Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2017-11876. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Project Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho các vấn đề không bảo mật sau đây:

 • Giả định rằng bạn đã cài đặt máy chủ Office Web Apps 2013. Trong phiên bản tại chỗ của Microsoft Word Online và Microsoft PowerPoint Online, các giá trị thập phân bị cắt cụt trong trục biểu đồ hoặc nhãn dữ liệu.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3633902

 • Sau khi bạn thay đổi lĩnh vực xác thực SharePoint Farm, dòng công việc máy chủ dự án ngừng tiến triển và chuyển sang chế độ tạm ngừng.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3633999

 • Nếu bạn không có quyền phê duyệt bảng chấm công, nút duyệt trong hộp thoại xác nhận phê duyệt sẽ hiển thị thông báo sau đây:

  <%<%$Resource:PWA.ADMIN_ADDMODIFYUSER_BROWSE%>> 

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3634374

 • Nếu không phát hành trước đó, việc phát hành của dự án chính đã bị chặn.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  3634685

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 14 tháng mười một 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 3203399.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

pjsrvloc2013-kb4011257-fullfile-x64-glb.exe

F7C0C996A5CF534D2F366C0F8883EFC66E8DBFA7

01BC27F5C3C922433153D568E78E4C4D18CDCE0F77A57B25FA69CF1265C100F9

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ps16x16.png.1025

ps16x16.png

15916

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1025

ps32x32.png

31412

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1025

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1029

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1029

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1029

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1030

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1030

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1030

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1031

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1031

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1031

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1032

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1032

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1032

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.3082

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.3082

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.3082

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1035

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1035

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1035

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1036

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1036

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1036

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1037

ps16x16.png

15924

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1037

ps32x32.png

31465

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1037

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1038

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1038

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1038

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1040

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1040

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1040

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1041

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1041

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1041

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1042

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1042

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1042

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1044

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1044

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1044

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1043

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1043

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1043

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1045

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1045

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1045

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1046

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1046

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1046

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.2070

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.2070

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.2070

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1048

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1048

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1048

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1049

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1049

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1049

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1051

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1051

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1051

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1060

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1060

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1060

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1053

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1053

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1053

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1055

ps16x16.png

15806

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1055

ps32x32.png

31477

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1055

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1058

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1058

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1058

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.2052

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.2052

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.2052

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.1028

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.1028

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1028

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

476920

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

74432

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

47352

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1025

deliverables.xlsx

12126

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1025

issuesandrisks.xlsx

16796

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1025

milestonesduethismonth.xlsx

18486

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1025

projectslist.xlsx

12022

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1025

rejectedprojectslist.xlsx

11957

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1025

resourcecapacity.xlsx

15886

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1025

timesheetactuals.xlsx

24873

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1025

topprojects.xlsx

13406

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1025

workflowchart.xlsx

13742

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1025

workflowdrilldown.xlsx

12446

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1025

pwa.ar-sa.resx

918077

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1025

pwafeatures.ar-sa.resx

158061

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1025

pws.ar-sa.resx

37234

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1025

webtemppwa.xml

1161

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1025

project.actions4

6033

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

408752

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65216

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

33904

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1029

pwa.cs-cz.resx

817466

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1029

pwafeatures.cs-cz.resx

144819

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1029

pws.cs-cz.resx

34031

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1029

webtemppwa.xml

1094

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1029

project.actions4

5608

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400048

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33928

