Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2018-8156. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Project Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho các vấn đề không bảo mật sau đây:

 • Sau khi phát hành một kế hoạch dự án, bạn có thể xem trang quản lý công việc xếp hàng và thấy rằng công việc ManagedModeTaskSynchronization đã thất bại và bạn thấy thông tin chi tiết lỗi tương tự như sau:

  Tổng Queuejobfailed (26000)-ManagedModeTaskSynchronization. Synchronization Etasklistinmanagedmodetin nhắn.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Office15:3636603

 • Tiêu đề trên trang chi tiết dự án Hiển thị ký tự "&" (dấu và) được hiển thị dưới dạng "&amp".

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Office15:3636667

 • Khi bạn tìm cách mở một dự án từ Trung tâm dự án trong khi sử dụng Internet Explorer 11 trong Windows 7, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  Hành động không sẵn dùng. Nhu cầu dự án chuyên nghiệp cần được cài đặt để mở dự án. Cài đặt dự án và thử lại.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Office15:3636668

 • Người quản lý trạng thái nhìn thấy thông báo lỗi sau trong trang lịch sử cập nhật trạng thái:

  tải _error

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Office15:3636679

 • Hãy xem xét tình huống sau:

  • Với tư cách là thành viên nhóm, bạn mở bảng chấm công của mình và nhập hiệu quả trong hai ngày liền kề.

  • Trong ngày đầu tiên, bạn đặt giá trị công việc thực tế trở lại bằng không.

  • Trong ngày đầu tiên, bạn đã thiết lập 8 giờ thời gian không hoạt động trên một nhiệm vụ người quản trị (ví dụ, kỳ nghỉ)

  • Bạn gửi bản cập nhật trạng thái để phê duyệt.

  • Bạn mở bảng chấm công tuần trước đó.

  • Bạn nhập các giá trị thực tế làm việc.

  • Bạn gửi bảng chấm công để phê duyệt và người quản lý trạng thái được phê duyệt.

  Trong trường hợp này, công việc thực tế đã được nhập vào ngày thứ hai của hai ngày sau khi di chuyển đến ngày đầu tiên. Công việc thực sự không nên di chuyển khi cập nhật trạng thái được áp dụng cho dự án.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Office15:3636691

 • Bản cập nhật này khắc phục các chức năng của bàn phím tắt CRTL + S lưu vào các trang chi tiết dự án cho các phiên bản tiếng ả Rập, kết thúc và tiếng Bồ Đào Nha.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Office15:3636779

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 8 tháng 5, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4018305.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

