Giới thiệu

Điều này có thể 2018 Cập Nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 bao gồm độ tin cậy tích luỹ trong .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng bản cập nhật này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết"" và "Yêu cầu khởi động lại".

Quan trọng

 • Tất cả các bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật KB 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt Cập Nhật KB 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-vì vậy, bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Cải tiến chất lượng và độ tin cậy

CLR1

 • Fixessự cố trongWindowsIdentity.Impersonatekhi xử lý đã không được rõ ràng làm sạch lên

 • Khắc phục sự cố trong đó xảy ra khi một CultureAwareComparer deserializationsử dụng một bộ sưu tập kiểu, ví dụ: một ConcurrentDictionary.

 • Fixes sự cố tràn floating-point trong luồng vùng đồi-leo thuật toán.

 • Khắc phục sự cố trong đó bạn quan sát cao CPU sử dụng được tiêu thụ bởi ntoskrnl! KiPageFault và originates từ BGC (bởi clr! * gc_heap::bgc_thread_function), bạn có thể thay đổi để rằng GC quy trình không còn sử dụng hệ thống-thực hiện viết xem để theo dõi thay đổi đống BGC. Sử dụng rất tốn kém vì mỗi của trang lỗi phải thực hiện quy trình-nhiều khoá. Điều này là đặc biệt noticeable trong các phiên bản mới của hệ thống. Bạn có thể thấy rằng hầu hết CPU khoảng ntoskrnl! ExpWaitForSpinLockExclusiveAndAcquire chức năng. Thay đổi này làm cho GC dùng thực hiện CLR của ghi .

NCL2

 • Fixesn cốtrong các kết nối giới hạn đã xảy ra khi bạn sử dụng HttpClient để gửi yêu cầu cho địa chỉ loopback. Để biết thêm thông tin, xem tôis .NET blog điều.

WPF3

 • Khắc phục sự cố trong đó sập có thể xảy ra trong quá trình tắt ứng dụng WPF nội dung lưu trữ trong một AppDomain riêng biệt. (Ví dụ, ứng dụng Office lưu trữ một VSTO thêm vào sử dụng WPF.)

 • Khắc phục sự cố khiến XAML (Xbap) là mục tiêu .NET 3.5 đôi khi được tải không chính xác bằng cách sử dụng .NET 4. thời gian chạy x . Sửa chữa cho vấn đề này phải được cho phép khách hàng gặp khó khăn khi chạy ứng dụng XBAP là mục tiêu .NET Framework 3.5 trong CLR v4. Khắc phục sự cố có thể được kích hoạt bằng cách đặt giá trị khoá con đăng ký trong bảng sau.

  Nền tảng kiến trúc

  Khoá con đăng ký

  Tên giá trị

  Loại giá trị

  Giá trị

  Mô tả

  32-bit

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\. NETFramework\Windows trình bày Foundation\Hosting

  DoNotLaunchVersion3HostedApplicationInVersion4Runtime

  REG_DWORD

  0, hoặc giá trị tồn tại

  Ứng dụng XBAP nhắm mục tiêu .NET Framework 3.5 or.NET Framework 4.x sẽ được cả hai giới thiệu trong CLR v4

  1, hoặc bất kỳ giá trị khác 0

  Ứng dụng XBAP nhắm mục tiêu .NET Framework 3.5 sẽ được đưa ra trong CLR v2 và các ứng dụng XBAP nhắm mục tiêu .NET Framework 4.x sẽ được đưa ra trong CLR v4

  64-bit

  Những khoá con nên được đặt:

  Khoá 1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\. NETFramework\Windows trình bày Foundation\Hosting

  Con 2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\. NETFramework\Windows trình bày Foundation\Hosting

  DoNotLaunchVersion3HostedApplicationInVersion4Runtime

  REG_DWORD

  0, hoặc giá trị tồn tại

  Ứng dụng XBAP nhắm mục tiêu .NET Framework 3.5 or.NET Framework 4.x sẽ được cả hai giới thiệu trong CLR v4