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1030

rejectedprojectslist.xlsx

11951

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1030

workflowchart.xlsx

13734

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1030

workflowdrilldown.xlsx

12455

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1030

pwa.da-dk.resx

798270

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1030

pwafeatures.da-dk.resx

141140

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1030

pws.da-dk.resx

32951

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1030

project.actions4

5597

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

397488

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

67776

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35992

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1031

deliverables.xlsx

12006

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1031

issuesandrisks.xlsx

16707

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1031

milestonesduethismonth.xlsx

18880

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1031

projectslist.xlsx

11997

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1031

rejectedprojectslist.xlsx

11892

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1031

resourcecapacity.xlsx

15759

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1031

timesheetactuals.xlsx

24742

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1031

topprojects.xlsx

13290

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1031

workflowchart.xlsx

13689

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1031

workflowdrilldown.xlsx

12391

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1031

pwa.de-de.resx

844562

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1031

pwafeatures.de-de.resx

147539

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1031

pws.de-de.resx

34208

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1031

webtemppwa.xml

1130

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1031

project.actions4

5743

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

480944

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

87744

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1032

pwa.el-gr.resx

1082321

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1032

pwafeatures.el-gr.resx

177928

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404656

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66752

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.3082

deliverables.xlsx

12012

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.3082

issuesandrisks.xlsx

16722

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.3082

milestonesduethismonth.xlsx

19002

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.3082

projectslist.xlsx

12020

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.3082

rejectedprojectslist.xlsx

11897

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.3082

resourcecapacity.xlsx

15750

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.3082

timesheetactuals.xlsx

24698

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.3082

topprojects.xlsx

13289

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.3082

workflowchart.xlsx

13713

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.3082

workflowdrilldown.xlsx

12410

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.3082

pwa.es-es.resx

830802

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.3082

pwafeatures.es-es.resx

145513

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.3082

pws.es-es.resx

34328

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.3082

webtemppwa.xml

1093

18-Oct-17

07:50

project.actions4.3082

project.actions4

5723

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

402096

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64704

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1035

milestonesduethismonth.xlsx

18806

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1035

pwa.fi-fi.resx

807919

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1035

pwafeatures.fi-fi.resx

142903

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1035

pws.fi-fi.resx

33358

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1035

project.actions4

5646

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

412864

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

68288

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35464

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1036

deliverables.xlsx

11984

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1036

issuesandrisks.xlsx

16702

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1036

milestonesduethismonth.xlsx

18937

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1036

projectslist.xlsx

11985

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1036

rejectedprojectslist.xlsx

11896

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1036

resourcecapacity.xlsx

15776

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1036

timesheetactuals.xlsx

24739

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1036

topprojects.xlsx

13299

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1036

workflowchart.xlsx

13675

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1036

workflowdrilldown.xlsx

12387

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1036

pwa.fr-fr.resx

848713

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1036

pwafeatures.fr-fr.resx

149071

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1036

pws.fr-fr.resx

34493

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1036

webtemppwa.xml

1095

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1036

project.actions4

5789

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

430256

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

70336

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36504

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1037

deliverables.xlsx

12115

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1037

issuesandrisks.xlsx

16951

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1037

milestonesduethismonth.xlsx

19358

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1037

projectslist.xlsx

12094

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1037

rejectedprojectslist.xlsx

12001

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1037

resourcecapacity.xlsx

15889

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1037

timesheetactuals.xlsx

24895

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1037

topprojects.xlsx

13434

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1037

workflowchart.xlsx

13844

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1037

workflowdrilldown.xlsx

12518

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1037

pwa.he-il.resx

889213

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1037

pwafeatures.he-il.resx

153924

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1037

pws.he-il.resx

36331

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1037

webtemppwa.xml

1176

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1037

project.actions4

5893

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

413392

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67280

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35480

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1038

issuesandrisks.xlsx

16844

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1038

milestonesduethismonth.xlsx

18768

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1038

projectslist.xlsx

12066

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1038

workflowchart.xlsx

13738

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1038

workflowdrilldown.xlsx

12466

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1038

pwa.hu-hu.resx

836814

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1038

pwafeatures.hu-hu.resx

148135

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1038

pws.hu-hu.resx

34158

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1038

webtemppwa.xml

1148

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1038

project.actions4

5813

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34440

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1040

deliverables.xlsx

11981

