Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Cập nhật bảo mật này xử lý lỗ hổng Microsoft Excel thực thi mã từ xa. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem mục Các lỗ hổng và lỗ hổng thường gặp của Microsoft CVE-2022-21841.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành Microsoft Office 2016 trên máy tính.

Xin lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Microsoft Installer (.msi) dựa trên Office 2016. Thông tin này không áp dụng cho phiên Office Click-to-Run 2016, chẳng hạn như phiên bản Microsoft Office 365 Home. (Xem Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Cập nhật: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Thông tin triển khai cập nhật bảo mật: 11/01/2022 (KB5010029).

Thông tin thay thế cho cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này sẽ thay thế bản cập nhật bảo mật 5002033.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

mso2016-kb5002116-fullfile-x86-glb.exe

77336B0BFF8A298B9C3B466907A655E12E2E36C390862CB07D254931E647967F

mso2016-kb5002116-fullfile-x64-glb.exe

229DB5AC9B4B489D3831A6DC8339C9AB87AB172159F3DBFD5DEEDD93F1965A69

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

firstrun.exe

firstrun.exe

16.0.5149.1000

774440

21/12/2011

05:20

msointl.dll.x86.1025

msointl.dll

16.0.4927.1000

3287904

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1026

msointl.dll

16.0.4927.1000

1886048

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1027

msointl.dll

16.0.4927.1000

1817952

21/12/2016

11:19

msointl.dll.x86.1029

msointl.dll

16.0.4927.1000

1928032

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1030

msointl.dll

16.0.4927.1000

1758040

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1031

msointl.dll

16.0.4927.1000

1948216

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1032

msointl.dll

16.0.4927.1000

2057048

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.3082

msointl.dll

16.0.4927.1000

1826360

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1061

msointl.dll

16.0.4927.1000

1731664

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1069

msointl.dll

16.0.4927.1000

1740640

21/12/2016

11:19

msointl.dll.x86.1035

msointl.dll

16.0.4927.1000

1738504

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1036

msointl.dll

16.0.4927.1000

1975360

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1110

msointl.dll

16.0.4927.1000

1774648

21/12/2016

11:19

msointl.dll.x86.1095

msointl.dll

16.0.4927.1000

1830688

21/12/2016

11:19

msointl.dll.x86.1037

msointl.dll

16.0.4927.1000

2907936

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1081

msointl.dll

16.0.4927.1000

1952312

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1050

msointl.dll

16.0.4927.1000

1742088

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1038

msointl.dll

16.0.4927.1000

1951584

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1057

msointl.dll

16.0.4927.1000

1621848

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1040

msointl.dll

16.0.4927.1000

1766240

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1041

msointl.dll

16.0.4927.1000

2012512

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1087

msointl.dll

16.0.4927.1000

2103648

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1099

msointl.dll

16.0.4927.1000

1940320

21/12/2016

11:19

msointl.dll.x86.1042

msointl.dll

16.0.4927.1000

2768736

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1063

msointl.dll

16.0.4927.1000

1845808

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1062

msointl.dll

16.0.4927.1000

1832016

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1086

msointl.dll

16.0.4927.1000

1649232

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1044

msointl.dll

16.0.4927.1000

1721624

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1043

msointl.dll

16.0.4927.1000

1771264

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1045

msointl.dll

16.0.4927.1000

1917280

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1046

msointl.dll

16.0.4927.1000

1829656

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.2070

msointl.dll

16.0.4927.1000

1836312

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1048

msointl.dll

16.0.4927.1000

1963064

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1049

msointl.dll

16.0.4927.1000

1904384

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1051

msointl.dll

16.0.4927.1000

1971552

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1060

msointl.dll

16.0.4927.1000

1807712

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.2074

msointl.dll

16.0.4927.1000

1765936

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.9242

msointl.dll

16.0.4927.1000

1794912

