Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính đang chạy Microsoft Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1 (SP1).

  • Bạn chạy một chương trình gọi Tiện ích Eseutil (Eseutil.exe), hoặc bạn chạy tiện ích Eseutil trực tiếp.

  • Bạn xem công cụ lưu trữ mở rộng (ESE) sự kiện trong trình xem sự kiện trên máy chủ.

Trong trường hợp này, mô tả các sự kiện ESE bị thiếu. Ngoài ra các sự kiện không được định dạng đúng.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì khoá con đăng ký sau được ghi đè không chính xác khi khởi tạo tiện ích Eseutil:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\eventlog\Application\ESE\CategoryMessageFile HKEY_ LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\eventlog\Application\ESE\EventMessageFilegiá trị của khoá con đăng ký được thay đổi từ ESE.dllEseutil.exe.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Thay đổi giá trị khoá con đăng ký ESE.dll sau khi được gọi là tiện ích Eseutil.

  • Khởi động lại dịch vụ Microsoft Exchange Information Store trên máy tính.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×