Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Exchange Server mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Exchange Server số bản dựng và ngày phát hành

Microsoft chỉ cung cấp tệp tải xuống cho phiên bản N-2 cho phiên bản Cập Nhật tích lũy Exchange Server (CU), trong đó "N" là CU mới nhất. Có thể dùng CU mới nhất để phục hồi máy chủ đang chạy Exchange Server. Điều này bao gồm các máy chủ có CU trước được cài đặt.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật Rollup 7 cho Microsoft Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1 (SP1). Bản cập nhật này là ngày 13 tháng 8, 2012. Bài viết này mô tả các thông tin sau đây về bản Cập Nhật rollup:

  • Các vấn đề khi Cập Nhật rollup giải quyết

  • Cách tải bản Cập Nhật rollup

  • Các điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật rollup

GIỚI THIỆU

Các vấn đề khi Cập Nhật rollup giải quyết

Cập Nhật Rollup 7 cho Exchange Server 2010 SP1 giải quyết các vấn đề được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) sau đây:

  • 2740358 MS12-058: lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server WebReady Document xem có thể cho phép thực thi mã từ xa: 14 tháng 8, 2012

Lưu ý Bản Cập Nhật Rollup 7 là bản Cập Nhật tích lũy bài đăng của Rollup 6. Để biết danh sách các vấn đề được giải quyết trong Rollup 6, vui lòng xem bài viết cơ sở kiến thức của Microsoft 2608646.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×