Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng thực thi mã từ xa có trong phần mềm Microsoft Word nếu nó không đúng cách xử lý các đối tượng trong bộ nhớ. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2019-1201. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Xin lưu ý rằng bản cập nhật Microsoft Download Center áp dụng cho Microsoft Installer (.msi)-dựa trên phiên bản Office 2013. Không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xem Phiên bản Office của tôi đang sử dụng?).

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem Windows Update: FAQ.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Danh mục Cập Nhật của Microsoft .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 13 ngày, 2019.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành 4464590.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

word2013-kb4475547-fullfile-x86-glb.exe

155B8B8DB49D546937CB9A657F6088B643B19232

9CFD4A8077E45B74C4393FC535531A03E89DFD4E6C773C8428C78BA523097C00

word2013-kb4475547-fullfile-x64-glb.exe

90B977FC2DD39921A49EF8073AC4215C5ACF696B

7AAA16FBBA786D0F61E856411E774A211CFE1F1210680CBC23C524B40248ACE0

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

27-Jul-19

05:08

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

27-Jul-19

05:06

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947288

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5093.1000

997464

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

27-Jul-19

05:06

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1065552

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5093.1000

905808

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

27-Jul-19

05:06

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5093.1000

993880

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

27-Jul-19

05:06

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1132112

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

27-Jul-19

05:06

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5093.1000

941648

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5093.1000

922192

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5093.1000

925264

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

27-Jul-19

05:06

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1050192

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

27-Jul-19

05:06

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5093.1000

937552

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5093.1000

966736

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947280

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

27-Jul-19

05:06

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1086032

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5093.1000

866896

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

27-Jul-19

05:07

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947792

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

27-Jul-19

05:06

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004624

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1025104

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

27-Jul-19

05:07

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004112

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1006160

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

27-Jul-19

05:07

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5093.1000

982296

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5093.1000

870488

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5093.1000

915024

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

27-Jul-19

05:07

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5093.1000

932632

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1044048

27-Jul-19

04:43

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

27-Jul-19

05:07

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5093.1000

949840

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5093.1000

963360

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1085016

27-Jul-19

04:44

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

27-Jul-19

05:07

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970328

27-Jul-19

04:44

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

27-Jul-19

05:07

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083672

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970832

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1003600

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5093.1000

912976

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5093.1000

933456

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1040976

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5093.1000

977184

27-Jul-19

04:44

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

27-Jul-19

05:08

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1073432

27-Jul-19

04:44

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

27-Jul-19

05:08

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5093.1000

823576

27-Jul-19

04:44

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

27-Jul-19

05:08

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5093.1000

837200

27-Jul-19

04:44

document_parts.dot_1025

tích hợp building blocks.dotx

3633666

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1026

tích hợp building blocks.dotx

3637449

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1029

tích hợp building blocks.dotx

3618985

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1030

tích hợp building blocks.dotx

3608062

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1031

tích hợp building blocks.dotx

3603386

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1032

tích hợp building blocks.dotx

3653167

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_3082

tích hợp building blocks.dotx

3612006

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1061

tích hợp building blocks.dotx

3604130

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1035

tích hợp building blocks.dotx

3603428

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1036

tích hợp building blocks.dotx

3619560

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1037

tích hợp building blocks.dotx

3629591

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1081

tích hợp building blocks.dotx

3644334

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1050

tích hợp building blocks.dotx

3607442

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1038

tích hợp building blocks.dotx

3604785

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1057

tích hợp building blocks.dotx

3609041

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1040

tích hợp building blocks.dotx

3599032

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1041

tích hợp building blocks.dotx

3636899

27-Jul-19

05:06

document_parts.dot_1087

tích hợp building blocks.dotx

3634700

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1042

tích hợp building blocks.dotx

3628333

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1063

tích hợp building blocks.dotx

3622044

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1062

tích hợp building blocks.dotx

3611384

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1086

tích hợp building blocks.dotx

3604931

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1044

tích hợp building blocks.dotx

3608018

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1043

tích hợp building blocks.dotx

3601853

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1045

tích hợp building blocks.dotx

3609394

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1046

tích hợp building blocks.dotx

3617732

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_2070

tích hợp building blocks.dotx

3613701

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1048

tích hợp building blocks.dotx

3617400

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1049

tích hợp building blocks.dotx

3646588

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1051

tích hợp building blocks.dotx

3613567

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1060

tích hợp building blocks.dotx

3604721

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_2074

tích hợp building blocks.dotx

3617809

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1053

tích hợp building blocks.dotx

3609521

27-Jul-19

05:07

document_parts.dot_1054

tích hợp building blocks.dotx

3653990

27-Jul-19

05:08

document_parts.dot_1055

tích hợp building blocks.dotx

3607036

27-Jul-19

05:08

document_parts.dot_1058

tích hợp building blocks.dotx

3649803

27-Jul-19

05:08

document_parts.dot_1066

tích hợp building blocks.dotx

3631479

27-Jul-19

05:08

document_parts.dot_2052

tích hợp building blocks.dotx

3615970

27-Jul-19

