Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft Project Server 2010 ngày 26 tháng 6 năm 2012.

GIỚI THIỆU

Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

 • Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo tài khoản người dùng trong dự án Web Access (PWA), và bạn bật đồng bộ hoá Exchange cho tài khoản người dùng.

  • Bạn tạo một chương trình mới có nhiều tác vụ trong Project 2010.

  • Bạn chỉ định tài khoản người dùng cho tất cả các tác vụ.

  • Bạn lưu và sau đó xuất bản kế hoạch trong Project Server 2010.

  • Bạn đăng nhập vào hộp thư của tài khoản người dùng mà bạn đã tạo để xem xem danh sách tác vụ được đồng bộ hoá.


  Trong trường hợp này, lặp lại tác vụ được tạo ra trong danh sách tác vụ trong Microsoft Outlook.

 • Bạn không thể chỉnh sửa danh mục bảo mật có hơn 1000 dự án khi một hoặc nhiều dự án trong danh mục bảo mật được lưu trữ và sau đó đổi tên.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt gói hotfix này, bạn phải có Project Server 2010 hoặc Project Server 2010 gói dịch vụ 1 (SP1) được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải giải quyết các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Projectserver2010-kb2598376-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6123.5000

57,654,816

12-Jun-12

8:53


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pjsrvmui-ar-sa.msp

Không áp dụng

3,446,784

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-cs-cz.msp

Không áp dụng

3,475,456

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-da-dk.msp

Không áp dụng

3,464,192

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-de-de.msp

Không áp dụng

3,449,344

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-el-gr.msp

Không áp dụng

3,503,104

11-Jun-12

20:52

Pjsrvmui-en-us.msp

Không áp dụng

2,657,280

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-es-es.msp

Không áp dụng

3,467,264

11-Jun-12

20:52

Pjsrvmui-fi-fi.msp

Không áp dụng

3,440,128

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-fr-fr.msp

Không áp dụng

3,472,384

11-Jun-12

20:52

Pjsrvmui-he-il.msp

Không áp dụng

3,439,616

11-Jun-12

20:52

Pjsrvmui-hu-hu.msp

Không áp dụng

3,478,016

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-it-it.msp

Không áp dụng

3,464,192

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-ja-jp.msp

Không áp dụng

3,440,640

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-ko-kr.msp

Không áp dụng

3,431,936

11-Jun-12

20:52

Pjsrvmui-nb-no.msp

Không áp dụng

3,460,608

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-nl-nl.msp

Không áp dụng

3,468,800

11-Jun-12

20:54

Pjsrvmui-pl-pl.msp

Không áp dụng

3,476,992

11-Jun-12

20:52

Pjsrvmui-pt-br.msp

Không áp dụng

3,443,200

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-pt-pt.msp

Không áp dụng

3,442,688

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-ru-ru.msp

Không áp dụng

3,491,328

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-sk-sk.msp

Không áp dụng

3,448,320

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-sl-si.msp

Không áp dụng

3,467,264

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-sv-se.msp

Không áp dụng

3,437,056

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-tr-tr.msp

Không áp dụng

3,439,104

11-Jun-12

20:54

Pjsrvmui-uk-ua.msp

Không áp dụng

3,458,560

11-Jun-12

20:53

Pjsrvmui-zh-cn.msp

Không áp dụng

3,427,840

11-Jun-12

20:52

Pjsrvmui-zh-tw.msp

Không áp dụng

3,428,864

11-Jun-12

20:53

Pjsrvwfe-x-none.msp

Không áp dụng

11,225,088

11-Jun-12

20:52


Sau khi đã cài đặt hotfix, phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Pjsrvmui-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

14.0.6015.1000

51,064

29-Aug-11

13:44

Microsoft.office.project.server.msg.dll

14.0.6015.1000

170,864

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

14.0.6015.1000

17,264

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

14.0.6015.1000

120,696

29-Aug-11

13:44

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

14.0.6015.1000

83,832

29-Aug-11

13:44

Microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

14.0.6015.1000

735,096

29-Aug-11

13:35


Pjsrvwfe-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Dataedit.dll

14.0.6123.5000

445,032

6-Jun-12

6:37

Microsoft.office.project.pi.dll

14.0.6015.1000

87,920

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.reporting.dll

14.0.6015.1000

42,864

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.6015.1000

5,314,416

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll

14.0.6015.1000

67,440

29-Aug-11

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.6022.1000

288,624

29-Aug-11

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

14.0.6015.1000

20,344

29-Aug-11

13:41

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.6122.5000

289,384

15-May-12

15:28

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.6122.5000

498,280

15-May-12

15:28

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.6123.5000

7,260,776

6-Jun-12

6:37

Microsoft.office.project.server.eventing.exe

14.0.6015.1000

17,816

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

14.0.6015.1000

132,976

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

14.0.6015.1000

59,248

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6122.5000

2,148,968

15-May-12

14:21

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.6015.1000

482,672

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.server.optimizer.dll

14.0.6015.1000

321,904

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.6122.5000

1,047,192

15-May-12

15:28

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6123.5000

2,067,096

6-Jun-12

6:37

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

14.0.6015.1000

34,696

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll

14.0.6015.1000

38,768

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

14.0.6015.1000

169,840

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

14.0.6015.1000

59,256

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.6122.5000

5,958,248

15-May-12

15:28

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.6122.5000

494,184

15-May-12

15:28

Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll

14.0.6015.1000

79,728

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

14.0.6015.1000

333,680

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll

14.0.6015.1000

42.872 người

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.6119.5000

133,936

25-Apr-12

1:52

Microsoft.office.project.shared.intl.dll

14.0.6015.1000

219,000

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.6120.5000

789,096

25-Apr-12

1:52

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6015.1000

11,704

29-Aug-11

13:41

Webprojsupport.dll

14.0.6015.1000

71,536

29-Aug-11

13:35Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×