Tóm tắt

Cập nhật bảo mật này xử lý lỗ hổng Microsoft Office thực thi mã từ xa. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem mục Các lỗ hổng và Lỗ hổng thường gặp của Microsoft CVE-2022-21840.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản Phát hành của Gói Dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 trên máy tính.

Xin lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Microsoft Installer (.msi) dựa trên Office 2013. Thông tin này không áp dụng cho Office bản Click-to-Run 2013, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home. (Xem Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?)

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật này cung cấp các cải tiến bảo mật phòng thủ ở độ sâu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft Excel cải tiến Bảo mật trong Bản cập nhật Tháng Một 2022.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Cập nhật: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Thông tin triển khai cập nhật bảo mật: 11/01/2022 (KB5010029).

Thông tin thay thế cho cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật trước đây 5002105.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

excel2013-kb5002128-fullfile-x86-glb.exe

B9A6231A33D393D7C8E46DA33EFB3B6B7D3D1783FDA9D2C45003C9560744E8DA

excel2013-kb5002128-fullfile-x64-glb.exe

E5CA59649AB3ED1F88F803BFB755A5B84C65F4BE3E7F83284C74C7FA316379A9

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

exptoows.dll,1025

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13448

21/12/2016

09:32

exptoows.dll.1026

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

21/12/2016

09:07

exptoows.dll,1029

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1030

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1031

exptoows.dll

15.0.4442.1000

15000

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1032

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,3082

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1061

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

21/12/2016

09:07

exptoows.dll,1035

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1036

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1037

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13424

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1081

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13952

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1050

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14528

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1038

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14504

21/12/2016

09:07

exptoows.dll,1057

exptoows.dll

15.0.4463.1000

13920

21/12/2016

09:07

exptoows.dll,1040

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1041

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12936

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1087

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1042

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1063

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1062

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13992

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1086

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

21/12/2016

09:07

exptoows.dll,1044

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1043

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14504

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1045

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14520

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1046

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

21/12/2016

09:32

exptoows.dll.2070

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1048

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14480

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1049

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13952

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1051

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

21/12/2016

09:07

exptoows.dll,1060

exptoows.dll

15.0.4454.1000

13928

21/12/2016

09:07

exptoows.dll.2074

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1053

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1054

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13936

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1055

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1058

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1066

exptoows.dll

15.0.4481.1000

14400

21/12/2016

09:07

exptoows.dll.2052

exptoows.dll

15.0.4442.1000

11912

21/12/2016

09:32

exptoows.dll,1028

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

21/12/2016

09:32

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4671392

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1025

xllex.dll

15.0.4569.1000

38592

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

15.0.5385.1000

4892568

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1026

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4858280

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1029

xllex.dll

15.0.4569.1000

66240

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4555680

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1030

xllex.dll

15.0.5015.1000

50408

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4716448

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1031

xllex.dll

15.0.4569.1000

43712

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

5139336

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1032

xllex.dll

15.0.4569.1000

57512

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4659616

21/12/2016

09:03

xllex.dll_3082

xllex.dll

15.0.4569.1000

43720

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4774312

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1061

xllex.dll

15.0.4569.1000

40128

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4671896

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1035

xllex.dll

15.0.4569.1000

43192

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

5073312

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1036

xllex.dll

15.0.4569.1000

57536

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4624792

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1037

xllex.dll

15.0.4569.1000

55976

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

15.0.5397.1000

4803992

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1081

xllex.dll

15.0.4569.1000

39080

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4626344

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1050

xllex.dll

15.0.4569.1000

40664

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4911008

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1038

xllex.dll

15.0.4569.1000

67776

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4545952

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1057

xllex.dll

15.0.5325.1000

41880

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4668304

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1040

xllex.dll

15.0.4569.1000

44744

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4248992

21/12/2016

09:03

xllex.dll_1041

xllex.dll

15.0.4569.1000

46760

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4883368

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1087

xllex.dll

15.0.4569.1000

55464

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4246928

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1042

xllex.dll

15.0.4569.1000

45736

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4893592

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1063

xllex.dll

15.0.4569.1000

41672

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4723608

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1062

xllex.dll

15.0.4569.1000

40648

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4570536

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1086

xllex.dll

15.0.4569.1000

39104

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4536232

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1044

xllex.dll

15.0.4569.1000

41664

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4656544

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1043

xllex.dll

15.0.5015.1000

51944

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4966824

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1045

xllex.dll

15.0.4569.1000

70352

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4638608

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1046

xllex.dll

15.0.4569.1000

42184

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4710808

21/12/2016

09:04

xllex.dll_2070

xllex.dll

15.0.4569.1000

42696

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4945800

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1048

xllex.dll

15.0.4569.1000

56008

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4836768

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1049

xllex.dll

15.0.4569.1000

43688

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4882328

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1051

xllex.dll

15.0.4569.1000

55496

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4850072

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1060

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4902312

21/12/2016

09:04

xllex.dll_2074

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4538776

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1053

xllex.dll

15.0.4569.1000

40640

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

15.0.5399.1000

4558240

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1054

xllex.dll

15.0.4569.1000

39592

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4837784

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1055

xllex.dll

15.0.4569.1000

65216

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4812200

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1058

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4869512

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1066

xllex.dll

15.0.4569.1000

59048

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4043672

21/12/2016

09:04

xllex.dll_2052

xllex.dll

15.0.4569.1000

49320

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4060584

21/12/2016

09:04

xllex.dll_1028

xllex.dll

15.0.4569.1000

47272

21/12/2016

09:04

xlicons.exe

xlicons.exe

15.0.4553.1000

3685544

21/12/2011

11:48

xlintl32.dll.idx_dll_1025

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

98928

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1025

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

385184

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1026

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100416

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1026

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5385.1000

409992

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1029

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1029

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396448

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1030

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1030

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5015.1000

407720

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1031

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4937.1000

108232

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1031

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4971.1000

409800

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1032

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1032

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

398496

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1033

