Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2018-8254. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 2 cho Microsoft Project Server 2010 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 12 tháng 6, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 3114889.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

pjsrvloc2010-kb4022210-fullfile-x64-glb.exe

7CDE3393DE3944B9265E752822C0F8B58078400C

8239398F64C27E8687DD91D32B3D8B1FA57E2606C1183662CEBF013EC0239200

 

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 của Project Server 2010

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1025

localizedupgrade.xml

336.590

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1029

localizedupgrade.xml

328.920

15-Oct-2014

09:52

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1030

localizedupgrade.xml

326.365

15-Oct-2014

09:51

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1031

localizedupgrade.xml

327.953

15-Oct-2014

09:54

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1032

localizedupgrade.xml

346.935

15-Oct-2014

09:55

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1033

localizedupgrade.xml

324.189

13-May-2015

08:16

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.3082

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

14.0.7007

232.024

14-Dec-2012

11:22

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.3082

insdeflp.sql

541.432

14-Dec-2012

10:02

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.3082

localizedupgrade.xml

328.451

15-Oct-2014

09:53

pwa.lcid.resx.3082

pwa.es-es.resx

866.514

14-Dec-2012

10:02

prjsvr.sql.loc.insdef.sql.1035

insdef.sql

25.206

14-Dec-2012

10:03

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1035

localizedupgrade.xml

327.055

15-Oct-2014

09:55

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1036

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

14.0.7007

236.144

14-Dec-2012

11:26

milestonesduethismonth.xlsx.1036

milestonesduethismonth.xlsx

18.940

14-Dec-2012

10:06

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.1036

insdeflp.sql

540.026

14-Dec-2012

10:06

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1036

localizedupgrade.xml

328.028

15-Oct-2014

09:54

pwa.lcid.resx.1036

pwa.fr-fr.resx

882.517

17-Aug-2013

08:59

pwa.resources.pwafeatures.resx.1036

pwafeatures.fr-fr.resx

137.285

14-Dec-2012

10:06

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1037

localizedupgrade.xml

331.785

15-Oct-2014

09:55

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1038

localizedupgrade.xml

329.539

15-Oct-2014

09:55

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1040

localizedupgrade.xml

327.618

15-Oct-2014

10:04

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1041

localizedupgrade.xml

331.074

15-Oct-2014

04:31

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1042

localizedupgrade.xml

327.044

15-Oct-2014

09:56

issuesandrisks.xlsx.1044

issuesandrisks.xlsx

16.617

14-Dec-2012

10:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1044

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

14.0.7007

227.928

14-Dec-2012

11:24

prjmsg.dll_1044

microsoft.office.project.server.msg.dll

14.0.7007

176.224

14-Dec-2012

11:24

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.1044

insdeflp.sql

539.220

14-Dec-2012

10:03

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1044

localizedupgrade.xml

325.421

15-Oct-2014

09:56

pwa.lcid.resx.1044

pwa.nb-no.resx

826.856

14-Dec-2012

10:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1044

pwafeatures.nb-no.resx

131.329

14-Dec-2012

10:03

pws.resources.pws.resx.1044

pws.nb-no.resx

25.688

14-Dec-2012

10:03

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.1043

insdeflp.sql

537.950

14-Dec-2012

10:03

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1043

localizedupgrade.xml

326.581

15-Oct-2014

09:57

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1045

localizedupgrade.xml

329.151

15-Oct-2014

09:57

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.1046

insdeflp.sql

543.520

14-Dec-2012

10:11

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1046

localizedupgrade.xml

327.489

15-Oct-2014

10:06

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.2070

insdeflp.sql

540.246

14-Dec-2012

10:02

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.2070

localizedupgrade.xml

327.731

15-Oct-2014

10:04

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1049

localizedupgrade.xml

342.722

15-Oct-2014

09:59

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1051

localizedupgrade.xml

329.359

15-Oct-2014

09:59

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1060

localizedupgrade.xml

325.912

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1053

localizedupgrade.xml

326.007

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1055

localizedupgrade.xml

326.568

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1058

localizedupgrade.xml

341.769

15-Oct-2014

10:01

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.2052

localizedupgrade.xml

323.022

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1028

localizedupgrade.xml

323.285

15-Oct-2014

10:01

dataedit.dll

dataedit.dll

14.0.7156.5000

453.304

