Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft PowerPoint. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2022-37962.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành của Gói Dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 trên máy tính.

Lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (.msi). Điều này không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn Microsoft Office 365 Home. (Xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành 5002146.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

mso2013-kb5002166-fullfile-x86-glb.exe

F66CBD4F59769CD829A448951D0346BF00F3C10A823453CB0C38A9F367565830

mso2013-kb5002166-fullfile-x64-glb.exe

50B71D13B7B96EBCD6E2350DB506EC94526D12C21FCCE70B2BFF6BD5222CB13D

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

firstrun.exe

firstrun.exe

15.0.5337.1000

991624

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msointl.dll.x86.1025

msointl.dll

15.0.5153.1000

4330064

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1026

msointl.dll

15.0.5153.1000

3243088

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1027

msointl.dll

15.0.5153.1000

3237160

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1029

msointl.dll

15.0.5153.1000

3237968

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1030

msointl.dll

15.0.5153.1000

2988112

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1031

msointl.dll

15.0.5153.1000

3183696

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.x86.1032

msointl.dll

15.0.5153.1000

3605584

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.3082

msointl.dll

15.0.5153.1000

3212368

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.x86.1061

msointl.dll

15.0.5153.1000

3000912

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1069

msointl.dll

15.0.5153.1000

3093072

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1035

msointl.dll

15.0.5153.1000

3016272

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1036

msointl.dll

15.0.5153.1000

3871312

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.x86.1110

msointl.dll

15.0.5153.1000

3151952

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1095

msointl.dll

15.0.5153.1000

3019344

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1037

msointl.dll

15.0.5153.1000

4118096

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1081

msointl.dll

15.0.5153.1000

3093072

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1050

msointl.dll

15.0.5377.1000

3096992

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1038

msointl.dll

15.0.5153.1000

3294288

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1057

msointl.dll

15.0.5153.1000

2812712

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1040

msointl.dll

15.0.5153.1000

3130448

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.x86.1041

msointl.dll

15.0.5153.1000

3093072

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.x86.1087

msointl.dll

15.0.5153.1000

3288656

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1099

msointl.dll

15.0.5153.1000

3162704

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1042

msointl.dll

15.0.5153.1000

3764304

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.x86.1063

msointl.dll

15.0.5153.1000

3245136

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1062

msointl.dll

15.0.5153.1000

3211344

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1086

msointl.dll

15.0.5153.1000

2831440

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1044

msointl.dll

15.0.5153.1000

2937936

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1043

msointl.dll

15.0.5153.1000

3098704

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1045

msointl.dll

15.0.5153.1000

3326032

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1046

msointl.dll

15.0.5153.1000

3130960

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.2070

msointl.dll

15.0.5153.1000

3155536

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1048

msointl.dll

15.0.5153.1000

3270736

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1049

msointl.dll

15.0.5153.1000

3285584

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1051

msointl.dll

15.0.5153.1000

3285584

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1060

msointl.dll

15.0.5153.1000

3099432

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.2074

msointl.dll

15.0.5153.1000

3141200

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1053

msointl.dll

15.0.5153.1000

2985552

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1054

msointl.dll

15.0.5153.1000

2932816

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1055

msointl.dll

15.0.5153.1000

3155024

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1058

msointl.dll

15.0.5153.1000

3265616

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.1066

msointl.dll

15.0.5153.1000

3275344

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.x86.2052

msointl.dll

15.0.5153.1000

3110184

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.x86.1028

msointl.dll

15.0.5153.1000

3182672

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.x86.1033

msointl.dll

15.0.5153.1000

3819088

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

acmcompanion.mso.dll

mso.dll

15.0.5485.1000

26966968

mso.dll.x86

mso.dll

15.0.5485.1000

26966968

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msores.dll.x86

msores.dll

15.0.5241.1000

135069576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

acmserver.office.dll

office.dll

15.0.5485.1000

460728

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

dcfoffice.dll

office.dll

15.0.5485.1000

460728

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

dcfoffice.dll.x86

office.dll

15.0.5485.1000

460728

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

office.dll

office.dll

15.0.5485.1000

460728

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msosqm.exe

msosqm.exe

15.0.5337.1000

552328

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msointl.dll.idx_dll.x86.1025

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

52336

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1025

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1499848

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1026

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

53312

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1026

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1503424

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1027

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52848

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1027

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1476800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1029

msointl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

52800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1029

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1468608

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1030

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52336

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1030

msointl.rest.idx_dll

15.0.5015.1000

1464496

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1031

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

52864

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.rest.idx_dll.x86.1031

msointl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

1470640

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.idx_dll.x86.1032

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1032

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1476288

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1033

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1493760

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msointl.rest.idx_dll.x86.3082

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1479360

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.idx_dll.x86.1061

msointl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

52816

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1061

msointl.rest.idx_dll

15.0.5007.1000

1475248

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1069

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52352

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1069

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1476800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1035

