Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật dành cho Microsoft Office 2013. Bản cập nhật này cung cấp bản sửa lỗi mới nhất cho phiên bản 32 bit và 64 bit của Office 2013 và Office Home và Student 2013 RT. Ngoài ra, bản cập nhật này chứa các cải thiện về độ ổn định và hiệu năng.

Vấn đề bản sửa lỗi cập nhật này

  • Giả định rằng bạn gán chủ đề màu sắc cho tiêu đề, phụ đề hoặc văn bản trong trang chiếu cái trong Microsoft PowerPoint 2013. Trong trường hợp này, chủ đề màu cho các trang chiếu không được Cập Nhật trong cửa sổ chỉnh sửa.Lưu ý Các trang chiếu được hiển thị đúng trong cửa sổ xem trước.

  • Khi bạn sao chép một ký tự biểu đồ thể hiện trong trình tự động vào PowerPoint 2013, ký tự sẽ được hiển thị không đúng trong bản trình bày PowerPoint 2013.

  • Giả định rằng bạn sử dụng trình tường thuật của Microsoft để đọc nội dung trong PowerPoint 2013. Bạn nhấn CAPS LOCK + phím cách trên bàn phím để đặt "điểm chèn" trên văn bản, rồi sau đó di chuyển qua văn bản bằng cách sử dụng phím mũi tên. Trong tình huống này, trình tường thuật không đọc các ký tự khi bạn di chuyển qua văn bản. Hành vi dự kiến là trình tường thuật sẽ đọc từng ký tự khi bạn di chuyển qua văn bản.

  • Giả định rằng bạn có bản trình bày PowerPoint 2013 có chứa một số đối tượng nghệ thuật thông minh. Sau đó, bạn thiết lập bản trình bày để chạy trên màn hình thứ hai. Trong trường hợp này, các đối tượng nghệ thuật thông minh sẽ được hiển thị không đúng trong bản trình bày trên màn hình thứ hai.

  • Khi bạn sử dụng trình tường thuật để đọc một trang chiếu có chứa nhiều dấu đầu dòng trong PowerPoint 2013, trình tường thuật không đúng lần đọc văn bản đầy đủ của dấu đầu dòng. Hành vi dự kiến là trình tường thuật chỉ đọc đường kẻ có con trỏ.

  • Khi bạn sử dụng trình tường thuật để đọc bản trình bày có chứa chú thích trong PowerPoint 2013, trình tường thuật không thể đọc các chú thích như mong đợi.

  • Khi bạn sử dụng trình tường thuật để đọc một trang chiếu có chứa bảng trong PowerPoint 2013, trình tường thuật sẽ đọc bảng là "hình dạng".

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×