  1, hoặc bất kỳ giá trị khác 0

  Ứng dụng XBAP nhắm mục tiêu .NET Framework 3.5 sẽ được đưa ra trong CLR v2 và các ứng dụng XBAP nhắm mục tiêu .NET Framework 4.x sẽ được đưa ra trong CLR

 • Khắc phục sự cố trong đó một ứng dụng WPF có thể sập vì NullReferenceException nếu một liên kết (hoặc MultiBinding) được sử dụng trong một DataTrigger (hoặc MultiDataTrigger) là thuộc kiểus (hoặc khuôn mẫu hoặc ThemeStyle) báo cáo một giá trị mới, nhưng có thành phần máy chủ được thu thậptrong hẹp thời gian trong quá trình báo cáo.

 • Khắc phục sự cố trong đó một ứng dụng WPF có thể sập vì giả mạo ElementNotAvailableException. Điều này có thể xảy ra khi bạn làm theo các bước sau:

 1. Thay đổi TreeView.IsEnabled

 2. Xoá một mục X từ bộ sưu tập

 3. Tái chèn mục cùng X lại bộ sưu tập

 4. Loại bỏ một số x subitems Y từ bộ sưu tập

Lưu ý Bước 4 có thể xảy raở bất kỳ lúc nào liên quan đến bước 2 và 3. Tuy nhiên, bước 4 phải xảy ra sau khi bước 1. Bước 2-4 phải xảy ra trước khi cuộc gọi dị bộ UpdatePeer đăng bước 1. Tmình sẽ xảy ra nếu bước 2-4 tất cả xảy ra trong trình xử lý cùng một nút bấm.

1 Thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR)2 Thư viện lớp mạng (NCL)3 Windows Presentation Foundation (WPF)

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật như liên quan đến Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

4103473Xem trước ngày 2018 trước chất lượng cho .NET Framework 3.5 SP1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 cho Windows 8.1 RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4103473) 

Sự cố đã biết

Nếu ứng dụng của bạn công hoặc deserializes dữ liệu bằng cách sử dụng định dạng tuỳ chỉnh dựa trên trình tự cụ thể của trường trong dòng đăng, bạn có thể nhận được thông báo lỗi ngoại lệ khi bỏ xếp hàng một phiên bản CustomAwareComparer đối tượng trên một phiên bản trước của .NET Framework.

Lỗi ngoại lệ có thể giống như sau:

Loại ngoại lệ: System.ArgumentException

Thông báo: Đối tượng loại 'System.Globalization.CompareOptions' không được chuyển nhập 'System.Boolean'.

Cách nhận bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem Windows Update: FAQ.

Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phầnDanh mục Microsoft Updatetrang web.

Windows Software Update Services (WSUS)

Trên máy chủ WSUS, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm bắt đầu, bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

 2. Mở rộng tên máy tính, và sau đó nhấp vào tác vụ.

 3. Bấm nhập bản Cập Nhật.

 4. WSUS mở một cửa sổ trình duyệt mà bạn có thể được nhắc cài đặt điều khiển ActiveX. Bạn phải cài đặt điều khiển ActiveX để tiếp tục.

 5. Sau ActiveX control được cài đặt, bạn thấy màn hình Danh mục Cập Nhật của Microsoft . Nhập 4103473 vào ô Tìm kiếm, và sau đó bấm Tìm kiếm.

 6. Định vị .NET Framework gói phù hợp với hệ điều hành, ngôn ngữ và bộ xử lý trong môi trường của bạn. Bấm vào Thêm để thêm chúng vào giỏ.

 7. Sau khi bạn chọn tất cả các gói mà bạn cần, bấm vào Xem giỏ.

 8. Nhập các gói vào máy chủ WSUS, click nhập.

 9. Sau khi gói được nhập, bấm đónglại WSUS.

Các bản cập nhật ngay bây giờ sẵn có để cài đặt thông qua WSUS.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 hoặc 4.7.1 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành KB 4057272KB 4074807.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

