basic.hxs

145574

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1026

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1026

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1026

lync_online.hxs

143204

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1026

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1026

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1026

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1026

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1026

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1026

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1026

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1026

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1026

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1026

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1026

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1026

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1026

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1026

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1026

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1029

lync.hxs

148884

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1029

lync_basic.hxs

143878

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1029

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1029

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1029

lync_online.hxs

141330

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1029

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1029

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1029

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1029

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1029

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1029

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1029

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1029

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1029

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1029

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1029

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1029

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1029

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1029

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1029

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1030

lync.hxs

146524

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1030

lync_basic.hxs

142660

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1030

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1030

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1030

lync_online.hxs

139384

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1030

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1030

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1030

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1030

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1030

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1030

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1030

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1030

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1030

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1030

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1030

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1030

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1030

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1030

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1030

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1031

lync.hxs

148090

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1031

lync_basic.hxs

143482

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1031

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1031

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1031

lync_online.hxs

141528

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1031

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1031

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1031

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1031

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1031

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1031

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1031

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1031

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1031

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1031

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1031

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1031

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1031

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1031

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1031

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1032

lync.hxs

153836

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1032

lync_basic.hxs

151016

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1032

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1032

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1032

lync_online.hxs

143196

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1032

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1032

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1032

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1032

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1032

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1032

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1032

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1032

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1032

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1032

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1032

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1032

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1032

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1032

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1032

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_3082

lync.hxs

146468

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_3082

lync_basic.hxs

143362

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_3082

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_3082

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_3082

lync_online.hxs

141250

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_3082

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_3082

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_3082

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_3082

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_3082

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_3082

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_3082

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_3082

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_3082

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_3082

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_3082

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_3082

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_3082

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_3082

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_3082

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1061

lync.hxs

146822

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1061

lync_basic.hxs

143530

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1061

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1061

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1061

lync_online.hxs

141048

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1061

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1061

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1061

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1061

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1061

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1061

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1061

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1061

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1061

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1061

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1061

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1061

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1061

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1061

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1061

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1035

lync.hxs

146402

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1035

lync_basic.hxs

142950

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1035

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1035

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1035

lync_online.hxs

140506

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1035

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1035

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1035

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1035

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1035

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1035

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1035

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1035

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1035

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1035

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1035

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1035

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1035

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1035

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1035

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1036

lync.hxs

148004

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1036

lync_basic.hxs

142714

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1036

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1036

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1036

lync_online.hxs

141682

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1036

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1036

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1036

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1036

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1036

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1036

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1036

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1036

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1036

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1036

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1036

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1036

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1036

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1036

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1036

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1037

lync.hxs

148558

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1037

lync_basic.hxs

144618

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1037

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1037

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1037

lync_online.hxs

142076

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1037

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1037

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1037

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1037

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1037

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1037

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1037

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1037

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1037

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1037

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1037

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1037

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1037

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1037

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1037

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1081

lync.hxs

150602

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1081

lync_basic.hxs

145614

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1081

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1081

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1081

lync_online.hxs

143320

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1081

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1081

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1081

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1081

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1081

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1081

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1081

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1081

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1081

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1081

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1081

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1081

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1081

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1081

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1081

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1050

lync.hxs

146810

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1050

lync_basic.hxs

146786

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1050

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1050

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1050

lync_online.hxs

140646

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1050

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1050

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1050

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1050

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1050

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1050

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1050

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1050

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1050

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1050

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1050

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1050

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1050

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1050

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1050

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1038

lync.hxs

150678

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1038

lync_basic.hxs

144470

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1038

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1038

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1038

lync_online.hxs

142748

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1038

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1038

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1038

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1038

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1038

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1038

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1038

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1038

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1038

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1038

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1038

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1038

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1038

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1038

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1038

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1057

lync.hxs

144312

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1057

lync_basic.hxs

141588

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1057

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1057

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1057

lync_online.hxs

145252

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1057

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1057

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1057

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1057

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1057

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1057

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1057

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1057

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1057

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1057

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1057

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1057

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1057

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1057

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1057

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1040

lync.hxs

147976

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1040

lync_basic.hxs

143244

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1040

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1040

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1040

lync_online.hxs

142390

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1040

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1040

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1040

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1040

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1040

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1040

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1040

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1040

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1040

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1040

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1040

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1040

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1040

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1040

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1040

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1041

lync.hxs

195110

16-May-17

07:36

lync_basic.hxs_1041

lync_basic.hxs

190334

16-May-17

07:36

lync_basic_col.hxc_1041

lync_basic_col.hxc

646

16-May-17

07:36

lync_basic_col.hxt_1041

lync_basic_col.hxt

210

16-May-17

07:36

lync_online.hxs_1041

lync_online.hxs

186820

16-May-17

07:36

skypefb.hxs_1041

skypefb.hxs

125392

16-May-17

07:36

skypefb_basic.hxs_1041

skypefb_basic.hxs

125504

16-May-17

07:36

skypefb_basic_col.hxc_1041

skypefb_basic_col.hxc

661

16-May-17

07:36

skypefb_basic_col.hxt_1041

skypefb_basic_col.hxt

213

16-May-17

07:36

skypefb_basic_f_col.hxk_1041

skypefb_basic_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_basic_k_col.hxk_1041

skypefb_basic_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_col.hxc_1041

skypefb_col.hxc

631

16-May-17

07:36

skypefb_col.hxt_1041

skypefb_col.hxt

207

16-May-17

07:36

skypefb_f_col.hxk_1041

skypefb_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_k_col.hxk_1041

skypefb_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_online.hxs_1041

skypefb_online.hxs

124618

16-May-17

07:36

skypefb_online_col.hxc_1041

skypefb_online_col.hxc

666

16-May-17

07:36

skypefb_online_col.hxt_1041

skypefb_online_col.hxt

214

16-May-17

07:36

skypefb_online_f_col.hxk_1041

skypefb_online_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_online_k_col.hxk_1041

