Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Lync 2010 cho Windows Phone được phát hành tháng 10 năm 2012.  

GIỚI THIỆU

Các sự cố mà bản cập nhật này khắc phục

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục sự cố sau:

  • 2750301 Bản Cập Nhật cho phép Microsoft Lync 2010 cho Windows Phone để hiển thị trạng thái hiện không hoạt động sau 5 phút ở trạng thái chờ

  • 2736032 Bản cập nhật thêm một ví dụ về dạng tên người dùng trong phần "Chi tiết" Lync 2010 cho Windows Phone

  • 2736033 "Không thể kết nối với hội thảo" thông báo lỗi khi bạn nhấp vào liên kết "Tham gia cuộc họp trực tuyến" trong Lync 2010 cho Windows Phone

  • 2735320 Số điện thoại không được hiển thị trong thẻ liên lạc của người dùng Lync 2010 cho Windows Phone

  • 2751200 Bạn không thể tham gia hội nghị bằng URL Lync 2010 cho Windows Phone

Gói cập nhật này cũng khắc phục sự cố đã được liệt kê trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 2673226 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 dành cho Windows Phone: tháng 3 năm 2012

Giải pháp

Cập nhật thông tin gói

Windows Phone Marketplace

Gói Cập Nhật có sẵn để tải xuống từ Windows Phone Marketplace. Để biết thêm thông tin, ghé thăm website sau của Microsoft:

Windows Phone MarketplaceChú ý Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, số phiên bản màn hình "Giới thiệu" Lync 2010 for Windows Phone Hiển thị phiên bản là 4.1.8092.0 thay vì 4.3.8092.1 không chính xác. Số phiên bản không phù hợp với số phiên bản Windows Phone Marketplace.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt gói cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại Windows Phone trên điện thoại để lưu dữ liệu trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật sau:

2673226 Mô tả gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 dành cho Windows Phone: tháng 3 năm 2012

Thông tin sổ đăng ký

Bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký để áp dụng bản cập nhật này.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×