Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2017-8742.Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này có chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho sự cố không bảo mật sau đây:

  • Khi bạn dán nội dung dưới dạng siêu tệp vào trang chiếu trong PowerPoint 2013, nội dung lớn sẽ không được thu nhỏ đúng cách và kéo dài vượt quá ranh giới của trang chiếu.

    Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

    Bug #: 3633693 (Office15)

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin về triển khai Cập Nhật bảo mật: 12 tháng 9, 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 3115487.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

powerpoint2013-kb4011069-fullfile-x86-glb.exe

A6F5F96DAB13EA59EB0480DD5C43FA2C90608572

C433C54424D0A630FFD94630BDB21B167216385862CC1EA205D5A086DCDE05EA

powerpoint2013-kb4011069-fullfile-x64-glb.exe

CA39FFEBB0A1B3DAFCE6FD007E94F758F6295362

B91F9A4F299617E8E9D1A3D9A98036007AA822C62C6936EB861E814CE1D10E64

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của PowerPoint 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1250480

16-Aug-17

08:34

ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289904

16-Aug-17

08:34

ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294000

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241776

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1264304

16-Aug-17

08:34

ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1338032

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1252016

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1321648

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1254064

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287856

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280176

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297072

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1237680

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1256112

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1248944

16-Aug-17

08:34

ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1302704

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.4937.1000

1247448

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1291952

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1240752

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1255088

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1309360

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1251504

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1259696

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1305776

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1277616

16-Aug-17

08:36

ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1300144

16-Aug-17

08:36

ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:36

ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1295536

16-Aug-17

08:36

ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294512

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1312944

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1202352

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1204400

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1025

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

16-Aug-17

08:34

mssrintl.dll_1026

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31392

16-Aug-17

08:34

mssrintl.dll_1029

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1030

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1031

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

16-Aug-17

08:34

mssrintl.dll_1032

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31400

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_3082

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31448

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1061

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1035

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1036

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1037

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30368

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1081

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1050

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31440

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1038

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1057

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1040

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31456

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1041

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29856

16-Aug-17

08:34

mssrintl.dll_1087

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1042

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29888

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1063

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1062

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1086

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1044

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1043

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1045

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31448

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1046

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_2070

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31456

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1048

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:35

mssrintl.dll_1049

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

16-Aug-17

08:36

mssrintl.dll_1051

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:36

mssrintl.dll_1060

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

16-Aug-17

08:36

mssrintl.dll_2074

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31416

16-Aug-17

08:36

mssrintl.dll_1053

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1054

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1055

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1058

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1066

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_2052

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29344

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1028

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29856

16-Aug-17

08:37

pptico.exe

pptico.exe

15.0.4553.1000

3509416

15-Aug-17

09:03

ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241264

15-Aug-17

09:04

previewtemplate.potx_1033

previewtemplate.potx

284446

15-Aug-17

09:04

previewtemplate2.potx_1033

previewtemplate2.potx

298302

15-Aug-17

09:04

pptpia.dll

microsoft.office.interop.powerpoint.dll

15.0.4963.1000

413448

15-Aug-17

09:03

msppt.olb

msppt.olb

416456

15-Aug-17

09:03

powerpnt.exe

powerpnt.exe

15.0.4963.1000

1855704

15-Aug-17

09:03

powerpnt.man

powerpnt.exe.manifest

3816

15-Aug-17

09:03

ppcore.dll

ppcore.dll

15.0.4963.1000

10485976

15-Aug-17

09:03

ppresources.dll

ppresources.dll

1286312

15-Aug-17

09:03

mssrintl.dll_1033

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

15-Aug-17

09:04

msosrec.exe

msosrec.exe

15.0.4869.1000

170752

15-Aug-17

09:03

ppintl.rest.idx_dll_1025

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:34

ppintl.rest.idx_dll_1026

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154280

16-Aug-17

08:34

ppintl.rest.idx_dll_1029

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll.idx_dll_1030

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17008

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1030

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1031

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:34

ppintl.rest.idx_dll_1032

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153256

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1033

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154824

15-Aug-17

09:04

ppintl.rest.idx_dll_3082

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1061

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll.idx_dll_1035

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17520

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1035

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1036

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1037

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153256

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1081

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1050

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153768

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1038

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

151720

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll.idx_dll_1057

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

16960

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1057

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1040

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

151720

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1041

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

149672

16-Aug-17

08:34

ppintl.dll.idx_dll_1087

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

17488

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1087

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

150696

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1042

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

157888

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1063

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153256