pjsrvloc2013-kb4022130-fullfile-x64-glb.exe

8F7AF33A42072D250EE57EBA0AE4EE20DC82CC91

F8DB76AB4B1D148D97018DA8C9744A752A9A5C4D85F7CA39088E43899026DDA7

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ps16x16.png.1025

ps16x16.png

15916

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1025

ps32x32.png

31412

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1025

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1029

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1029

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1029

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1030

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1030

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1030

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1031

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1031

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1031

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1032

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1032

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1032

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.3082

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.3082

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.3082

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1035

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1035

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1035

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1036

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1036

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1036

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1037

ps16x16.png

15924

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1037

ps32x32.png

31465

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1037

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1038

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1038

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1038

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1040

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1040

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1040

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1041

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1041

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1041

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1042

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1042

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1042

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1044

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1044

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1044

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1043

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1043

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1043

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1045

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1045

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1045

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1046

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1046

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1046

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.2070

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.2070

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.2070

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1048

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1048

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1048

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1049

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1049

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1049

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1051

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1051

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1051

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1060

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1060

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1060

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1053

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1053

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1053

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1055

ps16x16.png

15806

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1055

ps32x32.png

31477

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1055

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1058

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1058

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1058

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.2052

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.2052

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.2052

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.1028

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.1028

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1028

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

476920

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

74432

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

47352

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1025

deliverables.xlsx

12126

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1025

issuesandrisks.xlsx

16796

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1025

milestonesduethismonth.xlsx

18486

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1025

projectslist.xlsx

12022

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1025

rejectedprojectslist.xlsx

11957

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1025

resourcecapacity.xlsx

15886

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1025

timesheetactuals.xlsx

24873

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1025

topprojects.xlsx

13406

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1025

workflowchart.xlsx

13742

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1025

workflowdrilldown.xlsx

12446

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1025

pwa.ar-sa.resx

918077

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1025

pwafeatures.ar-sa.resx

158061

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1025

pws.ar-sa.resx

37234

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1025

webtemppwa.xml

1161

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1025

project.actions4

6033

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

408752

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65216

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

33904

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1029

pwa.cs-cz.resx

817466

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1029

pwafeatures.cs-cz.resx

144819

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1029

pws.cs-cz.resx

34031

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1029

webtemppwa.xml

1094

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1029

project.actions4

5608

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400048

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33928

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1030

rejectedprojectslist.xlsx

11951

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1030

workflowchart.xlsx

13734

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1030

workflowdrilldown.xlsx

12455

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1030

pwa.da-dk.resx

798270

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1030

pwafeatures.da-dk.resx

141140

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1030

pws.da-dk.resx

32951

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1030

project.actions4

5597

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

397488

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

67776

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35992

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1031

deliverables.xlsx

12006

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1031

issuesandrisks.xlsx

16707

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1031

milestonesduethismonth.xlsx

18880

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1031

projectslist.xlsx

11997

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1031

rejectedprojectslist.xlsx

11892

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1031

resourcecapacity.xlsx

15759

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1031

timesheetactuals.xlsx

24742

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1031

topprojects.xlsx

13290

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1031

workflowchart.xlsx

13689

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1031

workflowdrilldown.xlsx

12391

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1031

pwa.de-de.resx

844562

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1031

pwafeatures.de-de.resx

147539

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1031

pws.de-de.resx

34208

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1031

webtemppwa.xml

1130

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1031

project.actions4

5743

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

480944

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

