Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2018-8501. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 9 tháng 10, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4011069.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Băm SHA1

Băm SHA256

powerpoint2013-kb4092453-fullfile-x64-glb.exe

DEA7293645BDAA8F2D0160EA80DE4B89FDD221D2

365A8BF7C3EAF859EF530325AFB155CD82D651D2CFDB825C79657810F0C70CAE

powerpoint2013-kb4092453-fullfile-x86-glb.exe

B0449A4739D5FD7E56C43C77ED3E4040B3C67A96

EB02A39542A82C582219D5E141234D4EDBE2BAF5ABECF9B9104BB42482D5F7F2

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1259712

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298624

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303232

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1250488

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1273024

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1347264

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266880

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277632

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260736

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1330376

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263304

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1297088

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1289408

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1305792

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1246400

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1265344

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1258176

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1311936

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247424

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1301184

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277120

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1249472

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263808

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1318592

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260224

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1268416

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1315008

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1286336

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1309376

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298624

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1304768

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266392

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1296064

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303744

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1322176

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1211584

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1213632

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1025

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1026

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31392

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1029

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1030

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1031

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1032

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31400

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_3082

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31448

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1061

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1035

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1036

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1037

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30368

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1081

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1050

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31440

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1038

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1057

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1040

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31456

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1041

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29856

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1087

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1042

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29888

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1063

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1062

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1086

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1044

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

17-Sep-18

03:06

mssrintl.dll_1043

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1045

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31448

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1046

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_2070

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31456

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1048

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1049

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1051

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1060

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_2074

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31416

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1053

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1054

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1055

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1058

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1066

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_2052

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29344

17-Sep-18

03:07

mssrintl.dll_1028

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29856

17-Sep-18

03:07

pptico.exe

pptico.exe

15.0.4553.1000

3509416

15-Sep-18

08:19

ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1251016

15-Sep-18

08:20

previewtemplate.potx_1033

previewtemplate.potx

284446

15-Sep-18

08:20

previewtemplate2.potx_1033

previewtemplate2.potx

298302

15-Sep-18

08:20

pptpia.dll

microsoft.office.interop.powerpoint.dll

15.0.5075.1000

413528

15-Sep-18

08:19

msppt.olb

msppt.olb

416456

15-Sep-18

08:19

powerpnt.exe

powerpnt.exe

15.0.5075.1000

1855824

15-Sep-18

08:19

powerpnt.man

powerpnt.exe.manifest

3816

15-Sep-18

08:19

ppcore.dll

ppcore.dll

15.0.5075.1000

10487096

15-Sep-18

08:19

ppresources.dll

ppresources.dll

1286312

15-Sep-18

08:19

mssrintl.dll_1033

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

15-Sep-18

08:20

msosrec.exe

msosrec.exe

15.0.4869.1000

170752

15-Sep-18

08:19

ppintl.rest.idx_dll_1025

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161448

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1026

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

163496

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1029

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161968

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll.idx_dll_1030

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17008

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1030

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1031

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1032

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162480

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1033

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154824

15-Sep-18

08:20

ppintl.rest.idx_dll_3082

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161960

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1061

ppintl.rest.idx_dll

15.0.5007.1000

162480

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll.idx_dll_1035

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17520

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1035

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1036

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161960

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1037

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162480

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1081

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162472

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1050

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162992

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1038

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

160944

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll.idx_dll_1057

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

16960

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1057

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162480

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1040

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

160944

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1041

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

159400

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll.idx_dll_1087

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

17488

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1087

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

159920

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1042

ppintl.rest.idx_dll

15.0.5007.1000

157872

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1063

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162472

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1062

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161960

17-Sep-18

03:06

ppintl.dll.idx_dll_1086

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

16976

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1086

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1044

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161448

17-Sep-18

03:06

ppintl.rest.idx_dll_1043

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll.idx_dll_1045

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17008

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1045

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162992

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1046

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

164016

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll.idx_dll_2070

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17024

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_2070

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

163504

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1048

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161960

