Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2017-0281. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của Project Server 2013 Service Pack 1 đã được cài đặt trên máy tính.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này sửa các sự cố không bảo mật sau đây:

 • Một số công việc gán tài nguyên tóm tắt hoặc các giá trị công việc thực tế có thể có số lượng lớn âm. Vấn đề này có thể làm cho quy trình phát hành dự án không thành công.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3628542

   

 • Khi bạn tạo một phiên bản dự án Web App ở gốc, sau đó bạn tạo các trang web dự án dưới một tuyển tập trang khác, bạn không thể sử dụng liên kết chi tiết dự án trong các trang web dự án để trở về dự án. Thay vào đó, bạn có thể thấy thông báo lỗi tương tự như sau: 

  Không thể hiển thị trang này

  Đảm bảo rằng địa chỉ web http://projectdrilldown.aspx là chính xác.

  Tìm trang bằng công cụ tìm kiếm của bạn.

  Làm mới trang trong vài phút.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3632874

   

 • Hãy xem xét tình huống sau:

  • Trong Project Professional, bạn phát hành một dự án có chứa một nhiệm vụ tóm tắt bị thu gọn.

  • Bạn mở dự án trong Project Web App, rồi sau đó bạn sửa dự án.

  • Bạn áp dụng bộ lọc cho dự án đặt tiêu chí nên hiển thị các tác vụ nằm bên dưới tác vụ tóm tắt thu gọn.

  Trong trường hợp này, các tác vụ sẽ xuất hiện không xuất hiện.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3633067

   

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 9 tháng 5, 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này không thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành trước đó.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

pjsrvloc2013-kb3191890-fullfile-x64-glb.exe

EF4025146FF613FA8C42E678BDFEA0CA2A9A315D

6E76A95E8A8DFDC4EFF7610412E8CF10913B3C351F545040FE2CFDADFBDDBC49

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 của Project Server 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ps16x16.png.1025

