Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft Lync 2013 ngày 8 tháng 4 năm 2014.

Giới thiệu

Vấn đề mà gói hotfix này khắc phục

Khi bạn đăng xuất khỏi Lync 2013, nó có thể sập hoặc vào một vòng lặp vô đăng.


Thông tin

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Gói hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Gói hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.

Sau khi đã cài đặt hotfix, phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

x86 Lync-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Autohelper.dll

15.0.4605.1000

66,720

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.217

2,719,416

29-Mar-2014

19:42

x86

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

20,128

30-Mar-2014

5:18

Không áp dụng

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4509.1000

23,184

30-Mar-2014

5:24

Không áp dụng

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4605.1000

32,928

30-Mar-2014

5:18

Không áp dụng

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4605.1000

39,072

30-Mar-2014

5:24

Không áp dụng

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4601.1000

102,560

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.217

294,072

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.217

2,997,424

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900,800

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.lync.exe

15.0.4605.1000

18,998,944

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4569.1000

455,328

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4569.1000

509,600

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4569.1000

317,088

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4569.1000

493,728

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4569.1000

488,096

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4569.1000

534,176

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4569.1000

538,784

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4569.1000

300,192

30-Mar-2014

5:17

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4569.1000

489,120

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4569.1000

544,928

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4569.1000

424,608

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4569.1000

508,576

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4569.1000

519,840

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4569.1000

363,168

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4569.1000

358,560

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4569.1000

512,160

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4569.1000

474,784

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4569.1000

518,816

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4569.1000

506,016

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4569.1000

510,624

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4569.1000

504,480

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4569.1000

495,264

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4569.1000

497,824

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4569.1000

480,416

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4569.1000

463,008

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4569.1000

480,416

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4569.1000

487,584

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4569.1000

507,040

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4569.1000

494,240

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4569.1000

473,760

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4569.1000

503,456

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4569.1000

495,264

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4569.1000

515,744

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4569.1000

491,168

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4569.1000

497,824

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4569.1000

498,336

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4569.1000

315,040

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4569.1000

513,696

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4569.1000

494,752

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4569.1000

517,792

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4605.1000

10,088,096

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4605.1001

6,482,088

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22,696

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4605.1000

1,813,664

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4605.1000

172,704

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.man

Không áp dụng

1,919

30-Mar-2014

5:18

Không áp dụng

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4545.1000

59,040

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4545.1000

34,072

30-Mar-2014

5:18

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4569.1000

102,048

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4569.1000

118,432

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4569.1000

62,112

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4569.1000

114,336

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4605.1000

114,848

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4569.1000

129,696

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4569.1000

131,232

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4569.1000

56,480

30-Mar-2014

5:17

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4569.1000

115,872

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4569.1000

129,696

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4569.1000

92,320

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4569.1000

120,480

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4569.1000

124,064

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4569.1000

76,448

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4569.1000

76,960

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4569.1000

123,552

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4569.1000

111,264

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4569.1000

129,696

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4569.1000

118,944

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4569.1000

120,992

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4569.1000

120,480

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4569.1000

113,312

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4569.1000

116,384

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4603.1000

114,336

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4569.1000

104,096

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4569.1000

109,728

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4569.1000

113,824

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4569.1000

122,016

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4569.1000

116,384

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4569.1000

109,728

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4569.1000

117,408

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4569.1000

114,336

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4569.1000

120,992

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4569.1000

115,360

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4569.1000

116,896

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4569.1000

116,896

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4569.1000

62,112

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4569.1000

120,480

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4569.1000

117,920

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4569.1000

123,040

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelper.dll

15.0.4603.1000

153,248

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.ochelper.dll.x64

15.0.4603.1000

218,784

30-Mar-2014

5:24

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4420.1017

13,928

30-Mar-2014

5:17

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4567.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4553.1000

