Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2019-1034. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 cài đặt trên máy tính.

Xin lưu ý rằng bản cập nhật Microsoft Download Center áp dụng cho Microsoft Installer (. msi)-dựa trên phiên bản Office 2013. Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xem tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?).

Làm thế nào để có được và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, xem thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: ngày 11 tháng 2019.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành 4461594.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

word2013-kb4464590-fullfile-x86-glb.exe

B4932C57B1461E66BDE9782290E62146075FDD00

E109D3EC5A66A840B5F3A2530382105A45A67E7A1303DF908A8CF6A57F51DB51

word2013-kb4464590-fullfile-x64-glb.exe

5089DE0FF6287C6F3FF248308E9E9B690686C3D3

E9D5F586AE37023657B24D8850AAC5E77389BA5310A06671CD2F7B9D0786B992

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

18-May-19

05:09

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947288

18-May-19

04:32

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5093.1000

997464

18-May-19

04:32

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1065552

18-May-19

04:32

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5093.1000

905808

18-May-19

04:32

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5093.1000

993880

18-May-19

04:32

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1132112

18-May-19

04:32

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

18-May-19

05:07

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5093.1000

941648

18-May-19

04:32

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5093.1000

922192

18-May-19

04:32

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5093.1000

925264

18-May-19

04:32

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1050192

18-May-19

04:32

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5093.1000

937552

18-May-19

04:32

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5093.1000

966736

18-May-19

04:32

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947280

18-May-19

04:32

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1086032

18-May-19

04:33

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5093.1000

866896

18-May-19

04:33

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947792

18-May-19

04:33

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004624

18-May-19

04:32

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1025104

18-May-19

04:33

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004112

18-May-19

04:33

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1006160

18-May-19

04:33

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5093.1000

982296

18-May-19

04:33

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5093.1000

870488

18-May-19

04:33

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5093.1000

915024

18-May-19

04:33

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5093.1000

932632

18-May-19

04:33

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1044048

18-May-19

04:33

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

18-May-19

05:07

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5093.1000

949840

18-May-19

04:33

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5093.1000

963360

18-May-19

04:33

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1085016

18-May-19

04:33

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

18-May-19

05:09

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970328

18-May-19

04:33

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

18-May-19

05:09

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083672

18-May-19

04:33

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970832

18-May-19

04:33

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1003600

18-May-19

04:34

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5093.1000

912976

18-May-19

04:34

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5093.1000

933456

18-May-19

04:34

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1040976

18-May-19

04:34

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5093.1000

977184

18-May-19

04:34

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

18-May-19

05:09

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1073432

18-May-19

04:34

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

18-May-19

05:09

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5093.1000

823576

18-May-19

04:34

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

18-May-19

05:10

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5093.1000

837200

18-May-19

04:34

document_parts.dot_1025

khối xây dựng tích hợp. dotx

3633666

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1026

khối xây dựng tích hợp. dotx

3637449

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1029

khối xây dựng tích hợp. dotx

3618985

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1030

khối xây dựng tích hợp. dotx

3608062

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1031

khối xây dựng tích hợp. dotx

3603386

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1032

khối xây dựng tích hợp. dotx

3653167

18-May-19

05:07

document_parts.dot_3082

khối xây dựng tích hợp. dotx

3612006

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1061

khối xây dựng tích hợp. dotx

3604130

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1035

khối xây dựng tích hợp. dotx

3603428

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1036

khối xây dựng tích hợp. dotx

3619560

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1037

khối xây dựng tích hợp. dotx

3629591

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1081

khối xây dựng tích hợp. dotx

3644334

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1050

khối xây dựng tích hợp. dotx

3607442

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1038

khối xây dựng tích hợp. dotx

3604785

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1057

khối xây dựng tích hợp. dotx

3609041

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1040

khối xây dựng tích hợp. dotx

3599032

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1041

khối xây dựng tích hợp. dotx

3636899

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1087

khối xây dựng tích hợp. dotx

3634700

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1042

khối xây dựng tích hợp. dotx

3628333

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1063

khối xây dựng tích hợp. dotx

3622044

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1062

khối xây dựng tích hợp. dotx

3611384

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1086

khối xây dựng tích hợp. dotx

3604931

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1044

khối xây dựng tích hợp. dotx

3608018

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1043

khối xây dựng tích hợp. dotx

3601853

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1045

khối xây dựng tích hợp. dotx

3609394

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1046

khối xây dựng tích hợp. dotx

3617732

18-May-19

05:07

document_parts.dot_2070

khối xây dựng tích hợp. dotx

3613701

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1048

khối xây dựng tích hợp. dotx

3617400

18-May-19

05:07

document_parts.dot_1049

khối xây dựng tích hợp. dotx

3646588

18-May-19

05:09

document_parts.dot_1051

khối xây dựng tích hợp. dotx

3613567

18-May-19

05:09

document_parts.dot_1060

khối xây dựng tích hợp. dotx

3604721

18-May-19

05:09

document_parts.dot_2074

khối xây dựng tích hợp. dotx

3617809

18-May-19

05:09

document_parts.dot_1053

khối xây dựng tích hợp. dotx

3609521

18-May-19

05:09

document_parts.dot_1054

khối xây dựng tích hợp. dotx

3653990

18-May-19

05:09

document_parts.dot_1055

khối xây dựng tích hợp. dotx

3607036

18-May-19

05:09

document_parts.dot_1058

khối xây dựng tích hợp. dotx

3649803

18-May-19

05:09

document_parts.dot_1066

khối xây dựng tích hợp. dotx

3631479

18-May-19

05:09

document_parts.dot_2052

khối xây dựng tích hợp. dotx

3615970

18-May-19

05:09

document_parts.dot_1028

khối xây dựng tích hợp. dotx

3627311

18-May-19

05:10

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

16-May-19

12:45

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5127.1000

