Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Ngày thứ ba 9 tháng bảy, 2013, Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và cập sau. Các bản cập nhật hàng tháng này nhằm giúp khách hàng giữ máy tính an toàn và luôn Cập Nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Thông tin

Cập nhật các bản Cập Nhật trong phần sau sở kiến thức Microsoft bài viết được bao gồm trong tháng 9 năm 2013.

Cập Nhật bảo mật

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Lync 2013

2817465 MS13-054: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Lync 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2003

2817480 MS13-054: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2003 Gói Dịch vụ 3: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2007

2687309 MS13-054: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho 2007 gói Office gói dịch vụ 3: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2010

2687276 MS13-054: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office 2010 gói dịch vụ 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013Cập Nhật

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Office 2013

2817489 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2013

2817482 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2013

2767851 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2013

2817492 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2013

2817491 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

OneNote 2013

2817467 mô tả các bản Cập Nhật OneNote 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Outlook 2013

2817468 mô tả các bản Cập Nhật Outlook 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Outlook 2003 Junk Email Filter

2817523 mô tả các bản Cập Nhật Outlook 2003 Junk Email Filter: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Bộ lọc Email rác Outlook 2007

2817563 mô tả các bản Cập Nhật bộ lọc Email rác Outlook 2007: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Bộ lọc Email rác Outlook 2013

2760587 mô tả các bản Cập Nhật bộ lọc Email rác Outlook 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

PowerPoint 2013

2810006 mô tả các bản Cập Nhật PowerPoint 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

SharePoint Server 2013

2817321 mô tả các bản Cập Nhật SharePoint Server 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

OneDrive cho doanh nghiệp

Mô tả 2817469 OneDrive cho việc Cập Nhật: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Word 2013

2767863 mô tả các bản Cập Nhật từ 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Word 2013

2810086 mô tả các bản Cập Nhật từ 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×