skypefb_online_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync.hxs_1087

lync.hxs

149056

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1087

lync_basic.hxs

146334

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1087

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1087

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1087

lync_online.hxs

144316

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1087

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1087

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1087

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1087

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1087

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1087

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1087

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1087

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1087

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1087

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1087

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1087

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1087

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1087

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1087

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1042

lync.hxs

193508

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1042

lync_basic.hxs

188190

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1042

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1042

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1042

lync_online.hxs

186688

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1042

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1042

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1042

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1042

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1042

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1042

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1042

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1042

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1042

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1042

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1042

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1042

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1042

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1042

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1042

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1063

lync.hxs

147202

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1063

lync_basic.hxs

144354

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1063

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1063

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1063

lync_online.hxs

140208

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1063

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1063

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1063

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1063

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1063

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1063

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1063

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1063

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1063

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1063

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1063

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1063

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1063

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1063

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1063

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1062

lync.hxs

151986

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1062

lync_basic.hxs

144472

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1062

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1062

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1062

lync_online.hxs

140840

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1062

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1062

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1062

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1062

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1062

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1062

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1062

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1062

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1062

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1062

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1062

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1062

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1062

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1062

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1062

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1086

lync.hxs

145292

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1086

lync_basic.hxs

140706

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1086

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1086

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1086

lync_online.hxs

147404

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1086

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1086

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1086

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1086

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1086

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1086

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1086

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1086

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1086

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1086

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1086

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1086

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1086

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1086

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1086

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1044

lync.hxs

145746

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1044

lync_basic.hxs

143060

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1044

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1044

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1044

lync_online.hxs

139198

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1044

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1044

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1044

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1044

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1044

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1044

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1044

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1044

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1044

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1044

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1044

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1044

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1044

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1044

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1044

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1043

lync.hxs

146836

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1043

lync_basic.hxs

143026

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1043

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1043

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1043

lync_online.hxs

140500

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1043

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1043

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1043

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1043

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1043

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1043

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1043

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1043

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1043

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1043

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1043

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1043

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1043

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1043

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1043

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1045

lync.hxs

149102

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1045

lync_basic.hxs

143504

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1045

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1045

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1045

lync_online.hxs

140972

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1045

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1045

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1045

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1045

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1045

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1045

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1045

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1045

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1045

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1045

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1045

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1045

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1045

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1045

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1045

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1046

lync.hxs

146644

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1046

lync_basic.hxs

143708

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1046

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1046

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1046

lync_online.hxs

140776

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1046

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1046

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1046

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1046

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1046

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1046