87744

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1032

pwa.el-gr.resx

1082321

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1032

pwafeatures.el-gr.resx

177928

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404656

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66752

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.3082

deliverables.xlsx

12012

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.3082

issuesandrisks.xlsx

16722

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.3082

milestonesduethismonth.xlsx

19002

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.3082

projectslist.xlsx

12020

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.3082

rejectedprojectslist.xlsx

11897

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.3082

resourcecapacity.xlsx

15750

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.3082

timesheetactuals.xlsx

24698

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.3082

topprojects.xlsx

13289

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.3082

workflowchart.xlsx

13713

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.3082

workflowdrilldown.xlsx

12410

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.3082

pwa.es-es.resx

830802

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.3082

pwafeatures.es-es.resx

145513

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.3082

pws.es-es.resx

34328

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.3082

webtemppwa.xml

1093

12-Apr-18

03:03

project.actions4.3082

project.actions4

5723

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

402096

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64704

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1035

milestonesduethismonth.xlsx

18806

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1035

pwa.fi-fi.resx

807919

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1035

pwafeatures.fi-fi.resx

142903

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1035

pws.fi-fi.resx

33358

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1035

project.actions4

5646

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

412864

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

68288

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35464

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1036

deliverables.xlsx

11984

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1036

issuesandrisks.xlsx

16702

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1036

milestonesduethismonth.xlsx

18937

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1036

projectslist.xlsx

11985

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1036

rejectedprojectslist.xlsx

11896

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1036

resourcecapacity.xlsx

15776

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1036

timesheetactuals.xlsx

24739

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1036

topprojects.xlsx

13299

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1036

workflowchart.xlsx

13675

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1036

workflowdrilldown.xlsx

12387

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1036

pwa.fr-fr.resx

848713

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1036

pwafeatures.fr-fr.resx

149071

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1036

pws.fr-fr.resx

34493

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1036

webtemppwa.xml

1095

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1036

project.actions4

5789

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

430256

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

70336

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36504

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1037

deliverables.xlsx

12115

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1037

issuesandrisks.xlsx

16951

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1037

milestonesduethismonth.xlsx

19358

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1037

projectslist.xlsx

12094

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1037

rejectedprojectslist.xlsx

12001

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1037

resourcecapacity.xlsx

15889

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1037

timesheetactuals.xlsx

24895

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1037

topprojects.xlsx

13434

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1037

workflowchart.xlsx

13844

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1037

workflowdrilldown.xlsx

12518

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1037

pwa.he-il.resx

889213

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1037

pwafeatures.he-il.resx

153924

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1037

pws.he-il.resx

36331

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1037

webtemppwa.xml

1176

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1037

project.actions4

5893

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

413392

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67280

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35480

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1038

issuesandrisks.xlsx

16844

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1038

milestonesduethismonth.xlsx

18768

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1038

projectslist.xlsx

12066

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1038

workflowchart.xlsx

13738

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1038

workflowdrilldown.xlsx

12466

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1038

pwa.hu-hu.resx

836814

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1038

pwafeatures.hu-hu.resx

148135

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1038

pws.hu-hu.resx

34158

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1038

webtemppwa.xml

1148

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1038

project.actions4

5813

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34440

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1040

deliverables.xlsx

11981

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1040

issuesandrisks.xlsx

16626

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1040

milestonesduethismonth.xlsx

18883

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1040

projectslist.xlsx

11990

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1040

rejectedprojectslist.xlsx

11882

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1040

resourcecapacity.xlsx

15734

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1040

timesheetactuals.xlsx

24686

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1040

topprojects.xlsx

13277

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1040

workflowchart.xlsx

13690

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1040

workflowdrilldown.xlsx

12393

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1040

pwa.it-it.resx

830501

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1040

pwafeatures.it-it.resx

146674

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1040

pws.it-it.resx

34005

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1040

webtemppwa.xml

1106

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1040

project.actions4

5716

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

443056

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

71872

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

38024

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1041

deliverables.xlsx

12101

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1041

issuesandrisks.xlsx

17082

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1041

milestonesduethismonth.xlsx

18967

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1041

projectslist.xlsx

12143

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1041

rejectedprojectslist.xlsx

12041

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1041

resourcecapacity.xlsx

15972

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1041

timesheetactuals.xlsx

24854

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1041

topprojects.xlsx

13407

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1041

workflowchart.xlsx

13876

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1041

workflowdrilldown.xlsx

12596

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1041

pwa.ja-jp.resx

885722

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1041

pwafeatures.ja-jp.resx

153764

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1041

pws.ja-jp.resx

36693

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1041

webtemppwa.xml

1171

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1041

project.actions4

6053

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398000

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

66752

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34952

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1042

deliverables.xlsx

12070

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1042

issuesandrisks.xlsx

16872

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1042

milestonesduethismonth.xlsx