msointl.dll.idx_dll

15.0.4445.1000

52800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1035

msointl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

1465032

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1036

msointl.rest.idx_dll

15.0.5015.1000

1476784

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.idx_dll.x86.1110

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52336

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1110

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1480384

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1095

msointl.dll.idx_dll

15.0.4527.1000

52392

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1095

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1488072

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1037

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

52864

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1037

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1483968

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1081

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52336

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1081

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1499328

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1050

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

53328

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1050

msointl.rest.idx_dll

15.0.5377.1000

1501080

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1038

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1038

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1462984

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1057

msointl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

52800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1057

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1493184

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1040

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

52336

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.rest.idx_dll.x86.1040

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1454272

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.rest.idx_dll.x86.1041

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1486024

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.idx_dll.x86.1087

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

52288

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1087

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1472704

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1099

msointl.dll.idx_dll

15.0.4487.1000

52816

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1099

msointl.rest.idx_dll

15.0.4853.1000

1510592

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1042

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

51840

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.rest.idx_dll.x86.1042

msointl.rest.idx_dll

15.0.5007.1000

1436336

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.idx_dll.x86.1063

msointl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

52800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1063

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1493696

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1062

msointl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

53328

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1062

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1495744

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1086

msointl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

52288

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1086

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1492680

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1044

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52352

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1044

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1460936

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1043

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

52352

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1043

msointl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

1467048

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1045

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52848

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1045

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1482944

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1046

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

53360

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1046

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1510088

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.2070

msointl.dll.idx_dll

15.0.4569.1501

52904

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.2070

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1514688

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1048

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52816

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1048

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1476808

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1049

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

52848

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1049

msointl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

1469120

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1051

msointl.dll.idx_dll

15.0.4885.1000

62656

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1051

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1482944

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1060

msointl.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

52816

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1060

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1484488

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.2074

msointl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

53312

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.2074

msointl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

1501376

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1053

msointl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

52352

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1053

msointl.rest.idx_dll

15.0.5031.1000

1461936

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1054

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52288

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1054

msointl.rest.idx_dll

15.0.4893.1000

1450176

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1055

msointl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

52800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1055

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1483968

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1058

msointl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

53312

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1058

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1486016

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.1066

msointl.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

52800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.rest.idx_dll.x86.1066

msointl.rest.idx_dll

15.0.4859.1000

1525448

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:26

msointl.dll.idx_dll.x86.2052

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

52336

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.rest.idx_dll.x86.2052

msointl.rest.idx_dll

15.0.4997.1000

1464496

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.dll.idx_dll.x86.1028

msointl.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

51840

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

msointl.rest.idx_dll.x86.1028

msointl.rest.idx_dll

15.0.4997.1000

1448112

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:25

firstrun.veman.xml

firstrun.visualelementsmanifest.xml

344

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastblack_scale100.png

excellogo.contrast-black_scale-100.png

1657

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastblack_scale140.png

excellogo.contrast-black_scale-140.png

2571

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastblack_scale180.png

excellogo.contrast-black_scale-180.png

3253

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastblack_scale80.png

excellogo.contrast-black_scale-80.png

1288

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastwhite_scale100.png

excellogo.contrast-white_scale-100.png

1649

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastwhite_scale140.png

excellogo.contrast-white_scale-140.png

2556

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastwhite_scale180.png

excellogo.contrast-white_scale-180.png

3290

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastwhite_scale80.png

excellogo.contrast-white_scale-80.png

1303

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.scale100.png

excellogo.scale-100.png

1706

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.scale140.png

excellogo.scale-140.png

2511

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.scale180.png

excellogo.scale-180.png

3120

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.scale80.png

excellogo.scale-80.png

1402

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastblack_scale100.png

excellogosmall.contrast-black_scale-100.png

1085

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastblack_scale140.png

excellogosmall.contrast-black_scale-140.png

1339

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastblack_scale180.png

excellogosmall.contrast-black_scale-180.png

2028

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastblack_scale80.png

excellogosmall.contrast-black_scale-80.png

811

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastwhite_scale100.png

excellogosmall.contrast-white_scale-100.png

1053

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastwhite_scale140.png

excellogosmall.contrast-white_scale-140.png

1315

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastwhite_scale180.png

excellogosmall.contrast-white_scale-180.png

1927

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastwhite_scale80.png

excellogosmall.contrast-white_scale-80.png

772

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.scale100.png

excellogosmall.scale-100.png

1208

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.scale140.png

excellogosmall.scale-140.png

1454

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.scale180.png

excellogosmall.scale-180.png

2015

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.scale80.png

excellogosmall.scale-80.png

886

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastblack_scale100.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-100.png

1125

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastblack_scale140.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-140.png

1689

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastblack_scale180.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-180.png

2181

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastblack_scale80.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-80.png

850

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-100.png

1196

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-140.png

1817

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-180.png

2352

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-80.png

901

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.scale100.png

firstrunlogo.scale-100.png

15557

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.scale140.png

firstrunlogo.scale-140.png

16184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.scale180.png

firstrunlogo.scale-180.png

16534

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.scale80.png

firstrunlogo.scale-80.png

15298

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastblack_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-100.png

682

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastblack_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-140.png

932

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastblack_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1295

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastblack_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-80.png

497

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-100.png

737

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-140.png

981

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1389

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-80.png

523

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.scale100.png

firstrunlogosmall.scale-100.png

15190

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.scale140.png

firstrunlogosmall.scale-140.png

15439

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.scale180.png

firstrunlogosmall.scale-180.png

15888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.scale80.png

firstrunlogosmall.scale-80.png

15004

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastblack_scale100.png

groovelogo.contrast-black_scale-100.png

1609

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastblack_scale140.png

groovelogo.contrast-black_scale-140.png

2318

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.contrastblack_scale180.png

groovelogo.contrast-black_scale-180.png

3184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastblack_scale80.png

groovelogo.contrast-black_scale-80.png

1200

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.contrastwhite_scale100.png

groovelogo.contrast-white_scale-100.png

1640

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastwhite_scale140.png

groovelogo.contrast-white_scale-140.png

2483

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.contrastwhite_scale180.png

groovelogo.contrast-white_scale-180.png

3384

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastwhite_scale80.png

groovelogo.contrast-white_scale-80.png

1237

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.scale100.png

groovelogo.scale-100.png

3090

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.scale140.png

groovelogo.scale-140.png

4608

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.scale180.png

groovelogo.scale-180.png

6574

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.scale80.png

groovelogo.scale-80.png

2167

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.contrastblack_scale100.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-100.png

994

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.contrastblack_scale140.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1358

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.contrastblack_scale180.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1917

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.contrastblack_scale80.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-80.png

650

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.contrastwhite_scale100.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-100.png

974

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.contrastwhite_scale140.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1295

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.contrastwhite_scale180.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1849

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.contrastwhite_scale80.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-80.png

625

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.scale100.png

groovelogosmall.scale-100.png

1941

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.scale140.png

groovelogosmall.scale-140.png

2840

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.scale180.png

groovelogosmall.scale-180.png

4066

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.scale80.png

groovelogosmall.scale-80.png

1335

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.contrastblack_scale100.png

infopathlogo.contrast-black_scale-100.png

1552

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.contrastblack_scale140.png

infopathlogo.contrast-black_scale-140.png

2344

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.contrastblack_scale180.png

infopathlogo.contrast-black_scale-180.png

2850

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.contrastblack_scale80.png

infopathlogo.contrast-black_scale-80.png

1233

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.contrastwhite_scale100.png

infopathlogo.contrast-white_scale-100.png

1545

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.contrastwhite_scale140.png

infopathlogo.contrast-white_scale-140.png

2303

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.contrastwhite_scale180.png

infopathlogo.contrast-white_scale-180.png

2812

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.contrastwhite_scale80.png

infopathlogo.contrast-white_scale-80.png

1229

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.scale100.png

infopathlogo.scale-100.png

1602

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.scale140.png

infopathlogo.scale-140.png

2352

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.scale180.png

infopathlogo.scale-180.png

2819

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.scale80.png

infopathlogo.scale-80.png

1295

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.contrastblack_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1050

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.contrastblack_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1322

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.contrastblack_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1942

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.contrastblack_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-80.png

732

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.contrastwhite_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1047

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.contrastwhite_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1310

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.contrastwhite_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1900

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.contrastwhite_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-80.png

725

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.scale100.png

infopathlogosmall.scale-100.png

1109

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.scale140.png

infopathlogosmall.scale-140.png

1364

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.scale180.png

infopathlogosmall.scale-180.png

1927

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.scale80.png

infopathlogosmall.scale-80.png

774

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.contrastblack_scale100.png

lynclogo.contrast-black_scale-100.png

2528

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.contrastblack_scale140.png

lynclogo.contrast-black_scale-140.png

3857

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.contrastblack_scale180.png

lynclogo.contrast-black_scale-180.png

5403

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.contrastblack_scale80.png

lynclogo.contrast-black_scale-80.png

1854

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.contrastwhite_scale100.png

lynclogo.contrast-white_scale-100.png

2519

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.contrastwhite_scale140.png

lynclogo.contrast-white_scale-140.png

3845

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.contrastwhite_scale180.png

lynclogo.contrast-white_scale-180.png

5504

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.contrastwhite_scale80.png

lynclogo.contrast-white_scale-80.png

1853

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.scale100.png

lynclogo.scale-100.png

2704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.scale140.png

lynclogo.scale-140.png

4055

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.scale180.png

lynclogo.scale-180.png

5493

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.scale80.png

lynclogo.scale-80.png

2039

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.contrastblack_scale100.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-100.png

1536

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.contrastblack_scale140.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-140.png

2138

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.contrastblack_scale180.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-180.png

3164

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.contrastblack_scale80.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-80.png

1008

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.contrastwhite_scale100.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-100.png

1508

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.contrastwhite_scale140.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-140.png

2085

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.contrastwhite_scale180.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-180.png

3110

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.contrastwhite_scale80.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-80.png

