Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft Office Project Server 2007 đề ngày 11 tháng 8 năm 2013.

GIỚI THIỆU

Vấn đề mà gói hotfix này khắc phục

Khi bạn lưu hoặc công bố một dự án lớn nằm trên máy chủ dự án, bạn gặp phải hiệu suất kém.


Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.


Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.


Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có bộ Microsoft Office 2007 gói dịch vụ 2 hoặc bộ Microsoft Office 2007 gói dịch vụ 3 cài đặt để áp dụng gói hotfix này.


Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

949583 cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho sản phẩm máy chủ Office 2007

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng các
Tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.x86
Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pjsrvapp2007-kb2760818-fullfile-x86-glb.exe

12.0.6679.5000

4,204,984

17-May-13

3:27


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pjsrvapp-x-none.msp

Không áp dụng

3,333,632

8-May-13

20:02


Thông tin Pjsrvapp-x-none.msp tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Dataedit.dll.x86

12.0.6671.5000

436,832

27-Nov-12

11:28

Microsoft.office.project.server.dll.x86

12.0.6670.5000

4,422,224

6-Nov-12

14:45

Microsoft.office.project.server.library.dll.x86

12.0.6668.5000

1,251,920

15-Oct-12

15:20

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll.x86

12.0.6679.5000

342,712

8-May-13

0:21

Microsoft.office.project.shared.dll.x86

12.0.6662.5000

121,448

10-Jun-12

15:06

Microsoft.office.project.webproj.dll.x86

12.0.6669.5000

846,416

24-Oct-12

6:51

Prjsvr.sql.addpublishsps12.sql.x86

Không áp dụng

342,569

24-Oct-12

6:26

Prjsvr.sql.addpubsps12.sql.x86

Không áp dụng

751,005

17-Oct-12

2:05

Prjsvr.sql.addpubtab12.sql.x86

Không áp dụng

200,524

15-Nov-11

1:03

Prjsvr.sql.addshadowtab12.sql.x86

Không áp dụng

12,888

8-May-13

0:03

Prjsvr.sql.addsps12.sql.x86

Không áp dụng

537,625

24-Oct-12

6:26

Prjsvr.sql.addworksps12.sql.x86

Không áp dụng

77,707

7-Jun-12

6:28

Psolapcubegenerator.exe.x86

12.0.6652.5000

67,440

21-Sep-11

11:34

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll.x86

12.0.6668.5000

1,251,920

15-Oct-12

15:20

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll.x86

12.0.6662.5000

121,448

10-Jun-12

15:06


x64
Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pjsrvapp2007-kb2760818-fullfile-x64-glb.exe

12.0.6679.5000

4,203,792

17-May-13

3:27


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pjsrvapp-x-none.msp

Không áp dụng

3,333,120

8-May-13

19:57


Thông tin Pjsrvapp-x-none.msp tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Dataedit.dll.x64

12.0.6671.5000

436,816

27-Nov-12

11:26

Microsoft.office.project.server.dll.x64

12.0.6670.5000

4,422,224

6-Nov-12

14:44

Microsoft.office.project.server.library.dll.x64

12.0.6668.5000

1,251,920

15-Oct-12

15:19

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll.x64

12.0.6679.5000

342,712

8-May-13

0:21

Microsoft.office.project.shared.dll.x64

12.0.6662.5000

121,448

6-Jun-12

23:05

Microsoft.office.project.webproj.dll.x64

12.0.6669.5000

846,416

24-Oct-12

6:50

Prjsvr.sql.addpublishsps12.sql.x64

Không áp dụng

342,569

24-Oct-12

6:26

Prjsvr.sql.addpubsps12.sql.x64

Không áp dụng

751,005

17-Oct-12

2:05

Prjsvr.sql.addpubtab12.sql.x64

Không áp dụng

200,524

15-Nov-11

1:03

Prjsvr.sql.addshadowtab12.sql.x64

Không áp dụng

12,888

8-May-13

0:03

Prjsvr.sql.addsps12.sql.x64

Không áp dụng

537,625

24-Oct-12

6:26

Prjsvr.sql.addworksps12.sql.x64

Không áp dụng

77,707

7-Jun-12

6:28

Psolapcubegenerator.exe.x64

12.0.6652.5000

67,440

21-Sep-11

11:34

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll.x64

12.0.6668.5000

1,251,920

15-Oct-12

15:19

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll.x64

12.0.6662.5000

121,448

6-Jun-12

23:05
Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×