18798

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1042

projectslist.xlsx

12093

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1042

rejectedprojectslist.xlsx

12023

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1042

resourcecapacity.xlsx

15891

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1042

timesheetactuals.xlsx

24802

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1042

topprojects.xlsx

13376

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1042

workflowchart.xlsx

13807

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1042

workflowdrilldown.xlsx

12559

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1042

pwa.ko-kr.resx

834973

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1042

pwafeatures.ko-kr.resx

146496

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1042

pws.ko-kr.resx

34167

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1042

webtemppwa.xml

1126

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1042

project.actions4

5732

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400560

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

63168

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1044

issuesandrisks.xlsx

16633

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1044

pwa.nb-no.resx

791989

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1044

pwafeatures.nb-no.resx

141529

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1044

pws.nb-no.resx

32802

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

395952

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1043

deliverables.xlsx

11960

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1043

issuesandrisks.xlsx

16608

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1043

milestonesduethismonth.xlsx

18816

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1043

projectslist.xlsx

11999

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1043

rejectedprojectslist.xlsx

11881

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1043

resourcecapacity.xlsx

15746

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1043

timesheetactuals.xlsx

24692

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1043

topprojects.xlsx

13288

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1043

workflowchart.xlsx

13685

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1043

workflowdrilldown.xlsx

12393

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1043

pwa.nl-nl.resx

820357

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1043

pwafeatures.nl-nl.resx

147117

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1043

pws.nl-nl.resx

33802

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1043

webtemppwa.xml

1083

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1043

project.actions4

5682

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

421552

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67776

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1045

pwa.pl-pl.resx

833480

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1045

pwafeatures.pl-pl.resx

147824

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1046

deliverables.xlsx

12013

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1046

issuesandrisks.xlsx

16710

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1046

milestonesduethismonth.xlsx

19129

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1046

projectslist.xlsx

12020

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1046

rejectedprojectslist.xlsx

11923

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1046

resourcecapacity.xlsx

15754

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1046

timesheetactuals.xlsx

24737

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1046

topprojects.xlsx

13297

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1046

workflowchart.xlsx

13709

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1046

workflowdrilldown.xlsx

12436

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1046

pwa.pt-br.resx

825666

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1046

pwafeatures.pt-br.resx

145370

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1046

pws.pt-br.resx

33765

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1046

webtemppwa.xml

1098

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1046

project.actions4

5654

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

406192

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.2070

deliverables.xlsx

12032

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.2070

issuesandrisks.xlsx

16651

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.2070

milestonesduethismonth.xlsx

18932

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.2070

projectslist.xlsx

12007

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.2070

rejectedprojectslist.xlsx

11895

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.2070

timesheetactuals.xlsx

24713

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.2070

topprojects.xlsx

13289

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.2070

workflowchart.xlsx

13683

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.2070

workflowdrilldown.xlsx

12409

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.2070

pwa.pt-pt.resx

828163

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.2070

pwafeatures.pt-pt.resx

145144

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.2070

pws.pt-pt.resx

33965

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2070

webtemppwa.xml

1096

12-Apr-18

03:03

project.actions4.2070

project.actions4

5666

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404144

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

34392

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1048

deliverables.xlsx

12048

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1048

issuesandrisks.xlsx

16702

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1048

resourcecapacity.xlsx

15755

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1048

timesheetactuals.xlsx

24718

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1048

pwa.ro-ro.resx

827805

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1048

pwafeatures.ro-ro.resx

145495

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1048

pws.ro-ro.resx

34004

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4709.1000

483008

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

82112

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

44168

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1049

deliverables.xlsx

12245

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1049

issuesandrisks.xlsx

17251

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1049

milestonesduethismonth.xlsx

19855

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1049

projectslist.xlsx

12220

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1049

rejectedprojectslist.xlsx

12142

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1049

resourcecapacity.xlsx

15988

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1049

timesheetactuals.xlsx

24964

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1049

topprojects.xlsx

13526

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1049

workflowchart.xlsx

13951

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1049

workflowdrilldown.xlsx

12723

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1049

pwa.ru-ru.resx

1018260

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1049

pwafeatures.ru-ru.resx

170852

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1049

pws.ru-ru.resx

41514

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1049

webtemppwa.xml

1270

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1049

project.actions4

6446

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

407216

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1051

issuesandrisks.xlsx

16836

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1051

milestonesduethismonth.xlsx

19452

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1051

resourcecapacity.xlsx

15797

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1051

timesheetactuals.xlsx

24800

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1051

topprojects.xlsx

13369

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1051

pwa.sk-sk.resx

819678

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1051

pwafeatures.sk-sk.resx

144335

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1051

pws.sk-sk.resx

34180

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1051

project.actions4

5747

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

403632

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1060

pwa.sl-si.resx

803287

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1060

pwafeatures.sl-si.resx

141815

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1060

pws.sl-si.resx

33533

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1060

project.actions4

5637

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398528

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1053

milestonesduethismonth.xlsx

18635

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1053

pwa.sv-se.resx

804649