presentationframework.dll

4.7.2661.0

6,211,424

06-Apr-2018

17:13

smdiagnostics.dll

4.7.2623.0

73,376

30-Nov-2017

04:16

system.activities.dll

4.7.2623.0

1,532,600

30-Nov-2017

04:16

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

system.core.dll

4.7.2661.0

1,482,296

06-Apr-2018

17:13

system.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

system.data.sqlxml.dll

4.7.2612.0

734,400

22-Nov-2017

20:59

system.deployment.dll

4.6.1099.0

846,016

27-Mar-2017

03:33

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.7.2623.0

296,216

30-Nov-2017

04:16

system.directoryservices.protocols.dll

4.6.1099.0

200,488

27-Mar-2017

03:33

system.drawing.dll

4.6.1099.0

594,616

27-Mar-2017

03:33

system.identitymodel.services.dll

4.7.2623.0

198,368

30-Nov-2017

04:16

system.identitymodel.dll

4.7.2623.0

1,088,712

30-Nov-2017

04:16

system.management.dll

4.7.2102.0

415,432

06-Jun-2017

23:17

system.net.http.dll

4.7.2634.0

203,352

02-Feb-2018

21:11

system.runtime.caching.dll

4.6.1649.1

108,920

21-Apr-2017

05:35

system.runtime.remoting.dll

4.7.2114.0

347,368

30-Aug-2017

06:04

system.runtime.serialization.dll

4.7.2623.0

1,054,456

30-Nov-2017

04:16

system.security.dll

4.7.2650.0

324,696

21-Mar-2018

04:49

system.servicemodel.channels.dll

4.7.2623.0

157,912

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.discovery.dll

4.7.2623.0

308,448

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.internals.dll

4.7.2623.0

253,696

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.routing.dll

4.6.1099.0

130,288

27-Mar-2017

03:33

system.servicemodel.washosting.dll

4.7.2623.0

39,648

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.dll

4.7.2623.0

6,315,712

30-Nov-2017

04:16

system.web.applicationservices.dll

4.7.2623.0

70,912

30-Nov-2017

04:16

system.web.extensions.dll

4.7.2623.0

1,849,544

30-Nov-2017

04:16

system.windows.controls.ribbon.dll

4.7.2661.0

742,632

06-Apr-2018

17:13

system.windows.forms.dll

4.7.2114.0

5,181,656

30-Aug-2017

06:04

system.workflow.activities.dll

4.6.1099.0

1,044,720

27-Mar-2017

03:33

system.workflow.componentmodel.dll

4.6.1099.0

1,535,224

27-Mar-2017

03:33

system.workflow.runtime.dll

4.6.1099.0

494,816

27-Mar-2017

03:33

system.xaml.dll

4.7.2661.0

642,104

06-Apr-2018

17:13

system.xml.dll

4.7.2612.0

2,670,224

22-Nov-2017

20:59

system.dll

4.7.2634.0

3,539,992

02-Feb-2018

21:11

uiautomationclientsideproviders.dll

4.7.2661.0

361,352

06-Apr-2018

17:13

uiautomationclient.dll

4.7.2661.0

178,000

06-Apr-2018

17:13

uiautomationprovider.dll

4.7.2661.0

48,984

06-Apr-2018

17:13

uiautomationtypes.dll

4.7.2661.0

221,008

06-Apr-2018

17:13

windowsbase.dll

4.7.2661.0

1,289,528

06-Apr-2018

17:13

mscorlib.dll

4.7.2661.0

5,632,144

06-Apr-2018

17:13

normidna.nlp

59,342

14-Feb-2017

10:52

normnfc.nlp

47,076

14-Feb-2017

10:52

normnfd.nlp

40,566

14-Feb-2017

10:52

normnfkc.nlp

67,808

14-Feb-2017

10:52

normnfkd.nlp

61,718

14-Feb-2017

10:52

aspnet_perf.dll

4.7.2623.0

42,648

30-Nov-2017

04:16

aspnet_state_perf.h

318

30-Nov-2017

02:23