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1053

msointl.dll

16.0.4927.1000

1734912

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1054

msointl.dll

16.0.4927.1000

1827376

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1055

msointl.dll

16.0.4927.1000

1998680

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1058

msointl.dll

16.0.4927.1000

1891896

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1066

msointl.dll

16.0.4927.1000

2005552

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.2052

msointl.dll

16.0.4927.1000

2321704

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1028

msointl.dll

16.0.4927.1000

2329384

21/12/2016

11:01

msores.dll

msores.dll

16.0.4795.1000

81683304

21/12/2011

05:20

msores.dll.x86

msores.dll

16.0.4795.1000

81683304

21/12/2011

05:22

mso.dll.x86

mso.dll

16.0.5266.1000

14423928

17/12/21

01:48

msointl.dll.x86.1033

msointl.dll

16.0.4927.1000

1539640

21/12/2011

05:18

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

firstrun.exe

firstrun.exe

16.0.5149.1000

816928

21/12/2011

05:21

msointl.dll.x64.1025

msointl.dll

16.0.5266.1000

3325848

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1026

msointl.dll

16.0.5266.1000

1910120

17/12/21

01:53

msointl.dll.x64.1027

msointl.dll

16.0.5266.1000

1844160

17/12/21

02:11

msointl.dll.x64.1029

msointl.dll

16.0.5266.1000

1952088

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1030

msointl.dll

16.0.5266.1000

1782120

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1031

msointl.dll

16.0.5266.1000

1974720

17/12/21

02:17

msointl.dll.x64.1032

msointl.dll

16.0.5266.1000

2083776

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.3082

msointl.dll

16.0.5266.1000

1852864

17/12/21

02:17

msointl.dll.x64.1061

msointl.dll

16.0.5266.1000

1756552

17/12/21

01:53

msointl.dll.x64.1069

msointl.dll

16.0.5266.1000

1765776

17/12/21

02:11

msointl.dll.x64.1035

msointl.dll

16.0.5266.1000

1764800

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1036

msointl.dll

16.0.5266.1000

2001360

17/12/21

02:17

msointl.dll.x64.1110

msointl.dll

16.0.5266.1000

1800072

17/12/21

02:11

msointl.dll.x64.1095

msointl.dll

16.0.5266.1000

1856960

17/12/21

02:11

msointl.dll.x64.1037

msointl.dll

16.0.5266.1000

2945880

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1081

msointl.dll

16.0.5266.1000

1977744

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1050

msointl.dll

16.0.5266.1000

1768384

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1038

msointl.dll

16.0.5266.1000

1975664

17/12/21

01:53

msointl.dll.x64.1057

msointl.dll

16.0.5266.1000

1646992

17/12/21

01:53

msointl.dll.x64.1040

msointl.dll

16.0.5266.1000

1792960

17/12/21

02:17

msointl.dll.x64.1041

msointl.dll

16.0.5266.1000

2038720

17/12/21

02:17

msointl.dll.x64.1087

msointl.dll

16.0.5266.1000

2130368

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1099

msointl.dll

16.0.5266.1000

1965464

17/12/21

02:11

msointl.dll.x64.1042

msointl.dll

16.0.5266.1000

2795456

17/12/21

02:17

msointl.dll.x64.1063

msointl.dll

16.0.5266.1000

1870736

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1062

msointl.dll

16.0.5266.1000

1856912

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1086

msointl.dll

16.0.5266.1000

1673560

17/12/21

01:53

msointl.dll.x64.1044

msointl.dll

16.0.5266.1000

1746320

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1043

msointl.dll

16.0.5266.1000

1795432

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1045

msointl.dll

16.0.5266.1000

1942424

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1046

msointl.dll

16.0.5266.1000

1855936

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.2070

msointl.dll

16.0.5266.1000

1861528

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1048

msointl.dll

16.0.5266.1000

1987992

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1049

msointl.dll

16.0.5266.1000

1928024

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1051

msointl.dll

16.0.5266.1000

1997208

17/12/21

01:53

msointl.dll.x64.1060

msointl.dll

16.0.5266.1000

1833360

17/12/21

01:53

msointl.dll.x64.2074

msointl.dll

16.0.5266.1000

1790312

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.9242

msointl.dll

16.0.5266.1000

1818984

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1053

msointl.dll

16.0.5266.1000

1759080

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1054

msointl.dll

16.0.5266.1000

1853376

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1055

msointl.dll

16.0.5266.1000

2023280

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1058

msointl.dll

16.0.5266.1000

1916816

17/12/21

02:18

msointl.dll.x64.1066

msointl.dll

16.0.5266.1000

2031000

17/12/21