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1040

issuesandrisks.xlsx

16626

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1040

milestonesduethismonth.xlsx

18883

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1040

projectslist.xlsx

11990

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1040

rejectedprojectslist.xlsx

11882

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1040

resourcecapacity.xlsx

15734

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1040

timesheetactuals.xlsx

24686

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1040

topprojects.xlsx

13277

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1040

workflowchart.xlsx

13690

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1040

workflowdrilldown.xlsx

12393

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1040

pwa.it-it.resx

830501

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1040

pwafeatures.it-it.resx

146674

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1040

pws.it-it.resx

34005

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1040

webtemppwa.xml

1106

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1040

project.actions4

5716

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

443056

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

71872

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

38024

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1041

deliverables.xlsx

12101

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1041

issuesandrisks.xlsx

17082

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1041

milestonesduethismonth.xlsx

18967

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1041

projectslist.xlsx

12143

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1041

rejectedprojectslist.xlsx

12041

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1041

resourcecapacity.xlsx

15972

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1041

timesheetactuals.xlsx

24854

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1041

topprojects.xlsx

13407

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1041

workflowchart.xlsx

13876

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1041

workflowdrilldown.xlsx

12596

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1041

pwa.ja-jp.resx

885722

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1041

pwafeatures.ja-jp.resx

153764

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1041

pws.ja-jp.resx

36693

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1041

webtemppwa.xml

1171

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1041

project.actions4

6053

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398000

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

66752

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34952

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1042

deliverables.xlsx

12070

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1042

issuesandrisks.xlsx

16872

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1042

milestonesduethismonth.xlsx

18798

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1042

projectslist.xlsx

12093

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1042

rejectedprojectslist.xlsx

12023

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1042

resourcecapacity.xlsx

15891

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1042

timesheetactuals.xlsx

24802

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1042

topprojects.xlsx

13376

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1042

workflowchart.xlsx

13807

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1042

workflowdrilldown.xlsx

12559

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1042

pwa.ko-kr.resx

834973

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1042

pwafeatures.ko-kr.resx

146496

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1042

pws.ko-kr.resx

34167

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1042

webtemppwa.xml

1126

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1042

project.actions4

5732

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400560

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

63168

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1044

issuesandrisks.xlsx

16633

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1044

pwa.nb-no.resx

791989

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1044

pwafeatures.nb-no.resx

141529

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1044

pws.nb-no.resx

32802

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

395952

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1043

deliverables.xlsx

11960

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1043

issuesandrisks.xlsx

16608

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1043

milestonesduethismonth.xlsx

18816

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1043

projectslist.xlsx

11999

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1043

rejectedprojectslist.xlsx

11881

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1043

resourcecapacity.xlsx

15746

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1043

timesheetactuals.xlsx

24692

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1043

topprojects.xlsx

13288

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1043

workflowchart.xlsx

13685

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1043

workflowdrilldown.xlsx

12393

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1043

pwa.nl-nl.resx

820357

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1043

pwafeatures.nl-nl.resx

147117

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1043

pws.nl-nl.resx

33802

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1043

webtemppwa.xml

1083

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1043

project.actions4

5682

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

421552

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67776

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1045

pwa.pl-pl.resx

833480

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1045

pwafeatures.pl-pl.resx

147824

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1046

deliverables.xlsx

12013

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1046

issuesandrisks.xlsx

16710

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1046

milestonesduethismonth.xlsx

19129

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1046

projectslist.xlsx

12020

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1046

rejectedprojectslist.xlsx

11923

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1046

resourcecapacity.xlsx

15754

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1046

timesheetactuals.xlsx

24737

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1046

topprojects.xlsx

13297

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1046

workflowchart.xlsx

13709

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1046

workflowdrilldown.xlsx

12436

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1046

pwa.pt-br.resx

825666

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1046

pwafeatures.pt-br.resx

145370

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1046

pws.pt-br.resx

33765

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1046

webtemppwa.xml

1098

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1046

project.actions4

5654

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

406192

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.2070

deliverables.xlsx

12032

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.2070

issuesandrisks.xlsx

16651

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.2070

milestonesduethismonth.xlsx

18932

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.2070

projectslist.xlsx

12007

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.2070

rejectedprojectslist.xlsx

11895

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.2070

timesheetactuals.xlsx

24713

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.2070

topprojects.xlsx

13289

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.2070

workflowchart.xlsx

13683

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.2070

workflowdrilldown.xlsx

12409

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.2070

pwa.pt-pt.resx

828163

