Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft Visio 2010 ngày 30 tháng 8 năm 2011.

GIỚI THIỆU

Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

 • Xem xét tình huống sau:

  • Bạn sử dụng Visio 2010 để chỉnh sửa tệp vẽ bạn kiểm từ thư viện tài liệu Microsoft SharePoint.

  • Sau khi bạn chỉnh sửa tệp vẽ, bạn chọn vào thư viện tài liệu SharePoint.


  Trong trường hợp này, bạn được nhắc để xem tệp vẽ lại. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi bạn xem các tập tin:

  Xảy ra lỗi (126) trong hoạt động kiểm tra trong tệp.

  Visio không thể lưu tệp bạn đã chọn. Lỗi máy chủ: "tên tệp" không kiểm tra tệp. Trước tiên bạn phải kiểm tra tài liệu này trước khi thực hiện thay đổi.

 • Bạn gặp sự cố về hiệu năng khi bạn tạo nhiều định dạng văn bản trong hình dạng trong Visio 2010.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Microsoft Visio 2010 hoặc Microsoft Visio 2010 gói dịch vụ 1.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải giải quyết vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

x86

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Visio2010-kb2553044-fullfile-x86-glb.exe

14.0.6109.5000

19,164,880

16-Aug-2011

11:26

x86


Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Visio-x-none.msp

Không áp dụng

17,954,304

16-Aug-2011

1:37

Không áp dụng


  
Thông tin Visio-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aec.dll

14.0.6009.1000

905,592

20-Oct-2010

8:56

x86

Bstorm.dll

14.0.6009.1000

584,576

20-Oct-2010

8:56

x86

Dbengr.dll

14.0.6009.1000

661,880

20-Oct-2010

8:56

x86

Drilldwn.dll

14.0.6009.1000

927,096

22-Oct-2010

10:56

x86

Dwgcnv.dll

14.0.6015.1000

145,248

20-Dec-2010

17:20

x86

Dwgdp.dll

14.0.6015.1000

5,882,728

20-Dec-2010

17:30

x86

Facility.dll

14.0.6009.1000

1,014,120

20-Oct-2010

8:56

x86

Gantt.dll

14.0.6009.1000

953,192

20-Oct-2010

8:56

x86

Hvac.dll

14.0.6009.1000

348,520

20-Oct-2010

8:56

x86

Orgchart.dll

14.0.6009.1000

1,192,328

20-Oct-2010

8:56

x86

Orgchwiz.dll

14.0.6009.1000

459,144

20-Oct-2010

8:56

x86

Pe.dll

14.0.6009.1000

549,232

20-Oct-2010

8:56

x86

Sg.dll

14.0.6009.1000

1,579,368

20-Oct-2010

8:56

x86

Timesoln.dll

14.0.6009.1000

955,264

20-Oct-2010

8:56

x86

Uml.dll

14.0.6107.5000

1,655,152

05-Jul-2011

9:48

x86

Visbrgr.dll

14.0.6106.5000

10,039,168

12-Jun-2011

2:25

x86

Viscolor.dll

14.0.6009.1000

223,600

22-Oct-2010

10:56

x86

Visdlgu.dll

14.0.6015.1000

139,104

27-Dec-2010

16:52

x86

Visgrf.dll

14.0.6015.1000

560,992

27-Dec-2010

16:52

x86

Visicon.exe

14.0.6009.1000

1,162,592

27-Jun-2011

6:46

x86

Visio.exe

14.0.6108.5000

1,482,592

21-Jul-2011

15:12

x86

Vislib.dll

14.0.6108.5000

13,612,904

21-Jul-2011

15:12

x86

Vissupp.dll

14.0.6009.1000

539,488

20-Oct-2010

8:56

x86

Visutils.dll

14.0.6009.1000

449,384

20-Oct-2010

8:56

x86

Visweb.dll

14.0.6009.1000

699,272

20-Oct-2010

8:56

x86

Xfunc.dll

14.0.6009.1000

453,496

20-Oct-2010

8:56

x86


x64

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Visio2010-kb2553044-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6109.5000

24,484,432

16-Aug-2011

12:04

x86Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Visio-x-none.msp

Không áp dụng

23,367,168

16-Aug-2011

2:06

Không áp dụngVisio-x-none.msp thông tin

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aec.dll

14.0.6009.1000

1,571,704

20-Oct-2010

8:14

x64

Bstorm.dll

14.0.6009.1000

947,072

20-Oct-2010

8:14

x64

Dbengr.dll

14.0.6009.1000

1,197,432

20-Oct-2010

8:14

x64

Drilldwn.dll

14.0.6009.1000

1,757,048

22-Oct-2010

10:56

x64

Dwgcnv.dll

14.0.6015.1000

221,536

20-Dec-2010

20:42

x64

Dwgdp.dll

14.0.6015.1000

9,387,368

20-Dec-2010

20:54

x64

Facility.dll

14.0.6009.1000

1,621,864

20-Oct-2010

8:14

x64

Gantt.dll

14.0.6009.1000

1,561,448

20-Oct-2010

8:14

x64

Hvac.dll

14.0.6009.1000

596,840

20-Oct-2010

8:14

x64

Orgchart.dll

14.0.6009.1000

1,817,480

20-Oct-2010

8:14

x64

Orgchwiz.dll

14.0.6009.1000

715,656

20-Oct-2010

8:14

x64

Pe.dll

14.0.6009.1000

970,096

20-Oct-2010

8:14

x64

Sg.dll

14.0.6009.1000

2,239,336

20-Oct-2010

8:14

x64

Timesoln.dll

14.0.6009.1000

1,660,800

20-Oct-2010

8:14

x64

Uml.dll

14.0.6107.5000

2,570,608

05-Jul-2011

9:48

x64

Visbrgr.dll

14.0.6106.5000

15,704,448

12-Jun-2011

2:27

x64

Viscolor.dll

14.0.6009.1000

308,080

22-Oct-2010

10:56

x64

Visdlgu.dll

14.0.6015.1000

230,752

27-Dec-2010

16:53

x64

Visgrf.dll

14.0.6015.1000

874,336

27-Dec-2010

16:57

x64

Visicon.exe

14.0.6009.1000

1,162,592

27-Jun-2011

6:45

x86

Visio.exe

14.0.6108.5000

1,484,640

21-Jul-2011

15:17

x64

Vislib.dll

14.0.6108.5000

19,729,768

21-Jul-2011

15:17

x64

Vissupp.dll

14.0.6009.1000

736,608

20-Oct-2010

8:15

x64

Visutils.dll

14.0.6009.1000

772,968

20-Oct-2010

8:14

x64

Visweb.dll

14.0.6009.1000

1,237,896

20-Oct-2010

8:14

x64

Xfunc.dll

14.0.6009.1000

826,232

20-Oct-2010

8:14

x64


Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×