ps16x16.png

15916

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1025

ps32x32.png

31412

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1025

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1029

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1029

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1029

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1030

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1030

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1030

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1031

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1031

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1031

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1032

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1032

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1032

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.3082

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.3082

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.3082

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1035

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1035

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1035

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1036

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1036

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1036

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1037

ps16x16.png

15924

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1037

ps32x32.png

31465

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1037

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1038

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1038

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1038

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1040

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1040

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1040

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1041

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1041

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1041

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1042

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1042

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1042

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1044

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1044

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1044

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1043

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1043

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1043

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1045

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1045

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1045

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1046

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1046

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1046

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.2070

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.2070

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.2070

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1048

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1048

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1048

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1049

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1049

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1049

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1051

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1051

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1051

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1060

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1060

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1060

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1053

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1053

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1053

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1055

ps16x16.png

15806

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1055

ps32x32.png

31477

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1055

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1058

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1058

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1058

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.2052

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.2052

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.2052

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.1028

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.1028

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1028

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

476920

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

74432

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

47352

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1025

deliverables.xlsx

12126

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1025

issuesandrisks.xlsx

16796

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1025

milestonesduethismonth.xlsx

18486

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1025

projectslist.xlsx

12022

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1025

rejectedprojectslist.xlsx

11957

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1025

resourcecapacity.xlsx

15886

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1025

timesheetactuals.xlsx

24873

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1025

topprojects.xlsx

13406

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1025

workflowchart.xlsx

13742

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1025

workflowdrilldown.xlsx

12446

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1025

pwa.ar-sa.resx

917096

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1025

pwafeatures.ar-sa.resx

158061

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1025

pws.ar-sa.resx

37234

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1025

webtemppwa.xml

1161

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1025

project.actions4

6033

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

408752

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65216

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

33904

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1029

pwa.cs-cz.resx

816710

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1029

pwafeatures.cs-cz.resx

144819

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1029

pws.cs-cz.resx

34031

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1029

webtemppwa.xml

1094

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1029

project.actions4

5608

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400048

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33928

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1030

rejectedprojectslist.xlsx

11951

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1030

workflowchart.xlsx

13734

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1030

workflowdrilldown.xlsx

12455

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1030

pwa.da-dk.resx

797520

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1030

pwafeatures.da-dk.resx

141140

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1030

pws.da-dk.resx

32951

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1030

project.actions4

5597

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

397488

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

67776

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35992

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1031

deliverables.xlsx

12006

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1031

issuesandrisks.xlsx

16707

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1031

milestonesduethismonth.xlsx

18880

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1031

projectslist.xlsx

11997

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1031

rejectedprojectslist.xlsx

11892

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1031

resourcecapacity.xlsx

15759

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1031

timesheetactuals.xlsx

24742

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1031

topprojects.xlsx

13290

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1031

workflowchart.xlsx

13689

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1031

workflowdrilldown.xlsx

12391

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1031

pwa.de-de.resx

843736

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1031

pwafeatures.de-de.resx

147539

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1031

pws.de-de.resx

34208

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1031

webtemppwa.xml

1130

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1031

project.actions4

5743

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

