Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Lync 2010 nhóm trò chuyện công cụ quản trị được phát hành tháng 10 năm 2013.

Giới thiệu

Các vấn đề mà bản cập nhật này khắc phục được

Bản Cập Nhật tích luỹ này cải thiện độ tin cậy, ổn định và hiệu năng của công cụ quản trị Lync 2010 nhóm trò chuyện. Ngoài ra, bản cập nhật này cũng khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

  • Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 nhóm Chat công cụ quản trị 2859585 : tháng 7 năm 2013

  • 2707265 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, công cụ quản trị trò chuyện Nhóm: tháng 6 năm 2012

  • 2672318 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, công cụ quản trị trò chuyện Nhóm: tháng 2 năm 2012

  • 2636063 mô tả các bản Cập Nhật cho Lync Server 2010, công cụ quản trị trò chuyện Nhóm: tháng 11 năm 2011

  • 2500445 mô tả các bản Cập Nhật cho Lync Server 2010, công cụ quản trị trò chuyện Nhóm: tháng 4 năm 2011

  • 2467764 mô tả các bản Cập Nhật cho Lync Server 2010, công cụ quản trị trò chuyện Nhóm: tháng 1 năm 2011

Thông tin

Cập nhật thông tin gói

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:
Download Tải xuống gói MgcAdmin.msp bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2013

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 nhóm Chat công cụ quản trị 2859585 : tháng 7 năm 2013

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Cập nhật thông tin cài đặt

Để áp dụng bản cập nhật này, áp dụng gói Mgcadmin.msp trên máy tính có các Lync 2010 nhóm Chat công cụ quản trị cài đặt.

Bản cập nhật này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Bản cập nhật này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Appshapi.dll

4.0.7577.4409

1,141,920

25-Sep-2013

05:01

x86

Appshcom.dll

4.0.7577.4409

282,272

25-Sep-2013

05:01

x86

Appshvw.dll

4.0.7577.4388

1,896,600

11-Apr-2013

06:27

x86

File_adminlib.dll

4.0.7577.4409

477,856

25-Sep-2013

05:06

x86

File_admintool.exe

4.0.7577.4409

187,040

25-Sep-2013

05:03

x86

File_clientcommon.dll

4.0.7577.4409

2,435,752

25-Sep-2013

05:04

x86

File_endpoint.dll

4.0.7577.4071

1,043,224

24-Feb-2012

12:41

x86

File_mgccommon.dll

4.0.7577.4051

449,304

15-Nov-2011

19:54

x86

File_protocols.dll

4.0.7577.4409

424,608

25-Sep-2013

05:03

x86

File_uccptransport.dll

4.0.7577.4398

383,656

27-Jun-2013

07:43

x86

Rtmpltfm_dll

4.0.7577.4409

6,417,568

25-Sep-2013

05:01

x86

Uccp_dll

4.0.7577.4409

5,957,272

25-Sep-2013

05:03

x86

Uccp_pia_dll

4.0.7577.4398

428,744

27-Jun-2013

07:43

x86


Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×