29-Jul-2015

07:34

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

14.0.7005.1000

5.323.344

31-Oct-2012

07:36

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.7118.5000

289.464

12-Feb-2014

07:34

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.7141.5000

289.464

03-Dec-2014

11:10

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.7141.5000

502.448

03-Dec-2014

11:10

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

14.0.7165.5000

7.293.624

11-Dec-2015

07:09

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

2.149.048

03-Dec-2014

10:50

microsoft.office.project.server.native.dll

microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.7011.1000

483.488

06-Mar-2013

03:14

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.7148.5000

1.051.368

31-Mar-2015

12:44

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.7210.5000

2.084.656

17-May-2018

02:53

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.7156.5000

5.999.288

29-Jul-2015

07:34

microsoft.office.project.server.webservice.dll

microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.7141.5000

494.264

03-Dec-2014

11:10

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133.816

22-Apr-2013

04:49

microsoft.office.project.webproj.dll

microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.7143.5000

789.168

13-Jan-2015

01:36

microsoft.office.project.webprojserver.dll

14.0.7143.5000

789.168

13-Jan-2015

01:36

prjsvr.sql.addpublishsps12.sql

addpublishsps12.sql

380.695

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addpubsps12.sql

addpubsps12.sql

1.271.536

29-Jul-2015

07:15

prjsvr.sql.addpubtab12.sql

addpubtab12.sql

241.370

08-Nov-2013

05:45

prjsvr.sql.addqueue1projectsps12.sql

addqueue1projectsps12.sql

91.521

08-Nov-2013

05:45

prjsvr.sql.addqueue1timesheetsps12.sql

addqueue1timesheetsps12.sql

92.760

08-Nov-2013

05:45

prjsvr.sql.addreptab12.sql

addreptab12.sql

58.857

08-Nov-2013

05:45

prjsvr.sql.addsps12.sql

addsps12.sql

565.585

13-May-2015

08:17

prjsvr.sql.addversionsps12.sql

addversionsps12.sql

166.071

08-Nov-2013

05:45

prjsvr.sql.addverstab12.sql

addverstab12.sql

124.479

08-Nov-2013

05:45

prjsvr.sql.addworkingsps12.sql

addworkingsps12.sql

120.660

08-Nov-2013

05:45

prjsvr.sql.addworksps12.sql

addworksps12.sql

125.239

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addworktab12.sql

addworktab12.sql

132.911

08-Nov-2013

05:45

prjsvr.sql.autogen.sql

autogen.sql

22.802

29-Jul-2015

07:15

prjsvr.sql.initrep12.sql

addreportingsps12.sql

1.477.577

27-Feb-2014

06:22

ps12lib.config

609

30-Mar-2011

11:41

ps12lib.dll

14.0.6015.1000

11.712

21-Dec-2010

08:37

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

146.282

12-Feb-2014

07:23

pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

enterpriseprojecttypedetails.aspx

35.968

08-Nov-2013

05:48

pwa.library.dom.debug.js

24.814

30-Mar-2011

11:50

pwa.library.dom.js

15.550

30-Mar-2011

11:50

pwa.library.gridsatellite.debug.js

gridsatellite.debug.js

53.996

27-May-2015

02:24

pwa.library.gridsatellite.js

gridsatellite.js

36.543

27-May-2015

02:24

pwa.library.myworksatellite.js

mytaskssatellite.js

39.919

10-Feb-2015

03:26

pwa.library.projectcentersatellite.debug.js

projectcentersatellite.debug.js

14.092

05-Nov-2014

02:00

pwa.library.projectcentersatellite.js

projectcentersatellite.js

10.580

05-Nov-2014

02:00

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

111.851

27-May-2015

02:24

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

72.107

27-May-2015

02:24

pwa.library.projectserverscripts.debug.js

projectserverscripts.debug.js

414.861

31-Oct-2012

01:24

pwa.library.projectserverscripts.js

projectserverscripts.js

308.959

31-Oct-2012

01:24

pwa.library.pwaparts.ascx

pwaparts.ascx

19.504

17-Oct-2012

10:46

pwa.library.remotetextconv.debug.js

remotetextconv.debug.js

15.948

10-Feb-2015

03:26

pwa.library.remotetextconv.js

remotetextconv.js

7.710

10-Feb-2015

03:26

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

80.098

11-Jan-2012

08:11

pwa.library.shell.js

shell.js

51.126

11-Jan-2012

08:11

pwa.library.statusapprovalssatellite.js

statusapprovalssatellite.js

19.995

24-Jul-2013

01:53

pwa.library.timesheetsatellite.js

timesheetsatellite.js

56.379

31-Oct-2012

01:24

pwa.library.treepicker.debug.js

13.558

30-Mar-2011

11:50

pwa.library.treepicker.js

5.956

30-Mar-2011

11:50

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

pwaribbon.xml

641.121

31-Oct-2012

12:57

pwa.rules.rulesaddmod.aspx

rulesaddmod.aspx

43.598

19-Dec-2013

11:09

pwa.statusing.addtask.aspx

addtask.aspx

15.343

19-Dec-2013

11:09

pwa.wssadmin.createpsiapp.apx

createpsiserviceapp.aspx

6.132

21-Nov-2012

05:43

pwa.wssadmin.createpwa.aspx

createpwa.aspx

18.938

21-Nov-2012

06:06

pwa.wssadmin.managepsiapp.aspx

managepsiserviceapp.aspx

5.033

21-Nov-2012

05:43

pwa.wssadmin.managepwa.aspx

managepwa.aspx

7.800

21-Nov-2012

05:43

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

2.149.048

03-Dec-2014

10:50

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133.816

22-Apr-2013

04:49

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: Windows Update: câu hỏi thường gặp

Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×