480944

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

87744

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1032

pwa.el-gr.resx

1081183

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1032

pwafeatures.el-gr.resx

177928

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404656

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66752

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.3082

deliverables.xlsx

12012

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.3082

issuesandrisks.xlsx

16722

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.3082

milestonesduethismonth.xlsx

19002

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.3082

projectslist.xlsx

12020

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.3082

rejectedprojectslist.xlsx

11897

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.3082

resourcecapacity.xlsx

15750

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.3082

timesheetactuals.xlsx

24698

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.3082

topprojects.xlsx

13289

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.3082

workflowchart.xlsx

13713

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.3082

workflowdrilldown.xlsx

12410

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.3082

pwa.es-es.resx

830036

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.3082

pwafeatures.es-es.resx

145513

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.3082

pws.es-es.resx

34328

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.3082

webtemppwa.xml

1093

13-Apr-17

02:51

project.actions4.3082

project.actions4

5723

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

402096

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64704

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1035

milestonesduethismonth.xlsx

18806

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1035

pwa.fi-fi.resx

807210

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1035

pwafeatures.fi-fi.resx

142903

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1035

pws.fi-fi.resx

33358

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1035

project.actions4

5646

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

412864

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

68288

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35464

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1036

deliverables.xlsx

11984

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1036

issuesandrisks.xlsx

16702

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1036

milestonesduethismonth.xlsx

18937

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1036

projectslist.xlsx

11985

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1036

rejectedprojectslist.xlsx

11896

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1036

resourcecapacity.xlsx

15776

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1036

timesheetactuals.xlsx

24739

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1036

topprojects.xlsx

13299

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1036

workflowchart.xlsx

13675

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1036

workflowdrilldown.xlsx

12387

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1036

pwa.fr-fr.resx

847861

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1036

pwafeatures.fr-fr.resx

149071

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1036

pws.fr-fr.resx

34493

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1036

webtemppwa.xml

1095

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1036

project.actions4

5789

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

430256

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

70336

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36504

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1037

deliverables.xlsx

12115

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1037

issuesandrisks.xlsx

16951

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1037

milestonesduethismonth.xlsx

19358

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1037

projectslist.xlsx

12094

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1037

rejectedprojectslist.xlsx

12001

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1037

resourcecapacity.xlsx

15889

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1037

timesheetactuals.xlsx

24895

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1037

topprojects.xlsx

13434

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1037

workflowchart.xlsx

13844

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1037

workflowdrilldown.xlsx

12518

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1037

pwa.he-il.resx

888310

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1037

pwafeatures.he-il.resx

153924

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1037

pws.he-il.resx

36331

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1037

webtemppwa.xml

1176

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1037

project.actions4

5893

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

413392

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67280

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35480

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1038

issuesandrisks.xlsx

16844

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1038

milestonesduethismonth.xlsx

18768

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1038

projectslist.xlsx

12066

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1038

workflowchart.xlsx

13738

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1038

workflowdrilldown.xlsx

12466

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1038

pwa.hu-hu.resx

836051

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1038

pwafeatures.hu-hu.resx

148135

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1038

pws.hu-hu.resx

34158

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1038

webtemppwa.xml

1148

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1038

project.actions4

5813

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34440

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1040

deliverables.xlsx

11981

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1040

issuesandrisks.xlsx

16626

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1040

milestonesduethismonth.xlsx

18883

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1040

projectslist.xlsx

11990

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1040

rejectedprojectslist.xlsx

11882

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1040

resourcecapacity.xlsx

15734

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1040

timesheetactuals.xlsx

24686

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1040

topprojects.xlsx

13277

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1040

workflowchart.xlsx

13690

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1040

workflowdrilldown.xlsx

12393

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1040

pwa.it-it.resx

829708

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1040

pwafeatures.it-it.resx

146674

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1040

pws.it-it.resx

34005

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1040

webtemppwa.xml

1106

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1040

project.actions4

5716

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

443056

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

71872

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

38024

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1041

deliverables.xlsx

12101

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1041

issuesandrisks.xlsx

17082

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1041

milestonesduethismonth.xlsx

18967

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1041

projectslist.xlsx

12143

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1041

rejectedprojectslist.xlsx

12041

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1041

resourcecapacity.xlsx

15972

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1041

timesheetactuals.xlsx

24854

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1041

topprojects.xlsx

13407

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1041

workflowchart.xlsx

13876

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1041

workflowdrilldown.xlsx

12596

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1041

pwa.ja-jp.resx

884865

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1041

pwafeatures.ja-jp.resx

153764

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1041

pws.ja-jp.resx

36693

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1041

webtemppwa.xml

1171

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1041

project.actions4

6053

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398000

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