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1053

pwafeatures.sv-se.resx

142746

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

389808

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33944

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1055

milestonesduethismonth.xlsx

18621

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1055

pwa.tr-tr.resx

806190

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1055

pwafeatures.tr-tr.resx

144241

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1055

pws.tr-tr.resx

33222

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1055

webtemppwa.xml

1105

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1055

project.actions4

5538

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

487600

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

80576

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1058

pwa.uk-ua.resx

1001528

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1058

pwafeatures.uk-ua.resx

170244

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1058

pws.uk-ua.resx

41562

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1058

project.actions4

6736

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

379584

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.2052

deliverables.xlsx

12106

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.2052

issuesandrisks.xlsx

16864

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.2052

milestonesduethismonth.xlsx

18722

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.2052

projectslist.xlsx

12069

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.2052

rejectedprojectslist.xlsx

12011

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.2052

resourcecapacity.xlsx

15859

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.2052

timesheetactuals.xlsx

24765

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.2052

topprojects.xlsx

13356

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.2052

workflowchart.xlsx

13796

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.2052

workflowdrilldown.xlsx

12516

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.2052

pwa.zh-cn.resx

752334

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.2052

pwafeatures.zh-cn.resx

136161

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.2052

pws.zh-cn.resx

31085

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2052

webtemppwa.xml

1064

12-Apr-18

03:03

project.actions4.2052

project.actions4

5386

12-Apr-18

03:03

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

379056

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

12-Apr-18

03:03

deliverables.xlsx.1028

deliverables.xlsx

12125

12-Apr-18

03:03

issuesandrisks.xlsx.1028

issuesandrisks.xlsx

16898

12-Apr-18

03:03

milestonesduethismonth.xlsx.1028

milestonesduethismonth.xlsx

18783

12-Apr-18

03:03

projectslist.xlsx.1028

projectslist.xlsx

12118

12-Apr-18

03:03

rejectedprojectslist.xlsx.1028

rejectedprojectslist.xlsx

12011

12-Apr-18

03:03

resourcecapacity.xlsx.1028

resourcecapacity.xlsx

15856

12-Apr-18

03:03

timesheetactuals.xlsx.1028

timesheetactuals.xlsx

24800

12-Apr-18

03:03

topprojects.xlsx.1028

topprojects.xlsx

13420

12-Apr-18

03:03

workflowchart.xlsx.1028

workflowchart.xlsx

13852

12-Apr-18

03:03

workflowdrilldown.xlsx.1028

workflowdrilldown.xlsx

12525

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

12-Apr-18

03:03

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1028

pwa.zh-tw.resx

756518

12-Apr-18

03:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1028

pwafeatures.zh-tw.resx

136620

12-Apr-18

03:03

pws.resources.pws.resx.1028

pws.zh-tw.resx

31211

12-Apr-18

03:03

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1028

webtemppwa.xml

1055

12-Apr-18

03:03

project.actions4.1028

project.actions4

5370

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1025

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4911.1000

165600

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1025

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22160

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1025

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

413432

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1029

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173240

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1029

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

371800

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1030

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

169656

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1030

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

359560

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1031

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191672

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1031

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24192

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1031

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365720

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1032

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1032

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

491656

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_3082

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_3082

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24704

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.3082

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367256

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1035

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

166584

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1035

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1036

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191160

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1036

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1036

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4569.1504

369856

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1037

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

148664

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1037

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

21120

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1037

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

405696

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1038

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

181432

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1038

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

370792

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1040

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

187064

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1040

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22672

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1040

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

362648

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1041

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

119480

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1041

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1041

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

397960

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1042

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

118968

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1042

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19600

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1042

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367240

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1044

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

165048

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1044

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

353416

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1043

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1043

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1043

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

357512

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1045

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

194232

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1045

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

374920

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1046

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177336

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1046

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1046

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_2070

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

178360

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2070

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

364696

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1048

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

182968

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1048

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

361560

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1049

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

176312

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1049

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1049

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

466568