05:08

document_parts.dot_1028

tích hợp building blocks.dotx

3627311

27-Jul-19

05:08

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

19-Jul-19

12:41

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5127.1000

439584

19-Jul-19

12:42

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5101.1000

9612056

19-Jul-19

12:42

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

19-Jul-19

12:41

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

19-Jul-19

12:41

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625856

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

27-Jul-19

04:43

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

27-Jul-19

04:43

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117960

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

27-Jul-19

04:44

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

27-Jul-19

04:44

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

27-Jul-19

04:44

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

19-Jul-19

12:41

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

19-Jul-19

12:41

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

19-Jul-19

12:43

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

794944

19-Jul-19

12:41

msword.olb

msword.olb

924832

19-Jul-19

12:42

winword.exe

winword.exe

15.0.5163.1000

1931880

19-Jul-19

12:42

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5163.1000

6337128

19-Jul-19

12:41

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

25168

19-Jul-19

12:41

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

22096

19-Jul-19

12:41

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5163.1000

21828200

19-Jul-19

12:42

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

27-Jul-19

06:02

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

27-Jul-19

06:00

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1068656

27-Jul-19

05:18

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1068656

27-Jul-19

05:18

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1068656

27-Jul-19

05:18

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1077360

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1077360

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1077360

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

27-Jul-19

06:00

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1145456

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1145456

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1145456

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5163.1000

985200

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5163.1000

985200

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5163.1000

985200

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

27-Jul-19

06:00

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1073264

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1073264

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1073264

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

27-Jul-19

06:00

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1211496

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1211496

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1211496

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

27-Jul-19

06:00

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1021032

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1021032

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1021032

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1002096

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1002096

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1002096

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1005168

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1005168

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1005168

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

27-Jul-19

06:01

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1129576

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1129576

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1129576

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

27-Jul-19

06:01

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1059440

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1059440

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1059440

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1046128

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1046128

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1046128

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1026664

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1026664

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1026664

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

27-Jul-19

06:01

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1165936

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1165936

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1165936

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5163.1000

946288

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5163.1000

946288

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5163.1000

946288

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

27-Jul-19

06:01

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1027696

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1027696

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1027696

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

27-Jul-19

06:00

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1084008

27-Jul-19

05:18

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1084008

27-Jul-19

05:18

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1084008

27-Jul-19

05:18

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1105008

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1105008

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1105008

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

27-Jul-19

06:01

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1084016

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1084016

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1084016

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1086272

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1086272

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1086272

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

27-Jul-19

06:01

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1061696

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1061696

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1061696

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5163.1000

950080

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5163.1000

950080

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5163.1000

950080

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5163.1000

994624

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5163.1000

994624

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5163.1000

994624

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

27-Jul-19

06:02

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1012032

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1012032

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1012032

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1123952

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1123952

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1123952

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

27-Jul-19

06:02

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1029440

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1029440

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1029440

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1042536

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1042536

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1042536

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1164400

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1164400

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1164400

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

27-Jul-19

06:02

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1049712

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1049712

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1049712

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

27-Jul-19

06:02

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1162864

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1162864

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1162864

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1050224

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1050224

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1050224

