Tóm tắt

Đây là bản tóm tắt bài viết mô tả các cấu phần được cập nhật trong Bản tổng hợp Cập nhật 10 cho Microsoft System Center 2016.

Các cấu phần được khắc phục trong bản tổng hợp bản cập nhật này

Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu

Xem các nội dung sau Bài viết Cơ sở Kiến thức để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và cài đặt này Hướng dẫn:

4578608 Cập nhật Bản tổng hợp 10 dành cho System Center 2016 Data Protection Manager

Trình quản lý Hoạt động

Bản cập nhật Tổng hợp 10 cho System Center 2016 Operations Manager sẽ sớm được phát hành. Bài viết KB này sẽ được cập nhật với các liên kết có liên quan để truy cập vào Cơ sở Kiến thức sau khi bản dựng khả dụng.

Trình quản lý Dịch vụ

Xem các nội dung sau Bài viết Cơ sở Kiến thức để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và cài đặt này Hướng dẫn:

4580255 Cập nhật Tổng hợp 10 dành cho System Center 2016 Service Manager

Trình quản lý Máy Ảo

Xem các nội dung sau Bài viết Cơ sở Kiến thức để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và cài đặt này Hướng dẫn:

4581601 Cập nhật Bản tổng hợp 10 dành cho System Center 2016 Virtual Machine Manager


Cách tải xuống và cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 10 dành cho Trung tâm Hệ thống 2016

Vui lòng xem từng thành phần để có được hướng dẫn cài đặt cụ thể cho mỗi cấu phần của nó.


Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×