Tóm tắt

Bài viết này mô tả các vấn đề về Microsoft Office 2010 đã được khắc phục trong gói hotfix phát hành tháng 2 năm 2010.

GIỚI THIỆU

Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

 • Khi bạn mở sổ làm việc đó chứa một hoặc nhiều điều khiển TreeView trong Microsoft Excel 2010, TreeView điều khiển không thể nạp được. Ngoài ra, đỏ X được hiển thị thay thế TreeView kiểm soát.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 28395 (OfficeQFE)

 • Bạn tạo XAdES x hoặc chữ ký XAdES-X_L trong Office 2010. Tuy nhiên, chữ ký không hợp lệ theo một pdw chữ ký tham khảo.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 28864 (OfficeQFE)

 • Xem xét tình huống sau:

  • Bạn phải nhập hình ảnh giữa Office 2010 và Office Communicator 2007 R2 và Lync 2010.

  • Bạn mở chương trình Office 2010, trong đó thông tin hình ảnh đang hoạt động bình thường.

  • Bạn đặt máy tính vào trạng thái ngủ hoặc sang chế độ ngủ đông.

  • Bạn đưa máy tính.


  Trong trường hợp này, thông tin hình ảnh không hoạt động bình thường cho đến khi khởi động lại chương trình Office 2010.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 29110 (OfficeQFE)

 • bạn không thể lưu tài liệu lưu tự động mà không lưu thông tin tự động chỉnh sửa khi tính năng tự động phục hồi được bật trong Excel 2010

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Lưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.


Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.


x86 Phiên bản

Thông tin tải xuống

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×