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1046

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1046

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1046

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1046

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1046

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1046

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1046

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1046

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1046

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_2070

lync.hxs

148686

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_2070

lync_basic.hxs

143254

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_2070

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_2070

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_2070

lync_online.hxs

140654

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_2070

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_2070

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_2070

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_2070

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_2070

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_2070

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_2070

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_2070

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_2070

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_2070

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_2070

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_2070

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_2070

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_2070

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_2070

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1048

lync.hxs

148404

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1048

lync_basic.hxs

143322

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1048

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1048

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1048

lync_online.hxs

141430

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1048

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1048

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1048

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1048

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1048

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1048

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1048

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1048

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1048

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1048

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1048

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1048

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1048

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1048

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1048

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1049

lync.hxs

150250

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1049

lync_basic.hxs

145676

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1049

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1049

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1049

lync_online.hxs

142722

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1049

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1049

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1049

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1049

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1049

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1049

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1049

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1049

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1049

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1049

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1049

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1049

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1049

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1049

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1049

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1051

lync.hxs

148508

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1051

lync_basic.hxs

143350

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1051

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1051

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1051

lync_online.hxs

140910

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1051

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1051

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1051

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1051

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1051

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1051

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1051

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1051

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1051

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1051

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1051

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1051

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1051

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1051

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1051

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1060

lync.hxs

147146

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1060

lync_basic.hxs

143874

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1060

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1060

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1060

lync_online.hxs

141598

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1060

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1060

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1060

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1060

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1060

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1060

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1060

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1060

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1060

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1060

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1060

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1060

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1060

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1060

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1060

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_2074

lync.hxs

147924

17-May-17

06:18

lync_basic.hxs_2074

lync_basic.hxs

143694

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxc_2074

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxt_2074

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:18

lync_online.hxs_2074

lync_online.hxs

141106

17-May-17

06:18

skypefb.hxs_2074

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:18

skypefb_basic.hxs_2074

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxc_2074

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxt_2074

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:18

skypefb_basic_f_col.hxk_2074

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_basic_k_col.hxk_2074

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxc_2074

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxt_2074

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:18

skypefb_f_col.hxk_2074

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_k_col.hxk_2074

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_online.hxs_2074

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxc_2074

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxt_2074

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:18

skypefb_online_f_col.hxk_2074

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_online_k_col.hxk_2074

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

lync.hxs_1053

lync.hxs

145082

17-May-17

06:18

lync_basic.hxs_1053

lync_basic.hxs

142536

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxc_1053

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxt_1053

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:18

lync_online.hxs_1053

lync_online.hxs

138870

17-May-17

06:18

skypefb.hxs_1053

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:18

skypefb_basic.hxs_1053

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxc_1053

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxt_1053

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:18

skypefb_basic_f_col.hxk_1053

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_basic_k_col.hxk_1053

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxc_1053

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxt_1053

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:18

skypefb_f_col.hxk_1053

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_k_col.hxk_1053

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_online.hxs_1053

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxc_1053

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxt_1053

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:18

skypefb_online_f_col.hxk_1053

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_online_k_col.hxk_1053

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

lync.hxs_1054

lync.hxs

153196

17-May-17

06:18

lync_basic.hxs_1054

lync_basic.hxs

149256

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxc_1054

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxt_1054

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:18

lync_online.hxs_1054

lync_online.hxs

144228

17-May-17

06:18

skypefb.hxs_1054

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:18

skypefb_basic.hxs_1054

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxc_1054

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxt_1054

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:18

skypefb_basic_f_col.hxk_1054

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_basic_k_col.hxk_1054

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxc_1054

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxt_1054

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:18

skypefb_f_col.hxk_1054

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_k_col.hxk_1054