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1062

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll.idx_dll_1086

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

16976

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1086

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1044

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1043

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll.idx_dll_1045

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17008

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1045

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153768

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1046

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154792

16-Aug-17

08:35

ppintl.dll.idx_dll_2070

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17024

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_2070

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154280

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1048

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:35

ppintl.rest.idx_dll_1049

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:36

ppintl.dll.idx_dll_1051

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

16960

16-Aug-17

08:36

ppintl.rest.idx_dll_1051

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:36

ppintl.rest.idx_dll_1060

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153768

16-Aug-17

08:36

ppintl.rest.idx_dll_2074

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153768

16-Aug-17

08:36

ppintl.rest.idx_dll_1053

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll.idx_dll_1054

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

16960

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1054

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

151208

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1055

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153256

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1058

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll.idx_dll_1066

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

17472

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1066

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154792

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_2052

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

149672

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1028

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

149672

16-Aug-17

08:37

previewtemplate.potx_1025

previewtemplate.potx

284149

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1025

previewtemplate2.potx

282751

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1026

previewtemplate.potx

291013

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1026

previewtemplate2.potx

304844

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1029

previewtemplate.potx

284022

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1029

previewtemplate2.potx

297886

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1030

previewtemplate.potx

281964

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1030

previewtemplate2.potx

295813

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1031

previewtemplate.potx

279194

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1031

previewtemplate2.potx

296798

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1032

previewtemplate.potx

288590

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1032

previewtemplate2.potx

236177

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_3082

previewtemplate.potx

280532

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_3082

previewtemplate2.potx

294348

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1061

previewtemplate.potx

282450

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1061

previewtemplate2.potx

282464

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1035

previewtemplate.potx

288036

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1035

previewtemplate2.potx

288029

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1036

previewtemplate.potx

282886

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1036

previewtemplate2.potx

296718

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1037

previewtemplate.potx

307485

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1037

previewtemplate2.potx

309409

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1081

previewtemplate.potx

282844

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1081

previewtemplate2.potx

281452

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1050

previewtemplate.potx

288631

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1050

previewtemplate2.potx

302458

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1038

previewtemplate.potx

283960

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1038

previewtemplate2.potx

297824

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1057

previewtemplate.potx

284390

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1057

previewtemplate2.potx

284384

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1040

previewtemplate.potx

283264

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1040

previewtemplate2.potx

295728

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1041

previewtemplate.potx

284986

15-Aug-17

09:04

previewtemplate2.potx_1041

previewtemplate2.potx

283655

15-Aug-17

09:04

previewtemplate.potx_1087

previewtemplate.potx

290010

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1087

previewtemplate2.potx

303805

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1042

previewtemplate.potx

287903

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1042

previewtemplate2.potx

287955

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1063

previewtemplate.potx

281886

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1063

previewtemplate2.potx

281893

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1062

previewtemplate.potx

281960

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1062

previewtemplate2.potx

281968

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1086

previewtemplate.potx

283148

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1086

previewtemplate2.potx

296935

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1044

previewtemplate.potx

281024

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1044

previewtemplate2.potx

296220

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1043

previewtemplate.potx

283898

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1043

previewtemplate2.potx

297762

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1045

previewtemplate.potx

283992

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1045

previewtemplate2.potx

297856

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1046

previewtemplate.potx

283922

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1046

previewtemplate2.potx

297786

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_2070

previewtemplate.potx

283979

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_2070

previewtemplate2.potx

297843

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1048

previewtemplate.potx

286565

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1048

previewtemplate2.potx

300387

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1049

previewtemplate.potx

284253

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1049

previewtemplate2.potx

298117

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1051

previewtemplate.potx

283978

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1051

previewtemplate2.potx

297842

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1060

previewtemplate.potx

283927

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1060

previewtemplate2.potx

297791

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_2074

previewtemplate.potx

288591

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_2074

previewtemplate2.potx

302411

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1053

previewtemplate.potx

282078

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1053

previewtemplate2.potx

295924

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1054

previewtemplate.potx

288407

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1054

previewtemplate2.potx

288446

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1055

previewtemplate.potx

282857

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1055

previewtemplate2.potx

282847

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1058

previewtemplate.potx

289000

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1058

previewtemplate2.potx

302818

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1066

previewtemplate.potx

285066

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1066

previewtemplate2.potx

285072

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_2052

previewtemplate.potx

284114

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_2052

previewtemplate2.potx

284107

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1028

previewtemplate.potx

283790

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1028

previewtemplate2.potx

283797

16-Aug-17

08:04

powerpnt.veman.xml

powerpnt.visualelementsmanifest.xml

344

15-Aug-17

09:03

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của PowerPoint 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1250480