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1051

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

175288

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1051

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

372928

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1060

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1060

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

356952

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1053

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

167608

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1053

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

356488

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1055

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1055

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

354904

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1058

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173752

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1058

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

460376

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_2052

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

100024

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_2052

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2052

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

334984

12-Apr-18

03:03

prjmsg.dll_1028

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

101048

12-Apr-18

03:03

prjmsgp.dll_1028

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

12-Apr-18

03:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1028

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

336536

12-Apr-18

03:03

pwa.library.projectserverapishim.debug.js

projectserverapishim.generated.debug.js

165284

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverapishim.js

projectserverapishim.generated.js

87190

11-Apr-18

03:54

pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

sharedapi.generated.debug.js

32944

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

pstimelineapishim.generated.debug.js

2255

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

pstimelinesharedapi.generated.debug.js

3287

11-Apr-18

03:54

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-18

03:53

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-18

03:53

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-18

03:53

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-18

03:53

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-18

03:53

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

11-Apr-18

03:53

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

11-Apr-18

03:53

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5031.1000

25819368

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-18

03:53

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

11-Apr-18

03:53

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

11-Apr-18

03:53

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

11-Apr-18

03:53

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

11-Apr-18

03:53

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

11-Apr-18

03:53

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

11-Apr-18

03:53

ps16x16.png.1033

ps16x16.png

15815

12-Apr-18

03:03

ps16x16.png.3098

ps16x16.png

15815

ps32x32.png.1033

ps32x32.png

31459

12-Apr-18

03:03

ps32x32.png.3098

ps32x32.png

31459

pwa.images.pwagettingstarted.png

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.1033

pwagettingstarted.png

8304

12-Apr-18

03:03

pwagettingstarted.png.3098

pwagettingstarted.png

8304

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

12-Apr-18

03:13

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

12-Apr-18

03:13

pwa.images.timeline_branch.png

timeline_branch.png

456

12-Apr-18

03:13

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

office.odf.x64

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:57

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-18

03:53

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5031.1000

2624232

11-Apr-18

03:53

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

11-Apr-18

03:53

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

11-Apr-18

03:53

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-18

03:53

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-18

03:53

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-18

03:53

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-18

03:53

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

11-Apr-18

03:53

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-18

02:37

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-18

02:37

pjintl.dll

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

11-Apr-18

03:54

pjintl.dll_1033

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

11-Apr-18

03:54

schedengine.exe

schedengine.exe

15.0.5031.1000

16842008

11-Apr-18

03:54

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1157808

12-Apr-18

03:03

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135360

12-Apr-18

03:03

pwa.lcid.resx.1033

pwa.en-us.resx

780551

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341176

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341176

11-Apr-18

03:53

projectdatabasecreate.sql

projectdatabasecreate.sql

10605415

11-Apr-18

03:54

projectpostupgrade.sql

projectpostupgrade.sql

371174

11-Apr-18

03:54

projectpreupgrade.sql

projectpreupgrade.sql

6733

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6387912

11-Apr-18

03:53

mspjcalcservice.exe

microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19176

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311016

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4981.1000

1097424

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11108560

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

15.0.5029.1000

8300240

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57008

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92384

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765160

11-Apr-18

03:53

mspsqservice.exe

microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44240

11-Apr-18

03:54

prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280752

11-Apr-18

03:54

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61120

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10552528

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96552

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

11-Apr-18

03:53

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628520

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628520

11-Apr-18

03:53

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964328

11-Apr-18

03:53

prjsvr.pscmdletreg.xml

pscmdletreg.xml

17607

11-Apr-18

03:54

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

892897

11-Apr-18

03:53

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

545886

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5015.1000

1019192

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5029.1000

3170608

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1411296

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385200

11-Apr-18

03:53

pwa.idealist.idealist.xml

idealist.xml

23601

11-Apr-18

03:54

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

pwaribbon.xml

703005

11-Apr-18

03:54

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

139242

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.adsyncerp.aspx

adsyncerp.aspx

4709

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

adsyncpsgroups.aspx

1635

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

changeskipworkflow.aspx

19297

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

enterpriseprojecttypedetails.aspx

36666

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.fiscalperiod.aspx

fiscalperiod.aspx

9093

11-Apr-18

03:53

pwa.admin.sitemap.aspx

sitemap.aspx

21215

11-Apr-18

03:53

pwa.common.importsite.aspx

importsite.aspx

9808

11-Apr-18

03:53

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

147547

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

96457

11-Apr-18

03:54

pwa.library.resplanssat.debug.js

resourceplans.debug.js

30117

11-Apr-18

03:54

pwa.library.resplanssat.js

resourceplans.js

19492

11-Apr-18

03:54

pwa.library.customfilterdlg.debug.js

customfilterdlg.debug.js

35448

11-Apr-18

03:54

pwa.library.customfilterdlg.js

customfilterdlg.js

14761

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdplib.debug.js

pdplib.debug.js

89067

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdplib.js

pdplib.js

61446

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

pdpprojectfield.debug.js

16249

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdpprojectfield.js

pdpprojectfield.js

11499

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

362100

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

220759

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

ps.projectmanagers.debug.js

269661

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.pm.js

ps.projectmanagers.js

169411

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

81176

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

51364