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_online.hxs_1054

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxc_1054

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxt_1054

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:18

skypefb_online_f_col.hxk_1054

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_online_k_col.hxk_1054

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

lync.hxs_1055

lync.hxs

147458

17-May-17

06:18

lync_basic.hxs_1055

lync_basic.hxs

143492

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxc_1055

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxt_1055

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:18

lync_online.hxs_1055

lync_online.hxs

140108

17-May-17

06:18

skypefb.hxs_1055

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:18

skypefb_basic.hxs_1055

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxc_1055

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxt_1055

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:18

skypefb_basic_f_col.hxk_1055

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_basic_k_col.hxk_1055

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxc_1055

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxt_1055

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:18

skypefb_f_col.hxk_1055

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_k_col.hxk_1055

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_online.hxs_1055

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxc_1055

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxt_1055

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:18

skypefb_online_f_col.hxk_1055

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_online_k_col.hxk_1055

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

lync.hxs_1058

lync.hxs

149312

17-May-17

06:18

lync_basic.hxs_1058

lync_basic.hxs

146038

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxc_1058

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxt_1058

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:18

lync_online.hxs_1058

lync_online.hxs

143604

17-May-17

06:18

skypefb.hxs_1058

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:18

skypefb_basic.hxs_1058

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxc_1058

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxt_1058

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:18

skypefb_basic_f_col.hxk_1058

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_basic_k_col.hxk_1058

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxc_1058

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxt_1058

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:18

skypefb_f_col.hxk_1058

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_k_col.hxk_1058

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_online.hxs_1058

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxc_1058

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxt_1058

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:18

skypefb_online_f_col.hxk_1058

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_online_k_col.hxk_1058

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

lync.hxs_1066

lync.hxs

148338

17-May-17

06:18

lync_basic.hxs_1066

lync_basic.hxs

144342

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxc_1066

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxt_1066

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:18

lync_online.hxs_1066

lync_online.hxs

148818

17-May-17

06:18

skypefb.hxs_1066

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:18

skypefb_basic.hxs_1066

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxc_1066

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxt_1066

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:18

skypefb_basic_f_col.hxk_1066

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_basic_k_col.hxk_1066

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxc_1066

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxt_1066

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:18

skypefb_f_col.hxk_1066

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_k_col.hxk_1066

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_online.hxs_1066

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxc_1066

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxt_1066

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:18

skypefb_online_f_col.hxk_1066

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_online_k_col.hxk_1066

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

lync.hxs_2052

lync.hxs

193382

17-May-17

06:18

lync_basic.hxs_2052

lync_basic.hxs

189388

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxc_2052

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxt_2052

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:18

lync_online.hxs_2052

lync_online.hxs

187614

17-May-17

06:18

lync_onlineg.hxs_2052

lync_onlineg.hxs

185446

17-May-17

06:18

lync_onlineg_col.hxc_2052

lync_onlineg_col.hxc

656

17-May-17

06:18

lync_onlineg_col.hxt_2052

lync_onlineg_col.hxt

212

17-May-17

06:18

lync_onlineg_f_col.hxk_2052

lync_onlineg_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

lync_onlineg_k_col.hxk_2052

lync_onlineg_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb.hxs_2052

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:18

skypefb_basic.hxs_2052

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxc_2052

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxt_2052

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:18

skypefb_basic_f_col.hxk_2052

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_basic_k_col.hxk_2052

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxc_2052

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxt_2052

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:18

skypefb_f_col.hxk_2052

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_k_col.hxk_2052

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_online.hxs_2052

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxc_2052

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxt_2052

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:18

skypefb_online_f_col.hxk_2052

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_online_k_col.hxk_2052

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_onlineg.hxs_2052

skypefb_onlineg.hxs

128408

17-May-17

06:18

skypefb_onlineg_col.hxc_2052

skypefb_onlineg_col.hxc

671

17-May-17

06:18

skypefb_onlineg_col.hxt_2052

skypefb_onlineg_col.hxt

215

17-May-17

06:18

skypefb_onlineg_f_col.hxk_2052

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_onlineg_k_col.hxk_2052

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

lync.hxs_1028

lync.hxs

192086

17-May-17

06:18

lync_basic.hxs_1028

lync_basic.hxs

178648

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxc_1028

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:18

lync_basic_col.hxt_1028

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:18

lync_online.hxs_1028

lync_online.hxs

184268

17-May-17

06:18

skypefb.hxs_1028

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:18

skypefb_basic.hxs_1028

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxc_1028

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:18

skypefb_basic_col.hxt_1028

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:18

skypefb_basic_f_col.hxk_1028

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_basic_k_col.hxk_1028

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxc_1028

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:18

skypefb_col.hxt_1028

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:18

skypefb_f_col.hxk_1028

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_k_col.hxk_1028

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

skypefb_online.hxs_1028

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxc_1028

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:18

skypefb_online_col.hxt_1028

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:18

skypefb_online_f_col.hxk_1028

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:18

skypefb_online_k_col.hxk_1028

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:18

lync.hxs_1033

lync.hxs

141088

16-May-17

07:36

lync_basic.hxs_1033

lync_basic.hxs

139192

16-May-17

07:36

lync_online.hxs_1033

lync_online.hxs

140966

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1025

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1026

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1028

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1029

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1030

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1031

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1032

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1033

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1035

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1036

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1037

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1038

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1040

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1041

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1042

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1043

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1044

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1045

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1046

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1048

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1049

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1050

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1051

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1053

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1054

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1055

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1057

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1058

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1060

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1061

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1062

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1063

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1066

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1081

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1086

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_1087

