Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố Microsoft Visio 2010 đã được khắc phục trong gói hotfix Visio 2010 ngày 13 tháng 12 năm 2011.

GIỚI THIỆU

Các vấn đề về gói hotfix này khắc phục

  • Giả sử rằng bạn cài đặt Visio 2010 trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008. Khi bạn sử dụng phương pháp Documents.OpenEx và visOpenHidden và visAddhidden đối số để mở tài liệu Visio, qua tài liệu mở xuất hiện bất ngờ trong xem trước hình thu nhỏ trên thanh tác vụ. Ngoài ra, tài liệu xuất hiện bất ngờ trong danh sách tệp gần đây trong danh sách chuyển lệnh.

  • Khi bạn tạo một tệp liên kết biểu tượng cho tài liệu Visio, bạn không thể mở tệp biểu tượng liên kết trong Visio 2010.

  • Giả sử rằng bạn có tài liệu Visio được tạo trong Visio 2007 hoặc Visio 2003. Tài liệu có một dự án VBA được ký và điều khiển mở rộng (OCX) điều khiển OLE. Khi bạn mở tài liệu trong Visio 2010, chữ ký số bị loại bỏ khỏi tài liệu, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

    Bạn đã thay đổi một dự án đã ký. Bạn không có khoá đúng đăng dự án này. Chữ ký này sẽ được loại bỏ.

    Lưu ý Nếu Trung tâm tin cậy được cấu hình để tin chỉ được ký điện tử macro, điều khiển OCX bị vô hiệu hoá.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Microsoft Visio 2010 hoặc Microsoft Visio 2010 gói dịch vụ 1.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản chung của gói hotfix này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

x86

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio2010-kb2597004-fullfile-x86-glb.exe

14.0.6114.5000

19,158,840

19-Nov-11

10:31

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio-x-none.msp

Không áp dụng

17,947,136

18-Nov-11

21:08

Thông tin Visio-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aec.dll

14.0.6009.1000

905,592

20-Oct-10

8:56

Bstorm.dll

14.0.6009.1000

584,576

20-Oct-10

8:56

Dbengr.dll

14.0.6009.1000

661,880

20-Oct-10

8:56

Drilldwn.dll

14.0.6009.1000

927,096

22-Oct-10

10:56

Dwgcnv.dll

14.0.6015.1000

145,248

20-Dec-10

17:20

Dwgdp.dll

14.0.6015.1000

5,882,728

20-Dec-10

17:30

Facility.dll

14.0.6009.1000

1,014,120

20-Oct-10

8:56

Gantt.dll

14.0.6009.1000

953,192

20-Oct-10

8:56

Hvac.dll

14.0.6009.1000

348,520

20-Oct-10

8:56

Orgchart.dll

14.0.6009.1000

1,192,328

20-Oct-10

8:56

Orgchwiz.dll

14.0.6009.1000

459,144

20-Oct-10

8:56

Pe.dll

14.0.6009.1000

549,232

20-Oct-10

8:56

Sg.dll

14.0.6009.1000

1,579,368

20-Oct-10

8:56

Timesoln.dll

14.0.6009.1000

955,264

20-Oct-10

8:56

Uml.dll

14.0.6107.5000

1,655,152

5-Jul-11

9:48

Visbrgr.dll

14.0.6111.5000

10,038,656

14-Sep-11

16:17

Viscolor.dll

14.0.6009.1000

223,600

22-Oct-10

10:56

Visdlgu.dll

14.0.6015.1000

139,104

27-Dec-10

16:52

Visgrf.dll

14.0.6015.1000

560,992

27-Dec-10

16:52

Visicon.exe

14.0.6009.1000

1,162,592

20-Oct-10

5:35

Visio.exe

14.0.6113.5000

1,483,544

7-Nov-11

8:09

Vislib.dll

14.0.6113.5000

13,613,856

7-Nov-11

8:09

Vissupp.dll

14.0.6009.1000

539,488

20-Oct-10

8:56

Visutils.dll

14.0.6009.1000

449,384

20-Oct-10

8:56

Visweb.dll

14.0.6009.1000

699,272

20-Oct-10

8:56

Xfunc.dll

14.0.6009.1000

453,496

20-Oct-10

8:56

x64

Thông tin tải xuống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio2010-kb2597004-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6114.5000

24,505,336

19-Nov-11

11:09

Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio-x-none.msp

Không áp dụng

23,383,552

18-Nov-11

21:29

Thông tin Visio-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aec.dll

14.0.6009.1000

1,571,704

20-Oct-10

8:14

Bstorm.dll

14.0.6009.1000

947,072

20-Oct-10

8:14

Dbengr.dll

14.0.6009.1000

1,197,432

20-Oct-10

8:14

Drilldwn.dll

14.0.6009.1000

1,757,048

22-Oct-10

10:56

Dwgcnv.dll

14.0.6015.1000

221,536

20-Dec-10

20:42

Dwgdp.dll

14.0.6015.1000

9,387,368

20-Dec-10

20:54

Facility.dll

14.0.6009.1000

1,621,864

20-Oct-10

8:14

Gantt.dll

14.0.6009.1000

1,561,448

20-Oct-10

8:14

Hvac.dll

14.0.6009.1000

596,840

20-Oct-10

8:14

Orgchart.dll

14.0.6009.1000

1,817,480

20-Oct-10

8:14

Orgchwiz.dll

14.0.6009.1000

715,656

20-Oct-10

8:14

Pe.dll

14.0.6009.1000

970,096

20-Oct-10

8:14

Sg.dll

14.0.6009.1000

2,239,336

20-Oct-10

8:14

Timesoln.dll

14.0.6009.1000

1,660,800

20-Oct-10

8:14

Uml.dll

14.0.6107.5000

2,570,608

5-Jul-11

9:48

Visbrgr.dll

14.0.6111.5000

15,704,448

14-Sep-11

16:14

Viscolor.dll

14.0.6009.1000

308,080

22-Oct-10

10:56

Visdlgu.dll

14.0.6015.1000

230,752

27-Dec-10

16:53

Visgrf.dll

14.0.6015.1000

874,336

27-Dec-10

16:57

Visicon.exe

14.0.6009.1000

1,162,592

20-Oct-10

5:36

Visio.exe

14.0.6113.5000

1,485,592

7-Nov-11

8:22

Vislib.dll

14.0.6113.5000

19,730,720

7-Nov-11

8:22

Vissupp.dll

14.0.6009.1000

736,608

20-Oct-10

8:15

Visutils.dll

14.0.6009.1000

772,968

20-Oct-10

8:14

Visweb.dll

14.0.6009.1000

1,237,896

20-Oct-10

8:14

Xfunc.dll

14.0.6009.1000

826,232

20-Oct-10

8:14


Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×