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.2070

pwafeatures.pt-pt.resx

145144

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.2070

pws.pt-pt.resx

33965

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2070

webtemppwa.xml

1096

18-Oct-17

07:50

project.actions4.2070

project.actions4

5666

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404144

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

34392

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1048

deliverables.xlsx

12048

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1048

issuesandrisks.xlsx

16702

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1048

resourcecapacity.xlsx

15755

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1048

timesheetactuals.xlsx

24718

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1048

pwa.ro-ro.resx

827805

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1048

pwafeatures.ro-ro.resx

145495

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1048

pws.ro-ro.resx

34004

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4709.1000

483008

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

82112

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

44168

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1049

deliverables.xlsx

12245

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1049

issuesandrisks.xlsx

17251

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1049

milestonesduethismonth.xlsx

19855

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1049

projectslist.xlsx

12220

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1049

rejectedprojectslist.xlsx

12142

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1049

resourcecapacity.xlsx

15988

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1049

timesheetactuals.xlsx

24964

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1049

topprojects.xlsx

13526

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1049

workflowchart.xlsx

13951

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1049

workflowdrilldown.xlsx

12723

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1049

pwa.ru-ru.resx

1018260

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1049

pwafeatures.ru-ru.resx

170852

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1049

pws.ru-ru.resx

41514

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1049

webtemppwa.xml

1270

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1049

project.actions4

6446

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

407216

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1051

issuesandrisks.xlsx

16836

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1051

milestonesduethismonth.xlsx

19452

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1051

resourcecapacity.xlsx

15797

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1051

timesheetactuals.xlsx

24800

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1051

topprojects.xlsx

13369

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1051

pwa.sk-sk.resx

819678

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1051

pwafeatures.sk-sk.resx

144335

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1051

pws.sk-sk.resx

34180

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1051

project.actions4

5747

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

403632

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1060

pwa.sl-si.resx

803287

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1060

pwafeatures.sl-si.resx

141815

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1060

pws.sl-si.resx

33533

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1060

project.actions4

5637

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398528

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1053

milestonesduethismonth.xlsx

18635

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1053

pwa.sv-se.resx

804649

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1053

pwafeatures.sv-se.resx

142746

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

389808

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33944

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1055

milestonesduethismonth.xlsx

18621

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1055

pwa.tr-tr.resx

806190

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1055

pwafeatures.tr-tr.resx

144241

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1055

pws.tr-tr.resx

33222

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1055

webtemppwa.xml

1105

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1055

project.actions4

5538

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

487600

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

80576

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1058

pwa.uk-ua.resx

1001528

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1058

pwafeatures.uk-ua.resx

170244

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1058

pws.uk-ua.resx

41562

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1058

project.actions4

6736

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

379584

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.2052

deliverables.xlsx

12106

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.2052

issuesandrisks.xlsx

16864

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.2052

milestonesduethismonth.xlsx

18722

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.2052

projectslist.xlsx

12069

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.2052

rejectedprojectslist.xlsx

12011

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.2052

resourcecapacity.xlsx

15859

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.2052

timesheetactuals.xlsx

24765

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.2052

topprojects.xlsx

13356

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.2052

workflowchart.xlsx

13796

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.2052

workflowdrilldown.xlsx

12516

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.2052

pwa.zh-cn.resx

752334

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.2052

pwafeatures.zh-cn.resx

136161

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.2052

pws.zh-cn.resx

31085

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2052

webtemppwa.xml

1064

18-Oct-17

07:50

project.actions4.2052

project.actions4

5386

18-Oct-17

07:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

379056

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

18-Oct-17

07:50

deliverables.xlsx.1028

deliverables.xlsx

12125

18-Oct-17

07:50

issuesandrisks.xlsx.1028

issuesandrisks.xlsx

16898

18-Oct-17

07:50

milestonesduethismonth.xlsx.1028

milestonesduethismonth.xlsx

18783

18-Oct-17

07:50

projectslist.xlsx.1028

projectslist.xlsx

12118

18-Oct-17

07:50

rejectedprojectslist.xlsx.1028

rejectedprojectslist.xlsx

12011

18-Oct-17

07:50

resourcecapacity.xlsx.1028

resourcecapacity.xlsx

15856

18-Oct-17

07:50

timesheetactuals.xlsx.1028

timesheetactuals.xlsx

24800

18-Oct-17

07:50

topprojects.xlsx.1028

topprojects.xlsx

13420

18-Oct-17

07:50

workflowchart.xlsx.1028

workflowchart.xlsx

13852

18-Oct-17

07:50

workflowdrilldown.xlsx.1028

workflowdrilldown.xlsx

12525

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

18-Oct-17

07:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1028

pwa.zh-tw.resx

756518

18-Oct-17

07:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1028

pwafeatures.zh-tw.resx

136620

18-Oct-17

07:50

pws.resources.pws.resx.1028

pws.zh-tw.resx

31211

18-Oct-17

07:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1028

webtemppwa.xml

1055

18-Oct-17

07:50

project.actions4.1028

project.actions4

5370

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1025

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4911.1000

165600

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1025

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22160

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1025

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

413432

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1029

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173240

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1029

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

