Mô tả bản cập nhật thông tin công bố lỗ hổng trong Visual Studio 2012 Cập Nhật 5: 12 tháng 4 năm 2018

Tóm tắt

Thông tin công bố lỗ hổng bảo mật tồn tại khi Visual Studio không đúng lộ nội dung của bộ nhớ của nó. Một kẻ tấn công khai thác lỗ hổng có thể xem bộ nhớ uninitialized từ máy tính sử dụng tập hợp các tệp chương trình cơ sở dữ liệu. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy đi tới CVE-2018-1037.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Tải xuống Microsoft

Các tập tin có sẵn để tải xuống: Download Tải xuống hotfix ngay bây giờ.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có Visual Studio 2012 Update 5 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này nếu phiên bản của Visual Studio đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này không thay thế bản Cập Nhật bảo mật khác.

Sự cố được khắc phục trong bản Cập Nhật bảo mật này

Cập Nhật bảo mật này địa chỉ PDB vấn đề đã được mô tả trong CVE-2018-1037, trong đó một tập tin PDB có chứa nội dung uninitialized đống trong quá trình cập nhật tệp PDB hiện có, chẳng hạn như mspdbsrv.exe. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng công cụ Cập Nhật PDBCopy để kiểm tra mỗi PDB hiện có mà bạn muốn chia sẻ hoặc phân phối.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

VS11-KB4089501.exe

2BCF6F07640CE853BD95FE9960C8D6460CF855D0

CD4991BEFA4D0E80D35699B8F55B0C91D08F7D8D8BD26C1B148A43D325C1CCFE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×