Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật dành cho Microsoft Office 2013. Bản cập nhật này cung cấp bản sửa lỗi mới nhất cho phiên bản 32 bit và 64 bit của Office 2013. Ngoài ra, bản cập nhật này chứa các cải thiện về độ ổn định và hiệu năng.

Các sự cố mà bản cập nhật này khắc phục

Bạn gặp một hoặc nhiều sự cố sau đây trong Microsoft OneDrive for Business 2013:

  • Khi tên site chứa các ký tự đặc biệt (ví dụ: "&"), bạn không thể đồng bộ thư viện tài liệu.

  • OneDrive for Business 2013 liên tục hiển thị thông báo "xử lý thay đổi", mặc dù tất cả các tệp đều được đồng bộ.

  • Khi bạn xóa bỏ các tệp hoặc thư mục mà quy trình tải lên không thành công, các tệp hoặc thư mục sẽ bị kẹt trong Trung tâm tải lên.

  • Các vấn đề về kết nối mạng có thể gây ra OneDrive for Business 2013 để nhập trạng thái lỗi không thể khôi phục.

  • Bạn không thể đổi tên tệp trong quá trình tải lên tệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×