Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ có sẵn cho Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition. Bản Cập Nhật tích lũy cho phép tính năng mới cho phép người dùng đặt hoặc thay đổi thông tin sự hiện diện của họ bằng cách sử dụng điện thoại.

Thông tin

Để bật tính năng này, cài đặt bản Cập Nhật tích lũy có phù hợp với điện thoại mà bạn đang sử dụng.

Cho HP 4110 và HP 4120 điện thoại, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2672743 mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120: tháng 2 năm 2012Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2672349 : tháng 2 năm 2012Aastra 6721ip và Aastra 6725ip điện thoại, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Aastra 6721ip và Aastra 6725ip 2672352 : tháng 2 năm 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×