Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Microsoft SharePoint Designer 2013 gói dịch vụ 1 (SP1) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho SharePoint Designer 2013. Gói dịch vụ này bao gồm hai loại bản sửa lỗi:

  • Các bản sửa lỗi chưa phát hành trước đó được bao gồm trong gói dịch vụ này. Ngoài các bản sửa lỗi sản phẩm chung, các bản vá lỗi bao gồm những cải tiến về tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.

  • Tất cả các bản Cập Nhật bảo mật hàng tháng được phát hành vào tháng 2014 và tất cả các bản Cập Nhật tích lũy được phát hành vào tháng 2013.

Giải pháp

Làm thế nào để xác định xem bạn đã cài đặt SP1

Để xác định xem SP1 đã được cài đặt, bạn có thể tìm phiên bản chương trình trong danh sách các chương trình cài đặt trong mục bảng điều khiển chương trình và tính năng . Nếu SP1 được cài đặt, phiên bản sẽ được 15.0.4569.1506 hoặc cao hơn. Ngoài ra, nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật SP1 cho một sản phẩm Windows Installer (MSI), SP1 sẽ được liệt kê trong cài đặt bản Cập Nhật trong cùng một bảng điều khiển mục.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt gói dịch vụ

Phương pháp 1: Microsoft Update (được khuyến nghị)

Để tải xuống gói dịch vụ từ Microsoft Update, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Cập nhật MicrosoftBạn có thể chọn máy tính Dịch vụ Microsoft Update, và sau đó đăng ký dịch vụ Cập nhật tự động để nhận bản Cập Nhật SP1. Microsoft Update sẽ phát hiện các sản phẩm mà bạn đã cài đặt, và sau đó áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho các sản phẩm. Lưu ý Trên Microsoft Update, gói dịch vụ này được bao gồm trong KB 2850036.

Phương pháp 2: tải xuống gói SP1 từ Trung tâm tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:chú ý nếu bạn có một phiên bản 32-bit của SharePoint Designer 2013 cài đặt trên phiên bản 64-bit của Windows, bạn phải cài đặt sharepoint Designer 2013 SP1 32-bit Gói.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép tệp. Để biết thêm thông tin về danh sách đầy đủ của tất cả các gói được phát hành SP1 trên màn hình, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2850036 danh sách tất cả gói dịch vụ gói 1 (SP1) cho Microsoft Office 2013 và các sản phẩm máy tính để bàn

Tải xuống danh sách các vấn đề về gói dịch vụ khắc phục

Sổ làm việc sau có sẵn để tải xuống. Sổ làm việc này liệt kê các sự cố được khắc phục bằng gói dịch vụ này.

Lưu ý Bảng tính này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Thông tin kỹ thuật

Để biết thêm thông tin về gói dịch vụ này bao gồm một danh sách các tệp bị ảnh hưởng, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2817457 chi tiết kỹ thuật về gói dịch vụ 1 (SP1) cho Microsoft Office 2013 và các sản phẩm máy tính để bàn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×