Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft Project Server 2010 phát hành tháng 9 năm 2013.

GIỚI THIỆU

Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

  • Khi bạn gửi cho phép cập nhật trạng thái và xuất bản dự án cùng một lúc trong Project Server 2010, bạn gặp phải hiệu suất kém.

  • Khi có nhiều tài nguyên trong cơ sở dữ liệu trong Project Server 2010, nó sẽ đưa bạn dài hơn dự kiến để mở một dự án. Ngoài ra, bạn không thể lưu dự án.


Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt gói hotfix này, bạn phải có Project Server 2010 gói dịch vụ 1 (SP1) được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải giải quyết các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pjsrvloc2010-kb2760780-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6137.5000

35,363,552

7-Mar-13

12:21


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pjsrvmui-ar-sa.msp

Không áp dụng

2,147,328

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-cs-cz.msp

Không áp dụng

2,147,328

6-Mar-13

20:09

Pjsrvmui-da-dk.msp

Không áp dụng

2,146,304

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-de-de.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:09

Pjsrvmui-el-gr.msp

Không áp dụng

2,148,352

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-en-us.msp

Không áp dụng

1,087,488

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-es-es.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-fi-fi.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-fr-fr.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-he-il.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:09

Pjsrvmui-hu-hu.msp

Không áp dụng

2,147,328

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-it-it.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-ja-jp.msp

Không áp dụng

2,147,328

6-Mar-13

20:09

Pjsrvmui-ko-kr.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-nb-no.msp

Không áp dụng

2,146,304

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-nl-nl.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:09

Pjsrvmui-pl-pl.msp

Không áp dụng

2,147,328

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-pt-br.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-pt-pt.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:09

Pjsrvmui-ru-ru.msp

Không áp dụng

2,147,840

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-sk-sk.msp

Không áp dụng

2,147,328

6-Mar-13

20:09

Pjsrvmui-sl-si.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-sv-se.msp

Không áp dụng

2,146,304

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-tr-tr.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-uk-ua.msp

Không áp dụng

2,147,840

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-zh-cn.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvmui-zh-tw.msp

Không áp dụng

2,146,816

6-Mar-13

20:10

Pjsrvwfe-x-none.msp

Không áp dụng

7,918,080

6-Mar-13

20:10Sau khi cài đặt hotfix, phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin Pjsrvwfe-x-none.msp tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Addpublishsps12.sql

Không áp dụng

380,450

12-Feb-13

2:50

Addpubsps12.sql

Không áp dụng

1,254,538

12-Feb-13

2:50

Addpubtab12.sql

Không áp dụng

240,577

12-Feb-13

2:50

Addqueue1projectsps12.sql

Không áp dụng

91,521

12-Feb-13

2:50

Addqueue1timesheetsps12.sql

Không áp dụng

92,760

12-Feb-13

2:50

Addreportingsps12.sql

Không áp dụng

1,477,416

12-Feb-13

2:50

Addreptab12.sql

Không áp dụng

58,857

12-Feb-13

2:50

Addsps12.sql

Không áp dụng

562,116

6-Nov-12

19:28

Addversionsps12.sql

Không áp dụng

166,071

12-Feb-13

2:50

Addverstab12.sql

Không áp dụng

124,032

12-Feb-13

2:50

Addworkingsps12.sql

Không áp dụng

120,660

12-Feb-13

2:50

Addworksps12.sql

Không áp dụng

125,519

7-Feb-12

20:17

Addworktab12.sql

Không áp dụng

132,265

12-Feb-13

2:50

Approvalcommentdlg.aspx

Không áp dụng

4,893

30-Aug-11

22:05

Autogen.sql

Không áp dụng

22,802

12-Feb-13

2:50

Createpsiserviceapp.aspx

Không áp dụng

6.132 người

12-Feb-13

2:46

Createpwa.aspx

Không áp dụng

18,938

12-Feb-13

2:53

Dataedit.dll

14.0.6137.5000

445,112

5-Mar-13

23:10

Editcustomfield.aspx

Không áp dụng

127,463

18-May-11

17:18

Locktask.aspx

Không áp dụng

8,056

15-May-12

15:21

Managecategories.aspx

Không áp dụng

7,263

27-Apr-11

14:07

Managegroups.aspx

Không áp dụng

7,063

27-Apr-11

14:07

Managepsiserviceapp.aspx

Không áp dụng

5,033

12-Feb-13

2:46

Managepwa.aspx

Không áp dụng

7.800

12-Feb-13

2:46

Managetemplates.aspx

Không áp dụng

7,332

27-Apr-11

14:07

Manageusers.aspx

Không áp dụng

11,565

27-Apr-11

14:07

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.6125.5000

5,323,368

18-Jul-12

19:41

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.6130.5000

289,360

26-Oct-12

13:31

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.6130.5000

498,272

26-Oct-12

13:31

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.6137.5000

7,269,048

5-Mar-13

23:10

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6122.5000

2,148,968

15-May-12

14:21

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.6137.5000

483,512

5-Mar-13

22:47

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.6130.5000

1,051,264

26-Oct-12

13:31

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6137.5000

2,075,368

5-Mar-13

23:10

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.6136.5000

5,974,624

12-Feb-13

3:05

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.6130.5000

494,160

26-Oct-12

13:31

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.6119.5000

133,936

13-Mar-12

21:50

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.6133.5000

789,088

17-Dec-12

20:00

Mytaskssatellite.js

Không áp dụng

39,287

7-Feb-12

20:22

Pdplib.debug.js

Không áp dụng

79,311

15-May-12

15:21

Pdplib.js

Không áp dụng

53,413

15-May-12

15:21

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.config

Không áp dụng

609

16-Nov-10

17:34

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

11.712 người

20-Dec-10

17:37

Projectcentersatellite.debug.js

Không áp dụng

14,172

20-Jul-11

14:14

Projectcentersatellite.js

Không áp dụng

10,422

20-Jul-11

14:14

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Không áp dụng

111,851

5-May-11

15:17

Projectdrilldownsatellite.js

Không áp dụng

72,107

5-May-11

15:17

Projectserverscripts.debug.js

Không áp dụng

414,861

26-Oct-12

13:15

Projectserverscripts.js

Không áp dụng

308,959

26-Oct-12

13:15

Pwaparts.ascx

Không áp dụng

19,504

11-Oct-12

6:13

Shell.debug.js

Không áp dụng

80,098

1-Jul-11

17:58

Shell.js

Không áp dụng

51,126

1-Jul-11

17:58

Statusapprovalssatellite.js

Không áp dụng

19,682

5-Mar-13

23:02

Timesheetsatellite.js

Không áp dụng

56,379

26-Oct-12

13:15
Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×