Mô tả gói hotfix Project 2010 (Project-x-none.msp): ngày 8 tháng 4 năm 2014

Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft Project 2010 đề ngày 8 tháng 4 năm 2014.

GIỚI THIỆU

Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

 • Khi bạn lưu một dự án phụ trong một dự án chính, lưu trình có thể thất bại. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy thông báo lỗi tương tự như sau trong Nhật ký dịch vụ ghi nhật ký chung (ULS):

  Huỷ sự tương quan 088954b8-eec2-4e6a-9b23-1fb1654e411f lưu là một ghi đè hoặc gửi.


  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 897975 (Office14)

 • Khi bạn mở một dự án trong Project 2010 từ máy chủ dự án, bạn có thể nhận được thông báo giống như sau:

  Hành động của bạn có thể actuals trong dự án này trở thành ra khỏi đồng bộ với actuals Cập Nhật từ biểu đồ thời gian.

  Bạn có thể: đồng bộ hoá actuals bộ actuals lệnh trên menu theo dõi hoặc đồng bộ hoá actuals khi bạn lưu các dự án.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 898164 (Office14)

 • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ tháng 12 năm 2013 hoặc tháng 4 năm 2014, mỗi khi bạn mở một dự án trong Project 2010, tích hợp tất cả các bộ lọc và bộ lọc trong khuôn mẫu chung được sao chép vào và sao chép dự án.

  Nếu bạn kết nối với máy chủ dự án, sau đó mỗi khi bạn lưu khuôn mẫu chung của doanh nghiệp, các bộ lọc sẽ được sao chép nó. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo giống như sau:

  Doanh nghiệp toàn cầu đã có một bộ lọc có tên "Nghiêm trọng".

  Bạn có muốn thay thế các bộ lọc bằng từ doanh nghiệp toàn cầu, thay thế tất cả các mục trùng lặp tên, đổi tên bộ lọc trong dự án hoặc huỷ mở dự án?

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 898768 (Office14)

Thông tin

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Lưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt gói hotfix này, bạn phải có Microsoft Project 2010 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc gói dịch vụ 2 (SP2) được cài đặt.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:


Danh sách tất cả các gói Office 2010 SP1


Danh sách tất cả các gói Office 2010 SP2

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải giải quyết các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.
Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×