Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố Microsoft SharePoint Workspace 2010 đã được khắc phục trong gói hotfix ngày 30 tháng 10 năm 2012.

GIỚI THIỆU

Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

  • Giả sử rằng bạn tải tệp lên việc trong SharePoint Workspace 2010 và các tập tin được phát cho các thành viên trong việc. Nếu người dùng bỏ trình, người dùng không biết một tệp mới đã được tải lên cho đến khi người dùng khác trong việc Cập Nhật đã được tải lên tệp.

  • Giả sử rằng bạn bật chính sách chặn tệp công cụ trên Microsoft Groove Server 2010 Manager. Sau đó, khi áp dụng chính sách về việc SharePoint Workspace 2010. Tuy nhiên, khi bạn cố gắng mời người dùng vào việc, xảy ra lỗi, và lời mời không gửi được.

  • Dữ liệu được lưu trữ trong các tập tin Groovebinaryfilestore.xss trên máy khách đang chạy SharePoint 2010 sẽ không bị xóa như mong đợi khi việc xoá.

  • Giả sử rằng bạn sử dụng đối tượng chính sách nhóm để chặn Groove không gian làm việc trong SharePoint Workspace 2010. Khi bạn bắt đầu SharePoint Workspace 2010, nó bất ngờ bộ kết nối SOAP "provision.groove.microsoft.com."

  • Giả sử rằng danh mục chứa phần đính kèm trên một trang web SharePoint. Bạn xoá phần đính kèm từ danh mục, và sau đó bạn đồng bộ hoá việc với các trang web SharePoint. Trong trường hợp này xảy ra lỗi trong việc.

Thông tin

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng gói hotfix này, bạn phải có Microsoft Office 2010 hoặc Office 2010 gói dịch vụ 1 (SP1) được cài đặt. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2510690 danh sách tất cả các gói Office 2010 SP1

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản tiếng Anh của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.


x86

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Workspaces2010-kb2687613-fullfile-x86-glb.exe

14.0.6129.5000

19,371,384

21-Oct-12

8:57


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Groove-x-none.msp

Không áp dụng

18,179,072

20-Oct-12

20:05


Groove-x-none.msp thông tin

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Groove.exe

14.0.6129.5000

30,791,776

20-Oct-12

13:00

Grooveex.dll

14.0.6129.5000

4,171,376

20-Oct-12

13:00

Grooveex.dll

14.0.6129.5000

6,670,472

20-Oct-12

12:59


x64

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Workspaces2010-kb2687613-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6129.5000

23,606,408

21-Oct-12

5:36


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Groove-x-none.msp

Không áp dụng

22,542,848

20-Oct-12

20:09


Groove-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Groove.exe

14.0.6129.5000

50,905,200

20-Oct-12

12:59

Grooveex.dll

14.0.6129.5000

4,171,376

20-Oct-12

13:00

Grooveex.dll

14.0.6129.5000

6,670,472

20-Oct-12

12:59

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×