1009

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.scale100.png

lynclogosmall.scale-100.png

1796

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.scale140.png

lynclogosmall.scale-140.png

2417

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.scale180.png

lynclogosmall.scale-180.png

3571

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.scale80.png

lynclogosmall.scale-80.png

1203

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.contrastblack_scale100.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-100.png

2435

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.contrastblack_scale140.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-140.png

3298

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.contrastblack_scale180.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-180.png

4701

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.contrastblack_scale80.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-80.png

1871

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-100.png

2465

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-140.png

3392

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-180.png

4810

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-80.png

1894

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.scale100.png

msaccesslogo.scale-100.png

2537

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.scale140.png

msaccesslogo.scale-140.png

3315

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.scale180.png

msaccesslogo.scale-180.png

4845

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.scale80.png

msaccesslogo.scale-80.png

2000

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.contrastblack_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-100.png

1644

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.contrastblack_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-140.png

2116

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.contrastblack_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-180.png

2807

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.contrastblack_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-80.png

1017

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-100.png

1619

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-140.png

2108

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-180.png

2816

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-80.png

1007

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.scale100.png

msaccesslogosmall.scale-100.png

1767

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.scale140.png

msaccesslogosmall.scale-140.png

2252

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.scale180.png

msaccesslogosmall.scale-180.png

2815

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.scale80.png

msaccesslogosmall.scale-80.png

1144

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.contrastblack_scale100.png

mspublogo.contrast-black_scale-100.png

1537

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.contrastblack_scale140.png

mspublogo.contrast-black_scale-140.png

2271

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.contrastblack_scale180.png

mspublogo.contrast-black_scale-180.png

2973

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.contrastblack_scale80.png

mspublogo.contrast-black_scale-80.png

1238

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.contrastwhite_scale100.png

mspublogo.contrast-white_scale-100.png

1548

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.contrastwhite_scale140.png

mspublogo.contrast-white_scale-140.png

2276

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.contrastwhite_scale180.png

mspublogo.contrast-white_scale-180.png

2969

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.contrastwhite_scale80.png

mspublogo.contrast-white_scale-80.png

1259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.scale100.png

mspublogo.scale-100.png

1571

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.scale140.png

mspublogo.scale-140.png

2249

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.scale180.png

mspublogo.scale-180.png

2866

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.scale80.png

mspublogo.scale-80.png

1288

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.contrastblack_scale100.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-100.png

1047

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.contrastblack_scale140.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-140.png

1300

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.contrastblack_scale180.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-180.png

1859

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.contrastblack_scale80.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-80.png

754

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.contrastwhite_scale100.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-100.png

1036

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.contrastwhite_scale140.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-140.png

1300

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.contrastwhite_scale180.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-180.png

1868

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.contrastwhite_scale80.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-80.png

749

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.scale100.png

mspublogosmall.scale-100.png

1093

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.scale140.png

mspublogosmall.scale-140.png

1324

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.scale180.png

mspublogosmall.scale-180.png

1797

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.scale80.png

mspublogosmall.scale-80.png

838

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-100.png

3061

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-140.png

4800

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-180.png

6552

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-80.png

2251

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-100.png

3077

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-140.png

4736

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-180.png

6553

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-80.png

2234

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.scale100.png

ocpubmgrlogo.scale-100.png

3252

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.scale140.png

ocpubmgrlogo.scale-140.png

5038

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.scale180.png

ocpubmgrlogo.scale-180.png

6678

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.scale80.png

ocpubmgrlogo.scale-80.png

2450

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1917

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2666

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3990

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1193

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1859

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2595

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3883

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1208

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.scale100.png

ocpubmgrlogosmall.scale-100.png

2206

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.scale140.png

ocpubmgrlogosmall.scale-140.png

2935

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.scale180.png

ocpubmgrlogosmall.scale-180.png

4567

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.scale80.png

ocpubmgrlogosmall.scale-80.png

1389

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.contrastblack_scale100.png

onenotelogo.contrast-black_scale-100.png

1566

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.contrastblack_scale140.png

onenotelogo.contrast-black_scale-140.png

2183

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.contrastblack_scale180.png

onenotelogo.contrast-black_scale-180.png

3150

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.contrastblack_scale80.png

onenotelogo.contrast-black_scale-80.png

1362

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.contrastwhite_scale100.png

onenotelogo.contrast-white_scale-100.png

1558

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.contrastwhite_scale140.png

onenotelogo.contrast-white_scale-140.png

2171

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.contrastwhite_scale180.png

onenotelogo.contrast-white_scale-180.png

3162

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.contrastwhite_scale80.png

onenotelogo.contrast-white_scale-80.png

1345

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.scale100.png

onenotelogo.scale-100.png

1636

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.scale140.png

onenotelogo.scale-140.png

2268

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.scale180.png

onenotelogo.scale-180.png

2945

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.scale80.png

onenotelogo.scale-80.png

1398

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-100.png

1097

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1311

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1803

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-80.png

711

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-100.png

1099

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1303

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1808

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-80.png

709

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.scale100.png

onenotelogosmall.scale-100.png

1196

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.scale140.png

onenotelogosmall.scale-140.png

1388

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.scale180.png

onenotelogosmall.scale-180.png

1806

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.scale80.png

onenotelogosmall.scale-80.png

811

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.contrastblack_scale100.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-100.png

2922

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.contrastblack_scale140.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-140.png

4102

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.contrastblack_scale180.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-180.png

5917

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.contrastblack_scale80.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-80.png

2001

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-100.png

2890

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-140.png

4074

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-180.png

5879

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-80.png

2004

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.scale100.png

onenotemlogo.scale-100.png

3005

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.scale140.png

onenotemlogo.scale-140.png

4287

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.scale180.png

onenotemlogo.scale-180.png

5769

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.scale80.png

onenotemlogo.scale-80.png

2156

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1801

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2602

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3594

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1130

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1790

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2583

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3554

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1119

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.scale100.png

onenotemlogosmall.scale-100.png

1913

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.scale140.png

onenotemlogosmall.scale-140.png

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.scale180.png

onenotemlogosmall.scale-180.png

3598

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.scale80.png

onenotemlogosmall.scale-80.png

1234

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.contrastblack_scale100.png

outlooklogo.contrast-black_scale-100.png

1929

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.contrastblack_scale140.png

outlooklogo.contrast-black_scale-140.png

3091

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.contrastblack_scale180.png

outlooklogo.contrast-black_scale-180.png

4084

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.contrastblack_scale80.png

outlooklogo.contrast-black_scale-80.png

1574

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.contrastwhite_scale100.png

outlooklogo.contrast-white_scale-100.png

1895

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.contrastwhite_scale140.png

outlooklogo.contrast-white_scale-140.png

3096

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.contrastwhite_scale180.png

outlooklogo.contrast-white_scale-180.png

4096

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.contrastwhite_scale80.png

outlooklogo.contrast-white_scale-80.png

1541

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.scale100.png

outlooklogo.scale-100.png

2093

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.scale140.png

outlooklogo.scale-140.png

3241

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.scale180.png

outlooklogo.scale-180.png

4038

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.scale80.png

outlooklogo.scale-80.png

1705

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.contrastblack_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-100.png

1270

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.contrastblack_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-140.png

1597

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.contrastblack_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-180.png

2523

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.contrastblack_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-80.png

918

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.contrastwhite_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-100.png

1268

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.contrastwhite_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-140.png

1547

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.contrastwhite_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-180.png

2449

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.contrastwhite_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-80.png