66752

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34952

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1042

deliverables.xlsx

12070

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1042

issuesandrisks.xlsx

16872

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1042

milestonesduethismonth.xlsx

18798

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1042

projectslist.xlsx

12093

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1042

rejectedprojectslist.xlsx

12023

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1042

resourcecapacity.xlsx

15891

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1042

timesheetactuals.xlsx

24802

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1042

topprojects.xlsx

13376

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1042

workflowchart.xlsx

13807

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1042

workflowdrilldown.xlsx

12559

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1042

pwa.ko-kr.resx

834202

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1042

pwafeatures.ko-kr.resx

146496

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1042

pws.ko-kr.resx

34167

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1042

webtemppwa.xml

1126

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1042

project.actions4

5732

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400560

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

63168

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1044

issuesandrisks.xlsx

16633

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1044

pwa.nb-no.resx

791233

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1044

pwafeatures.nb-no.resx

141529

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1044

pws.nb-no.resx

32802

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

395952

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1043

deliverables.xlsx

11960

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1043

issuesandrisks.xlsx

16608

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1043

milestonesduethismonth.xlsx

18816

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1043

projectslist.xlsx

11999

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1043

rejectedprojectslist.xlsx

11881

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1043

resourcecapacity.xlsx

15746

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1043

timesheetactuals.xlsx

24692

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1043

topprojects.xlsx

13288

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1043

workflowchart.xlsx

13685

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1043

workflowdrilldown.xlsx

12393

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1043

pwa.nl-nl.resx

819594

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1043

pwafeatures.nl-nl.resx

147117

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1043

pws.nl-nl.resx

33802

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1043

webtemppwa.xml

1083

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1043

project.actions4

5682

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

421552

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67776

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1045

pwa.pl-pl.resx

832727

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1045

pwafeatures.pl-pl.resx

147824

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1046

deliverables.xlsx

12013

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1046

issuesandrisks.xlsx

16710

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1046

milestonesduethismonth.xlsx

19129

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1046

projectslist.xlsx

12020

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1046

rejectedprojectslist.xlsx

11923

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1046

resourcecapacity.xlsx

15754

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1046

timesheetactuals.xlsx

24737

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1046

topprojects.xlsx

13297

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1046

workflowchart.xlsx

13709

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1046

workflowdrilldown.xlsx

12436

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1046

pwa.pt-br.resx

824935

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1046

pwafeatures.pt-br.resx

145370

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1046

pws.pt-br.resx

33765

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1046

webtemppwa.xml

1098

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1046

project.actions4

5654

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

406192

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.2070

deliverables.xlsx

12032

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.2070

issuesandrisks.xlsx

16651

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.2070

milestonesduethismonth.xlsx

18932

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.2070

projectslist.xlsx

12007

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.2070

rejectedprojectslist.xlsx

11895

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.2070

timesheetactuals.xlsx

24713

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.2070

topprojects.xlsx

13289

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.2070

workflowchart.xlsx

13683

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.2070

workflowdrilldown.xlsx

12409

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.2070

pwa.pt-pt.resx

827416

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.2070

pwafeatures.pt-pt.resx

145144

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.2070

pws.pt-pt.resx

33965

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2070

webtemppwa.xml

1096

13-Apr-17

02:51

project.actions4.2070

project.actions4

5666

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404144

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

34392

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1048

deliverables.xlsx

12048

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1048

issuesandrisks.xlsx

16702

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1048

resourcecapacity.xlsx

15755

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1048

timesheetactuals.xlsx

24718

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1048

pwa.ro-ro.resx

827030

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1048

pwafeatures.ro-ro.resx

145495

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1048

pws.ro-ro.resx

34004

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4709.1000

483008

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

82112

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

44168

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1049

deliverables.xlsx

12245

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1049

issuesandrisks.xlsx

17251

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1049

milestonesduethismonth.xlsx

19855

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1049

projectslist.xlsx

12220

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1049

rejectedprojectslist.xlsx

12142

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1049

resourcecapacity.xlsx

15988

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1049

timesheetactuals.xlsx

24964

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1049

topprojects.xlsx

13526

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1049

workflowchart.xlsx

13951

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1049

workflowdrilldown.xlsx

12723

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1049

pwa.ru-ru.resx

1017233

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1049

pwafeatures.ru-ru.resx

170852

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1049

pws.ru-ru.resx

41514

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1049

webtemppwa.xml

1270

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1049

project.actions4

6446

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

407216

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1051

issuesandrisks.xlsx

16836

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1051

milestonesduethismonth.xlsx

19452

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1051

resourcecapacity.xlsx

15797

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1051

timesheetactuals.xlsx

24800

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1051

topprojects.xlsx

13369

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1051

pwa.sk-sk.resx

818924

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1051

pwafeatures.sk-sk.resx

144335

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1051

pws.sk-sk.resx

34180

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1051

project.actions4

5747

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

