Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật dành cho Microsoft Project Server 2013. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất cho phiên bản 64 bit của Project Server 2013. Ngoài ra, bản cập nhật này chứa các cải thiện về độ ổn định và hiệu năng.

Giải pháp

Chi tiết Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật đã phát hành nào trước đó.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog . Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp. Thông tin về khởi động lại Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây. 64-bit

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Changeskipworkflow.aspx

Not Applicable

19.297

11-Jul-13

5:27

Costconstraintanalysis.aspx

Not Applicable

80.843

11-Jul-13

5:28

Eventswsdl.aspx

Not Applicable

34.909

11-Jul-13

5:27

Exp_pdf_server.dll

15.0.4454.1000

140.888

14-Jul-13

16:49

Exp_xps_server.dll

15.0.4499.1000

77.480

14-Jul-13

16:49

Fiscalperiod.aspx

Not Applicable

9.093

11-Jul-13

5:27

Htmlutil.dll

15.0.4535.1000

2.613.440

15-Jul-13

6:50

Igxserver.dll

15.0.4535.1000

10.214.560

15-Jul-13

6:50

Lookuptablewsdl.aspx

Not Applicable

42.187

11-Jul-13

5:27

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4457.1000

6.377.056

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4525.1000

1.404.600

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385.200

11-Jul-13

5:27

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4508.1000

299.680

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4508.1000

1.053.344

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4510.1000

10.988.192

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.4525.1000

8.174.264

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4457.1000

56.912

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4457.1000

92.800

11-Jul-13

5:27

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4508.1000

750.240

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4510.1000

1.766.560

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4535.1000

434.360

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4535.1000

1.005.800

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4508.1000

3.120.856

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44.240

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4508.1000

277.152

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4525.1000

10.400.440

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4442.1000

96.504

11-Jul-13

5:28

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4508.1000

464.032

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4466.1000

47.184

11-Jul-13

5:28

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4525.1000

957.112

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4493.1000

813.648

15-Jul-13

6:51

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4535.1000

786.624

15-Jul-13

6:50

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

11-Jul-13

5:27

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4457.1000

610.960

15-Jul-13

6:51

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4457.1000

610.960

15-Jul-13

6:51

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.000

14-Jul-13

16:49

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.000

14-Jul-13

16:49

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

11-Jul-13

5:27

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

11-Jul-13

5:27

Mshy7bg.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7ct.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7cz.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7da.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7el.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7en.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7es.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7et.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7eu.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7fi.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7fr.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7ge.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7gl.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7hr.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7it.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7lt.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7lv.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7nb.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7nl.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7no.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7pb.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7pl.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7pt.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7ro.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7ru.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7sk.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7sl.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7srm.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7sro.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7sw.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7tr.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Mshy7uk.dll

15.0.4535.1000

225.488

15-Jul-13

6:50

Msores.dll

15.0.4535.1000

62.282.944

15-Jul-13

6:38

Msoserver.dll

15.0.4535.1000

24.869.568

15-Jul-13

6:50

Msptls.dll

15.0.4493.1000

1.522.288

15-Jul-13

6:50

Notificationswsdl.aspx

Not Applicable

14.538

11-Jul-13

5:27

Oartodfserver.dll

15.0.4535.1000

3.830.960

15-Jul-13

6:50

Oartserver.dll

15.0.4535.1000

21.434.552

15-Jul-13

6:50

Office.odf

15.0.4535.1000

4.993.704

15-Jul-13

6:38

Onetnative.dll

15.0.4535.1000

510.656

15-Jul-13

6:49

Pdplib.debug.js

Not Applicable

88.861

11-Jul-13

5:28

Pdplib.js

Not Applicable

61.286

11-Jul-13

5:28

Pjintl.dll

15.0.4454.1000

4.384.872

11-Jul-13

5:28

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Not Applicable

92.996

11-Jul-13

5:27

Portfolioanalysis.debug.js

Not Applicable

6.503

11-Jul-13

5:28

Portfolioanalysis.js

Not Applicable

3.421

11-Jul-13

5:28

Projectdatabasecreate.sql

Not Applicable

10.553.946

11-Jul-13

5:28

Projectpostupgrade.sql

Not Applicable

371.134

11-Jul-13

5:28

Projectpreupgrade.sql

Not Applicable

6.733

11-Jul-13

5:28

Projectserverapishim.generated.debug.js

Not Applicable

164.954

14-Jul-13

16:52

Projectserverapishim.generated.js

Not Applicable

86.984

11-Jul-13

5:28

Projectwsdl.aspx

Not Applicable

234.715

11-Jul-13

5:27

Ps.core.debug.js

Not Applicable

354.651

15-Jul-13

6:51

Ps.core.js

Not Applicable

218.191

11-Jul-13

5:28

Ps.debug.js

Not Applicable

894.241

11-Jul-13

5:27

Ps.projectmanagers.debug.js

Not Applicable

265.935

15-Jul-13

6:51

Ps.projectmanagers.js

Not Applicable

167.745

11-Jul-13

5:28

Ps.teammembers.debug.js

Not Applicable

341.195

15-Jul-13

6:51

Ps.teammembers.js

Not Applicable

217.201

11-Jul-13

5:28

Ps.timeline.debug.js

Not Applicable

77.107

11-Jul-13

5:28

Ps.timeline.js

Not Applicable

77.107

11-Jul-13

5:28

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Not Applicable

2.255

11-Jul-13

5:28

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

3.287

11-Jul-13

5:28

Pwastyle.css

Not Applicable

10.259

11-Jul-13

5:28

Queuesystemwsdl.aspx

Not Applicable

66.397

11-Jul-13

5:27

Resourceconstraintanalysis.aspx

Not Applicable

67.148

11-Jul-13

5:28

Resourcewsdl.aspx

Not Applicable

78.160

11-Jul-13

5:27

Riched20.dll

15.0.4535.1000

2.225.320

15-Jul-13

6:50

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

15-Jul-13

6:40

Schedengine.exe

15.0.4535.1000

14.963.424

15-Jul-13

6:51

Securitywsdl.aspx

Not Applicable

94.070

11-Jul-13

5:27

Sharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

32.944

14-Jul-13

16:52

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.565

11-Jul-13

5:27

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.559

11-Jul-13

5:27

Statusingwsdl.aspx

Not Applicable

205.008

11-Jul-13

5:27

Timesheetwsdl.aspx

Not Applicable

88.248

11-Jul-13

5:27

Viewwsdl.aspx

Not Applicable

40.239

11-Jul-13

5:27

Workflowwsdl.aspx

Not Applicable

84.415

11-Jul-13

5:27

Wssinteropwsdl.aspx

Not Applicable

36.519

11-Jul-13

5:27

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×