Mô tả bản Cập Nhật OneNote 2010: ngày 14 tháng 8 năm 2010

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật cho 32-bit và phiên bản 64-bit của Microsoft OneNote 2010. Bản cập nhật này cung cấp các bản vá lỗi mới nhất cho 32-bit và phiên bản 64-bit OneNote 2010. Ngoài ra, bản cập nhật này chứa những cải tiến về tính ổn định và hiệu suất.

Giải pháp

Vấn đề mà bản cập nhật này khắc phục

  • Microsoft OneNote 2010 lưu sổ tay tự động. Ngoài ra, trang có thể di chuyển đột ngột khi bạn di chuyển con trỏ ở vùng trang trong OneNote 2010.Lưu ý Trang có thể di chuyển bất ngờ ngay cả khi bạn không nhấn bất kỳ thiết bị trỏ.

    Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

    LỖI #: 816533 (Office14)

  • OneNote 2010 sập khi bạn mở một phần. Sự cố này xảy ra sau khi bạn áp dụng gói hotfix được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) 2288640.

    Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

    LỖI #: 816734 (Office14)

Chi tiết cài đặt

Cập nhật thông tin chi tiết

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành sau:

Mô tả bản Cập Nhật OneNote 2010: ngày 14 tháng 8 năm 2010

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Sau đây có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center: 32 bit Download Tải xuống gói Cập Nhật 32 bit bây giờ. 64 bit Download Tải xuống gói Cập Nhật 64 bit ngay bây giờ. Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.Khởi động lại thông tin Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Cách xác định xem bản cập nhật có được cài đặt hay không

Bản cập nhật này chứa các tệp có các phiên bản được liệt kê trong bảng sau.32-bit

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×