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1250480

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1250480

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289904

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289904

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289904

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294000

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294000

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294000

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241776

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241776

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241776

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1264304

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1264304

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1264304

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1338032

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1338032

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1338032

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1252016

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1252016

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1252016

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1321648

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1321648

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1321648

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1254064

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1254064

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1254064

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287856

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287856

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287856

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280176

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280176

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280176

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297072

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297072

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297072

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1237680

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1237680

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1237680

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1256112

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1256112

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1256112

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1248944

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1248944

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1248944

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1302704

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1302704

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1302704

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.4937.1000

1247440

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.4937.1000

1247440

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.4937.1000

1247440

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1291952

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1291952

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1291952

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1240752

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1240752

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1240752

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1255088

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1255088

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1255088

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1309360

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1309360

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1309360

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1251504

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1251504

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1251504

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1259696

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1259696

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1259696

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1305776

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1305776

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1305776

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1277616

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1277616

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1277616

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1300144

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1300144

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1300144

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1295536

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1295536

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1295536

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294512

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294512

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294512

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1312944

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1312944

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1312944

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1202352

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1202352

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1202352

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1204400

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1204400

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1204400

16-Aug-17

08:14

mssrintl.dll_1025

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1026

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31400

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1029

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1030

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1031

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1032

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31392

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_3082

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31440

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1061

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1035

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1036

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31424

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1037

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30376

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1081

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1050

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31448

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1038

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1057

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1040

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31456

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1041

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29856

16-Aug-17

08:37

mssrintl.dll_1087

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1042

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29888

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1063

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1062

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1086

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30904

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1044

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1043

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1045

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31456

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1046

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_2070

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31448

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1048

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31440

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1049

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30888

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1051

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_1060

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:38

mssrintl.dll_2074

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31416

16-Aug-17

08:39

mssrintl.dll_1053

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

16-Aug-17

08:39

mssrintl.dll_1054

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30920

16-Aug-17

08:39

mssrintl.dll_1055

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

16-Aug-17

08:39

mssrintl.dll_1058

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

31432

16-Aug-17

08:39

mssrintl.dll_1066

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30880

16-Aug-17

08:39

mssrintl.dll_2052

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29344

16-Aug-17

08:39

mssrintl.dll_1028

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

29856

16-Aug-17

08:39

pptico.exe

pptico.exe

15.0.4553.1000

3509416

15-Aug-17

09:03

ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241264

15-Aug-17

09:03

ppt.conversion.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241264

15-Aug-17

09:03

ppt.edit.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241264

15-Aug-17

09:03

previewtemplate.potx_1033

previewtemplate.potx

284446

15-Aug-17

09:04

previewtemplate2.potx_1033

previewtemplate2.potx

298302

15-Aug-17

09:04

pptpia.dll

microsoft.office.interop.powerpoint.dll

15.0.4963.1000

413448

15-Aug-17

09:03

msppt.olb

msppt.olb

416456

15-Aug-17

09:03

powerpnt.exe

powerpnt.exe

15.0.4963.1000

1857240

15-Aug-17

09:03

powerpnt.man

powerpnt.exe.manifest

3816

15-Aug-17

09:03

ppcore.dll

ppcore.dll

15.0.4963.1000

16128720

15-Aug-17

09:03

ppresources.dll

ppresources.dll

1286304

15-Aug-17

09:03

mssrintl.dll_1033

mssrintl.dll

15.0.4703.1000

30912

15-Aug-17

09:04

msosrec.exe

msosrec.exe

15.0.4869.1000

232712

15-Aug-17

09:03

ppintl.rest.idx_dll_1025

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1026

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154280

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1029

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll.idx_dll_1030

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17024

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1030

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1031

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1032

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153256

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1033

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154824

15-Aug-17

09:04

ppintl.rest.idx_dll_3082

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1061

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll.idx_dll_1035