902

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.scale100.png

outlooklogosmall.scale-100.png

1481

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.scale140.png

outlooklogosmall.scale-140.png

1838

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.scale180.png

outlooklogosmall.scale-180.png

2731

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.scale80.png

outlooklogosmall.scale-80.png

1053

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.contrastblack_scale100.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-100.png

1654

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.contrastblack_scale140.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-140.png

2314

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.contrastblack_scale180.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-180.png

3077

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.contrastblack_scale80.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-80.png

1280

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-100.png

1650

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-140.png

2348

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-180.png

3059

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-80.png

1259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.scale100.png

powerpntlogo.scale-100.png

1721

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.scale140.png

powerpntlogo.scale-140.png

2348

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.scale180.png

powerpntlogo.scale-180.png

3023

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.scale80.png

powerpntlogo.scale-80.png

1354

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.contrastblack_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1026

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.contrastblack_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1364

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.contrastblack_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1894

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.contrastblack_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-80.png

746

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1022

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1307

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1874

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-80.png

758

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.scale100.png

powerpntlogosmall.scale-100.png

1154

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.scale140.png

powerpntlogosmall.scale-140.png

1438

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.scale180.png

powerpntlogosmall.scale-180.png

1896

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.scale80.png

powerpntlogosmall.scale-80.png

874

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastblack_scale100.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-100.png

1559

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastblack_scale140.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-140.png

2383

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.contrastblack_scale180.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-180.png

3497

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastblack_scale80.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-80.png

1298

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-100.png

1548

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-140.png

2534

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-180.png

3725

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-80.png

1298

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.scale100.png

spdesignlogo.scale-100.png

2163

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.scale140.png

spdesignlogo.scale-140.png

3058

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.scale180.png

spdesignlogo.scale-180.png

4614

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.scale80.png

spdesignlogo.scale-80.png

1745

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.contrastblack_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1008

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.contrastblack_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1278

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.contrastblack_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1990

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.contrastblack_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-80.png

617

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-100.png

977

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1193

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1876

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-80.png

602

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.scale100.png

spdesignlogosmall.scale-100.png

1546

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.scale140.png

spdesignlogosmall.scale-140.png

1910

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.scale180.png

spdesignlogosmall.scale-180.png

2614

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.scale80.png

spdesignlogosmall.scale-80.png

1003

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.contrastblack_scale100.png

visiologo.contrast-black_scale-100.png

1804

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.contrastblack_scale140.png

visiologo.contrast-black_scale-140.png

3195

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.contrastblack_scale180.png

visiologo.contrast-black_scale-180.png

3478

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.contrastblack_scale80.png

visiologo.contrast-black_scale-80.png

1474

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.contrastwhite_scale100.png

visiologo.contrast-white_scale-100.png

1801

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.contrastwhite_scale140.png

visiologo.contrast-white_scale-140.png

3254

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.contrastwhite_scale180.png

visiologo.contrast-white_scale-180.png

3626

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.contrastwhite_scale80.png

visiologo.contrast-white_scale-80.png

1447

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.scale100.png

visiologo.scale-100.png

1872

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.scale140.png

visiologo.scale-140.png

3262

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.scale180.png

visiologo.scale-180.png

3403

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.scale80.png

visiologo.scale-80.png

1526

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.contrastblack_scale100.png

visiologosmall.contrast-black_scale-100.png

1196

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.contrastblack_scale140.png

visiologosmall.contrast-black_scale-140.png

1497

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.contrastblack_scale180.png

visiologosmall.contrast-black_scale-180.png

2675

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.contrastblack_scale80.png

visiologosmall.contrast-black_scale-80.png

848

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.contrastwhite_scale100.png

visiologosmall.contrast-white_scale-100.png

1165

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.contrastwhite_scale140.png

visiologosmall.contrast-white_scale-140.png

1453

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.contrastwhite_scale180.png

visiologosmall.contrast-white_scale-180.png

2618

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.contrastwhite_scale80.png

visiologosmall.contrast-white_scale-80.png

836

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.scale100.png

visiologosmall.scale-100.png

1285

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.scale140.png

visiologosmall.scale-140.png

1597

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.scale180.png

visiologosmall.scale-180.png

2722

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.scale80.png

visiologosmall.scale-80.png

960

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.contrastblack_scale100.png

winprojlogo.contrast-black_scale-100.png

1662

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.contrastblack_scale140.png

winprojlogo.contrast-black_scale-140.png

2705

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.contrastblack_scale180.png

winprojlogo.contrast-black_scale-180.png

3391

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.contrastblack_scale80.png

winprojlogo.contrast-black_scale-80.png

1393

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.contrastwhite_scale100.png

winprojlogo.contrast-white_scale-100.png

1698

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.contrastwhite_scale140.png

winprojlogo.contrast-white_scale-140.png

2737

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.contrastwhite_scale180.png

winprojlogo.contrast-white_scale-180.png

3396

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.contrastwhite_scale80.png

winprojlogo.contrast-white_scale-80.png

1392

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.scale100.png

winprojlogo.scale-100.png

1740

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.scale140.png

winprojlogo.scale-140.png

2642

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.scale180.png

winprojlogo.scale-180.png

3257

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.scale80.png

winprojlogo.scale-80.png

1514

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.contrastblack_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1124

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.contrastblack_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1430

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.contrastblack_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-180.png

2183

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.contrastblack_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-80.png

721

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1119

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1380

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-180.png

2148

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-80.png

711

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.scale100.png

winprojlogosmall.scale-100.png

1308

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.scale140.png

winprojlogosmall.scale-140.png

1461

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.scale180.png

winprojlogosmall.scale-180.png

2189

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.scale80.png

winprojlogosmall.scale-80.png

855

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.contrastblack_scale100.png

winwordlogo.contrast-black_scale-100.png

1668

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.contrastblack_scale140.png

winwordlogo.contrast-black_scale-140.png

1984

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.contrastblack_scale180.png

winwordlogo.contrast-black_scale-180.png

3061

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.contrastblack_scale80.png

winwordlogo.contrast-black_scale-80.png

1385

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.contrastwhite_scale100.png

winwordlogo.contrast-white_scale-100.png

1663

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.contrastwhite_scale140.png

winwordlogo.contrast-white_scale-140.png

1979

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.contrastwhite_scale180.png

winwordlogo.contrast-white_scale-180.png

3067

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.contrastwhite_scale80.png

winwordlogo.contrast-white_scale-80.png

1386

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.scale100.png

winwordlogo.scale-100.png

1784

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.scale140.png

winwordlogo.scale-140.png

2165

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.scale180.png

winwordlogo.scale-180.png

3187

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.scale80.png

winwordlogo.scale-80.png

1435

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.contrastblack_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.contrastblack_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1422

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.contrastblack_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1619

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.contrastblack_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-80.png