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4703.1000

407232

21/12/2011

11:48

xlintl32.rest.idx_dll_3082

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1061

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

99904

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1061

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5281.1000

406424

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1035

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

98944

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1035

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

407752

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1036

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1037

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99440

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1037

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

386728

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1081

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97904

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1081

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392352

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1050

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

101456

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1050

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1038

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

101440

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1038

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396960

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1057

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

99408

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1057

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403624

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1040

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99456

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1040

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4763.1000

401984

21/12/2016

09:03

xlintl32.rest.idx_dll_1041

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

21/12/2016

09:03

xlintl32.dll.idx_dll_1087

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

97856

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1087

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

400544

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1042

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

95344

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1042

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

379040

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1063

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1063

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1062

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1062

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1086

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

98880

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1086

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1044

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97392

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1044

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4727.1000

400040

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1043

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1043

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

407720

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1045

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

100480

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1045

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397472

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1046

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

100464

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1046

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408736

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_2070

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

99440

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_2070

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1048

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

99408

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1048

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

393888

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1049

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

104560

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1049

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5307.1000

408984

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1051

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

98880

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1051

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1060

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

99920

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1060

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

399520

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_2074

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100928

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_2074

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408224

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1053

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

96880

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1053

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1054

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

97872

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1054

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5399.1000

394648

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1055

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

101456

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1055

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1058

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

102464

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1058

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407200

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1066

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

100416

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1066

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

410272

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_2052

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_2052

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

380064

21/12/2016

09:04

xlintl32.dll.idx_dll_1028

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97408

21/12/2016

09:04

xlintl32.rest.idx_dll_1028

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

21/12/2016

09:04

exptoows.xla.1025

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1026

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1027

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1028

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1029

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1030

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1031

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1032

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1033

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1035

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1036

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1037

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1038

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1039

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1040

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1042

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1043

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1044

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1045

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1046

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1048

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1049

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1054

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1055

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1056

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1057

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1058

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1059

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1060

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1061

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1062

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1063

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1064

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1065

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1066

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1067

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1068

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1069

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1071

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1074

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1076

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1077

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1078

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1079

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1081

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1082

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1086

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1087

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1088

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1089

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1090

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1091

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1092

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1093

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1094

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1095

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1096

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1097

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1098

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1099

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1100

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1101

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1102

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1104

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1106

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1107

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1110

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1111

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1115

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1116

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1118

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1121

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1124

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1128

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1130

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1132

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1134

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1136

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1139

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1152

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1153

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1158

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1159

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1160

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1164

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1169

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1170