371800

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1030

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

169656

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1030

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

359560

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1031

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191672

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1031

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24192

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1031

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365720

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1032

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1032

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

491656

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_3082

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_3082

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24704

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.3082

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367256

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1035

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

166584

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1035

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1036

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191160

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1036

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1036

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4569.1504

369856

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1037

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

148664

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1037

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

21120

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1037

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

405696

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1038

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

181432

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1038

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

370792

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1040

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

187064

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1040

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22672

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1040

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

362648

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1041

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

119480

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1041

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1041

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

397960

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1042

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

118968

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1042

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19600

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1042

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367240

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1044

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

165048

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1044

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

353416

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1043

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1043

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1043

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

357512

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1045

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

194232

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1045

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

374920

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1046

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177336

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1046

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1046

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_2070

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

178360

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2070

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

364696

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1048

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

182968

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1048

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

361560

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1049

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

176312

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1049

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1049

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

466568

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1051

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

175288

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1051

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

372928

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1060

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1060

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

356952

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1053

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

167608

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1053

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

356488

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1055

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1055

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

354904

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1058

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173752

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1058

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

460376

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_2052

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

100024

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_2052

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2052

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

334984

18-Oct-17

07:50

prjmsg.dll_1028

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

101048

18-Oct-17

07:50

prjmsgp.dll_1028

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

18-Oct-17

07:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1028

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

336536

18-Oct-17

07:50

pwa.library.projectserverapishim.debug.js

projectserverapishim.generated.debug.js

165284

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverapishim.js

projectserverapishim.generated.js

87190

17-Oct-17

10:30

pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

sharedapi.generated.debug.js

32944

17-Oct-17

10:30

pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

pstimelineapishim.generated.debug.js

2255

17-Oct-17

10:30

pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

pstimelinesharedapi.generated.debug.js

3287

17-Oct-17

10:30

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

17-Oct-17

10:30

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

17-Oct-17

10:30

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

17-Oct-17

10:30

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

17-Oct-17

10:30

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4981.1000

25817320

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4981.1000

25817320

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4981.1000

25817320

17-Oct-17

10:30

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4981.1000

25817320

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4981.1000

10438816

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4981.1000

10438816

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4981.1000

10438816

17-Oct-17

10:30

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4981.1000

10438816

17-Oct-17

10:30

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4981.1000

3840712

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4981.1000

3840712

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4981.1000

3840712

17-Oct-17

10:30

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4981.1000

3840712

17-Oct-17

10:30