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17536

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1035

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1036

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1037

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153256

16-Aug-17

08:37

ppintl.rest.idx_dll_1081

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1050

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153768

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1038

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

151720

16-Aug-17

08:38

ppintl.dll.idx_dll_1057

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

16960

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1057

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1040

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

151720

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1041

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

149672

16-Aug-17

08:37

ppintl.dll.idx_dll_1087

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

17472

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1087

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

150696

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1042

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

157896

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1063

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153256

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1062

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:38

ppintl.dll.idx_dll_1086

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

16960

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1086

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1044

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1043

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:38

ppintl.dll.idx_dll_1045

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17008

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1045

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153768

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1046

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154792

16-Aug-17

08:38

ppintl.dll.idx_dll_2070

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

17024

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_2070

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154280

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1048

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1049

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:38

ppintl.dll.idx_dll_1051

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

16960

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1051

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_1060

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153768

16-Aug-17

08:38

ppintl.rest.idx_dll_2074

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153768

16-Aug-17

08:39

ppintl.rest.idx_dll_1053

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152232

16-Aug-17

08:39

ppintl.dll.idx_dll_1054

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

16960

16-Aug-17

08:39

ppintl.rest.idx_dll_1054

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

151208

16-Aug-17

08:39

ppintl.rest.idx_dll_1055

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

153256

16-Aug-17

08:39

ppintl.rest.idx_dll_1058

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

152744

16-Aug-17

08:39

ppintl.dll.idx_dll_1066

ppintl.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

17488

16-Aug-17

08:39

ppintl.rest.idx_dll_1066

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

154792

16-Aug-17

08:39

ppintl.rest.idx_dll_2052

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

149672

16-Aug-17

08:39

ppintl.rest.idx_dll_1028

ppintl.rest.idx_dll

15.0.4741.1000

149672

16-Aug-17

08:39

previewtemplate.potx_1025

previewtemplate.potx

284149

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1025

previewtemplate2.potx

282751

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1026

previewtemplate.potx

291013

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1026

previewtemplate2.potx

304844

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1029

previewtemplate.potx

284022

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1029

previewtemplate2.potx

297886

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1030

previewtemplate.potx

281964

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1030

previewtemplate2.potx

295813

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1031

previewtemplate.potx

279194

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1031

previewtemplate2.potx

296798

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1032

previewtemplate.potx

288590

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1032

previewtemplate2.potx

236177

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_3082

previewtemplate.potx

280532

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_3082

previewtemplate2.potx

294348

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1061

previewtemplate.potx

282450

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1061

previewtemplate2.potx

282464

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1035

previewtemplate.potx

288036

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1035

previewtemplate2.potx

288029

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1036

previewtemplate.potx

282886

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1036

previewtemplate2.potx

296718

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1037

previewtemplate.potx

307485

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1037

previewtemplate2.potx

309409

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1081

previewtemplate.potx

282844

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1081

previewtemplate2.potx

281452

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1050

previewtemplate.potx

288631

16-Aug-17

08:02

previewtemplate2.potx_1050

previewtemplate2.potx

302458

16-Aug-17

08:02

previewtemplate.potx_1038

previewtemplate.potx

283960

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1038

previewtemplate2.potx

297824

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1057

previewtemplate.potx

284390

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1057

previewtemplate2.potx

284384

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1040

previewtemplate.potx

283264

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1040

previewtemplate2.potx

295728

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1041

previewtemplate.potx

284986

15-Aug-17

09:04

previewtemplate2.potx_1041

previewtemplate2.potx

283655

15-Aug-17

09:04

previewtemplate.potx_1087

previewtemplate.potx

290010

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1087

previewtemplate2.potx

303805

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1042

previewtemplate.potx

287903

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1042

previewtemplate2.potx

287955

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1063

previewtemplate.potx

281886

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1063

previewtemplate2.potx

281893

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1062

previewtemplate.potx

281960

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1062

previewtemplate2.potx

281968

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1086

previewtemplate.potx

283148

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1086

previewtemplate2.potx

296935

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1044

previewtemplate.potx

281024

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1044

previewtemplate2.potx

296220

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1043

previewtemplate.potx

283898

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1043

previewtemplate2.potx

297762

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1045

previewtemplate.potx

283992

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1045

previewtemplate2.potx

297856

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_1046

previewtemplate.potx

283922

16-Aug-17

08:03

previewtemplate2.potx_1046

previewtemplate2.potx

297786

16-Aug-17

08:03

previewtemplate.potx_2070

previewtemplate.potx

283979

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_2070

previewtemplate2.potx

297843

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1048

previewtemplate.potx

286565

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1048

previewtemplate2.potx

300387

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1049

previewtemplate.potx

284253

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1049

previewtemplate2.potx

298117

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1051

previewtemplate.potx

283978

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1051

previewtemplate2.potx

297842

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1060

previewtemplate.potx

283927

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1060

previewtemplate2.potx

297791

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_2074

previewtemplate.potx

288591

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_2074

previewtemplate2.potx

302411

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1053

previewtemplate.potx

282078

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1053

previewtemplate2.potx

295924

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1054

previewtemplate.potx

288407

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1054

previewtemplate2.potx

288446

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1055

previewtemplate.potx

282857

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1055

previewtemplate2.potx

282847

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1058

previewtemplate.potx

289000

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1058

previewtemplate2.potx

302818

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1066

previewtemplate.potx

285066

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1066

previewtemplate2.potx

285072

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_2052

previewtemplate.potx

284114

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_2052

previewtemplate2.potx

284107

16-Aug-17

08:04

previewtemplate.potx_1028

previewtemplate.potx

283790

16-Aug-17

08:04

previewtemplate2.potx_1028

previewtemplate2.potx

283797

16-Aug-17

08:04

powerpnt.veman.xml

powerpnt.visualelementsmanifest.xml

344

15-Aug-17

09:03

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update

Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi về Office: cổng thông tin người dùng Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×