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1049

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161448

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll.idx_dll_1051

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

16960

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1051

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161968

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1060

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162992

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_2074

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162992

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1053

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll.idx_dll_1054

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

16960

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1054

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

160432

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1055

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162992

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1058

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161968

17-Sep-18

03:07

ppintl.dll.idx_dll_1066

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

17472

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1066

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

164016

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_2052

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

158896

17-Sep-18

03:07

ppintl.rest.idx_dll_1028

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

158888

17-Sep-18

03:07

previewtemplate.potx_1025

previewtemplate.potx

284149

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1025

previewtemplate2.potx

282751

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1026

previewtemplate.potx

291013

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1026

previewtemplate2.potx

304844

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1029

previewtemplate.potx

284022

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1029

previewtemplate2.potx

297886

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1030

previewtemplate.potx

281964

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1030

previewtemplate2.potx

295813

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1031

previewtemplate.potx

279194

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1031

previewtemplate2.potx

296798

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1032

previewtemplate.potx

288590

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1032

previewtemplate2.potx

236177

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_3082

previewtemplate.potx

280532

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_3082

previewtemplate2.potx

294348

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1061

previewtemplate.potx

282450

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1061

previewtemplate2.potx

282464

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1035

previewtemplate.potx

288036

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1035

previewtemplate2.potx

288029

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1036

previewtemplate.potx

282886

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1036

previewtemplate2.potx

296718

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1037

previewtemplate.potx

307485

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1037

previewtemplate2.potx

309409

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1081

previewtemplate.potx

282844

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1081

previewtemplate2.potx

281452

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1050

previewtemplate.potx

288631

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1050

previewtemplate2.potx

302458

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1038

previewtemplate.potx

283960

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1038

previewtemplate2.potx

297824

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1057

previewtemplate.potx

284390

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1057

previewtemplate2.potx

284384

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1040

previewtemplate.potx

283264

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1040

previewtemplate2.potx

295728

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1041

previewtemplate.potx

284986

15-Sep-18

08:07

previewtemplate2.potx_1041

previewtemplate2.potx

283655

15-Sep-18

08:07

previewtemplate.potx_1087

previewtemplate.potx

290010

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1087

previewtemplate2.potx

303805

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1042

previewtemplate.potx

287903

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1042

previewtemplate2.potx

287955

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1063

previewtemplate.potx

281886

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1063

previewtemplate2.potx

281893

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1062

previewtemplate.potx

281960

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1062

previewtemplate2.potx

281968

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1086

previewtemplate.potx

283148

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1086

previewtemplate2.potx

296935

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1044

previewtemplate.potx

281024

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1044

previewtemplate2.potx

296220

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1043

previewtemplate.potx

283898

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1043

previewtemplate2.potx

297762

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1045

previewtemplate.potx

283992

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1045

previewtemplate2.potx

297856

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1046

previewtemplate.potx

283922

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1046

previewtemplate2.potx

297786

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_2070

previewtemplate.potx

283979

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_2070

previewtemplate2.potx

297843

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1048

previewtemplate.potx

286565

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1048

previewtemplate2.potx

300387

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1049

previewtemplate.potx

284253

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1049

previewtemplate2.potx

298117

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1051

previewtemplate.potx

283978

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1051

previewtemplate2.potx

297842

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1060

previewtemplate.potx

283927

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1060

previewtemplate2.potx

297791

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_2074

previewtemplate.potx

288591

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_2074

previewtemplate2.potx

302411

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1053

previewtemplate.potx

282078

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1053

previewtemplate2.potx

295924

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1054

previewtemplate.potx

288407

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1054

previewtemplate2.potx

288446

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1055

previewtemplate.potx

282857

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1055

previewtemplate2.potx

282847

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1058

previewtemplate.potx

289000

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1058

previewtemplate2.potx

302818

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1066

previewtemplate.potx

285066

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1066

previewtemplate2.potx

285072

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_2052

previewtemplate.potx

284114

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_2052

previewtemplate2.potx

284107

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1028

previewtemplate.potx

283790

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1028

previewtemplate2.potx

283797

17-Sep-18

02:54

powerpnt.veman.xml

powerpnt.visualelementsmanifest.xml

344

15-Sep-18

08:07

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1259712

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1259712

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1259712

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298624

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298624

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298624

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303232

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303232

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303232

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1250496

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1250496

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1250496

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1273024

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1273024

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1273024

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1347264

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1347264

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1347264

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266888

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266888

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266888

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277632

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277632

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277632

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260736

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260736

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260736

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1330376

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1330376

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1330376

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263296

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263296

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263296

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1297088

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1297088