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_2070

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_2074

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg.hxs_3082

lync_onlineg.hxs

138600

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1025

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1026

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1028

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1029

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1030

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1031

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1032

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1033

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1035

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1036

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1037

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1038

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1040

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1041

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1042

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1043

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1044

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1045

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1046

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1048

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1049

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1050

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1051

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1053

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1054

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1055

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1057

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1058

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1060

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1061

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1062

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1063

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1066

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1081

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1086

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_1087

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_2070

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_2074

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxc_3082

lync_onlineg_col.hxc

656

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1025

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1026

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1028

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1029

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1030

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1031

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1032

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1033

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1035

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1036

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1037

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1038

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1040

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1041

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1042

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1043

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1044

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1045

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1046

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1048

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1049

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1050

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1051

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1053

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1054

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1055

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1057

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1058

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1060

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1061

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1062

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1063

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1066

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1081

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1086

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_1087

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_2070

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_2074

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_col.hxt_3082

lync_onlineg_col.hxt

212

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1025

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1026

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1028

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1029

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1030

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1031

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1032

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1033

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1035

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1036

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1037

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1038

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1040

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1041

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1042

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1043

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1044

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1045

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1046

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1048

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1049

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1050

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1051

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1053

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1054

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1055

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1057

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1058

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1060

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1061

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1062

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1063

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1066

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1081

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1086

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_1087

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_2070

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_2074

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_f_col.hxk_3082

lync_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1025

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1026

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1028

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1029

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1030

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1031

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1032

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1033

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1035

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1036

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1037

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1038

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1040

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1041

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1042

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1043

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1044

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1045

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1046

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1048

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1049

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1050

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1051

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1053

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1054

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1055

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1057

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1058

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1060

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1061

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1062

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1063

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1066

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1081

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1086

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_1087

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_2070

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_2074

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

lync_onlineg_k_col.hxk_3082

lync_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb.hxs_1033

skypefb.hxs

125392

16-May-17

07:36

skypefb_basic.hxs_1033

skypefb_basic.hxs

125504

16-May-17

07:36

skypefb_basic_col.hxc_1033

skypefb_basic_col.hxc

661

16-May-17

07:36

skypefb_basic_col.hxt_1033

skypefb_basic_col.hxt

213

16-May-17

07:36

skypefb_basic_f_col.hxk_1033

skypefb_basic_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_basic_k_col.hxk_1033

skypefb_basic_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_col.hxc_1033

skypefb_col.hxc

631

16-May-17

07:36

skypefb_col.hxt_1033

skypefb_col.hxt

207

16-May-17

07:36

skypefb_f_col.hxk_1033

skypefb_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_k_col.hxk_1033

skypefb_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_online.hxs_1033

skypefb_online.hxs

124618

16-May-17

07:36

skypefb_online_col.hxc_1033

skypefb_online_col.hxc

666

16-May-17

07:36

skypefb_online_col.hxt_1033

skypefb_online_col.hxt

214

16-May-17

07:36

skypefb_online_f_col.hxk_1033

skypefb_online_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_online_k_col.hxk_1033