14,496

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocimport.dll

15.0.4605.1000

626,368

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.213

82,616

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.213

832,176

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ocoffice.dll

15.0.4605.1000

137,888

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.213

1,736,360

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.213

1,872,568

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.213

350,904

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4605.1000

1,295,568

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4553.1000

1,253,536

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4553.1000

1,259,168

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4553.1000

1,242,784

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4553.1000

1,263,776

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4553.1000

1,262,752

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4457.1000

1,254,464

30-Mar-2014

5:17

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4553.1000

1,262,752

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4553.1000

1,251,488

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4553.1000

1,259,168

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4553.1000

1,261,216

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4553.1000

1,247,904

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4553.1000

1,246,368

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4553.1000

1,259,680

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4553.1000

1,260,192

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4553.1000

1,259,168

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4553.1000

1,261,216

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4553.1000

1,258,656

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4553.1000

1,256,096

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4553.1000

1,256,608

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4553.1000

1,258,656

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4567.1000

1,257,120

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4553.1000

1,258,656

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4557.1000

1,260,192

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4553.1000

1,259,680

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4553.1000

1,242,272

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4553.1000

1,260,192

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4553.1000

1,258,656

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4553.1000

1,261,216

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ocrec.dll

15.0.4605.1000

590,496

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.213

296,112

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4557.1000

325,312

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.psom.dll

15.0.4605.1000

933,024

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.217

42,696

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.80

3,866,808

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.80

740,048

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.80

58,032

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.80

36.536

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.80

60,600

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.80

487,088

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.80

6,806,712

29-Mar-2014

19:42

x86

Lync.scdec.dll

15.0.4545.1000

80,544

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.uc.dll

15.0.4605.1000

25,375,456

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ucaddin.dll

15.0.4561.1000

1,018,016

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4553.1000

170,656

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4553.1000

160,928

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4553.1000

177,312

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4553.1000

176,288

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4511.1000

170,656

30-Mar-2014

5:17

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4553.1000

173,216

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4553.1000

176.800

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4553.1000

168,096

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4553.1000

163,488

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4553.1000

163,488

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4553.1000

176,288

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4553.1000

174,240

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4553.1000

174,752

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4553.1000

174,752

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4553.1000

175,776

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4553.1000

173,216

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4553.1000

171,680

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4553.1000

173,216

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4553.1000

174,240

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4553.1000

174,240

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4553.1000

175,776

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4553.1000

173,216

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4553.1000

174,240

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4553.1000

160,416

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4553.1000

174,752

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapi.dll

15.0.4605.1003

5,937,344

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1,283,232

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1,276,064

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

1,285,280

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1,287,840

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1,288,864

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1,284,712

30-Mar-2014

5:17

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

1,285,280

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1,288,352

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1,281,696

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1,287,328

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1,287,840

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1,278,624

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1,278,112

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4553.1000

1,284,768

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1,287,328

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1,286,816

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4553.1000

1,285,280

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1,284,256

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4553.1000

1,285,280

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1,284,768

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1,283,744

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4553.1000

1,287,328

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

1,284,768

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1,275,552

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1,287,328

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1,286,816

31-Mar-2014

5:48

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

1,286,816

31-Mar-2014

5:47

Không áp dụng

Lync.ucmapi.exe

15.0.4605.1000

664,736

30-Mar-2014

5:18

x86

Lync.ucvdi.dll

15.0.4605.1000

22,820,072

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.80

1,123,528

30-Mar-2014

5:17

x86

Lync.veman.xml

Không áp dụng

336

30-Mar-2014

5:18

Không áp dụng

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4603.1000

64,704

30-Mar-2014

5:17

x86

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47,104

30-Mar-2014

5:17

x86

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38,888

30-Mar-2014

5:17

x86

Lyncwh.videocall.wav

Không áp dụng

924,788

30-Mar-2014

5:17

Không áp dụng

Ocpubmgr.veman.xml

Không áp dụng

344

30-Mar-2014

5:18

Không áp dụngx 6 4 Lync-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Autohelper.dll