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2051

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2052

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.2068

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2070

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.2074

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.2108

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2117

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2118

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2137

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2141

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.3082

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.3098

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.3179

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.5146

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.7194

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1041

exptoows.xla

98304

21/12/2011

11:48

funcs.xls_0003_1029

funcs.xls3

122880

21/12/2016

08:58

funcs.xls_0004_1038

funcs.xls4

121344

21/12/2016

09:07

funcs.xls_0001_1045

funcs.xls1

125952

21/12/2016

08:57

funcs.xls_0002_1049

funcs.xls2

148992

21/12/2016

09:07

excel.veman.xml

excel.visualelementsmanifest.xml

338

21/12/2011

11:48

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4423560

21/12/2011

11:48

xllex.dll_1033

xllex.dll

15.0.4569.1000

37568

21/12/2011

11:48

excel.exe

excel.exe

15.0.5415.1000

25748888

21/12/2011

11:48

excel.man

excel.exe.manifest

1227

21/12/2011

11:48

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5415.1000

21962136

21/12/2011

11:48

xl12cnvp.dll

excelcnvpxy.dll

15.0.4454.1000

46144

21/12/2011

11:48

xlcall32.dll

xlcall32.dll

15.0.4454.1000

10328

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1025

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1026

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1028

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1029

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1030

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1031

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1032

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1033

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1035

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1036

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1037

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1038

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1040

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1041

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1042

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1043

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1044

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1045

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1046

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1048

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1049

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1050

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1051

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1053

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1054

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1055

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1057

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1058

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1060

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1061

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1062

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1063

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1066

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1081

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1086

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1087

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_2052

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_2070

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_2074

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver.xlam_3082

solver.xlam

928995

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1025

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1026

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1028

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1029

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1030

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1031

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1032

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1033

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1035

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1036

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1037

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1038

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1040

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1041

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1042

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1043

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1044

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1045

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1046

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1048

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1049

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1050

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1051

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1053

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1054

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1055

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1057

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1058

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1060

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1061

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1062

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1063

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1066

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1081

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1086

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1087

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_2052

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_2070

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_2074

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_3082

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

21/12/2011

11:48

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

exptoows.dll,1025

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13448

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1026

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1029

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1030

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1031

exptoows.dll

15.0.4442.1000

15000

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1032

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14464

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,3082

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1061

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1035

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1036

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14512

21/12/2016

09:15

exptoows.dll.1037

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13440

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1081

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13936

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1050

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14512

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1038

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14504

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1057

exptoows.dll

15.0.4463.1000

13920

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1040

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1041

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12936

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1087

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1042

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1063

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13992

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1062

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1086

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1044

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1043

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1045

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14520

21/12/2016

09:15

exptoows.dll,1046

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

21/12/2016

09:16

exptoows.dll.2070

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14512

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1048

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14480

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1049

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13936

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1051

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1060

exptoows.dll

15.0.4454.1000

13944

21/12/2016

09:16

exptoows.dll.2074

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1053

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1054

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13936

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1055

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1058

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1066

exptoows.dll

15.0.4481.1000

14400

21/12/2016

09:16

exptoows.dll.2052

exptoows.dll

15.0.4442.1000

11912

21/12/2016

09:16

exptoows.dll,1028

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

21/12/2016

09:16

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4767640

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1025

xllex.dll

15.0.4569.1000

38592

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4955584

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1026

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4921280

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1029

xllex.dll

15.0.4569.1000

66240

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4617624

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1030

xllex.dll

15.0.5015.1000

50408

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4779448

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1031

xllex.dll

15.0.4569.1000

43712

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

5202368

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1032

xllex.dll

15.0.4569.1000

57512

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4721048

21/12/2016

09:12

xllex.dll_3082

xllex.dll

15.0.4569.1000

43720

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4836248

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1061

xllex.dll

15.0.4569.1000

40128

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4733848

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1035

xllex.dll

15.0.4569.1000

43192

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

5135240

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1036

xllex.dll

15.0.4569.1000

57536

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4721032

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1037

xllex.dll

15.0.4569.1000

55976

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4867008

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1081

xllex.dll

15.0.4569.1000

39080

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4688272

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1050

xllex.dll

15.0.4569.1000

40664

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4972952

