Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Microsoft Lync cho HP 4110 và HP 4120 đề ngày tháng 4 năm 2014.

Lưu ý Đổi tên của Lync 2010 điện thoại Edition Phiên bản điện thoại Lync. Phần mềm làm việc với Lync 2010 và Lync 2013.

Giới thiệu

Bản Cập Nhật tích luỹ này thêm các chức năng được mô tả trong bài viết sau đây:

 • 2965854 Cập Nhật thêm hỗ trợ cho tháng 9 năm 2013 hoặc các phiên bản cập nhật Windows Embedded CE 6.0 trong phiên bản điện thoại Lync

 • 2965853 Cập Nhật Hiển thị lỗi trên phiên bản điện thoại Lync thiết bị khi bạn đã đăng xuất do vượt quá tối đa điểm cuối

Ngoài ra, bản Cập Nhật tích luỹ này cũng bao gồm các bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

 • 2918035 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 4 năm 2014

 • 2902803 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: 30 tháng 10 năm 2013

 • 2889243 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 10 năm 2013

 • 2860669 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 7 năm 2013

 • 2819320 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 4 năm 2013

 • 2737910 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 12 năm 2012

 • 2701670 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120: tháng 6 năm 2012

 • 2672743 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120: tháng 2 năm 2012

 • 2620575 điện thoại A Lync 2010 điện thoại Edition khởi động lại khi thức dậy từ chế độ nhàn rỗi điện hệ thống

Thông tin

Trung tâm tải xuống của Microsoft

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:
Download Tải xuống gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 4 năm 2014

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2918035 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 4 năm 2014

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Gói Cập Nhật tích luỹ này chứa một hình ảnh có thể được cài đặt trên HP 4110 và HP 4120 động. Hình ảnh phiên bản là 4.0.7577.4444.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×