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4981.1000

21669592

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4981.1000

21669592

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4981.1000

21669592

17-Oct-17

10:30

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4981.1000

21669592

17-Oct-17

10:30

ps16x16.png.1033

ps16x16.png

15815

18-Oct-17

07:50

ps16x16.png.3098

ps16x16.png

15815

ps32x32.png.1033

ps32x32.png

31459

18-Oct-17

07:50

ps32x32.png.3098

ps32x32.png

31459

pwa.images.pwagettingstarted.png

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.1033

pwagettingstarted.png

8304

18-Oct-17

07:50

pwagettingstarted.png.3098

pwagettingstarted.png

8304

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

18-Oct-17

07:58

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

18-Oct-17

07:58

pwa.images.timeline_branch.png

timeline_branch.png

456

18-Oct-17

07:58

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

office.odf.x64

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:34

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4981.1000

2624232

17-Oct-17

10:30

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

17-Oct-17

10:30

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

17-Oct-17

10:30

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

17-Oct-17

10:30

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

17-Oct-17

10:30

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

17-Oct-17

10:30

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

17-Oct-17

10:30

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

17-Oct-17

10:30

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

17-Oct-17

09:20

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

17-Oct-17

09:20

pjintl.dll

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

17-Oct-17

10:30

pjintl.dll_1033

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

17-Oct-17

10:30

schedengine.exe

schedengine.exe

15.0.4981.1000

16651040

17-Oct-17

10:30

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1157808

18-Oct-17

07:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135360

18-Oct-17

07:50

pwa.lcid.resx.1033

pwa.en-us.resx

780551

17-Oct-17

10:30

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341176

17-Oct-17

10:30

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341176

17-Oct-17

10:29

projectdatabasecreate.sql

projectdatabasecreate.sql

10598581

17-Oct-17

10:30

projectpostupgrade.sql

projectpostupgrade.sql

371150

17-Oct-17

10:30

projectpreupgrade.sql

projectpreupgrade.sql

6733

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4883.1000

6387424

17-Oct-17

10:30

mspjcalcservice.exe

microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19176

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311016

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4981.1000

1097424

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4951.1000

11093728

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

15.0.4981.1000

8294608

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57008

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92384

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765160

17-Oct-17

10:30

mspsqservice.exe

microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44240

17-Oct-17

10:30

prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280752

17-Oct-17

10:30

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61120

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4951.1000

10543328

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96552

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

17-Oct-17

10:30

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

17-Oct-17

10:30

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

17-Oct-17

10:30

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

17-Oct-17

10:30

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628520

17-Oct-17

10:30

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628520

17-Oct-17

10:30

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964328

17-Oct-17

10:30

prjsvr.pscmdletreg.xml

pscmdletreg.xml

17607

17-Oct-17

10:30

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

892897

17-Oct-17

10:30

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

545886

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4981.1000

1018672

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4981.1000

3170096

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1411296

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385200

17-Oct-17

10:30

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

pwaribbon.xml

703005

17-Oct-17

10:30

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

139242

17-Oct-17

10:30

pwa.admin.adsyncerp.aspx

adsyncerp.aspx

4709

17-Oct-17

10:30

pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

adsyncpsgroups.aspx

1635

17-Oct-17

10:30

pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

changeskipworkflow.aspx

19297

17-Oct-17

10:30

pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

enterpriseprojecttypedetails.aspx

36666

17-Oct-17

10:30

pwa.admin.fiscalperiod.aspx

fiscalperiod.aspx

9093

17-Oct-17

10:30

pwa.admin.sitemap.aspx

sitemap.aspx

21215

17-Oct-17

10:30

pwa.common.importsite.aspx

importsite.aspx

9808

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

147547

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

96457

17-Oct-17

10:30

pwa.library.resplanssat.debug.js

resourceplans.debug.js

30117

17-Oct-17

10:30

pwa.library.resplanssat.js

resourceplans.js

19492

17-Oct-17

10:30

pwa.library.customfilterdlg.debug.js

customfilterdlg.debug.js

35448

17-Oct-17

10:30

pwa.library.customfilterdlg.js

customfilterdlg.js

14761

17-Oct-17

10:30

pwa.library.pdplib.debug.js

pdplib.debug.js

89067

17-Oct-17

10:30

pwa.library.pdplib.js

pdplib.js

61446

17-Oct-17

10:30

pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

pdpprojectfield.debug.js

16249

17-Oct-17

10:30

pwa.library.pdpprojectfield.js

pdpprojectfield.js

11499

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

361749

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

220677

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

ps.projectmanagers.debug.js

269661

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.pm.js

ps.projectmanagers.js

169411

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

81176

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

51364

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

ps.teammembers.debug.js

344282

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.tm.js

ps.teammembers.js

219218

17-Oct-17

10:30

pwa.library.timeline.debug.js

ps.timeline.debug.js

80993

17-Oct-17

10:30

pwa.library.timeline.js

ps.timeline.js

80993

17-Oct-17

10:30

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

87110

17-Oct-17

10:30

pwa.library.shell.js

shell.js

42452

17-Oct-17

10:30

pwa.library.taskdetails.ascx

taskdetails.ascx

24786

17-Oct-17

10:30

pwa.library.xmlgrid.debug.js

xmlgrid.debug.js

73662

17-Oct-17

10:30

pwa.library.xmlgrid.js

xmlgrid.js

40524

17-Oct-17

10:30

pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

comparedrivers.aspx

18906

17-Oct-17

10:30

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

80843

17-Oct-17

10:30

pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

portfolioanalysis.debug.js

6503

17-Oct-17

10:30

pwa.library.portfolioanalysis.js

portfolioanalysis.js

3421

17-Oct-17

10:30

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

67148

17-Oct-17

10:30

pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

resourceconstraintreport.aspx

30442

17-Oct-17

10:30

pwa.resx

pwa.resx

780551

17-Oct-17

10:30

pwa.resx_0.scriptx

pwa.resx.scriptx

20472

17-Oct-17

10:30

pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

buildresplanteam.aspx

4160

17-Oct-17

10:30

pwa.resmgr.buildteam.aspx

buildteam.aspx

6845

17-Oct-17

10:30

pwa.rules.rulesaddmod.aspx

rulesaddmod.aspx

41097

17-Oct-17

10:30

pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

approvalcommentdlg.aspx

4199

17-Oct-17

10:30

pwa.statusing.srrequest.aspx

srrequest.aspx

31932

17-Oct-17

10:30

pwa.styles.pwastyle.css

pwastyle.css

10259

17-Oct-17

10:30

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4742

17-Oct-17