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1297088

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1289408

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1289408

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1289408

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1305792

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1305792

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1305792

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1246400

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1246400

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1246400

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1265344

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1265344

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1265344

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1258176

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1258176

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1258176

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1311936

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1311936

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1311936

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247424

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247424

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247424

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1301184

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1301184

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1301184

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277120

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277120

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277120

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1249472

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1249472

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1249472

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263808

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263808

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263808

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1318592

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1318592

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1318592

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260224

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260224

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260224

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1268416

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1268416

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1268416

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1315008

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1315008

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1315008

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1286336

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1286336

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1286336

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1309376

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1309376

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1309376

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298648

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298648

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298648

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1304768

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1304768

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1304768

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266368

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266368

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266368

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1296064

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1296064

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1296064

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303744

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303744

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303744

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1322176

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1322176

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1322176

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1211584

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1211584

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1211584

17-Sep-18

02:42

ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1213632

17-Sep-18

02:42

ppt.conversion.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1213632

17-Sep-18

02:42

ppt.edit.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1213632

17-Sep-18

02:42

mssrintl.dll_1025

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1026

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31400

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1029

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1030

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1031

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1032

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31392

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_3082

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31440

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1061

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1035

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1036

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1037

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30376

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1081

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1050

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31448

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1038

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1057

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1040

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31456

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1041

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29856

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1087

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1042

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29888

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1063

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1062

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1086

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

17-Sep-18

03:04

mssrintl.dll_1044

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1043

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1045

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31456

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1046

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_2070

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31448

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1048

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31440

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1049

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1051

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1060

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_2074

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31416

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1053

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1054

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1055

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1058

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1066

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_2052

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29344

17-Sep-18

03:05

mssrintl.dll_1028

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29856

17-Sep-18

03:05

pptico.exe

pptico.exe

15.0.4553.1000

3509416

15-Sep-18

08:06

ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1251008

15-Sep-18

08:07

ppt.conversion.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1251008

15-Sep-18

08:07

ppt.edit.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1251008

15-Sep-18

08:07

previewtemplate.potx_1033

previewtemplate.potx

284446

15-Sep-18

08:07

previewtemplate2.potx_1033

previewtemplate2.potx

298302

15-Sep-18

08:07

pptpia.dll

microsoft.office.interop.powerpoint.dll

15.0.5075.1000

413528

15-Sep-18

08:06

msppt.olb

msppt.olb

416456

15-Sep-18

08:07

powerpnt.exe

powerpnt.exe

15.0.5075.1000

1857320

15-Sep-18

08:07

powerpnt.man

powerpnt.exe.manifest

3816

15-Sep-18

08:07

ppcore.dll

ppcore.dll

15.0.5075.1000

16120616

15-Sep-18

08:07

ppresources.dll

ppresources.dll

1286304

15-Sep-18

08:07

mssrintl.dll_1033

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

15-Sep-18

08:07

msosrec.exe

msosrec.exe

15.0.4869.1000

232712

15-Sep-18

08:07

ppintl.rest.idx_dll_1025

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161448

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1026

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

163496

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1029

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161968

17-Sep-18

03:04

ppintl.dll.idx_dll_1030

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17024

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1030

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1031

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161448

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1032

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162480

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1033

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154824

15-Sep-18

08:07

ppintl.rest.idx_dll_3082

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161960

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1061

ppintl.rest.idx_dll

15.0.5007.1000

162480

17-Sep-18

03:04

ppintl.dll.idx_dll_1035

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17536

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1035

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1036

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161960

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1037

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162480

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1081

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162480

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1050

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162992

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1038

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

160944

17-Sep-18

03:04

ppintl.dll.idx_dll_1057

