Giới thiệu

Ngày thứ ba, ngày 11, 2011, Microsoft phát hành bản Cập Nhật sau. Các bản cập nhật hàng tháng dành cho khách hàng của chúng tôi bảo mật và Cập Nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Thông tin Bổ sung

Tất cả những điều sau đây được bao gồm trong tháng 11 năm 2011 Cập Nhật. Cập Nhật

  • 982726 Mô tả bản Cập Nhật bộ lọc Email rác Outlook 2010: 11 tháng 1 năm 2011

  • 2483110 Mô tả bản Cập Nhật bộ lọc Email rác Office Outlook 2007: ngày 11 tháng 8 năm 2011

  • 2412171 Mô tả bản cập nhật Office Outlook 2007: 11 tháng 1 năm 2011

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×