10:30

pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

addmodifydelegation.aspx

16726

17-Oct-17

10:30

prjsvr.templatexml.fldtypes_pwalink.xml

fldtypes_pwalink.xml

776

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.adminwsdl.aspx

adminwsdl.aspx

120095

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.archivewsdl.aspx

archivewsdl.aspx

45596

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.driverwsdl.aspx

driverwsdl.aspx

35143

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.eventswsdl.aspx

eventswsdl.aspx

34807

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

lookuptablewsdl.aspx

42187

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.notificationswsdl.aspx

notificationswsdl.aspx

14538

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

portfolioanalyseswsdl.aspx

92996

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.projectwsdl.aspx

projectwsdl.aspx

235013

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

queuesystemwsdl.aspx

66465

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.resourcewsdl.aspx

resourcewsdl.aspx

78160

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.securitywsdl.aspx

securitywsdl.aspx

94070

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.statusingwsdl.aspx

statusingwsdl.aspx

205154

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

timesheetwsdl.aspx

88442

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.viewwsdl.aspx

viewwsdl.aspx

40239

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.workflowwsdl.aspx

workflowwsdl.aspx

84415

17-Oct-17

10:30

psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

wssinteropwsdl.aspx

36323

17-Oct-17

10:30

DLL trong workflowactivi

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58080

17-Oct-17

10:30

prjmsg.dll_1033

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1776848

17-Oct-17

10:30

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1776848

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.server.native.dll

microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443616

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

17-Oct-17

10:30

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.project.webproj.dll

microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823520

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1025

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1028

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1029

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1030

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1031

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1032

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1033

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1035

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1036

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1037

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1038

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1040

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1041

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1042

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1043

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1044

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1045

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1046

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1048

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1049

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1051

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1053

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1055

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1058

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_1060

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_2052

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_2070

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

projmanifest.man_3082

projectservermanifest.man

322866

17-Oct-17

10:30

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-Oct-17

10:18

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-Oct-17

10:18

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-Oct-17

10:18

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-Oct-17

10:18

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-Oct-17

10:18

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-Oct-17

10:18

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-Oct-17

10:18

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-Oct-17

10:18

ms.prjsrvr.hc.cab_1025

ms.prjsrvr.hc.cab

49373

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1029

ms.prjsrvr.hc.cab

49313

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1030

ms.prjsrvr.hc.cab

49053

18-Oct-17

07:50

prjsvr.cmdlethelp.xml.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

464276

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1031

ms.prjsrvr.hc.cab

49437

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1032

ms.prjsrvr.hc.cab

49929

18-Oct-17

07:50

prjsvr.cmdlethelp.xml.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

458107

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_3082

ms.prjsrvr.hc.cab

49149

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1035

ms.prjsrvr.hc.cab

49087

18-Oct-17

07:50

prjsvr.cmdlethelp.xml.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

465985

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1036

ms.prjsrvr.hc.cab

49235

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1037

ms.prjsrvr.hc.cab

49005

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1038

ms.prjsrvr.hc.cab

49345

18-Oct-17

07:50

prjsvr.cmdlethelp.xml.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

461273

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1040

ms.prjsrvr.hc.cab

49163

18-Oct-17

07:50

prjsvr.cmdlethelp.xml.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

484233

17-Oct-17

10:39

ms.prjsrvr.hc.cab_1041

ms.prjsrvr.hc.cab

49071

17-Oct-17

10:39

prjsvr.cmdlethelp.xml.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

463104

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1042

ms.prjsrvr.hc.cab

48973

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1044

ms.prjsrvr.hc.cab

49103

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1043

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1045

ms.prjsrvr.hc.cab

49291

18-Oct-17

07:50

prjsvr.cmdlethelp.xml.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

291547

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1046

ms.prjsrvr.hc.cab

49097

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_2070

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1048

ms.prjsrvr.hc.cab

49249

18-Oct-17

07:50

prjsvr.cmdlethelp.xml.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

506521

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1049

ms.prjsrvr.hc.cab

49525

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1051

ms.prjsrvr.hc.cab

49269

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1060

ms.prjsrvr.hc.cab

49107

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1053

ms.prjsrvr.hc.cab

49069

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1055

ms.prjsrvr.hc.cab

49183

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1058

ms.prjsrvr.hc.cab

49539

18-Oct-17

07:50

prjsvr.cmdlethelp.xml.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

429903

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_2052

ms.prjsrvr.hc.cab

48899

18-Oct-17

07:50

prjsvr.cmdlethelp.xml.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

436097

18-Oct-17

07:50

ms.prjsrvr.hc.cab_1028

ms.prjsrvr.hc.cab

48787

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1025

projectsoverview.xlsx

499447

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1025

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

510009

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1025

resourcesoverview.xlsx

306866

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1029

projectsoverview.xlsx

481676

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1029

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492742

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1029

resourcesoverview.xlsx

297882

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1030

projectsoverview.xlsx

476889

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1030

