Tóm tắt

Bài viết này mô tả các sự cố sau đã được vá trong bản Cập Nhật 1 cho Windows Azure gói.

Sự cố được khắc phục trong bản Cập Nhật 1

Vấn đề 1

Windows Azure gói nhận được cài đặt và cấu hình trên máy tính đang chạy Windows 8.1, bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn duyệt trang web quản trị. Sự cố này xảy ra ngay cả khi các bước cấu hình báo cáo thành công.

Hiện tượng: Trên máy khách Windows 8.1, bạn được chuyển đến trang web sau đây:

https://

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×