403632

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1060

pwa.sl-si.resx

802582

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1060

pwafeatures.sl-si.resx

141815

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1060

pws.sl-si.resx

33533

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1060

project.actions4

5637

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398528

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1053

milestonesduethismonth.xlsx

18635

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1053

pwa.sv-se.resx

803933

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1053

pwafeatures.sv-se.resx

142746

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

389808

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33944

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1055

milestonesduethismonth.xlsx

18621

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1055

pwa.tr-tr.resx

805522

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1055

pwafeatures.tr-tr.resx

144241

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1055

pws.tr-tr.resx

33222

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1055

webtemppwa.xml

1105

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1055

project.actions4

5538

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

487600

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

80576

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1058

pwa.uk-ua.resx

1000577

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1058

pwafeatures.uk-ua.resx

170244

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1058

pws.uk-ua.resx

41562

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1058

project.actions4

6736

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

379584

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.2052

deliverables.xlsx

12106

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.2052

issuesandrisks.xlsx

16864

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.2052

milestonesduethismonth.xlsx

18722

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.2052

projectslist.xlsx

12069

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.2052

rejectedprojectslist.xlsx

12011

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.2052

resourcecapacity.xlsx

15859

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.2052

timesheetactuals.xlsx

24765

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.2052

topprojects.xlsx

13356

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.2052

workflowchart.xlsx

13796

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.2052

workflowdrilldown.xlsx

12516

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.2052

pwa.zh-cn.resx

751721

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.2052

pwafeatures.zh-cn.resx

136161

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.2052

pws.zh-cn.resx

31085

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2052

webtemppwa.xml

1064

13-Apr-17

02:51

project.actions4.2052

project.actions4

5386

13-Apr-17

02:51

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

379056

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

13-Apr-17

02:51

deliverables.xlsx.1028

deliverables.xlsx

12125

13-Apr-17

02:51

issuesandrisks.xlsx.1028

issuesandrisks.xlsx

16898

13-Apr-17

02:51

milestonesduethismonth.xlsx.1028

milestonesduethismonth.xlsx

18783

13-Apr-17

02:51

projectslist.xlsx.1028

projectslist.xlsx

12118

13-Apr-17

02:51

rejectedprojectslist.xlsx.1028

rejectedprojectslist.xlsx

12011

13-Apr-17

02:51

resourcecapacity.xlsx.1028

resourcecapacity.xlsx

15856

13-Apr-17

02:51

timesheetactuals.xlsx.1028

timesheetactuals.xlsx

24800

13-Apr-17

02:51

topprojects.xlsx.1028

topprojects.xlsx

13420

13-Apr-17

02:51

workflowchart.xlsx.1028

workflowchart.xlsx

13852

13-Apr-17

02:51

workflowdrilldown.xlsx.1028

workflowdrilldown.xlsx

12525

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

13-Apr-17

02:51

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1028

pwa.zh-tw.resx

755832

13-Apr-17

02:51

pwa.resources.pwafeatures.resx.1028

pwafeatures.zh-tw.resx

136620

13-Apr-17

02:51

pws.resources.pws.resx.1028

pws.zh-tw.resx

31211

13-Apr-17

02:51

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1028

webtemppwa.xml

1055

13-Apr-17

02:51

project.actions4.1028

project.actions4

5370

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1025

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4911.1000

165600

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1025

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22160

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1025

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

413432

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1029

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173240

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1029

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

371800

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1030

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

169656

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1030

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

359560

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1031

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191672

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1031

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24192

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1031

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365720

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1032

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1032

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

491656

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_3082

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_3082

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24704

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.3082

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367256

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1035

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

166584

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1035

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1036

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191160

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1036

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1036

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4569.1504

369856

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1037

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

148664

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1037

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

21120

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1037

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

405696

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1038

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

181432

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1038

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

370792

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1040

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

187064

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1040

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22672

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1040

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

362648

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1041

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

119480

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1041

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1041

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

397960

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1042

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

118968

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1042

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19600

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1042

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367240

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1044

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

165048

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1044

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

353416

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1043

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1043

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1043

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

357512

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1045

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

194232

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1045

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

374920

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1046

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177336