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-Nov-2017

04:18

aspnet_wp.exe

4.7.2623.0

46,176

30-Nov-2017

04:16

clrjit.dll

4.7.2661.0

522,888

06-Apr-2018

17:13

clr.dll

4.7.2661.0

7,240,312

06-Apr-2018

17:13

dfdll.dll

4.6.1099.0

154,768

27-Mar-2017

03:33

globalmonospace.compositefont

26,040

16-Mar-2018

22:40

globalsansserif.compositefont

26,489

16-Mar-2018

22:40

globalserif.compositefont

29,779

16-Mar-2018

22:40

globaluserinterface.compositefont

186,009

05-Apr-2018

18:33

mscordacwks.dll

4.7.2661.0

1,341,080

06-Apr-2018

17:13

mscordbi.dll

4.7.2661.0

1,167,504

06-Apr-2018

17:13

mscoreei.dll

4.6.1099.0

497,824

27-Mar-2017

03:33

mscorlib.ni.dll

4.7.2661.0

20,521,528

06-Apr-2018

17:13

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

05-Apr-2018

18:32

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

05-Apr-2018

18:32

penimc.dll

14.7.2634.0

19,096

02-Feb-2018

21:11

penimc2_v0400.dll

4.7.2661.0

86,176

06-Apr-2018

17:13

penimc_v0400.dll

4.7.2634.0

24,728

02-Feb-2018

21:11

peverify.dll

4.7.2661.0

188,560

06-Apr-2018

17:13

presentationhost_v0400.dll.mui

4.7.2661.0

84,696

06-Apr-2018

17:13

presentationhost_v0400.dll

4.7.2661.0

214,216

06-Apr-2018

17:13

presentationnative_v0400.dll

4.7.2661.0

827,088

06-Apr-2018

17:13

servicemodel.mof

88,383

15-Jun-2017

05:17

servicemodel.mof.uninstall

896

15-Jun-2017

05:17

servicemonikersupport.dll

4.7.2623.0

29,376

30-Nov-2017

04:16

sos.dll

4.7.2661.0

743,544

06-Apr-2018

17:13

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

system.core.dll

4.7.2661.0

1,482,296

06-Apr-2018

17:13

system.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

system.web.extensions.dll

4.7.2623.0

1,849,544

30-Nov-2017

04:16

webengine4.dll

4.7.2623.0

550,032

30-Nov-2017

04:16

webengine.dll

4.7.2623.0

24,712

30-Nov-2017

04:16

wminet_utils.dll

4.7.2102.0

136,368

06-Jun-2017

23:17

workflowservicehostperformancecounters.dll

4.6.1099.0

87,840

27-Mar-2017

03:33

wpfgfx_v0400.dll

4.7.2661.0

1,345,184

06-Apr-2018

17:13

presentationcore.dll

4.7.2661.0

3,635,016

06-Apr-2018

17:13

system.data.dll

4.7.2623.0

3,397,272

30-Nov-2017

04:16

system.transactions.dll

4.6.1099.0

303,824

27-Mar-2017

03:33

system.web.dll

4.7.2623.0

5,409,936

30-Nov-2017

04:16

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

BẢNG

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.dll

4.7.2661.0

5,414,032

06-Apr-2018

17:06

normidna.nlp

59,342

14-Feb-2017

10:52

normnfc.nlp

47,076

14-Feb-2017

10:52

normnfd.nlp

40,566

14-Feb-2017

10:52

normnfkc.nlp

67,808

14-Feb-2017

10:52

normnfkd.nlp

61,718

14-Feb-2017

10:52

aspnet_perf.dll

4.7.2623.0

46,232

30-Nov-2017

04:12

aspnet_state_perf.h

318

30-Nov-2017

02:05

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-Nov-2017

04:12

aspnet_wp.exe

4.7.2623.0

50,784

30-Nov-2017

04:12

clrjit.dll

4.7.2661.0

1,208,456

06-Apr-2018

17:06

clr.dll

4.7.2661.0

10,360,952

06-Apr-2018

17:06

compatjit.dll

4.7.2661.0

1,259,664

06-Apr-2018

17:06

dfdll.dll

4.6.1099.0

181,400

27-Mar-2017

03:29

globalmonospace.compositefont

26,040

16-Mar-2018

