Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Lync 2010 cho Windows Phone được phát hành tháng 3 năm 2012.  

GIỚI THIỆU

Các sự cố mà bản cập nhật này khắc phục

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục sự cố sau:

  • 2666321 Lync 2010 for Windows Phone Hiển thị văn bản tiếng Nhật trong phông chữ Microsoft Yahei bất ngờ

  • 2666335 Điện thoại đang chạy phiên bản tiếng Nhật của Lync 2010 cho Windows Phone Hiển thị thông báo chào mừng trong phông chữ đúng

Giải pháp

Cập nhật thông tin gói

Windows Phone Marketplace

Gói Cập Nhật có sẵn để tải xuống từ Windows Phone Marketplace. Để biết thêm thông tin, ghé thăm website sau của Microsoft:

Windows Phone Marketplace

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt gói cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại Windows Phone trên điện thoại để lưu dữ liệu trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin sổ đăng ký

Bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký để áp dụng bản cập nhật này.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×