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1046

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1046

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_2070

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

178360

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2070

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

364696

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1048

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

182968

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1048

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

361560

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1049

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

176312

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1049

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1049

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

466568

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1051

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

175288

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1051

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

372928

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1060

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1060

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

356952

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1053

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

167608

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1053

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

356488

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1055

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1055

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

354904

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1058

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173752

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1058

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

460376

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_2052

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

100024

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_2052

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2052

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

334984

13-Apr-17

02:51

prjmsg.dll_1028

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

101048

13-Apr-17

02:51

prjmsgp.dll_1028

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1028

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

336536

13-Apr-17

02:51

pwa.library.projectserverapishim.debug.js

projectserverapishim.generated.debug.js

164954

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectserverapishim.js

projectserverapishim.generated.js

86984

11-Apr-17

07:22

pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

sharedapi.generated.debug.js

32944

11-Apr-17

07:22

pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

pstimelineapishim.generated.debug.js

2255

11-Apr-17

07:22

pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

pstimelinesharedapi.generated.debug.js

3287

11-Apr-17

07:22

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

ps16x16.png.1033

ps16x16.png

15815

13-Apr-17

02:51

ps16x16.png.3098

ps16x16.png

15815

ps32x32.png.1033

ps32x32.png

31459

13-Apr-17

02:51

ps32x32.png.3098

ps32x32.png

31459

pwa.images.pwagettingstarted.png

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.1033

pwagettingstarted.png

8304

13-Apr-17

02:51

pwagettingstarted.png.3098

pwagettingstarted.png

8304

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

13-Apr-17

02:55

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

13-Apr-17

02:55

pwa.images.timeline_branch.png

timeline_branch.png

456

13-Apr-17

02:56

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

office.odf.x64

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:24

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4927.1000

2624256

11-Apr-17

07:22

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

11-Apr-17

07:22

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-17

07:22

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

11-Apr-17

07:22

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-17

06:07

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-17

06:07

pjintl.dll

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

11-Apr-17

07:22

pjintl.dll_1033

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

11-Apr-17

07:22

schedengine.exe

schedengine.exe

15.0.4927.1000

16628016

11-Apr-17

07:22

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1157808

13-Apr-17

02:51

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135360

13-Apr-17

02:51

pwa.lcid.resx.1033

pwa.en-us.resx

779822

11-Apr-17

07:22

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341176

11-Apr-17

07:22

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341176

11-Apr-17

07:21

projectdatabasecreate.sql

projectdatabasecreate.sql

10584291

11-Apr-17

07:22

projectpostupgrade.sql

projectpostupgrade.sql

371150

11-Apr-17

07:22

projectpreupgrade.sql

projectpreupgrade.sql

6733

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4883.1000

6387424

11-Apr-17

07:21

mspjcalcservice.exe

microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19176

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311016

11-Apr-17

07:21

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4911.1000

1070824

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4911.1000

11063528

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

15.0.4923.1000

8290528

11-Apr-17

07:21

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57008

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92384

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765160

11-Apr-17

07:22

mspsqservice.exe

microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44240

11-Apr-17

07:22

prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280752

11-Apr-17

07:22

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61120

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4911.1000

10518760

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96552

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

11-Apr-17

07:22

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

11-Apr-17

07:22

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

11-Apr-17

07:22

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

11-Apr-17

07:22

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

15.0.4911.1000

628032

11-Apr-17

07:22

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

15.0.4911.1000

628032

11-Apr-17

07:22

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964328

11-Apr-17

07:22

prjsvr.pscmdletreg.xml

pscmdletreg.xml

17607

11-Apr-17

07:22

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

892897

11-Apr-17

07:22

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

545886

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4919.1000

1018184

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4917.1000

3153736

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1411296

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385200

11-Apr-17

07:22

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

pwaribbon.xml

703005

11-Apr-17

07:22

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

139242

11-Apr-17

07:22

pwa.admin.adsyncerp.aspx

adsyncerp.aspx

4709

11-Apr-17

07:22

pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

adsyncpsgroups.aspx

1635

11-Apr-17

07:22

pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

changeskipworkflow.aspx

19297

11-Apr-17

07:22

pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

enterpriseprojecttypedetails.aspx

36666

11-Apr-17

07:22

pwa.admin.fiscalperiod.aspx

fiscalperiod.aspx

9093

11-Apr-17

07:22

pwa.admin.sitemap.aspx

sitemap.aspx

21215

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

146991

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

96126

11-Apr-17

07:22

pwa.library.resplanssat.debug.js

resourceplans.debug.js

30106

11-Apr-17

07:22

pwa.library.resplanssat.js

resourceplans.js

19487

11-Apr-17

07:22

pwa.library.pdplib.debug.js

pdplib.debug.js

89067

11-Apr-17

07:22

pwa.library.pdplib.js

pdplib.js

61446

11-Apr-17

07:22

pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

pdpprojectfield.debug.js

16249

11-Apr-17

07:22

pwa.library.pdpprojectfield.js

pdpprojectfield.js

11499

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

357260

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

219002

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

ps.projectmanagers.debug.js

269661

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectserverscripts.pm.js

ps.projectmanagers.js

169411

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

ps.teammembers.debug.js

344282

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectserverscripts.tm.js

ps.teammembers.js

219218

11-Apr-17

07:22

pwa.library.timeline.debug.js