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1038

xllex.dll

15.0.4569.1000

67776

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4608952

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1057

xllex.dll

15.0.4569.1000

39616

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4730248

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1040

xllex.dll

15.0.4569.1000

44744

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4310920

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1041

xllex.dll

15.0.4569.1000

46760

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4945304

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1087

xllex.dll

15.0.4569.1000

55464

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4309952

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1042

xllex.dll

15.0.4569.1000

45736

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4955544

21/12/2016

09:12

xllex.dll_1063

xllex.dll

15.0.4569.1000

41672

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4785560

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1062

xllex.dll

15.0.4569.1000

40648

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4633536

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1086

xllex.dll

15.0.4569.1000

39104

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4598168

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1044

xllex.dll

15.0.4569.1000

41664

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4718472

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1043

xllex.dll

15.0.5015.1000

51944

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

5028744

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1045

xllex.dll

15.0.4569.1000

70352

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4701112

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1046

xllex.dll

15.0.4569.1000

42184

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4773824

21/12/2016

09:13

xllex.dll_2070

xllex.dll

15.0.4569.1000

42696

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

5007752

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1048

xllex.dll

15.0.4569.1000

56008

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4899776

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1049

xllex.dll

15.0.4569.1000

43688

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4944280

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1051

xllex.dll

15.0.4569.1000

55496

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4912024

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1060

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4964248

21/12/2016

09:13

xllex.dll_2074

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4600728

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1053

xllex.dll

15.0.4569.1000

40640

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4620168

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1054

xllex.dll

15.0.4569.1000

39592

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4899736

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1055

xllex.dll

15.0.4569.1000

65216

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4874136

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1058

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4931480

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1066

xllex.dll

15.0.4569.1000

59048

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4105624

21/12/2016

09:13

xllex.dll_2052

xllex.dll

15.0.4569.1000

49320

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

15.0.5415.1000

4122520

21/12/2016

09:13

xllex.dll_1028

xllex.dll

15.0.4569.1000

47272

21/12/2016

09:13

xlicons.exe

xlicons.exe

15.0.4553.1000

3685544

21/12/2011

11:48

xlintl32.dll.idx_dll_1025

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

98928

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1025

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

385184

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1026

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100416

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1026

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407720

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1029

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1029

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396456

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1030

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1030

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5015.1000

407736

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1031

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4937.1000

108224

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1031

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4971.1000

409800

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1032

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99408

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1032

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

398504

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1033

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4703.1000

407232

21/12/2011

11:48

xlintl32.rest.idx_dll_3082

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1061

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

99904

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1061

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

404136

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1035

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

98944

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1035

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

407744

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1036

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1037

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99456

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1037

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

386720

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1081

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1081

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392352

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1050

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

101440

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1050

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1038

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

101440

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1038

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396960

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1057

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

99408

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1057

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1040

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99440

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1040

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4763.1000

400552

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1041

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1087

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

97856

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1087

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

400552

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1042

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

95360

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1042

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5285.1000

381336

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1063

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

21/12/2016

09:12

xlintl32.rest.idx_dll_1063

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

21/12/2016

09:12

xlintl32.dll.idx_dll_1062

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1062

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1086

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

98896

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1086

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1044

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97408

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1044

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4727.1000

400040

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1043

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1043

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

407728

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1045

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

100464

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1045

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397472

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1046

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

100464

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1046

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_2070

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

99440

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_2070

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5325.1000

404880

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1048

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

99392

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1048

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

393896

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1049

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

104560

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1049

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1051

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

98880

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1051

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1060

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

99904

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1060

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

399520

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_2074

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100944

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_2074

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408224

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1053

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

96880

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1053

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1054

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

97856

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1054

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392360

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1055

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

101440

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1055

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1058

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

102464

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1058

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407208

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1066

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

100416

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1066

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

410272

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_2052

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_2052

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

380064

21/12/2016

09:13

xlintl32.dll.idx_dll_1028

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

21/12/2016

09:13

xlintl32.rest.idx_dll_1028

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

21/12/2016

09:13

exptoows.xla.1025