skypefb_online_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1025

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1026

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1028

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1029

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1030

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1031

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1032

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1033

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1035

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1036

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1037

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1038

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1040

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1041

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1042

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1043

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1044

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1045

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1046

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1048

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1049

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1050

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1051

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1053

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1054

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1055

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1057

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1058

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1060

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1061

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1062

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1063

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1066

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1081

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1086

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_1087

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_2070

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_2074

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg.hxs_3082

skypefb_onlineg.hxs

128408

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1025

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1026

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1028

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1029

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1030

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1031

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1032

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1033

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1035

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1036

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1037

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1038

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1040

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1041

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1042

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1043

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1044

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1045

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1046

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1048

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1049

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1050

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1051

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1053

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1054

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1055

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1057

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1058

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1060

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1061

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1062

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1063

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1066

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1081

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1086

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_1087

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_2070

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_2074

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxc_3082

skypefb_onlineg_col.hxc

671

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1025

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1026

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1028

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1029

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1030

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1031

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1032

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1033

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1035

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1036

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1037

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1038

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1040

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1041

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1042

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1043

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1044

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1045

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1046

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1048

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1049

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1050

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1051

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1053

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1054

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1055

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1057

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1058

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1060

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1061

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1062

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1063

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1066

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1081

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1086

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_1087

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_2070

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_2074

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_col.hxt_3082

skypefb_onlineg_col.hxt

215

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1025

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1026

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1028

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1029

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1030

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1031

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1032

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1033

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1035

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1036

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1037

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1038

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1040

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1041

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1042

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1043

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1044

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1045

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1046

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1048

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1049

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1050

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1051

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1053

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1054

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1055

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1057

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1058

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1060

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1061

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1062

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1063

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1066

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1081

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1086

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_1087

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_2070

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_2074

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_f_col.hxk_3082

skypefb_onlineg_f_col.hxk

114

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1025

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1026

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1028

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1029

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1030

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1031

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1032

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1033

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1035

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1036

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1037

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1038

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1040

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1041

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1042

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1043

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1044

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1045

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1046

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1048

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1049

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1050

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1051

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1053

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1054

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1055

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1057

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1058

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1060

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1061

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1062

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1063

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1066

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1081

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1086

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_1087

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_2070

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_2074

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

skypefb_onlineg_k_col.hxk_3082

skypefb_onlineg_k_col.hxk

113

16-May-17

07:36

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013)

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

lync.hxs_1025

lync.hxs

149910

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1025

lync_basic.hxs

144610

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1025

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1025

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1025

lync_online.hxs

141686

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1025

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1025

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1025

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1025

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1025

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1025

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1025

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1025

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1025

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1025

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1025

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1025

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1025

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1025

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1025

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1026

lync.hxs

150110

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1026

lync_basic.hxs

145574

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1026

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1026

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1026

lync_online.hxs

143204

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1026

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1026

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1026

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1026

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1026

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1026

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1026

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1026

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1026

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1026

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1026

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1026

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1026

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1026

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1026

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1029

lync.hxs

148884

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1029

lync_basic.hxs

143878

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1029

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1029

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1029

lync_online.hxs

141330

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1029

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17

skypefb_basic.hxs_1029

skypefb_basic.hxs

125504

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxc_1029

skypefb_basic_col.hxc

661

17-May-17

06:17

skypefb_basic_col.hxt_1029

skypefb_basic_col.hxt

213

17-May-17

06:17

skypefb_basic_f_col.hxk_1029

skypefb_basic_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_basic_k_col.hxk_1029

skypefb_basic_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxc_1029

skypefb_col.hxc

631

17-May-17

06:17

skypefb_col.hxt_1029

skypefb_col.hxt

207

17-May-17

06:17

skypefb_f_col.hxk_1029

skypefb_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_k_col.hxk_1029

skypefb_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

skypefb_online.hxs_1029

skypefb_online.hxs

124618

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxc_1029

skypefb_online_col.hxc

666

17-May-17

06:17

skypefb_online_col.hxt_1029

skypefb_online_col.hxt

214

17-May-17

06:17

skypefb_online_f_col.hxk_1029

skypefb_online_f_col.hxk

114

17-May-17

06:17

skypefb_online_k_col.hxk_1029

skypefb_online_k_col.hxk

113

17-May-17

06:17

lync.hxs_1030

lync.hxs

146524

17-May-17

06:17

lync_basic.hxs_1030

lync_basic.hxs

142660

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxc_1030

lync_basic_col.hxc

646

17-May-17

06:17

lync_basic_col.hxt_1030

lync_basic_col.hxt

210

17-May-17

06:17

lync_online.hxs_1030

lync_online.hxs

139384

17-May-17

06:17

skypefb.hxs_1030

skypefb.hxs

125392

17-May-17

06:17