ps.timeline.debug.js

80921

11-Apr-17

07:22

pwa.library.timeline.js

ps.timeline.js

80921

11-Apr-17

07:22

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

87110

11-Apr-17

07:22

pwa.library.shell.js

shell.js

42452

11-Apr-17

07:22

pwa.library.taskdetails.ascx

taskdetails.ascx

24786

11-Apr-17

07:22

pwa.library.xmlgrid.debug.js

xmlgrid.debug.js

73662

11-Apr-17

07:22

pwa.library.xmlgrid.js

xmlgrid.js

40524

11-Apr-17

07:22

pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

comparedrivers.aspx

18906

11-Apr-17

07:22

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

80843

11-Apr-17

07:22

pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

portfolioanalysis.debug.js

6503

11-Apr-17

07:22

pwa.library.portfolioanalysis.js

portfolioanalysis.js

3421

11-Apr-17

07:22

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

67148

11-Apr-17

07:22

pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

resourceconstraintreport.aspx

30442

11-Apr-17

07:22

pwa.resx

pwa.resx

779822

11-Apr-17

07:22

pwa.resx_0.scriptx

pwa.resx.scriptx

20281

11-Apr-17

07:22

pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

buildresplanteam.aspx

4160

11-Apr-17

07:22

pwa.resmgr.buildteam.aspx

buildteam.aspx

6845

11-Apr-17

07:22

pwa.rules.rulesaddmod.aspx

rulesaddmod.aspx

41097

11-Apr-17

07:22

pwa.statusing.srrequest.aspx

srrequest.aspx

31932

11-Apr-17

07:22

pwa.styles.pwastyle.css

pwastyle.css

10259

11-Apr-17

07:22

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4742

11-Apr-17

07:22

pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

addmodifydelegation.aspx

16726

11-Apr-17

07:22

prjsvr.templatexml.fldtypes_pwalink.xml

fldtypes_pwalink.xml

776

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.adminwsdl.aspx

adminwsdl.aspx

120095

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.archivewsdl.aspx

archivewsdl.aspx

45596

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.driverwsdl.aspx

driverwsdl.aspx

35143

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.eventswsdl.aspx

eventswsdl.aspx

34807

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

lookuptablewsdl.aspx

42187

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.notificationswsdl.aspx

notificationswsdl.aspx

14538

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

portfolioanalyseswsdl.aspx

92996

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.projectwsdl.aspx

projectwsdl.aspx

234928

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

queuesystemwsdl.aspx

66465

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.resourcewsdl.aspx

resourcewsdl.aspx

78160

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.securitywsdl.aspx

securitywsdl.aspx

94070

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.statusingwsdl.aspx

statusingwsdl.aspx

205154

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

timesheetwsdl.aspx

88442

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.viewwsdl.aspx

viewwsdl.aspx

40239

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.workflowwsdl.aspx

workflowwsdl.aspx

84415

11-Apr-17

07:22

psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

wssinteropwsdl.aspx

36323

11-Apr-17

07:22

DLL trong workflowactivi

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58080

11-Apr-17

07:22

prjmsg.dll_1033

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1776872

11-Apr-17

07:21

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1776872

11-Apr-17

07:21

microsoft.office.project.server.native.dll

microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443616

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

11-Apr-17

07:21

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

11-Apr-17

07:21

microsoft.office.project.webproj.dll

microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823520

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1025

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1028

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1029

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1030

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1031

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1032

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1033

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1035

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1036

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1037

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1038

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1040

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1041

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1042

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1043

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1044

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1045

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1046

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1048

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1049

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1051

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1053

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1055

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1058

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_1060

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_2052

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_2070

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

projmanifest.man_3082

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-17

07:22

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

ms.prjsrvr.hc.cab_1025

ms.prjsrvr.hc.cab

49373

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1029

ms.prjsrvr.hc.cab

49313

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1030

ms.prjsrvr.hc.cab

49053

13-Apr-17

02:51

prjsvr.cmdlethelp.xml.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

464276

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1031

ms.prjsrvr.hc.cab

49437

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1032

ms.prjsrvr.hc.cab

49929

13-Apr-17

02:51

prjsvr.cmdlethelp.xml.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

458107

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_3082

ms.prjsrvr.hc.cab

49149

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1035

ms.prjsrvr.hc.cab

49087

13-Apr-17

02:51

prjsvr.cmdlethelp.xml.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

465985

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1036

ms.prjsrvr.hc.cab

49235

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1037

ms.prjsrvr.hc.cab

49005

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1038

ms.prjsrvr.hc.cab

49345

13-Apr-17

02:51

prjsvr.cmdlethelp.xml.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

461273

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1040

ms.prjsrvr.hc.cab

49163

13-Apr-17

02:51

prjsvr.cmdlethelp.xml.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

484233

11-Apr-17

07:29

ms.prjsrvr.hc.cab_1041

ms.prjsrvr.hc.cab

49071

11-Apr-17

07:29

prjsvr.cmdlethelp.xml.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

463104

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1042

ms.prjsrvr.hc.cab

48973

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1044

ms.prjsrvr.hc.cab

49103

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1043

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1045

ms.prjsrvr.hc.cab

49291

13-Apr-17

02:51

prjsvr.cmdlethelp.xml.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

291547

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1046

ms.prjsrvr.hc.cab

49097

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_2070

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1048

ms.prjsrvr.hc.cab

49249

13-Apr-17

02:51

prjsvr.cmdlethelp.xml.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

506521

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1049

ms.prjsrvr.hc.cab

49525

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1051

ms.prjsrvr.hc.cab

49269

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1060

ms.prjsrvr.hc.cab

49107

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1053

ms.prjsrvr.hc.cab

49069

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1055

ms.prjsrvr.hc.cab

49183

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1058

ms.prjsrvr.hc.cab

49539

13-Apr-17

02:51

prjsvr.cmdlethelp.xml.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

429903

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_2052

ms.prjsrvr.hc.cab

48899

13-Apr-17

02:51

prjsvr.cmdlethelp.xml.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

436097

13-Apr-17

02:51

ms.prjsrvr.hc.cab_1028

ms.prjsrvr.hc.cab

48787

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1025

projectsoverview.xlsx

499447

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1025

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

510009

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1025