845

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1156

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1409

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1605

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-80.png

832

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.scale100.png

winwordlogosmall.scale-100.png

1219

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.scale140.png

winwordlogosmall.scale-140.png

1490

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.scale180.png

winwordlogosmall.scale-180.png

1706

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.scale80.png

winwordlogosmall.scale-80.png

881

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

resources.pri

resources.pri

47040

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mso.tpn.txt.arm

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:02

mso.tpn.txt.x64

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mso.tpn.txt.x86

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

firstrun.exe

firstrun.exe

15.0.5337.1000

1044888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msointl.dll.x64.1025

msointl.dll

15.0.5485.1000

4362680

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1026

msointl.dll

15.0.5485.1000

3262904

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1029

msointl.dll

15.0.5485.1000

3257776

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1030

msointl.dll

15.0.5485.1000

3007408

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1031

msointl.dll

15.0.5485.1000

3203000

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1032

msointl.dll

15.0.5485.1000

3625392

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.3082

msointl.dll

15.0.5485.1000

3231664

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1061

msointl.dll

15.0.5485.1000

3020720

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1035

msointl.dll

15.0.5485.1000

3036088

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1036

msointl.dll

15.0.5485.1000

3890616

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1037

msointl.dll

15.0.5485.1000

4150696

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1081

msointl.dll

15.0.5485.1000

3112368

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1050

msointl.dll

15.0.5485.1000

3123624

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1038

msointl.dll

15.0.5485.1000

3314104

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1057

msointl.dll

15.0.5485.1000

2831784

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1040

msointl.dll

15.0.5485.1000

3150256

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1041

msointl.dll

15.0.5485.1000

3112888

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1087

msointl.dll

15.0.5485.1000

3307944

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1042

msointl.dll

15.0.5485.1000

3783592

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1063

msointl.dll

15.0.5485.1000

3264952

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1062

msointl.dll

15.0.5485.1000

3230648

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1086

msointl.dll

15.0.5485.1000

2850744

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1044

msointl.dll

15.0.5485.1000

2957224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1043

msointl.dll

15.0.5485.1000

3118512

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1045

msointl.dll

15.0.5485.1000

3345328

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1046

msointl.dll

15.0.5485.1000

3150248

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.2070

msointl.dll

15.0.5485.1000

3175344

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1048

msointl.dll

15.0.5485.1000

3290528

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1049

msointl.dll

15.0.5485.1000

3305392

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1051

msointl.dll

15.0.5485.1000

3304864

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1060

msointl.dll

15.0.5485.1000

3118512

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.2074

msointl.dll

15.0.5485.1000

3160496

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1053

msointl.dll

15.0.5485.1000

3004856

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1054

msointl.dll

15.0.5485.1000

2952624

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1055

msointl.dll

15.0.5485.1000

3174832

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1058

msointl.dll

15.0.5485.1000

3285432

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1066

msointl.dll

15.0.5485.1000

3294640

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.2052

msointl.dll

15.0.5485.1000

3129768

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1028

msointl.dll

15.0.5485.1000

3201968

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.x64.1033

msointl.dll

15.0.5153.1000

3844696

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mso.dll.x64

mso.dll

15.0.5485.1000

37553576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

xlsrv.ecs.mso.dll

mso.dll

15.0.5485.1000

37553576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

office.dll

office.dll

15.0.5485.1000

460720

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

acmcompanion.mso.dll

mso.dll

15.0.5485.1000

26966968

mso.dll.x86

mso.dll

15.0.5485.1000

26966968

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msores.dll.x86

msores.dll

15.0.5241.1000

135069576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

msosqm.exe

msosqm.exe

15.0.5455.1000

662456

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msointl.dll.idx_dll.x64.1025

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55728

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1025

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1493936

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1026

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56752

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1026

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1497520

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1029

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1029

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1462688

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1030

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55736

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1030

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1458608

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1031

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56240

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1031

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1464760

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1032

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56232

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1032

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1470368

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1033

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56240

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msointl.rest.idx_dll.x64.1033

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1487792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msointl.dll.idx_dll.x64.3082

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56248

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.3082

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1473456

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1061

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1061

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1469344

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1035

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56248

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1035

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1459128

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1036

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1036

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1470880

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1037

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56240

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1037

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1478080

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1081

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55720

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1081

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1493408

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1050

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56736

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1050

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1502128

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1038

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1038

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1457056

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1057

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56232

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1057

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1487272

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1040

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55736

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1040

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1448376

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1041

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56256

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1041

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1480112

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1087

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55728

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1087

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1466800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1042

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55200

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1042

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1430440

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1063

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56240

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1063

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1487800

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1062

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56744

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1062

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1489824

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1086

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55712

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1086

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1486760

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1044

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55744

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1044

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1455032

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1043

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55712

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1043

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1461152

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1045

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1045

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1477024

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1046

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56768

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1046

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1504176

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.2070

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.2070

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1508776

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1048

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56232

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1048

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1470888

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1049

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56248

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1049

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1463216

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1051

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56744

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1051

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1477048

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1060

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56232

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1060

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1478560

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.2074

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56752

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.2074

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1495472

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1053

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55720

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1053

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1456056

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1054

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55728

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1054

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1444272

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1055

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1055

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1478048

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1058

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56752

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1058

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1480112

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1066

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

56240

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1066

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1519536

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.2052

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55728

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.2052

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1458608

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.dll.idx_dll.x64.1028

msointl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

55200

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

msointl.rest.idx_dll.x64.1028

msointl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

1442224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:28

firstrun.veman.xml

firstrun.visualelementsmanifest.xml

344

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastblack_scale100.png

excellogo.contrast-black_scale-100.png

1657

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastblack_scale140.png

excellogo.contrast-black_scale-140.png

2571

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogo.contrastblack_scale180.png

excellogo.contrast-black_scale-180.png

3253

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastblack_scale80.png

excellogo.contrast-black_scale-80.png

1288

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogo.contrastwhite_scale100.png

excellogo.contrast-white_scale-100.png

1649

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastwhite_scale140.png

excellogo.contrast-white_scale-140.png

2556

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogo.contrastwhite_scale180.png

excellogo.contrast-white_scale-180.png

3290

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.contrastwhite_scale80.png

excellogo.contrast-white_scale-80.png

1303

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogo.scale100.png

excellogo.scale-100.png

1706

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.scale140.png

excellogo.scale-140.png

2511

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogo.scale180.png

excellogo.scale-180.png

3120

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogo.scale80.png

excellogo.scale-80.png

1402

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogosmall.contrastblack_scale100.png

excellogosmall.contrast-black_scale-100.png

1085

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastblack_scale140.png

excellogosmall.contrast-black_scale-140.png

1339

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogosmall.contrastblack_scale180.png

excellogosmall.contrast-black_scale-180.png

2028

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastblack_scale80.png

excellogosmall.contrast-black_scale-80.png

811

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogosmall.contrastwhite_scale100.png

excellogosmall.contrast-white_scale-100.png

1053

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastwhite_scale140.png

excellogosmall.contrast-white_scale-140.png

1315

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogosmall.contrastwhite_scale180.png

excellogosmall.contrast-white_scale-180.png

1927

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.contrastwhite_scale80.png

excellogosmall.contrast-white_scale-80.png

772

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogosmall.scale100.png

excellogosmall.scale-100.png

1208

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.scale140.png

excellogosmall.scale-140.png

1454

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

excellogosmall.scale180.png

excellogosmall.scale-180.png

2015

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

excellogosmall.scale80.png

excellogosmall.scale-80.png

886

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

firstrunlogo.contrastblack_scale100.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-100.png

1125

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastblack_scale140.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-140.png

1689

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastblack_scale180.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-180.png

2181

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastblack_scale80.png

firstrunlogo.contrast-black_scale-80.png

850

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-100.png

1196

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-140.png

1817

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-180.png

2352

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogo.contrast-white_scale-80.png

901

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.scale100.png

firstrunlogo.scale-100.png

15557

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.scale140.png

firstrunlogo.scale-140.png

16184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.scale180.png

firstrunlogo.scale-180.png

16534

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogo.scale80.png

firstrunlogo.scale-80.png

15298

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastblack_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-100.png

682

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastblack_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-140.png

932

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastblack_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1295

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastblack_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-black_scale-80.png

497

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale100.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-100.png

737

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale140.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-140.png

