Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Đây là bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được cập nhật trong Bản tổng hợp Cập nhật 10 dành cho Microsoft System Center 2012 Gói Dịch vụ 1 (SP1).

Bản cập nhật này áp dụng cho các trường hợp sau:

  • Microsoft System Center 2012 Gói Dịch vụ 1

  • Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager Gói Dịch vụ 1


Quan trọng Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp tất cả các thành phần con System Center 2012 R2 lên cùng một phiên bản Tổng hợp Cập nhật. Bạn có thể nâng cấp các thành phần con Trung tâm Hệ thống khác nhau theo bất kỳ trình tự mong muốn nào. Trường hợp trong đó các thành viên con nằm ở các phiên bản Tổng hợp Cập nhật khác nhau có thể gây ra các vấn đề về tương thích và không được hỗ trợ.

Cấu phần đã được khắc phục trong bản tổng hợp bản cập nhật này

Trình quản lý Máy Ảo

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

3076889 Cập nhật Tổng hợp 10 cho System Center 2012 Virtual Machine Manager Gói Dịch vụ 1

Cách tải xuống và cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 10 dành cho Trung tâm Hệ thống 2012 SP1

Vui lòng xem từng bài viết thành phần để có được hướng dẫn cài đặt cụ thể cho từng thành phần.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×