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

16960

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1057

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162480

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1040

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

160944

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1041

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

159400

17-Sep-18

03:04

ppintl.dll.idx_dll_1087

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

17472

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1087

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

159920

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1042

ppintl.rest.idx_dll

15.0.5007.1000

157872

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1063

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162472

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1062

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161968

17-Sep-18

03:04

ppintl.dll.idx_dll_1086

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

16960

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1086

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:04

ppintl.rest.idx_dll_1044

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1043

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161448

17-Sep-18

03:05

ppintl.dll.idx_dll_1045

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17008

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1045

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162992

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1046

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

164016

17-Sep-18

03:05

ppintl.dll.idx_dll_2070

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17024

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_2070

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

163504

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1048

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161960

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1049

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161456

17-Sep-18

03:05

ppintl.dll.idx_dll_1051

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

16960

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1051

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161960

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1060

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162992

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_2074

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162984

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1053

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161448

17-Sep-18

03:05

ppintl.dll.idx_dll_1054

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

16960

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1054

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

160432

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1055

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

162992

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1058

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

161968

17-Sep-18

03:05

ppintl.dll.idx_dll_1066

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

17488

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1066

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

164016

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_2052

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

158896

17-Sep-18

03:05

ppintl.rest.idx_dll_1028

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

158888

17-Sep-18

03:05

previewtemplate.potx_1025

previewtemplate.potx

284149

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1025

previewtemplate2.potx

282751

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1026

previewtemplate.potx

291013

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1026

previewtemplate2.potx

304844

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1029

previewtemplate.potx

284022

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1029

previewtemplate2.potx

297886

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1030

previewtemplate.potx

281964

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1030

previewtemplate2.potx

295813

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1031

previewtemplate.potx

279194

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1031

previewtemplate2.potx

296798

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1032

previewtemplate.potx

288590

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1032

previewtemplate2.potx

236177

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_3082

previewtemplate.potx

280532

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_3082

previewtemplate2.potx

294348

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1061

previewtemplate.potx

282450

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1061

previewtemplate2.potx

282464

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1035

previewtemplate.potx

288036

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1035

previewtemplate2.potx

288029

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1036

previewtemplate.potx

282886

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1036

previewtemplate2.potx

296718

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1037

previewtemplate.potx

307485

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1037

previewtemplate2.potx

309409

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1081

previewtemplate.potx

282844

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1081

previewtemplate2.potx

281452

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1050

previewtemplate.potx

288631

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1050

previewtemplate2.potx

302458

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1038

previewtemplate.potx

283960

17-Sep-18

02:53

previewtemplate2.potx_1038

previewtemplate2.potx

297824

17-Sep-18

02:53

previewtemplate.potx_1057

previewtemplate.potx

284390

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1057

previewtemplate2.potx

284384

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1040

previewtemplate.potx

283264

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1040

previewtemplate2.potx

295728

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1041

previewtemplate.potx

284986

15-Sep-18

08:07

previewtemplate2.potx_1041

previewtemplate2.potx

283655

15-Sep-18

08:07

previewtemplate.potx_1087

previewtemplate.potx

290010

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1087

previewtemplate2.potx

303805

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1042

previewtemplate.potx

287903

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1042

previewtemplate2.potx

287955

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1063

previewtemplate.potx

281886

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1063

previewtemplate2.potx

281893

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1062

previewtemplate.potx

281960

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1062

previewtemplate2.potx

281968

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1086

previewtemplate.potx

283148

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1086

previewtemplate2.potx

296935

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1044

previewtemplate.potx

281024

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1044

previewtemplate2.potx

296220

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1043

previewtemplate.potx

283898

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1043

previewtemplate2.potx

297762

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1045

previewtemplate.potx

283992

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1045

previewtemplate2.potx

297856

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1046

previewtemplate.potx

283922

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1046

previewtemplate2.potx

297786

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_2070

previewtemplate.potx

283979

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_2070

previewtemplate2.potx

297843

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1048

previewtemplate.potx

286565

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1048

previewtemplate2.potx

300387

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1049

previewtemplate.potx

284253

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1049

previewtemplate2.potx

298117

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1051

previewtemplate.potx

283978

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1051

previewtemplate2.potx

297842

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1060

previewtemplate.potx

283927

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1060

previewtemplate2.potx

297791

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_2074

previewtemplate.potx

288591

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_2074

previewtemplate2.potx

302411

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1053

previewtemplate.potx

282078

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1053

previewtemplate2.potx

295924

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1054

previewtemplate.potx

288407

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1054

previewtemplate2.potx

288446

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1055

previewtemplate.potx

282857

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1055

previewtemplate2.potx

282847

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1058

previewtemplate.potx

289000

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1058

previewtemplate2.potx

302818

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1066

previewtemplate.potx

285066

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1066

previewtemplate2.potx

285072

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_2052

previewtemplate.potx

284114

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_2052

previewtemplate2.potx

284107

17-Sep-18

02:54

previewtemplate.potx_1028

previewtemplate.potx

283790

17-Sep-18

02:54

previewtemplate2.potx_1028

previewtemplate2.potx

283797

17-Sep-18

02:54

powerpnt.veman.xml

powerpnt.visualelementsmanifest.xml

344

15-Sep-18

08:07

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: bảo vệ bản thân trực tuyến 

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×