981

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale180.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1389

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.contrastwhite_scale80.png

firstrunlogosmall.contrast-white_scale-80.png

523

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.scale100.png

firstrunlogosmall.scale-100.png

15190

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.scale140.png

firstrunlogosmall.scale-140.png

15439

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.scale180.png

firstrunlogosmall.scale-180.png

15888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

firstrunlogosmall.scale80.png

firstrunlogosmall.scale-80.png

15004

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastblack_scale100.png

groovelogo.contrast-black_scale-100.png

1609

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastblack_scale140.png

groovelogo.contrast-black_scale-140.png

2318

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.contrastblack_scale180.png

groovelogo.contrast-black_scale-180.png

3184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastblack_scale80.png

groovelogo.contrast-black_scale-80.png

1200

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.contrastwhite_scale100.png

groovelogo.contrast-white_scale-100.png

1640

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastwhite_scale140.png

groovelogo.contrast-white_scale-140.png

2483

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.contrastwhite_scale180.png

groovelogo.contrast-white_scale-180.png

3384

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.contrastwhite_scale80.png

groovelogo.contrast-white_scale-80.png

1237

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.scale100.png

groovelogo.scale-100.png

3090

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.scale140.png

groovelogo.scale-140.png

4608

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogo.scale180.png

groovelogo.scale-180.png

6574

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogo.scale80.png

groovelogo.scale-80.png

2167

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.contrastblack_scale100.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-100.png

994

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.contrastblack_scale140.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1358

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.contrastblack_scale180.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1917

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.contrastblack_scale80.png

groovelogosmall.contrast-black_scale-80.png

650

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.contrastwhite_scale100.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-100.png

974

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.contrastwhite_scale140.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1295

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.contrastwhite_scale180.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1849

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.contrastwhite_scale80.png

groovelogosmall.contrast-white_scale-80.png

625

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.scale100.png

groovelogosmall.scale-100.png

1941

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.scale140.png

groovelogosmall.scale-140.png

2840

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

groovelogosmall.scale180.png

groovelogosmall.scale-180.png

4066

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

groovelogosmall.scale80.png

groovelogosmall.scale-80.png

1335

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.contrastblack_scale100.png

infopathlogo.contrast-black_scale-100.png

1552

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.contrastblack_scale140.png

infopathlogo.contrast-black_scale-140.png

2344

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.contrastblack_scale180.png

infopathlogo.contrast-black_scale-180.png

2850

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.contrastblack_scale80.png

infopathlogo.contrast-black_scale-80.png

1233

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.contrastwhite_scale100.png

infopathlogo.contrast-white_scale-100.png

1545

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.contrastwhite_scale140.png

infopathlogo.contrast-white_scale-140.png

2303

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.contrastwhite_scale180.png

infopathlogo.contrast-white_scale-180.png

2812

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.contrastwhite_scale80.png

infopathlogo.contrast-white_scale-80.png

1229

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.scale100.png

infopathlogo.scale-100.png

1602

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.scale140.png

infopathlogo.scale-140.png

2352

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogo.scale180.png

infopathlogo.scale-180.png

2819

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogo.scale80.png

infopathlogo.scale-80.png

1295

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.contrastblack_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1050

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.contrastblack_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1322

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.contrastblack_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1942

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.contrastblack_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-black_scale-80.png

732

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.contrastwhite_scale100.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1047

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.contrastwhite_scale140.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1310

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.contrastwhite_scale180.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1900

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.contrastwhite_scale80.png

infopathlogosmall.contrast-white_scale-80.png

725

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.scale100.png

infopathlogosmall.scale-100.png

1109

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.scale140.png

infopathlogosmall.scale-140.png

1364

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

infopathlogosmall.scale180.png

infopathlogosmall.scale-180.png

1927

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

infopathlogosmall.scale80.png

infopathlogosmall.scale-80.png

774

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.contrastblack_scale100.png

lynclogo.contrast-black_scale-100.png

2528

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.contrastblack_scale140.png

lynclogo.contrast-black_scale-140.png

3857

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.contrastblack_scale180.png

lynclogo.contrast-black_scale-180.png

5403

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.contrastblack_scale80.png

lynclogo.contrast-black_scale-80.png

1854

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.contrastwhite_scale100.png

lynclogo.contrast-white_scale-100.png

2519

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.contrastwhite_scale140.png

lynclogo.contrast-white_scale-140.png

3845

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.contrastwhite_scale180.png

lynclogo.contrast-white_scale-180.png

5504

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.contrastwhite_scale80.png

lynclogo.contrast-white_scale-80.png

1853

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.scale100.png

lynclogo.scale-100.png

2704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.scale140.png

lynclogo.scale-140.png

4055

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogo.scale180.png

lynclogo.scale-180.png

5493

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogo.scale80.png

lynclogo.scale-80.png

2039

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.contrastblack_scale100.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-100.png

1536

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.contrastblack_scale140.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-140.png

2138

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.contrastblack_scale180.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-180.png

3164

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.contrastblack_scale80.png

lynclogosmall.contrast-black_scale-80.png

1008

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.contrastwhite_scale100.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-100.png

1508

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.contrastwhite_scale140.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-140.png

2085

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.contrastwhite_scale180.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-180.png

3110

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.contrastwhite_scale80.png

lynclogosmall.contrast-white_scale-80.png

1009

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.scale100.png

lynclogosmall.scale-100.png

1796

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.scale140.png

lynclogosmall.scale-140.png

2417

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lynclogosmall.scale180.png

lynclogosmall.scale-180.png

3571

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

lynclogosmall.scale80.png

lynclogosmall.scale-80.png

1203

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.contrastblack_scale100.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-100.png

2435

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.contrastblack_scale140.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-140.png

3298

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.contrastblack_scale180.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-180.png

4701

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.contrastblack_scale80.png

msaccesslogo.contrast-black_scale-80.png

1871

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-100.png

2465

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-140.png

3392

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-180.png

4810

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogo.contrast-white_scale-80.png

1894

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.scale100.png

msaccesslogo.scale-100.png

2537

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.scale140.png

msaccesslogo.scale-140.png

3315

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogo.scale180.png

msaccesslogo.scale-180.png

4845

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogo.scale80.png

msaccesslogo.scale-80.png

2000

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.contrastblack_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-100.png

1644

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.contrastblack_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-140.png

2116

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.contrastblack_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-180.png

2807

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.contrastblack_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-black_scale-80.png

1017

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale100.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-100.png

1619

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale140.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-140.png

2108

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale180.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-180.png

2816

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.contrastwhite_scale80.png

msaccesslogosmall.contrast-white_scale-80.png

1007

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.scale100.png

msaccesslogosmall.scale-100.png

1767

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.scale140.png

msaccesslogosmall.scale-140.png

2252

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msaccesslogosmall.scale180.png

msaccesslogosmall.scale-180.png

2815

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msaccesslogosmall.scale80.png

msaccesslogosmall.scale-80.png

1144

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.contrastblack_scale100.png

mspublogo.contrast-black_scale-100.png

1537

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.contrastblack_scale140.png

mspublogo.contrast-black_scale-140.png

2271

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.contrastblack_scale180.png

mspublogo.contrast-black_scale-180.png

2973

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.contrastblack_scale80.png

mspublogo.contrast-black_scale-80.png

1238

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.contrastwhite_scale100.png

mspublogo.contrast-white_scale-100.png

1548

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.contrastwhite_scale140.png

mspublogo.contrast-white_scale-140.png

2276

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.contrastwhite_scale180.png

mspublogo.contrast-white_scale-180.png

2969

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.contrastwhite_scale80.png

mspublogo.contrast-white_scale-80.png

1259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.scale100.png

mspublogo.scale-100.png

1571

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.scale140.png

mspublogo.scale-140.png

2249

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogo.scale180.png

mspublogo.scale-180.png

2866

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogo.scale80.png

mspublogo.scale-80.png

1288

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.contrastblack_scale100.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-100.png