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

ps.teammembers.debug.js

344316

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.tm.js

ps.teammembers.js

219234

11-Apr-18

03:54

pwa.library.timeline.debug.js

ps.timeline.debug.js

81064

11-Apr-18

03:54

pwa.library.timeline.js

ps.timeline.js

81064

11-Apr-18

03:54

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

87110

11-Apr-18

03:54

pwa.library.shell.js

shell.js

42452

11-Apr-18

03:54

pwa.library.taskdetails.ascx

taskdetails.ascx

24786

11-Apr-18

03:54

pwa.library.xmlgrid.debug.js

xmlgrid.debug.js

73662

11-Apr-18

03:54

pwa.library.xmlgrid.js

xmlgrid.js

40524

11-Apr-18

03:54

pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

comparedrivers.aspx

18906

11-Apr-18

03:54

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

80843

11-Apr-18

03:54

pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

portfolioanalysis.debug.js

6503

11-Apr-18

03:54

pwa.library.portfolioanalysis.js

portfolioanalysis.js

3421

11-Apr-18

03:54

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

67148

11-Apr-18

03:54

pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

resourceconstraintreport.aspx

30442

11-Apr-18

03:54

pwa.resx

pwa.resx

780551

11-Apr-18

03:54

pwa.resx_0.scriptx

pwa.resx.scriptx

20472

11-Apr-18

03:54

pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

buildresplanteam.aspx

4160

11-Apr-18

03:54

pwa.resmgr.buildteam.aspx

buildteam.aspx

6845

11-Apr-18

03:54

pwa.rules.rulesaddmod.aspx

rulesaddmod.aspx

41097

11-Apr-18

03:54

pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

approvalcommentdlg.aspx

4199

11-Apr-18

03:54

pwa.statusing.srrequest.aspx

srrequest.aspx

31932

11-Apr-18

03:54

pwa.styles.pwastyle.css

pwastyle.css

10259

11-Apr-18

03:54

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4742

11-Apr-18

03:54

pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

addmodifydelegation.aspx

16726

11-Apr-18

03:53

prjsvr.templatexml.fldtypes_pwalink.xml

fldtypes_pwalink.xml

776

11-Apr-18

03:54

psi.isapi.adminwsdl.aspx

adminwsdl.aspx

120095

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.archivewsdl.aspx

archivewsdl.aspx

45596

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.driverwsdl.aspx

driverwsdl.aspx

35143

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.eventswsdl.aspx

eventswsdl.aspx

34807

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

lookuptablewsdl.aspx

42187

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.notificationswsdl.aspx

notificationswsdl.aspx

14538

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

portfolioanalyseswsdl.aspx

92996

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.projectwsdl.aspx

projectwsdl.aspx

235013

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

queuesystemwsdl.aspx

66465

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.resourcewsdl.aspx

resourcewsdl.aspx

78160

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.securitywsdl.aspx

securitywsdl.aspx

94070

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.statusingwsdl.aspx

statusingwsdl.aspx

205154

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

timesheetwsdl.aspx

88535

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.viewwsdl.aspx

viewwsdl.aspx

40239

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.workflowwsdl.aspx

workflowwsdl.aspx

84415

11-Apr-18

03:53

psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

wssinteropwsdl.aspx

36323

11-Apr-18

03:53

DLL trong workflowactivi

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58080

11-Apr-18

03:54

prjmsg.dll_1033

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1776848

11-Apr-18

03:53

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1776848

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.server.native.dll

microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443616

11-Apr-18

03:54

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

11-Apr-18

03:53

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

11-Apr-18

03:53

microsoft.office.project.webproj.dll

microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823520

11-Apr-18

03:54

projmanifest.man_1025

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1028

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1029

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1030

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1031

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1032

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1033

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1035

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1036

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1037

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1038

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1040

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1041

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1042

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1043

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1044

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1045

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1046

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1048

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1049

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1051

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1053

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1055

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1058

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_1060

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_2052

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_2070

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

projmanifest.man_3082

projectservermanifest.man

322866

11-Apr-18

03:53

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

11-Apr-18

03:53

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

11-Apr-18

03:53

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

10-Apr-18

03:59

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

10-Apr-18

03:59

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

10-Apr-18

03:59

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

10-Apr-18

03:59

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

10-Apr-18

03:59

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

10-Apr-18

03:59

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

10-Apr-18

03:59

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

10-Apr-18

03:59

ms.prjsrvr.hc.cab_1025

ms.prjsrvr.hc.cab

49373

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1029

ms.prjsrvr.hc.cab

49313

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1030

ms.prjsrvr.hc.cab

49053

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

464276

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1031

ms.prjsrvr.hc.cab

49437

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1032

ms.prjsrvr.hc.cab

49929

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

458107

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_3082

ms.prjsrvr.hc.cab

49149

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1035

ms.prjsrvr.hc.cab

49087

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

465985

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1036

ms.prjsrvr.hc.cab

49235

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1037

ms.prjsrvr.hc.cab

49005

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1038

ms.prjsrvr.hc.cab

49345

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

461273

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1040

ms.prjsrvr.hc.cab

49163

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

484233

11-Apr-18

04:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1041

ms.prjsrvr.hc.cab

49071

11-Apr-18

04:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

463104

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1042

ms.prjsrvr.hc.cab

48973

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1044

ms.prjsrvr.hc.cab

49103

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1043

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1045

ms.prjsrvr.hc.cab

49291

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

291547

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1046

ms.prjsrvr.hc.cab

49097

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_2070

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1048

ms.prjsrvr.hc.cab

49249

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

506521

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1049

ms.prjsrvr.hc.cab

49525

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1051

ms.prjsrvr.hc.cab

49269

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1060

ms.prjsrvr.hc.cab

49107

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1053

ms.prjsrvr.hc.cab

49069

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1055

ms.prjsrvr.hc.cab

49183

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1058

ms.prjsrvr.hc.cab

49539

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

429903

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_2052

ms.prjsrvr.hc.cab

48899

12-Apr-18

03:03

prjsvr.cmdlethelp.xml.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