22:40

globalsansserif.compositefont

26,489

16-Mar-2018

22:40

globalserif.compositefont

29,779

16-Mar-2018

22:40

globaluserinterface.compositefont

186,009

05-Apr-2018

18:33

mscordacwks.dll

4.7.2661.0

1,838,232

06-Apr-2018

17:06

mscordbi.dll

4.7.2661.0

1,621,136

06-Apr-2018

17:06

mscoreei.dll

4.6.1099.0

617,632

27-Mar-2017

03:29

mscorlib.ni.dll

4.7.2661.0

22,646,840

06-Apr-2018

17:13

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

05-Apr-2018

18:32

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

05-Apr-2018

18:32

penimc.dll

14.7.2634.0

19,096

02-Feb-2018

21:04

penimc2_v0400.dll

4.7.2661.0

104,608

06-Apr-2018

17:06

penimc_v0400.dll

4.7.2634.0

25,760

02-Feb-2018

21:04

peverify.dll

4.7.2661.0

260,240

06-Apr-2018

17:06

presentationframework.dll

4.7.2661.0

6,211,424

06-Apr-2018

17:13

presentationhost_v0400.dll.mui

4.7.2661.0

84,696

06-Apr-2018

17:06

presentationhost_v0400.dll

4.7.2661.0

277,704

06-Apr-2018

17:06

presentationnative_v0400.dll

4.7.2661.0

1,109,712

06-Apr-2018

17:06

servicemodel.mof

88,383

01-Nov-2017

21:38

servicemodel.mof.uninstall

896

01-Nov-2017

21:38

servicemonikersupport.dll

4.7.2623.0

31,424

30-Nov-2017

04:12

smdiagnostics.dll

4.7.2623.0

73,376

30-Nov-2017

04:16

sos.dll

4.7.2661.0

872,056

06-Apr-2018

17:06

system.activities.dll

4.7.2623.0

1,532,600

30-Nov-2017

04:16

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

system.core.dll

4.7.2661.0

1,482,296

06-Apr-2018

17:13

system.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

system.data.sqlxml.dll

4.7.2612.0

734,400

22-Nov-2017

20:59

system.deployment.dll

4.6.1099.0

846,016

27-Mar-2017

03:33

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.7.2623.0

296,216

30-Nov-2017

04:16

system.directoryservices.protocols.dll

4.6.1099.0

200,488

27-Mar-2017

03:33

system.drawing.dll

4.6.1099.0

594,616

27-Mar-2017

03:33

system.identitymodel.services.dll

4.7.2623.0

198,368

30-Nov-2017

04:16

system.identitymodel.dll

4.7.2623.0

1,088,712

30-Nov-2017

04:16

system.management.dll

4.7.2102.0

415,432

06-Jun-2017

23:17

system.net.http.dll

4.7.2634.0

203,352

02-Feb-2018

21:11

system.runtime.caching.dll

4.6.1649.1

108,920

21-Apr-2017

05:35

system.runtime.remoting.dll

4.7.2114.0

347,368

30-Aug-2017

06:04

system.runtime.serialization.dll

4.7.2623.0

1,054,456

30-Nov-2017

04:16

system.security.dll

4.7.2650.0

324,696

21-Mar-2018

04:49

system.servicemodel.channels.dll

4.7.2623.0

157,912

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.discovery.dll

4.7.2623.0

308,448

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.internals.dll

4.7.2623.0

253,696

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.routing.dll

4.6.1099.0

130,288

27-Mar-2017

03:33

system.servicemodel.washosting.dll

4.7.2623.0

39,648

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.dll

4.7.2623.0

6,315,712

30-Nov-2017

04:16

system.web.applicationservices.dll

4.7.2623.0

70,912

30-Nov-2017

04:16

system.web.extensions.dll

4.7.2623.0

1,849,544

30-Nov-2017

04:16

system.windows.controls.ribbon.dll

4.7.2661.0