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1026

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1027

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1028

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1029

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1030

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1031

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1032

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1033

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1035

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1036

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1037

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1038

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1039

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1040

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1041

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1042

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1043

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1044

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1045

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1046

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1048

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1049

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1054

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1055

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1056

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1057

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1058

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1059

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1060

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1061

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1062

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1063

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1064

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1065

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1066

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1067

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1068

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1069

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1071

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1074

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1076

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1077

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1078

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1079

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1081

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1082

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1086

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1087

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.1088

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1089

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1090

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1091

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1092

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1093

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1094

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1095

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1096

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1097

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1098

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1099

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1100

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1101

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1102

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1104

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1106

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1107

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1110

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1111

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1115

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1116

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1118

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1121

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1124

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1128

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1130

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1132

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1134

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1136

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1139

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1152

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1153

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1158

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1159

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1160

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1164

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1169

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1170

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2051

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2052

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.2068

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2070

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.2074

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.2108

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2117

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2118

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2137

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2141

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.3082

exptoows.xla

96768

21/12/2011

11:48

exptoows.xla.3098

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.3179

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.5146

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.7194

exptoows.xla

96768

funcs.xls_0003_1029

funcs.xls3

122880

21/12/2016

08:58

funcs.xls_0004_1038

funcs.xls4

121344

21/12/2016

09:14

funcs.xls_0001_1045

funcs.xls1

125952

21/12/2016

08:57

funcs.xls_0002_1049

funcs.xls2

148992

21/12/2016

09:15

excel.veman.xml

excel.visualelementsmanifest.xml

338

21/12/2011

11:48

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4486040

21/12/2011

11:48

xlintl32.fallback.dll,1033

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4486040

21/12/2011

11:48

xllex.dll_1033

xllex.dll

15.0.4569.1000

37568

21/12/2011

11:48

excel.exe

excel.exe

15.0.5415.1000

33058712

21/12/2011

11:48

excel.man

excel.exe.manifest

1227

21/12/2011

11:48

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5415.1000

29521816

21/12/2011

11:48

xlsrv.ecs.excelcnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5415.1000

29521816

21/12/2011

11:48

xl12cnvp.dll

excelcnvpxy.dll

15.0.4454.1000

48704

21/12/2011

11:48

xlcall32.dll

xlcall32.dll

15.0.4454.1000

10856

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1025

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1026

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1028

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1029

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1030

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1031

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1032

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1033

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1035

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1036

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1037

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1038

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1040

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1041

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1042

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1043

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1044

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1045

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1046

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1048

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1049

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1050

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1051

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1053

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1054

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1055

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1057

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1058

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1060

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1061

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1062

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1063

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1066

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1081

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1086

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_1087

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_2052

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_2070

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_2074

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver.xlam_3082

solver.xlam

957798

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1025

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1026

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1028

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1029

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1030

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1031

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1032

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1033

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1035

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1036

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1037

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1038

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1040

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1041

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1042

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1043

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1044

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1045

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1046

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1048

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1049

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1050

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1051

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1053

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1054

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1055

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1057

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1058

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1060

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1061

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1062

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1063

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1066

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1081

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1086

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_1087

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_2052

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_2070

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_2074

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

solver32.dll_3082

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

21/12/2011

11:48

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×