1047

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.contrastblack_scale140.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-140.png

1300

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.contrastblack_scale180.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-180.png

1859

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.contrastblack_scale80.png

mspublogosmall.contrast-black_scale-80.png

754

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.contrastwhite_scale100.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-100.png

1036

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.contrastwhite_scale140.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-140.png

1300

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.contrastwhite_scale180.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-180.png

1868

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.contrastwhite_scale80.png

mspublogosmall.contrast-white_scale-80.png

749

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.scale100.png

mspublogosmall.scale-100.png

1093

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.scale140.png

mspublogosmall.scale-140.png

1324

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspublogosmall.scale180.png

mspublogosmall.scale-180.png

1797

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mspublogosmall.scale80.png

mspublogosmall.scale-80.png

838

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-100.png

3061

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-140.png

4800

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-180.png

6552

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-black_scale-80.png

2251

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-100.png

3077

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-140.png

4736

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-180.png

6553

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogo.contrast-white_scale-80.png

2234

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.scale100.png

ocpubmgrlogo.scale-100.png

3252

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.scale140.png

ocpubmgrlogo.scale-140.png

5038

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogo.scale180.png

ocpubmgrlogo.scale-180.png

6678

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogo.scale80.png

ocpubmgrlogo.scale-80.png

2450

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1917

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2666

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3990

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.contrastblack_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1193

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale100.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1859

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale140.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2595

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale180.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3883

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.contrastwhite_scale80.png

ocpubmgrlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1208

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.scale100.png

ocpubmgrlogosmall.scale-100.png

2206

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.scale140.png

ocpubmgrlogosmall.scale-140.png

2935

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ocpubmgrlogosmall.scale180.png

ocpubmgrlogosmall.scale-180.png

4567

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

ocpubmgrlogosmall.scale80.png

ocpubmgrlogosmall.scale-80.png

1389

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.contrastblack_scale100.png

onenotelogo.contrast-black_scale-100.png

1566

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.contrastblack_scale140.png

onenotelogo.contrast-black_scale-140.png

2183

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.contrastblack_scale180.png

onenotelogo.contrast-black_scale-180.png

3150

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.contrastblack_scale80.png

onenotelogo.contrast-black_scale-80.png

1362

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.contrastwhite_scale100.png

onenotelogo.contrast-white_scale-100.png

1558

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.contrastwhite_scale140.png

onenotelogo.contrast-white_scale-140.png

2171

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.contrastwhite_scale180.png

onenotelogo.contrast-white_scale-180.png

3162

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.contrastwhite_scale80.png

onenotelogo.contrast-white_scale-80.png

1345

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.scale100.png

onenotelogo.scale-100.png

1636

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.scale140.png

onenotelogo.scale-140.png

2268

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogo.scale180.png

onenotelogo.scale-180.png

2945

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogo.scale80.png

onenotelogo.scale-80.png

1398

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-100.png

1097

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-140.png

1311

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-180.png

1803

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-black_scale-80.png

711

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-100.png

1099

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-140.png

1303

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-180.png

1808

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotelogosmall.contrast-white_scale-80.png

709

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.scale100.png

onenotelogosmall.scale-100.png

1196

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.scale140.png

onenotelogosmall.scale-140.png

1388

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotelogosmall.scale180.png

onenotelogosmall.scale-180.png

1806

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotelogosmall.scale80.png

onenotelogosmall.scale-80.png

811

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.contrastblack_scale100.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-100.png

2922

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.contrastblack_scale140.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-140.png

4102

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.contrastblack_scale180.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-180.png

5917

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.contrastblack_scale80.png

onenotemlogo.contrast-black_scale-80.png

2001

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-100.png

2890

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-140.png

4074

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-180.png

5879

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogo.contrast-white_scale-80.png

2004

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.scale100.png

onenotemlogo.scale-100.png

3005

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.scale140.png

onenotemlogo.scale-140.png

4287

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogo.scale180.png

onenotemlogo.scale-180.png

5769

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogo.scale80.png

onenotemlogo.scale-80.png

2156

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.contrastblack_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1801

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.contrastblack_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-140.png

2602

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.contrastblack_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-180.png

3594

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.contrastblack_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-black_scale-80.png

1130

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale100.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1790

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale140.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-140.png

2583

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale180.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-180.png

3554

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.contrastwhite_scale80.png

onenotemlogosmall.contrast-white_scale-80.png

1119

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.scale100.png

onenotemlogosmall.scale-100.png

1913

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.scale140.png

onenotemlogosmall.scale-140.png

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onenotemlogosmall.scale180.png

onenotemlogosmall.scale-180.png

3598

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onenotemlogosmall.scale80.png

onenotemlogosmall.scale-80.png

1234

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.contrastblack_scale100.png

outlooklogo.contrast-black_scale-100.png

1929

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.contrastblack_scale140.png

outlooklogo.contrast-black_scale-140.png

3091

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.contrastblack_scale180.png

outlooklogo.contrast-black_scale-180.png

4084

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.contrastblack_scale80.png

outlooklogo.contrast-black_scale-80.png

1574

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.contrastwhite_scale100.png

outlooklogo.contrast-white_scale-100.png

1895

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.contrastwhite_scale140.png

outlooklogo.contrast-white_scale-140.png

3096

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.contrastwhite_scale180.png

outlooklogo.contrast-white_scale-180.png

4096

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.contrastwhite_scale80.png

outlooklogo.contrast-white_scale-80.png

1541

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.scale100.png

outlooklogo.scale-100.png

2093

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.scale140.png

outlooklogo.scale-140.png

3241

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogo.scale180.png

outlooklogo.scale-180.png

4038

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogo.scale80.png

outlooklogo.scale-80.png

1705

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.contrastblack_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-100.png

1270

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.contrastblack_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-140.png

1597

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.contrastblack_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-180.png

2523

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.contrastblack_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-black_scale-80.png

918

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.contrastwhite_scale100.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-100.png

1268

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.contrastwhite_scale140.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-140.png

1547

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.contrastwhite_scale180.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-180.png

2449

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.contrastwhite_scale80.png

outlooklogosmall.contrast-white_scale-80.png

902

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.scale100.png

outlooklogosmall.scale-100.png

1481

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.scale140.png

outlooklogosmall.scale-140.png

1838

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

outlooklogosmall.scale180.png

outlooklogosmall.scale-180.png

2731

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

outlooklogosmall.scale80.png

outlooklogosmall.scale-80.png

1053

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.contrastblack_scale100.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-100.png

1654

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.contrastblack_scale140.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-140.png

2314

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.contrastblack_scale180.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-180.png

3077

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.contrastblack_scale80.png

powerpntlogo.contrast-black_scale-80.png

1280

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-100.png

1650

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-140.png

2348

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-180.png

3059

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogo.contrast-white_scale-80.png

1259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.scale100.png

powerpntlogo.scale-100.png

1721

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.scale140.png

powerpntlogo.scale-140.png

2348

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogo.scale180.png

powerpntlogo.scale-180.png

3023

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogo.scale80.png

powerpntlogo.scale-80.png

1354

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.contrastblack_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1026