742,632

06-Apr-2018

17:13

system.windows.forms.dll

4.7.2114.0

5,181,656

30-Aug-2017

06:04

system.workflow.activities.dll

4.6.1099.0

1,044,720

27-Mar-2017

03:33

system.workflow.componentmodel.dll

4.6.1099.0

1,535,224

27-Mar-2017

03:33

system.workflow.runtime.dll

4.6.1099.0

494,816

27-Mar-2017

03:33

system.xaml.dll

4.7.2661.0

642,104

06-Apr-2018

17:13

system.xml.dll

4.7.2612.0

2,670,224

22-Nov-2017

20:59

system.dll

4.7.2634.0

3,539,992

02-Feb-2018

21:11

uiautomationclientsideproviders.dll

4.7.2661.0

361,352

06-Apr-2018

17:13

uiautomationclient.dll

4.7.2661.0

178,000

06-Apr-2018

17:13

uiautomationprovider.dll

4.7.2661.0

48,984

06-Apr-2018

17:13

uiautomationtypes.dll

4.7.2661.0

221,008

06-Apr-2018

17:13

webengine4.dll

4.7.2623.0

667,792

30-Nov-2017

04:12

webengine.dll

4.7.2623.0

26,256

30-Nov-2017

04:12

windowsbase.dll

4.7.2661.0

1,289,528

06-Apr-2018

17:13

wminet_utils.dll

4.7.2102.0

188,088

06-Jun-2017

23:13

workflowservicehostperformancecounters.dll

4.6.1099.0

99,608

27-Mar-2017

03:29

wpfgfx_v0400.dll

4.7.2661.0

1,764,000

06-Apr-2018

17:06

presentationcore.dll

4.7.2661.0

3,612,336

06-Apr-2018

17:06

system.data.dll

4.7.2623.0

3,461,784

30-Nov-2017

04:12

system.transactions.dll

4.6.1099.0

306,888

27-Mar-2017

03:29

system.web.dll

4.7.2623.0

5,397,136

30-Nov-2017

04:12

presentationframework.dll

4.7.2661.0

6,211,424

06-Apr-2018

17:13

smdiagnostics.dll

4.7.2623.0

73,376

30-Nov-2017

04:16

system.activities.dll

4.7.2623.0

1,532,600

30-Nov-2017

04:16

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

system.core.dll

4.7.2661.0

1,482,296

06-Apr-2018

17:13

system.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

system.data.sqlxml.dll

4.7.2612.0

734,400

22-Nov-2017

20:59

system.deployment.dll

4.6.1099.0

846,016

27-Mar-2017

03:33

system.directoryservices.accountmanagement.dll

4.7.2623.0

296,216

30-Nov-2017

04:16

system.directoryservices.protocols.dll

4.6.1099.0

200,488

27-Mar-2017

03:33

system.drawing.dll

4.6.1099.0

594,616

27-Mar-2017

03:33

system.identitymodel.services.dll

4.7.2623.0

198,368

30-Nov-2017

04:16

system.identitymodel.dll

4.7.2623.0

1,088,712

30-Nov-2017

04:16

system.management.dll

4.7.2102.0

415,432

06-Jun-2017

23:17

system.net.http.dll

4.7.2634.0

203,352

02-Feb-2018

21:11

system.runtime.caching.dll

4.6.1649.1

108,920

21-Apr-2017

05:35

system.runtime.remoting.dll

4.7.2114.0

347,368

30-Aug-2017

06:04

system.runtime.serialization.dll

4.7.2623.0

1,054,456

30-Nov-2017

04:16

system.security.dll

4.7.2650.0

324,696

21-Mar-2018

04:49

system.servicemodel.channels.dll

4.7.2623.0

157,912

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.discovery.dll

4.7.2623.0

308,448

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.internals.dll

4.7.2623.0

253,696

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.routing.dll

4.6.1099.0

130,288

27-Mar-2017

03:33

system.servicemodel.washosting.dll

4.7.2623.0

39,648

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.dll

4.7.2623.0

6,315,712

30-Nov-2017

04:16

system.web.applicationservices.dll