01:53

msointl.dll.x64.2052

msointl.dll

16.0.5266.1000

2346272

17/12/21

02:17

msointl.dll.x64.1028

msointl.dll

16.0.5266.1000

2356104

17/12/21

02:17

msointl.dll.x86.1025

msointl.dll

16.0.4927.1000

3287904

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1026

msointl.dll

16.0.4927.1000

1886048

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1029

msointl.dll

16.0.4927.1000

1928032

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1030

msointl.dll

16.0.4927.1000

1758040

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1031

msointl.dll

16.0.4927.1000

1948216

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1032

msointl.dll

16.0.4927.1000

2057048

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.3082

msointl.dll

16.0.4927.1000

1826360

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1061

msointl.dll

16.0.4927.1000

1731664

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1035

msointl.dll

16.0.4927.1000

1738504

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1036

msointl.dll

16.0.4927.1000

1975360

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1037

msointl.dll

16.0.4927.1000

2907936

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1081

msointl.dll

16.0.4927.1000

1952312

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1050

msointl.dll

16.0.4927.1000

1742088

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1038

msointl.dll

16.0.4927.1000

1951584

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1057

msointl.dll

16.0.4927.1000

1621848

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1040

msointl.dll

16.0.4927.1000

1766240

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1041

msointl.dll

16.0.4927.1000

2012512

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1087

msointl.dll

16.0.4927.1000

2103648

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1042

msointl.dll

16.0.4927.1000

2768736

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1063

msointl.dll

16.0.4927.1000

1845808

21/12/2016

11:00

msointl.dll.x86.1062

msointl.dll

16.0.4927.1000

1832016

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1086

msointl.dll

16.0.4927.1000

1649232

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1044

msointl.dll

16.0.4927.1000

1721624

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1043

msointl.dll

16.0.4927.1000

1771264

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1045

msointl.dll

16.0.4927.1000

1917280

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1046

msointl.dll

16.0.4927.1000

1829656

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.2070

msointl.dll

16.0.4927.1000

1836312

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1048

msointl.dll

16.0.4927.1000

1963064

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1049

msointl.dll

16.0.4927.1000

1904384

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1051

msointl.dll

16.0.4927.1000

1971552

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1060

msointl.dll

16.0.4927.1000

1807712

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.2074

msointl.dll

16.0.4927.1000

1765936

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.9242

msointl.dll

16.0.4927.1000

1794912

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1053

msointl.dll

16.0.4927.1000

1734912

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1054

msointl.dll

16.0.4927.1000

1827376

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1055

msointl.dll

16.0.4927.1000

1998680

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1058

msointl.dll

16.0.4927.1000

1891896

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1066

msointl.dll

16.0.4927.1000

2005552

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.2052

msointl.dll

16.0.4927.1000

2321704

21/12/2016

11:01

msointl.dll.x86.1028

msointl.dll

16.0.4927.1000

2329384

21/12/2016

11:01

conversion.office.msores.dll

msores.dll

16.0.4795.1000

81683088

21/12/2011

05:16

msores.dll

msores.dll

16.0.4795.1000

81683088

21/12/2011

05:16

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

16.0.4795.1000

81683088

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

16.0.4795.1000

81683088

wac.office.msores.dll

msores.dll

16.0.4795.1000

81683088

msores.dll

msores.dll

16.0.4795.1000

81683304

21/12/2011

05:16

msores.dll.x86

msores.dll

16.0.4795.1000

81683304

21/12/2011

05:22

mso.dll.x64

mso.dll

16.0.5266.1000

19882336

17/12/21

01:48

mso.dll.x86

mso.dll

16.0.5266.1000

14423928

17/12/21

01:48

msointl.dll.x64.1033

msointl.dll

16.0.4927.1000

1564424

21/12/2011

05:17

msointl.dll.x86.1033

msointl.dll

16.0.4927.1000

1539640

21/12/2011

05:18

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×