439584

16-May-19

12:47

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5101.1000

9612056

16-May-19

12:46

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

16-May-19

12:46

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

16-May-19

12:46

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

18-May-19

04:32

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

18-May-19

04:32

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625856

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

04:33

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

18-May-19

04:33

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-May-19

04:34

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

18-May-19

04:34

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

18-May-19

04:34

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

18-May-19

04:34

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-May-19

04:34

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

18-May-19

04:34

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-May-19

04:34

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

18-May-19

04:34

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

04:34

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

18-May-19

04:34

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117960

18-May-19

04:34

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

18-May-19

04:34

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

18-May-19

04:34

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

18-May-19

04:34

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

18-May-19

04:34

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

18-May-19

04:34

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

16-May-19

12:37

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

16-May-19

12:37

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

16-May-19

12:47

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

794944

16-May-19

12:46

msword.olb

msword.olb

924832

16-May-19

12:46

winword.exe

winword.exe

15.0.5145.1000

1931856

16-May-19

12:46

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5145.1000

6336600

16-May-19

12:45

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

25168

16-May-19

12:45

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

22096

16-May-19

12:45

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5145.1000

21827664

16-May-19

12:46

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

18-May-19

06:20

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

18-May-19

06:17

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1068632

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1068632

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1068632

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1077328

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1077328

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1077328

18-May-19

05:26

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

18-May-19

06:17

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1145424

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1145424

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1145424

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5145.1000

985176

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5145.1000

985176

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5145.1000

985176

18-May-19

05:26

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

18-May-19

06:17

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1073240

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1073240

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1073240

18-May-19

05:26

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1211480

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1211480

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1211480

18-May-19

05:26

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1021224

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1021224

18-May-19

05:26

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1021224

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1002072

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1002072

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1002072

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1005136

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1005136

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1005136

18-May-19

05:26

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1129560

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1129560

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1129560

18-May-19

05:26

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1059408

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1059408

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1059408

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1046104

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1046104

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1046104

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1026640

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1026640

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1026640

18-May-19

05:26

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1165904

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1165904

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1165904

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5145.1000

946264

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5145.1000

946264

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5145.1000

946264

18-May-19

05:26

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1027672

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1027672

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1027672

18-May-19

05:26

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

18-May-19

06:17

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1084200

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1084200

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1084200

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1104984

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1104984

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1104984

18-May-19

05:26

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1084200

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1084200

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1084200

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1086040

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1086040

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1086040

18-May-19

05:26

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1061456

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1061456

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1061456

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5145.1000

949840

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5145.1000

949840

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5145.1000

949840

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5145.1000

994392

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5145.1000

994392

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5145.1000

994392

18-May-19

05:26

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1011792

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1011792

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1011792

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1123920

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1123920

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1123920

18-May-19

05:26

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

18-May-19

06:18

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1029416

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1029416

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1029416

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1042520

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1042520

18-May-19

05:26

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1042520

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1164376

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1164376

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1164376

18-May-19

05:26