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.contrastblack_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1364

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.contrastblack_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1894

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.contrastblack_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-black_scale-80.png

746

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale100.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1022

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale140.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1307

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale180.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1874

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.contrastwhite_scale80.png

powerpntlogosmall.contrast-white_scale-80.png

758

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.scale100.png

powerpntlogosmall.scale-100.png

1154

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.scale140.png

powerpntlogosmall.scale-140.png

1438

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powerpntlogosmall.scale180.png

powerpntlogosmall.scale-180.png

1896

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

powerpntlogosmall.scale80.png

powerpntlogosmall.scale-80.png

874

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastblack_scale100.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-100.png

1559

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastblack_scale140.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-140.png

2383

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.contrastblack_scale180.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-180.png

3497

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastblack_scale80.png

spdesignlogo.contrast-black_scale-80.png

1298

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-100.png

1548

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-140.png

2534

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-180.png

3725

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogo.contrast-white_scale-80.png

1298

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.scale100.png

spdesignlogo.scale-100.png

2163

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.scale140.png

spdesignlogo.scale-140.png

3058

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogo.scale180.png

spdesignlogo.scale-180.png

4614

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogo.scale80.png

spdesignlogo.scale-80.png

1745

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.contrastblack_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1008

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.contrastblack_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1278

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.contrastblack_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1990

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.contrastblack_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-black_scale-80.png

617

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale100.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-100.png

977

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale140.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1193

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale180.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1876

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.contrastwhite_scale80.png

spdesignlogosmall.contrast-white_scale-80.png

602

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.scale100.png

spdesignlogosmall.scale-100.png

1546

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.scale140.png

spdesignlogosmall.scale-140.png

1910

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

spdesignlogosmall.scale180.png

spdesignlogosmall.scale-180.png

2614

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdesignlogosmall.scale80.png

spdesignlogosmall.scale-80.png

1003

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.contrastblack_scale100.png

visiologo.contrast-black_scale-100.png

1804

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.contrastblack_scale140.png

visiologo.contrast-black_scale-140.png

3195

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.contrastblack_scale180.png

visiologo.contrast-black_scale-180.png

3478

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.contrastblack_scale80.png

visiologo.contrast-black_scale-80.png

1474

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.contrastwhite_scale100.png

visiologo.contrast-white_scale-100.png

1801

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.contrastwhite_scale140.png

visiologo.contrast-white_scale-140.png

3254

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.contrastwhite_scale180.png

visiologo.contrast-white_scale-180.png

3626

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.contrastwhite_scale80.png

visiologo.contrast-white_scale-80.png

1447

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.scale100.png

visiologo.scale-100.png

1872

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.scale140.png

visiologo.scale-140.png

3262

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologo.scale180.png

visiologo.scale-180.png

3403

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologo.scale80.png

visiologo.scale-80.png

1526

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.contrastblack_scale100.png

visiologosmall.contrast-black_scale-100.png

1196

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.contrastblack_scale140.png

visiologosmall.contrast-black_scale-140.png

1497

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.contrastblack_scale180.png

visiologosmall.contrast-black_scale-180.png

2675

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.contrastblack_scale80.png

visiologosmall.contrast-black_scale-80.png

848

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.contrastwhite_scale100.png

visiologosmall.contrast-white_scale-100.png

1165

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.contrastwhite_scale140.png

visiologosmall.contrast-white_scale-140.png

1453

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.contrastwhite_scale180.png

visiologosmall.contrast-white_scale-180.png

2618

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.contrastwhite_scale80.png

visiologosmall.contrast-white_scale-80.png

836

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.scale100.png

visiologosmall.scale-100.png

1285

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.scale140.png

visiologosmall.scale-140.png

1597

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

visiologosmall.scale180.png

visiologosmall.scale-180.png

2722

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

visiologosmall.scale80.png

visiologosmall.scale-80.png

960

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.contrastblack_scale100.png

winprojlogo.contrast-black_scale-100.png

1662

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.contrastblack_scale140.png

winprojlogo.contrast-black_scale-140.png

2705

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.contrastblack_scale180.png

winprojlogo.contrast-black_scale-180.png

3391

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.contrastblack_scale80.png

winprojlogo.contrast-black_scale-80.png

1393

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.contrastwhite_scale100.png

winprojlogo.contrast-white_scale-100.png

1698

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.contrastwhite_scale140.png

winprojlogo.contrast-white_scale-140.png

2737

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.contrastwhite_scale180.png

winprojlogo.contrast-white_scale-180.png

3396

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.contrastwhite_scale80.png

winprojlogo.contrast-white_scale-80.png

1392

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.scale100.png

winprojlogo.scale-100.png

1740

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.scale140.png

winprojlogo.scale-140.png

2642

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogo.scale180.png

winprojlogo.scale-180.png

3257

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogo.scale80.png

winprojlogo.scale-80.png

1514

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.contrastblack_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1124

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.contrastblack_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1430

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.contrastblack_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-180.png

2183

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.contrastblack_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-black_scale-80.png

721

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1119

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1380

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-180.png

2148

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winprojlogosmall.contrast-white_scale-80.png

711

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.scale100.png

winprojlogosmall.scale-100.png

1308

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.scale140.png

winprojlogosmall.scale-140.png

1461

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winprojlogosmall.scale180.png

winprojlogosmall.scale-180.png

2189

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winprojlogosmall.scale80.png

winprojlogosmall.scale-80.png

855

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.contrastblack_scale100.png

winwordlogo.contrast-black_scale-100.png

1668

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.contrastblack_scale140.png

winwordlogo.contrast-black_scale-140.png

1984

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.contrastblack_scale180.png

winwordlogo.contrast-black_scale-180.png

3061

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.contrastblack_scale80.png

winwordlogo.contrast-black_scale-80.png

1385

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.contrastwhite_scale100.png

winwordlogo.contrast-white_scale-100.png

1663

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.contrastwhite_scale140.png

winwordlogo.contrast-white_scale-140.png

1979

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.contrastwhite_scale180.png

winwordlogo.contrast-white_scale-180.png

3067

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.contrastwhite_scale80.png

winwordlogo.contrast-white_scale-80.png

1386

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.scale100.png

winwordlogo.scale-100.png

1784

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.scale140.png

winwordlogo.scale-140.png

2165

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogo.scale180.png

winwordlogo.scale-180.png

3187

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogo.scale80.png

winwordlogo.scale-80.png

1435

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.contrastblack_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-100.png

1152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.contrastblack_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-140.png

1422

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.contrastblack_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-180.png

1619

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.contrastblack_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-black_scale-80.png

845

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.contrastwhite_scale100.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-100.png

1156

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.contrastwhite_scale140.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-140.png

1409

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.contrastwhite_scale180.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-180.png

1605

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.contrastwhite_scale80.png

winwordlogosmall.contrast-white_scale-80.png

832

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.scale100.png

winwordlogosmall.scale-100.png

1219

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.scale140.png

winwordlogosmall.scale-140.png

1490

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

winwordlogosmall.scale180.png

winwordlogosmall.scale-180.png

1706

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

winwordlogosmall.scale80.png

winwordlogosmall.scale-80.png

881

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

resources.pri

resources.pri

47040

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mso.tpn.txt.arm

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:02

mso.tpn.txt.x64

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

mso.tpn.txt.x86

mso_third_party_notices.txt

1814

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ mình khi trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Bảo mật Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×