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

488301

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1030

resourcesoverview.xlsx

293261

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1031

projectsoverview.xlsx

476979

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1031

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

491889

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1031

resourcesoverview.xlsx

293527

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1032

projectsoverview.xlsx

512660

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1032

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

522790

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1032

resourcesoverview.xlsx

311750

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.3082

projectsoverview.xlsx

502751

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.3082

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

513101

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.3082

resourcesoverview.xlsx

327177

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1035

projectsoverview.xlsx

481601

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1035

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

496970

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1035

resourcesoverview.xlsx

297780

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1036

projectsoverview.xlsx

477193

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1036

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

499775

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1036

resourcesoverview.xlsx

293643

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1037

projectsoverview.xlsx

494344

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1037

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

501757

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1037

resourcesoverview.xlsx

302564

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1038

projectsoverview.xlsx

485844

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1038

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

505045

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1038

resourcesoverview.xlsx

302120

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1040

projectsoverview.xlsx

477039

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1040

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492983

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1040

resourcesoverview.xlsx

293431

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1041

projectsoverview.xlsx

495420

17-Oct-17

10:39

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1041

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

506075

17-Oct-17

10:39

resourcesoverview.xlsx.1041

resourcesoverview.xlsx

303002

17-Oct-17

10:39

projectsoverview.xlsx.1042

projectsoverview.xlsx

482384

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1042

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497125

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1042

resourcesoverview.xlsx

298436

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1044

projectsoverview.xlsx

481356

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1044

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1044

resourcesoverview.xlsx

293304

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1043

projectsoverview.xlsx

477025

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1043

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493134

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1043

resourcesoverview.xlsx

293362

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1045

projectsoverview.xlsx

485944

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1045

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

503358

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1045

resourcesoverview.xlsx

293711

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1046

projectsoverview.xlsx

477233

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1046

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492196

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1046

resourcesoverview.xlsx

293521

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.2070

projectsoverview.xlsx

481571

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2070

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492845

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.2070

resourcesoverview.xlsx

293742

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1048

projectsoverview.xlsx

481339

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1048

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1048

resourcesoverview.xlsx

293488

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1049

projectsoverview.xlsx

508616

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1049

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

518669

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1049

resourcesoverview.xlsx

315736

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1051

projectsoverview.xlsx

481951

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1051

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497232

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1051

resourcesoverview.xlsx

298148

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1060

projectsoverview.xlsx

477128

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1060

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493118

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1060

resourcesoverview.xlsx

293438

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1053

projectsoverview.xlsx

476946

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1053

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492744

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1053

resourcesoverview.xlsx

293343

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1055

projectsoverview.xlsx

481295

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1055

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492972

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1055

resourcesoverview.xlsx

293594

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1058

projectsoverview.xlsx

512730

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1058

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

531084

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1058

resourcesoverview.xlsx

320196

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.2052

projectsoverview.xlsx

482197

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2052

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493283

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.2052

resourcesoverview.xlsx

294262

18-Oct-17

07:50

projectsoverview.xlsx.1028

projectsoverview.xlsx

482317

18-Oct-17

07:50

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1028

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497483

18-Oct-17

07:50

resourcesoverview.xlsx.1028

resourcesoverview.xlsx

298490

18-Oct-17

07:50

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

17-Oct-17

10:28

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

17-Oct-17

10:28

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

17-Oct-17

10:28

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

17-Oct-17

10:28

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

17-Oct-17

10:28

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

17-Oct-17

10:28

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml_14

pwaribbon.xml

641121

17-Oct-17

10:30

pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

statusapprovalssatellite.js

19682

17-Oct-17

10:30

pwa.library.timesheetsatellite.js_14

timesheetsatellite.js

56379

17-Oct-17

10:30

pwa.library.pdplib.debug.js_14

pdplib.debug.js

79311

17-Oct-17

10:30

pwa.library.pdplib.js_14

pdplib.js

53413

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

projectserverscripts.debug.js

414861

17-Oct-17

10:30

pwa.library.projectserverscripts.js_14

projectserverscripts.js

308959

17-Oct-17

10:30

pwa.library.pwaparts.ascx_14

pwaparts.ascx

19504

17-Oct-17

10:30

pwa.statusing.locktask.aspx_14

locktask.aspx

8056

17-Oct-17

10:30

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×