4.7.2623.0

70,912

30-Nov-2017

04:16

system.web.extensions.dll

4.7.2623.0

1,849,544

30-Nov-2017

04:16

system.windows.controls.ribbon.dll

4.7.2661.0

742,632

06-Apr-2018

17:13

system.windows.forms.dll

4.7.2114.0

5,181,656

30-Aug-2017

06:04

system.workflow.activities.dll

4.6.1099.0

1,044,720

27-Mar-2017

03:33

system.workflow.componentmodel.dll

4.6.1099.0

1,535,224

27-Mar-2017

03:33

system.workflow.runtime.dll

4.6.1099.0

494,816

27-Mar-2017

03:33

system.xaml.dll

4.7.2661.0

642,104

06-Apr-2018

17:13

system.xml.dll

4.7.2612.0

2,670,224

22-Nov-2017

20:59

system.dll

4.7.2634.0

3,539,992

02-Feb-2018

21:11

uiautomationclientsideproviders.dll

4.7.2661.0

361,352

06-Apr-2018

17:13

uiautomationclient.dll

4.7.2661.0

178,000

06-Apr-2018

17:13

uiautomationprovider.dll

4.7.2661.0

48,984

06-Apr-2018

17:13

uiautomationtypes.dll

4.7.2661.0

221,008

06-Apr-2018

17:13

windowsbase.dll

4.7.2661.0

1,289,528

06-Apr-2018

17:13

mscorlib.dll

4.7.2661.0

5,632,144

06-Apr-2018

17:13

normidna.nlp

59,342

14-Feb-2017

10:52

normnfc.nlp

47,076

14-Feb-2017

10:52

normnfd.nlp

40,566

14-Feb-2017

10:52

normnfkc.nlp

67,808

14-Feb-2017

10:52

normnfkd.nlp

61,718

14-Feb-2017

10:52

aspnet_perf.dll

4.7.2623.0

42,648

30-Nov-2017

04:16

aspnet_state_perf.h

318

30-Nov-2017

02:23

aspnet_state_perf.ini

42,996

30-Nov-2017

04:18

aspnet_wp.exe

4.7.2623.0

46,176

30-Nov-2017

04:16

clrjit.dll

4.7.2661.0

522,888

06-Apr-2018

17:13

clr.dll

4.7.2661.0

7,240,312

06-Apr-2018

17:13

dfdll.dll

4.6.1099.0

154,768

27-Mar-2017

03:33

globalmonospace.compositefont

26,040

16-Mar-2018

22:40

globalsansserif.compositefont

26,489

16-Mar-2018

22:40

globalserif.compositefont

29,779

16-Mar-2018

22:40

globaluserinterface.compositefont

186,009

05-Apr-2018

18:33

mscordacwks.dll

4.7.2661.0

1,341,080

06-Apr-2018

17:13

mscordbi.dll

4.7.2661.0

1,167,504

06-Apr-2018

17:13

mscoreei.dll

4.6.1099.0

497,824

27-Mar-2017

03:33

mscorlib.ni.dll

4.7.2661.0

20,521,528

06-Apr-2018

17:13

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

05-Apr-2018

18:32

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

05-Apr-2018

18:32

penimc.dll

14.7.2634.0

19,096

02-Feb-2018

21:11

penimc2_v0400.dll

4.7.2661.0

86,176

06-Apr-2018

17:13

penimc_v0400.dll

4.7.2634.0

24,728

02-Feb-2018

21:11

peverify.dll

4.7.2661.0

188,560

06-Apr-2018

17:13

presentationhost_v0400.dll.mui

4.7.2661.0

84,696

06-Apr-2018

17:13

presentationhost_v0400.dll

4.7.2661.0

214,216

06-Apr-2018

17:13

presentationnative_v0400.dll

4.7.2661.0

827,088

06-Apr-2018

17:13

servicemonikersupport.dll

4.7.2623.0

29,376

30-Nov-2017

04:16

sos.dll

4.7.2661.0

743,544

06-Apr-2018

17:13

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

system.core.dll

4.7.2661.0

1,482,296

06-Apr-2018

17:13

system.data.entity.dll

4.7.2102.0

4,033,744

06-Jun-2017

23:17

system.web.extensions.dll

4.7.2623.0

1,849,544

30-Nov-2017

04:16

webengine4.dll

4.7.2623.0

550,032

30-Nov-2017

04:16

webengine.dll

4.7.2623.0

24,712

30-Nov-2017

04:16

wminet_utils.dll

4.7.2102.0

136,368

