Giới thiệu

Ngày thứ ba 9 tháng 4, 2013, Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và cập sau. Các bản cập nhật hàng tháng này nhằm giúp khách hàng giữ máy tính an toàn và luôn Cập Nhật. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Thông tin

Cập nhật các bản Cập Nhật trong phần sau sở kiến thức Microsoft bài viết được bao gồm trong tháng 9 năm 2013.

Cập Nhật bảo mật

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Groove Server 2010

2687424 MS13-035: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Groove Server 2010 gói dịch vụ 1: tháng 9 năm 2013

InfoPath 2010

2760406 MS13-035: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho InfoPath 2010 Service Pack 1 (IPEditor): tháng 9 năm 2013

InfoPath 2010

2687422 MS13-035: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho InfoPath 2010 gói dịch vụ 1: tháng 9 năm 2013

Office 2010 trực tuyến

2760777 MS13-035: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Office Online 2010 gói dịch vụ 1: tháng 9 năm 2013

SharePoint Foundation 2010

2810059 MS13-035: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Foundation 2010 gói dịch vụ 1: tháng 9 năm 2013

SharePoint Server 2010

2760408 MS13-035: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 1 (coreserver): tháng 9 năm 2013

SharePoint Server 2010

2687421 MS13-035: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 1 (wosrv): tháng 9 năm 2013

SharePoint Server 2013

2737969 MS13-030: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2013 (coreserver): tháng 9 năm 2013Cập Nhật

Sản phẩm

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Office 2013

2810010 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2013

2767860 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2013

2760343 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2013

2726959 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Office 2013

2760360 mô tả các bản Cập Nhật Office 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Máy chủ Office Web Apps

2810007 mô tả các bản Cập Nhật Office Web Apps Server: tháng 9 năm 2013

Máy chủ Office Web Apps

2760623 mô tả các bản Cập Nhật Office Web Apps Server: tháng 9 năm 2013

Máy chủ Office Web Apps

2738048 mô tả các bản Cập Nhật Office Web Apps Server: tháng 9 năm 2013

Outlook 2003

2810049 mô tả các bản Cập Nhật Outlook 2003 Junk Email Filter: tháng 9 năm 2013

Outlook 2007

2768021 mô tả các bản Cập Nhật bộ lọc Email rác Outlook 2007: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Outlook 2010

982726 mô tả các bản Cập Nhật bộ lọc Email rác Outlook 2010: tháng 9 năm 2013

Outlook 2013

2738013 mô tả các bản Cập Nhật Outlook 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

SharePoint Foundation 2013

2737975 mô tả các bản Cập Nhật SharePoint Foundation 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

SharePoint Server 2013

2760626 mô tả các bản Cập Nhật SharePoint Server 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Visio 2013

2810008 mô tả các bản Cập Nhật Visio 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Visio 2013

2768338 mô tả các bản Cập Nhật Visio 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Word 2013

2768337 mô tả các bản Cập Nhật từ 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

Word 2013

2768007 mô tả các bản Cập Nhật từ 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×