Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành bản cập nhật 15.0.4517.1504 cho Microsoft Lync 2013. Bản cập nhật này cung cấp bản sửa lỗi mới nhất cho phiên bản 32 bit và 64 bit của Lync 2013. Bản cập nhật này chứa các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất. Ngoài ra, bản cập nhật này khắc phục sự cố sau đây:

  • Sau khi bạn thức dậy máy tính từ chế độ ngủ đông, Lync 2013 trở nên rất chậm và không sử dụng được.

Lưu ý Để xác định phiên bản của Lync 2013 đã được cài đặt, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Trong Lync 2013, hãy bấm nút tùy chọn .

  2. Bên dưới menu Trợ giúp , hãy bấm giới thiệu về Microsoft Lync.

Bản cập nhật này cũng khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft trước đây:

  • 2760512 Mô tả về các bản Cập Nhật của Lync 2013: Tháng hai 2013

  • 2760556 Mô tả của Lync 2013 Update 15.0.4481.1000: Tháng ba 2013

  • 2768004 Mô tả của Lync 2013 Update 15.0.4481.1004: tháng 2013

  • 2817465 Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Lync 2013:09 tháng 7, 2013

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×