Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này chứa mô tả đầy đủ về tất cả các bản sửa lỗi có trong Bản cập nhật Tổng hợp 5 dành cho Microsoft System Center Orchestrator 2012 Gói Dịch vụ 1 (SP1).

Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center Orchestrator 2012 SP1 bao gồm tất cả các bản tổng hợp cập nhật trước đó cho System Center Orchestrator 2012 SP1.

Sự cố đã giải quyết

Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center Orchestrator 2012 SP1 khắc phục các sự cố sau.

Sự cố 1

Hoạt động Dịch vụ Giám sát không cho phép lưu cấu hình nếu Dịch vụ Giám sát không thể giải quyết tên máy chủ được nhập trong thuộc tính Đầu vào Máy tính. Nếu bạn cố gắng lưu cấu hình, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Không kết nối được với máy tính đã chọn


Sự cố 2

Hoạt động Nén Tệp không bao gồm các tệp trong thư mục con khớp với bộ lọc khi tùy chọn Bao gồm tệp trong thư mục con được chọn.

Sự cố 3

Hoạt động Gửi Bẫy SNMP không gửi kết quả chính xác cho một số kết hợp giá trị nhất định.

Sự cố 4

Các biến bẫy SNMP không được giữ lại theo thứ tự chính xác sau khi đóng hộp thoại Thuộc tính và sau đó mở lại.

Bản cập nhật này phải được áp dụng cho các máy tính sử dụng Runbook Server hoặc các cấu phần Runbook Designer của System Center Orchestrator 2012 SP1

Thông tin cài đặt

Để cài đặt bản cập nhật này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Tải xuống các gói cập nhật mà Microsoft Update cung cấp cho từng máy tính. Microsoft Update cung cấp các bản cập nhật thích hợp theo các cấu phần được cài đặt trên từng máy tính. Hoặc tải xuống từ http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=2904725

  2. Trích xuất và áp dụng các tệp .msp thích hợp trên mỗi máy tính.

    Lưu ý Các tệp .msp được bao gồm trong gói cập nhật tổng hợp. Áp dụng tất cả các tệp .msp liên quan đến một máy tính cụ thể. Áp dụng một tệp .msp cho mỗi vai trò cụ thể mà máy chủ nắm giữ. Ví dụ: nếu các vai trò Runbook Server và Runbook Designer được cài đặt trên máy chủ, hãy áp dụng tệp .msp cho các vai trò đó trên máy chủ đó.

Tệp được thay đổi

Kích cỡ Tệp

Phiên bản

Nén-6-4109999.op4saw

256 KB

7.1.3035.0

Cơ sở dữ liệu-14-40801.op4saw

248 KB

7.1.3035.0

SnmpClient-119-4109999.op4caw

356 KB

7.1.3035.0

SnmpService-119-4109999.op4saw

583 KB

7.1.3035.0

Wmi-8-40802.op4caw

294 KB

7.1.3035.0


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×