resourcesoverview.xlsx

306866

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1029

projectsoverview.xlsx

481676

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1029

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492742

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1029

resourcesoverview.xlsx

297882

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1030

projectsoverview.xlsx

476889

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1030

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

488301

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1030

resourcesoverview.xlsx

293261

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1031

projectsoverview.xlsx

476979

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1031

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

491889

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1031

resourcesoverview.xlsx

293527

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1032

projectsoverview.xlsx

512660

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1032

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

522790

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1032

resourcesoverview.xlsx

311750

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.3082

projectsoverview.xlsx

502751

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.3082

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

513101

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.3082

resourcesoverview.xlsx

327177

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1035

projectsoverview.xlsx

481601

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1035

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

496970

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1035

resourcesoverview.xlsx

297780

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1036

projectsoverview.xlsx

477193

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1036

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

499775

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1036

resourcesoverview.xlsx

293643

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1037

projectsoverview.xlsx

494344

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1037

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

501757

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1037

resourcesoverview.xlsx

302564

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1038

projectsoverview.xlsx

485844

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1038

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

505045

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1038

resourcesoverview.xlsx

302120

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1040

projectsoverview.xlsx

477039

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1040

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492983

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1040

resourcesoverview.xlsx

293431

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1041

projectsoverview.xlsx

495420

11-Apr-17

07:29

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1041

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

506075

11-Apr-17

07:29

resourcesoverview.xlsx.1041

resourcesoverview.xlsx

303002

11-Apr-17

07:29

projectsoverview.xlsx.1042

projectsoverview.xlsx

482384

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1042

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497125

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1042

resourcesoverview.xlsx

298436

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1044

projectsoverview.xlsx

481356

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1044

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1044

resourcesoverview.xlsx

293304

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1043

projectsoverview.xlsx

477025

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1043

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493134

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1043

resourcesoverview.xlsx

293362

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1045

projectsoverview.xlsx

485944

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1045

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

503358

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1045

resourcesoverview.xlsx

293711

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1046

projectsoverview.xlsx

477233

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1046

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492196

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1046

resourcesoverview.xlsx

293521

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.2070

projectsoverview.xlsx

481571

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2070

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492845

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.2070

resourcesoverview.xlsx

293742

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1048

projectsoverview.xlsx

481339

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1048

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1048

resourcesoverview.xlsx

293488

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1049

projectsoverview.xlsx

508616

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1049

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

518669

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1049

resourcesoverview.xlsx

315736

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1051

projectsoverview.xlsx

481951

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1051

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497232

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1051

resourcesoverview.xlsx

298148

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1060

projectsoverview.xlsx

477128

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1060

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493118

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1060

resourcesoverview.xlsx

293438

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1053

projectsoverview.xlsx

476946

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1053

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492744

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1053

resourcesoverview.xlsx

293343

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1055

projectsoverview.xlsx

481295

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1055

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492972

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1055

resourcesoverview.xlsx

293594

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1058

projectsoverview.xlsx

512730

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1058

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

531084

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1058

resourcesoverview.xlsx

320196

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.2052

projectsoverview.xlsx

482197

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2052

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493283

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.2052

resourcesoverview.xlsx

294262

13-Apr-17

02:51

projectsoverview.xlsx.1028

projectsoverview.xlsx

482317

13-Apr-17

02:51

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1028

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497483

13-Apr-17

02:51

resourcesoverview.xlsx.1028

resourcesoverview.xlsx

298490

13-Apr-17

02:51

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-17

07:19

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-17

07:19

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-17

07:19

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-17

07:19

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-17

07:19

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-17

07:19

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml_14

pwaribbon.xml

641121

11-Apr-17

07:22

pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

statusapprovalssatellite.js

19682

11-Apr-17

07:22

pwa.library.timesheetsatellite.js_14

timesheetsatellite.js

56379

11-Apr-17

07:22

pwa.library.pdplib.debug.js_14

pdplib.debug.js

79311

11-Apr-17

07:22

pwa.library.pdplib.js_14

pdplib.js

53413

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

projectserverscripts.debug.js

414861

11-Apr-17

07:22

pwa.library.projectserverscripts.js_14

projectserverscripts.js

308959

11-Apr-17

07:22

pwa.library.pwaparts.ascx_14

pwaparts.ascx

19504

11-Apr-17

07:22

pwa.statusing.locktask.aspx_14

locktask.aspx

8056

11-Apr-17

07:22

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: hỗ trợ cho Microsoft Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ khắc phục sự cố và bảo mật TechNet Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và Malware: giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×