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1083200

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1083200

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1083200

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5163.1000

992368

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5163.1000

992368

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5163.1000

992368

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1013056

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1013056

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1013056

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1120368

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1120368

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1120368

27-Jul-19

05:19

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1056576

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1056576

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1056576

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

27-Jul-19

06:02

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1152832

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1152832

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5163.1000

1152832

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

27-Jul-19

06:02

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5163.1000

903272

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5163.1000

903272

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5163.1000

903272

27-Jul-19

05:19

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

27-Jul-19

06:02

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5163.1000

916800

27-Jul-19

05:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5163.1000

916800

27-Jul-19

05:19

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5163.1000

916800

27-Jul-19

05:19

document_parts.dot_1025

tích hợp building blocks.dotx

3633666

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_1026

tích hợp building blocks.dotx

3637449

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_1029

tích hợp building blocks.dotx

3618985

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_1030

tích hợp building blocks.dotx

3608062

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_1031

tích hợp building blocks.dotx

3603386

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_1032

tích hợp building blocks.dotx

3653167

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_3082

tích hợp building blocks.dotx

3612006

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_1061

tích hợp building blocks.dotx

3604130

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_1035

tích hợp building blocks.dotx

3603428

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_1036

tích hợp building blocks.dotx

3619560

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1037

tích hợp building blocks.dotx

3629591

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1081

tích hợp building blocks.dotx

3644334

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1050

tích hợp building blocks.dotx

3607442

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1038

tích hợp building blocks.dotx

3604785

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1057

tích hợp building blocks.dotx

3609041

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1040

tích hợp building blocks.dotx

3599032

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1041

tích hợp building blocks.dotx

3636899

27-Jul-19

06:00

document_parts.dot_1087

tích hợp building blocks.dotx

3634700

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1042

tích hợp building blocks.dotx

3628333

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1063

tích hợp building blocks.dotx

3622044

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1062

tích hợp building blocks.dotx

3611384

27-Jul-19

06:01

document_parts.dot_1086

tích hợp building blocks.dotx

3604931

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1044

tích hợp building blocks.dotx

3608018

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1043

tích hợp building blocks.dotx

3601853

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1045

tích hợp building blocks.dotx

3609394

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1046

tích hợp building blocks.dotx

3617732

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_2070

tích hợp building blocks.dotx

3613701

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1048

tích hợp building blocks.dotx

3617400

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1049

tích hợp building blocks.dotx

3646588

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1051

tích hợp building blocks.dotx

3613567

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1060

tích hợp building blocks.dotx

3604721

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_2074

tích hợp building blocks.dotx

3617809

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1053

tích hợp building blocks.dotx

3609521

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1054

tích hợp building blocks.dotx

3653990

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1055

tích hợp building blocks.dotx

3607036

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1058

tích hợp building blocks.dotx

3649803

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1066

tích hợp building blocks.dotx

3631479

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_2052

tích hợp building blocks.dotx

3615970

27-Jul-19

06:02

document_parts.dot_1028

tích hợp building blocks.dotx

3627311

27-Jul-19

06:02

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

19-Jul-19

12:41

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5127.1000

439384

19-Jul-19

12:43

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5101.1000

14039120

19-Jul-19

12:42

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

27-Jul-19

05:34

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

27-Jul-19

05:34

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

05:34

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

27-Jul-19

05:34

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

05:34

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

27-Jul-19

05:34

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

27-Jul-19

05:34

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

27-Jul-19

05:34

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

27-Jul-19

05:34

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

27-Jul-19

05:34

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115912

27-Jul-19

05:34

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

27-Jul-19

05:34

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

19-Jul-19

12:42

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

19-Jul-19

12:42

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

27-Jul-19

05:34

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

27-Jul-19

05:34

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

05:34

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

27-Jul-19

05:34

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118984

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

27-Jul-19

05:34

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

27-Jul-19

05:34

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113352

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114888

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625864

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117448

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

27-Jul-19

05:35

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

27-Jul-19

05:35

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

27-Jul-19

05:35

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

19-Jul-19

12:41

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

19-Jul-19

12:41

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

19-Jul-19

12:43

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

19-Jul-19

12:42

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

19-Jul-19

12:42

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

19-Jul-19

12:42

msword.olb

msword.olb

925344

19-Jul-19

12:42

winword.exe

winword.exe

15.0.5163.1000

1933928

19-Jul-19

12:42

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5163.1000

8322664

19-Jul-19

12:42

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

30784

19-Jul-19

12:42

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

26192

19-Jul-19

12:42

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5163.1000

27846760

19-Jul-19

12:42

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: bảo vệ bạn trực tuyến Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Hỗ trợ địa phương theo quốc gia:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×