15.0.4605.1000

91,296

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.217

3,196,088

29-Mar-2014

19:47

x64

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

20,128

30-Mar-2014

5:25

Không áp dụng

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4509.1000

23,184

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4605.1000

32,928

30-Mar-2014

5:25

Không áp dụng

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4605.1000

39,072

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4605.1000

140,960

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.217

358,072

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.217

3,411,632

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1,289,408

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.lync.exe

15.0.4605.1000

22,634,656

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4569.1000

455,328

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4569.1000

509,600

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4569.1000

317,088

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4569.1000

493,728

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4569.1000

488,096

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4569.1000

534,176

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4569.1000

538,784

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4569.1000

300,192

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4569.1000

489,120

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4569.1000

544,928

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4569.1000

424,608

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4569.1000

508,576

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4569.1000

519,840

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4569.1000

363,168

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4569.1000

358,560

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4569.1000

512,160

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4569.1000

474,784

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4569.1000

518,816

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4569.1000

506,016

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4569.1000

510,624

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4569.1000

504,480

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4569.1000

495,264

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4569.1000

497,824

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4569.1000

480,416

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4569.1000

463,008

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4569.1000

480,416

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4569.1000

487,584

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4569.1000

507,040

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4569.1000

494,240

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4569.1000

473,760

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4569.1000

503,456

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4569.1000

495,264

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4569.1000

515,744

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4569.1000

491,168

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4569.1000

497,824

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4569.1000

498,336

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4569.1000

315,040

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4569.1000

513,696

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4569.1000

494,752

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4569.1000

517,792

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4605.1000

13,466,272

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4605.1001

8,462,504

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27,304

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4605.1000

1,710,240

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4605.1000

220,320

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.man

Không áp dụng

1,919

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4547.1000

74,912

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4545.1000

34,072

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4569.1000

102,048

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4569.1000

118,432

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4569.1000

62,112

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4569.1000

114,336

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4605.1000

114,848

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4569.1000

129,696

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4569.1000

131,232

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4569.1000

56,480

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4569.1000

115,872

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4569.1000

129,696

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4569.1000

92,320

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4569.1000

120,480

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4569.1000

124,064

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4569.1000

76,448

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4569.1000

76,960

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4569.1000

123,552

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4569.1000

111,264

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4569.1000

129,696

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4569.1000

118,944

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4569.1000

120,992

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4569.1000

120,480

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4569.1000

113,312

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4569.1000

116,384

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4603.1000

114,336

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4569.1000

104,096

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4569.1000

109,728

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4569.1000

113,824

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4569.1000

122,016

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4569.1000

116,384

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4569.1000

109,728

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4569.1000

117,408

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4569.1000

114,336

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4569.1000

120,992

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4569.1000

115,360

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4569.1000

116,896

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4569.1000

116,896

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4569.1000

62,112

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4569.1000

120,480

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4569.1000

117,920

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4569.1000

123,040

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelper.dll

15.0.4603.1000

218,784

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4603.1000

153,248

30-Mar-2014

5:25

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4420.1017

13,928

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4567.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4553.1000

14,496

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4553.1000

15.008 người

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4553.1000

15,520

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocimport.dll

15.0.4605.1000

1,058,496

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.213

94,392

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.213

1,105,072

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ocoffice.dll

15.0.4605.1000

196,256

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.213

2,083,496

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.213

2,409,656

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.213

350,904

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4605.1000

1,847,504

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4553.1000

1,253,024

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4553.1000

1,258,656

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4553.1000

1,242,272

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4553.1000

1,257,120

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4553.1000

1,257,120

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4553.1000

1,263,264

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4553.1000

1,262,240

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4457.1000

1,256,000

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4553.1000

1,262,240

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4553.1000

1,250,976

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4553.1000

1,258,656

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4553.1000

1,260,704

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4553.1000

1,247,392

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4553.1000

1,245,856

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4553.1000

1,259,168

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4553.1000

1,257,120

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4553.1000

1,259,680

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4553.1000

1,258,656

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4553.1000

1,260,704

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4553.1000

1,255,584

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4553.1000

1,256,096

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4553.1000

1,257,120

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4567.1000

1,256,608

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4557.1000

1,259,680

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4553.1000

1,259,168

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4553.1000

1,257,632

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4553.1000

1,241,760

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4553.1000

1,259,680

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4553.1000

1,258,144

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4553.1000

1,260,704

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ocrec.dll

15.0.4605.1000

884,896

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.213

304,304

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4557.1000

463,040

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.psom.dll

15.0.4605.1000

1,330,848

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.217

44,232

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.80

4,112,568

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.80

895,184

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.80

67,768

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.80

40,120

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.80

70,328

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.80

604,336

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.80

7,817,912

29-Mar-2014

19:47

x64

Lync.scdec.dll

15.0.4561.1000

113,312

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.uc.dll

15.0.4605.1000

36,132,576

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ucaddin.dll

15.0.4561.1000

1,440,416

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4553.1000

170,656

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4553.1000

160,928

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4553.1000

177,312

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4553.1000

176,288

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4511.1000

170,656

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4553.1000

173,216

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4553.1000

176.800

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4553.1000

168,096

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4553.1000

163,488

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4553.1000

163,488

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4553.1000

176,288

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4553.1000

174,240

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4553.1000

174,752

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4553.1000

174,752

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4553.1000

175,776

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4553.1000

173,216

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4553.1000

171,680

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4553.1000

173,216

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4553.1000

174,240

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4553.1000

172,192

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4553.1000

174,240

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4553.1000

175,776

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4553.1000

173,216

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4553.1000

174,240

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4553.1000

160,416

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4553.1000

174,752

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4553.1000

173,728

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4553.1000

175,264

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapi.dll

15.0.4605.1003

9,117,888

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1,283,232

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1,276,064

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

1,285,280

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1,287,840

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1,288,864

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1,284,712

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

1,285,280

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1,288,352

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1,281,696

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1,287,328

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1,287,840

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1,278,624

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1,278,112

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4553.1000

1,284,768

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1,287,328

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1,286,816

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4553.1000

1,285,280

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1,284,256

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4553.1000

1,285,280

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

1,286,304

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1,284,768

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1,283,744

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4553.1000

1,287,328

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1,285,792

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

1,284,768

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1,275,552

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1,287,328

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1,286,816

31-Mar-2014

6:06

Không áp dụng

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

1,286,816

31-Mar-2014

6:05

Không áp dụng

Lync.ucmapi.exe

15.0.4605.1000

860,320

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.ucvdi.dll

15.0.4605.1000

32,323,304

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.80

1,173,704

30-Mar-2014

5:20

x64

Lync.veman.xml

Không áp dụng

336

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4603.1000

83,136

30-Mar-2014

5:20

x64

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54,768

30-Mar-2014

5:20

x64

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44,008

30-Mar-2014

5:20

x64

Lyncwh.videocall.wav

Không áp dụng

924,788

30-Mar-2014

5:19

Không áp dụng

Ocpubmgr.veman.xml

Không áp dụng

344

30-Mar-2014

5:20

Không áp dụng
Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×