436097

12-Apr-18

03:03

ms.prjsrvr.hc.cab_1028

ms.prjsrvr.hc.cab

48787

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1025

projectsoverview.xlsx

499447

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1025

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

510009

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1025

resourcesoverview.xlsx

306866

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1029

projectsoverview.xlsx

481676

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1029

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492742

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1029

resourcesoverview.xlsx

297882

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1030

projectsoverview.xlsx

476889

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1030

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

488301

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1030

resourcesoverview.xlsx

293261

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1031

projectsoverview.xlsx

476979

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1031

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

491889

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1031

resourcesoverview.xlsx

293527

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1032

projectsoverview.xlsx

512660

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1032

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

522790

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1032

resourcesoverview.xlsx

311750

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.3082

projectsoverview.xlsx

502751

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.3082

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

513101

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.3082

resourcesoverview.xlsx

327177

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1035

projectsoverview.xlsx

481601

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1035

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

496970

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1035

resourcesoverview.xlsx

297780

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1036

projectsoverview.xlsx

477193

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1036

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

499775

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1036

resourcesoverview.xlsx

293643

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1037

projectsoverview.xlsx

494344

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1037

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

501757

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1037

resourcesoverview.xlsx

302564

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1038

projectsoverview.xlsx

485844

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1038

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

505045

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1038

resourcesoverview.xlsx

302120

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1040

projectsoverview.xlsx

477039

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1040

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492983

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1040

resourcesoverview.xlsx

293431

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1041

projectsoverview.xlsx

495420

11-Apr-18

04:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1041

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

506075

11-Apr-18

04:03

resourcesoverview.xlsx.1041

resourcesoverview.xlsx

303002

11-Apr-18

04:03

projectsoverview.xlsx.1042

projectsoverview.xlsx

482384

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1042

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497125

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1042

resourcesoverview.xlsx

298436

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1044

projectsoverview.xlsx

481356

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1044

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1044

resourcesoverview.xlsx

293304

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1043

projectsoverview.xlsx

477025

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1043

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493134

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1043

resourcesoverview.xlsx

293362

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1045

projectsoverview.xlsx

485944

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1045

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

503358

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1045

resourcesoverview.xlsx

293711

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1046

projectsoverview.xlsx

477233

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1046

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492196

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1046

resourcesoverview.xlsx

293521

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.2070

projectsoverview.xlsx

481571

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2070

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492845

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.2070

resourcesoverview.xlsx

293742

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1048

projectsoverview.xlsx

481339

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1048

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1048

resourcesoverview.xlsx

293488

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1049

projectsoverview.xlsx

508616

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1049

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

518669

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1049

resourcesoverview.xlsx

315736

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1051

projectsoverview.xlsx

481951

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1051

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497232

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1051

resourcesoverview.xlsx

298148

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1060

projectsoverview.xlsx

477128

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1060

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493118

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1060

resourcesoverview.xlsx

293438

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1053

projectsoverview.xlsx

476946

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1053

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492744

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1053

resourcesoverview.xlsx

293343

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1055

projectsoverview.xlsx

481295

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1055

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492972

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1055

resourcesoverview.xlsx

293594

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1058

projectsoverview.xlsx

512730

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1058

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

531084

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1058

resourcesoverview.xlsx

320196

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.2052

projectsoverview.xlsx

482197

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2052

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493283

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.2052

resourcesoverview.xlsx

294262

12-Apr-18

03:03

projectsoverview.xlsx.1028

projectsoverview.xlsx

482317

12-Apr-18

03:03

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1028

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497483

12-Apr-18

03:03

resourcesoverview.xlsx.1028

resourcesoverview.xlsx

298490

12-Apr-18

03:03

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-18

03:51

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-18

03:51

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-18

03:51

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-18

03:51

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-18

03:51

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-18

03:51

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml_14

pwaribbon.xml

641121

11-Apr-18

03:54

pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

statusapprovalssatellite.js

19682

11-Apr-18

03:54

pwa.library.timesheetsatellite.js_14

timesheetsatellite.js

56379

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdplib.debug.js_14

pdplib.debug.js

79311

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pdplib.js_14

pdplib.js

53413

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

projectserverscripts.debug.js

414861

11-Apr-18

03:54

pwa.library.projectserverscripts.js_14

projectserverscripts.js

308959

11-Apr-18

03:54

pwa.library.pwaparts.ascx_14

pwaparts.ascx

19504

11-Apr-18

03:54

pwa.statusing.locktask.aspx_14

locktask.aspx

8056

11-Apr-18

03:54

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: Windows Update: câu hỏi thường gặp

Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×