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

18-May-19

06:20

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1049896

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1049896

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1049896

18-May-19

05:26

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

18-May-19

06:20

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1163048

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1163048

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1163048

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1050192

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1050192

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1050192

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1082968

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1082968

18-May-19

05:26

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1082968

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5145.1000

992344

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5145.1000

992344

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5145.1000

992344

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1012824

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1012824

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1012824

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1120344

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1120344

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1120344

18-May-19

05:26

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1056344

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1056344

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1056344

18-May-19

05:26

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

18-May-19

06:20

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1152592

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1152592

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5145.1000

1152592

18-May-19

05:26

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

18-May-19

06:20

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5145.1000

903248

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5145.1000

903248

18-May-19

05:26

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5145.1000

903248

18-May-19

05:26

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

18-May-19

06:20

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5145.1000

916560

18-May-19

05:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5145.1000

916560

18-May-19

05:26

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5145.1000

916560

18-May-19

05:26

document_parts.dot_1025

khối xây dựng tích hợp. dotx

3633666

18-May-19

06:17

document_parts.dot_1026

khối xây dựng tích hợp. dotx

3637449

18-May-19

06:17

document_parts.dot_1029

khối xây dựng tích hợp. dotx

3618985

18-May-19

06:17

document_parts.dot_1030

khối xây dựng tích hợp. dotx

3608062

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1031

khối xây dựng tích hợp. dotx

3603386

18-May-19

06:17

document_parts.dot_1032

khối xây dựng tích hợp. dotx

3653167

18-May-19

06:18

document_parts.dot_3082

khối xây dựng tích hợp. dotx

3612006

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1061

khối xây dựng tích hợp. dotx

3604130

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1035

khối xây dựng tích hợp. dotx

3603428

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1036

khối xây dựng tích hợp. dotx

3619560

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1037

khối xây dựng tích hợp. dotx

3629591

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1081

khối xây dựng tích hợp. dotx

3644334

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1050

khối xây dựng tích hợp. dotx

3607442

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1038

khối xây dựng tích hợp. dotx

3604785

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1057

khối xây dựng tích hợp. dotx

3609041

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1040

khối xây dựng tích hợp. dotx

3599032

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1041

khối xây dựng tích hợp. dotx

3636899

18-May-19

06:17

document_parts.dot_1087

khối xây dựng tích hợp. dotx

3634700

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1042

khối xây dựng tích hợp. dotx

3628333

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1063

khối xây dựng tích hợp. dotx

3622044

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1062

khối xây dựng tích hợp. dotx

3611384

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1086

khối xây dựng tích hợp. dotx

3604931

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1044

khối xây dựng tích hợp. dotx

3608018

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1043

khối xây dựng tích hợp. dotx

3601853

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1045

khối xây dựng tích hợp. dotx

3609394

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1046

khối xây dựng tích hợp. dotx

3617732

18-May-19

06:18

document_parts.dot_2070

khối xây dựng tích hợp. dotx

3613701

18-May-19

06:18

document_parts.dot_1048

khối xây dựng tích hợp. dotx

3617400

18-May-19

06:20

document_parts.dot_1049

khối xây dựng tích hợp. dotx

3646588

18-May-19

06:20

document_parts.dot_1051

khối xây dựng tích hợp. dotx

3613567

18-May-19

06:20

document_parts.dot_1060

khối xây dựng tích hợp. dotx

3604721

18-May-19

06:20

document_parts.dot_2074

khối xây dựng tích hợp. dotx

3617809

18-May-19

06:20

document_parts.dot_1053

khối xây dựng tích hợp. dotx

3609521

18-May-19

06:20

document_parts.dot_1054

khối xây dựng tích hợp. dotx

3653990

18-May-19

06:20

document_parts.dot_1055

khối xây dựng tích hợp. dotx

3607036

18-May-19

06:20

document_parts.dot_1058

khối xây dựng tích hợp. dotx

3649803

18-May-19

06:20

document_parts.dot_1066

khối xây dựng tích hợp. dotx

3631479

18-May-19

06:20

document_parts.dot_2052

khối xây dựng tích hợp. dotx

3615970

18-May-19

06:20

document_parts.dot_1028

khối xây dựng tích hợp. dotx

3627311

18-May-19

06:20

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

16-May-19

12:49

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5127.1000

439384

16-May-19

12:52

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5101.1000

14039120

16-May-19

12:50

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115912

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

16-May-19

12:50

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

16-May-19

12:50

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118984

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113352

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114888

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625864

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117448

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-May-19

05:44

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

18-May-19

05:44

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-May-19

05:45

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

18-May-19

05:45

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

18-May-19

05:45

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

18-May-19

05:45

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

18-May-19

05:45

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

18-May-19

05:45

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

16-May-19

12:37

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

16-May-19

12:37

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

16-May-19

12:52

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

16-May-19

12:50

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

16-May-19

12:50

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

16-May-19

12:50

msword.olb

msword.olb

925344

16-May-19

12:50

winword.exe

winword.exe

15.0.5145.1000

1933912

16-May-19

12:50

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5145.1000

8322128

16-May-19

12:50

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

30784

16-May-19

12:50

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

26192

16-May-19

12:50

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5145.1000

27853904

16-May-19

12:50

Làm thế nào để được giúp đỡ và hỗ trợ bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: tự bảo vệ mình trực tuyến Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×