06-Jun-2017

23:17

workflowservicehostperformancecounters.dll

4.6.1099.0

87,840

27-Mar-2017

03:33

wpfgfx_v0400.dll

4.7.2661.0

1,345,184

06-Apr-2018

17:13

presentationcore.dll

4.7.2661.0

3,635,016

06-Apr-2018

17:13

system.data.dll

4.7.2623.0

3,397,272

30-Nov-2017

04:16

system.transactions.dll

4.6.1099.0

303,824

27-Mar-2017

03:33

system.web.dll

4.7.2623.0

5,409,936

30-Nov-2017

04:16

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.dll

4.7.2661.0

5,632,904

06-Apr-2018

17:03

normidna.nlp

59,342

14-Feb-2017

10:52

normnfc.nlp

47,076

14-Feb-2017

10:52

normnfd.nlp

40,566

14-Feb-2017

10:52

normnfkc.nlp

67,808

14-Feb-2017

10:52

normnfkd.nlp

61,718

14-Feb-2017

10:52

clrjit.dll

4.7.2661.0

686,976

06-Apr-2018

17:03

clr.dll

4.7.2661.0

6,739,320

06-Apr-2018

17:03

mscordacwks.dll

4.7.2661.0

1,295,768

06-Apr-2018

17:03

mscordbi.dll

4.7.2661.0

1,130,376

06-Apr-2018

17:03

mscoreei.dll

4.6.1099.0

514,544

27-Mar-2017

03:27

mscorlib.ni.dll

4.7.2661.0

20,719,160

06-Apr-2018

17:13

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52242.36242

602,080

05-Apr-2018

18:32

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52242.36242

634,336

05-Apr-2018

18:32

sos.dll

4.7.2661.0

648,568

06-Apr-2018

17:03

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

system.core.dll

4.7.2661.0

1,482,296

06-Apr-2018

17:13

wminet_utils.dll

4.7.2102.0

110,592

06-Jun-2017

23:10

workflowservicehostperformancecounters.dll

4.6.1099.0

72,808

27-Mar-2017

03:27

system.data.dll

4.7.2623.0

3,389,936

30-Nov-2017

04:09

system.transactions.dll

4.6.1099.0

304,152

27-Mar-2017

03:27

system.web.dll

4.7.2623.0

5,411,304

30-Nov-2017

04:09

smdiagnostics.dll

4.7.2623.0

73,376

30-Nov-2017

04:16

system.activities.dll

4.7.2623.0

1,532,600

30-Nov-2017

04:16

system.componentmodel.dataannotations.dll

4.6.1099.0

125,760

27-Mar-2017

03:33

system.core.dll

4.7.2661.0

1,482,296

06-Apr-2018

17:13

system.data.sqlxml.dll

4.7.2612.0

734,400

22-Nov-2017

20:59

system.deployment.dll

4.6.1099.0

846,016

27-Mar-2017

03:33

system.directoryservices.protocols.dll

4.6.1099.0

200,488

27-Mar-2017

03:33

system.drawing.dll

4.6.1099.0

594,616

27-Mar-2017

03:33

system.identitymodel.dll

4.7.2623.0

1,088,712

30-Nov-2017

04:16

system.management.dll

4.7.2102.0

415,432

06-Jun-2017

23:17

system.net.http.dll

4.7.2634.0

203,352

02-Feb-2018

21:11

system.runtime.remoting.dll

4.7.2114.0

347,368

30-Aug-2017

06:04

system.runtime.serialization.dll

4.7.2623.0

1,054,456

30-Nov-2017

04:16

system.security.dll

4.7.2650.0

324,696

21-Mar-2018

04:49

system.servicemodel.internals.dll

4.7.2623.0

253,696

30-Nov-2017

04:16

system.servicemodel.dll

4.7.2623.0

6,315,712

30-Nov-2017

04:16

system.web.applicationservices.dll

4.7.2623.0

70,912

30-Nov-2017

04:16

system.windows.forms.dll

4.7.2114.0

5,181,656

30-Aug-2017

06:04

system.xaml.dll

4.7.2661.0

642,104

06-Apr-2018

17:13

system.xml.dll

4.7.2612.0

2,670,224

22-Nov-2017

20:59

system.dll

4.7.2634.0

3,539,992

02-Feb-2018

21:11

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×