Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho: Visual Studio 2015 Cập Nhật 3 cộng đồng, chuyên nghiệp, doanh nghiệp và công cụ từ xa.

Không áp dụng cho: Xây dựng công cụ, Visual Studio 2015 phân lập và vỏ tích hợp.

Lưu ý: vào ngày 8 tháng 2019, chúng tôi phát hành cải tiến phương pháp cung cấp cho bản cập nhật này trên Microsoft Update đảm bảo bản cập nhật này được cung cấp cho tất cả các cấu hình phù hợp.

Tóm tắt

Độ cao lỗ hổng bảo mật quyền tồn tại nếu chẩn đoán Trung tâm tiêu chuẩn thu hoặc Visual Studio tiêu chuẩn sưu tập cho phép xóa tệp ở vị trí tùy ý. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy đi tới CVE-2019-0727.

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có Visual Studio 2015 Update 3 cài đặt.

Thông tin tệptiếngAnh (Hoa Kỳ) phiên bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê theo giờ phối hợp chuẩn (UTC). Ngày và thời gian cho các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

SHA1 băm

SHA256 băm

VS14-KB4489639.exe

74906BE3045EE77A88FD87539FEF52CA4D4A3889

169C70C94A412C702DCB345E5DDDB534DF78B7F2573DE704B5E063ED73DD0A26

Thông tin tệp VS14-KB4489639. exe

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Bootstrapperapplicationdata.xml

Not applicable

31.964

13-Apr-2019

02:34

Not applicable

Bootstrappercore.config

Not applicable

897

09-Aug-2018

04:27

Not applicable

Bootstrappercore.dll

3.7.3517.0

77.824

17-Nov-2014

18:38

x86

Highcontrastskuresources.xaml

Not applicable

8.719

09-Aug-2018

04:27

Not applicable

Highcontrastthemes.xaml

Not applicable

6.004

09-Aug-2018

04:27

Not applicable

License.htm

Not applicable

2.668

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

88.600

13-Apr-2019

00:36

Not applicable

Managedux.dll

14.0.27533.0

877.824

13-Apr-2019

01:22

x86

Manifest.xml

Not applicable

32.037

13-Apr-2019

02:34

Not applicable

Mbahost.dll

3.7.3517.0

66.048

17-Nov-2014

18:38

x86

Mbapreq.dll

3.7.3517.0

120.832

17-Nov-2014

18:38

x86

Mbapreq.png

Not applicable

797

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.thm

Not applicable

3.356

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

1.795

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Microsoft.applicationinsights.dll

0.17.2.169

180.464

18-Nov-2015

22:20

x86

Microsoft.applicationinsights.persistencechannel.dll

0.17.2.179

55.112

18-Nov-2015

22:20

x86

Microsoft.diagnostics.tracing.eventsource.dll

1.1.16.0

157.976

18-Nov-2015

22:20

x86

Microsoft.visualstudio.remotecontrol.net35.dll

14.0.244.3504

50.480

03-May-2016

22:30

x86

Microsoft.visualstudio.telemetry.net35.dll

14.1.677.17586

218.400

15-Jul-2016

18:22

x86

Microsoft.visualstudio.utilities.internal.net35.dll

14.0.51.52448

60.232

03-May-2016

22:19

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.dll

14.0.27533.0

497.200

13-Apr-2019

01:22

x86

Newtonsoft.json.dll

6.0.4.17603

430.080

02-Mar-2015

19:29

x86

Skuresources.xaml

Not applicable

8.615

09-Aug-2018

04:27

Not applicable

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

226.456

19-Apr-2015

09:32

x86

System.threading.dll

1.0.2856.0

387.408

18-Nov-2015

22:20

x86

Themes.xaml

Not applicable

4.279

09-Aug-2018

04:27

Not applicable

License.htm

Not applicable

4.613

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

86.230

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

1.985

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

2.814

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

94.776

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.418

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.246

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

3.202

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

96.936

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.352

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

3.360

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.195

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

3.193

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

97.832

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.266

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.352

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

2.911

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

94.951

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.264

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

4.365

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

108.669

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.505

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

8.616

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

96.223

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.196

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.272

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.131

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

2.932

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

97.232

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.328

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

2.764

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

93.679

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.107

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

4.571

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

121.648

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.840

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.294

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.092

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

3.447

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

93.407

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.263

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.160

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

4.464

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

85.573

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

1.940

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.171

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

License.htm

Not applicable

3.006

13-Jun-2016

16:55

Not applicable

Localizablestrings.xml

Not applicable

94.794

13-Apr-2019

00:37

Not applicable

Mbapreq.wxl

Not applicable

2.360

09-Apr-2014

00:42

Not applicable

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

77.568

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

77.360

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

77.568

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

77.360

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

77.576

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

81.664

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

77.360

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

77.576

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

77.576

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

89.648

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

73.264

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

73.264

13-Apr-2019

01:50

x86

Microsoft.vs.platforminstaller.dynamicfeed.resources.dll

14.0.27533.0

73.264

13-Apr-2019

01:50

x86

Cab1.cab

Not applicable

490.325

13-Apr-2019

02:15

Not applicable

Diagnosticshub_corecollection_amd64.msi

Not applicable

135.168

13-Apr-2019

02:25

Not applicable

Preparation.exe

14.0.27533.0

136.528

13-Apr-2019

01:22

x86

Cab1.cab

Not applicable

463.553

13-Apr-2019

02:16

Not applicable

Diagnosticshub_corecollection_x86.msi

Not applicable

135.168

13-Apr-2019

02:26

Not applicable

Xác minh cài đặt

Để kiểm tra bản Cập Nhật bảo mật này được áp dụng đúng cách, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở thư mục Visual Studio 2015.

  2. Xác định vị trí tệp chẩn đoán. StandardCollector. Runtime. dll.

  3. Xác minh rằng phiên bản tệp bằng hoặc lớn hơn 14.0.27533.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×