Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng thực thi mã từ xa tồn Microsoft Office không chính xác tải thư viện loại tùy ý. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2020-0760.

Lưu ý Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành Publisher 2016 trên máy tính.

Lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Microsoft Installer (.msi) dựa trên Microsoft Office 2016. Điều này không áp dụng cho phiên bản Office Click-to-Run 2016, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xem Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?).

Sự cố đã biết

Một số loại tham chiếu Visual Basic for Applications (VBA) có thể bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về các giải pháp VBA bị ảnh hưởng bởi các bản cập nhật bảo mật Office tháng 4 năm 2020.

Chú ý Sự thay đổi hành vi này là do thay đổi thiết kế Office. Hành vi mới là do thiết kế. Do đó, một bản sửa lỗi là không cần thiết và không có biện pháp giảm nhẹ sẽ được cung cấp.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành 2920680.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA1

Hàm băm SHA256

publisher2016-kb4011097-fullfile-x64-glb.exe

FC4B459A21220314F60E5386011B376D1E190CA5

E61840EA89F035D6955FD57D8C0968C40CEC3DC91C216E68590D0C3AE19BCEAA

publisher2016-kb4011097-fullfile-x86-glb.exe

77c7D350F7CBD9E17656376166F7E78D674E0D88

8105CFFF8516763360309BD7F4039A1C862252F27ADA189E58D077414C2FE25


Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

pub6intl.dll_1025

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5978816

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1025

pubcolor.scm

28160

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1026

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6025400

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1026

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1029

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6037696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1029

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1030

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5988544

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1030

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1031

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6046392

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1031

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1032

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6072000

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1032

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_3082

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6019264

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_3082

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1061

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5982904

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1061

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1035

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5987008

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1035

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1036

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6037696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1036

pubcolor.scm

28672

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1037

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5945016

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1037

pubcolor.scm

28160

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1081

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6052536

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1081

pubcolor.scm

28160

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1050

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5995704

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1050

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1038

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6033088

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1038

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1057

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5991104

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1057

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1040

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5994688

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1040

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1041

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5976256

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1041

pubcolor.scm

27136

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1087

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6052032

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1087

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1042

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5965504

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1042

pubcolor.scm

26624

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1063

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6023872

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1063

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1062

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6021816

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1062

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1086

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5996728

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1086

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1044

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5983424

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1044

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1043

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5999288

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1043

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1045

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6048960

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1045

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1046

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6006968

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1046

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_2070

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6024896

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_2070

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1048

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6057152

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1048

pubcolor.scm

28672

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1049

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6017208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1049

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1051

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6048960

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1051

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1060

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6004416

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_1060

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_2074

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6010552

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pubcolor.scm_2074

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_9242

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6010560

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pubcolor.scm_9242

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pub6intl.dll_1053

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5990592

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pubcolor.scm_1053

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pub6intl.dll_1054

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6023360

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pubcolor.scm_1054

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pub6intl.dll_1055

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6037184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pubcolor.scm_1055

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pub6intl.dll_1058

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6025920

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pubcolor.scm_1058

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pub6intl.dll_1066

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

6068928

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pubcolor.scm_1066

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pub6intl.dll_2052

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5948608

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pubcolor.scm_2052

pubcolor.scm

26624

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pub6intl.dll_1028

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5950144

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pubcolor.scm_1028

pubcolor.scm

26624

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:46

pub6intl.dll_1033

pub6intl.dll

16.0.4684.1000

5972664

Ngày 21 tháng 3 năm 20

10:54

morph9.dll

morph9.dll

16.0.4993.1001

483728

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

mspub.exe

mspub.exe

16.0.4993.1001

10653488

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

prtf9.dll

prtf9.dll

16.0.4993.1001

157248

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

ptxt9.dll

ptxt9.dll

16.0.4993.1001

732016

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubconv.dll

pubconv.dll

16.0.4993.1001

651520

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubtrap.dll

pubtrap.dll

16.0.4684.1000

61152

Ngày 21 tháng 3 năm 20

10:55

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

pub6intl.dll_1025

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

5995816

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1025

pubcolor.scm

28160

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1026

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6037216

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1026

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1029

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6049064

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1029

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1030

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6000432

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1030

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1031

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6057776

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1031

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1032

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6083880

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1032

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_3082

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6031160

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_3082

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1061

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

5994296

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1061

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1035

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

5998392

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1035

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1036

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6049072

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1036

pubcolor.scm

28672

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1037

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

5961520

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1037

pubcolor.scm

28160

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1081

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6064664

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1081

pubcolor.scm

28160

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1050

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6007096

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1050

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1038

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6044464

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1038

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1057

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6002480

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1057

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1040

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6006584

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1040

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1041

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

5988152

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubcolor.scm_1041

pubcolor.scm

27136

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:44

pub6intl.dll_1087

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6063408

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1087

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1042

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

5977392

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1042

pubcolor.scm

26624

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1063

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6035760

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1063

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1062

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6033200

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1062

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1086

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6008120

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1086

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1044

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

5994800

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1044

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1043

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6011184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1043

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1045

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6061056

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1045

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1046

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6018360

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1046

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_2070

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6036272

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_2070

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1048

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6068536

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1048

pubcolor.scm

28672

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1049

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6029112

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1049

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1051

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6060328

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1051

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1060

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6016512

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1060

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_2074

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6021944

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_2074

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_9242

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6021944

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_9242

pubcolor.scm

29696

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1053

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6002176

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1053

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1054

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6035256

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1054

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1055

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6048560

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1055

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1058

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6037296

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1058

pubcolor.scm

29184

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1066

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

6080304

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1066

pubcolor.scm

30208

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_2052

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

5959992

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_2052

pubcolor.scm

26624

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1028

pub6intl.dll

16.0.4993.1001

5961512

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:51

pubcolor.scm_1028

pubcolor.scm

26624

Ngày 22 tháng 3 năm 20

12:45

pub6intl.dll_1033

pub6intl.dll

16.0.4666.1000

5982392

Ngày 21 tháng 3 năm 20

10:55

morph9.dll

morph9.dll

16.0.4993.1001

638072

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

mspub.exe

mspub.exe

16.0.4993.1001

13648176

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

prtf9.dll

prtf9.dll

16.0.4993.1001

185408

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

ptxt9.dll

ptxt9.dll

16.0.4993.1001

958816

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubconv.dll

pubconv.dll

16.0.4993.1001

863008

Ngày 22 tháng 3 năm 20

01:50

pubtrap.dll

pubtrap.dll

16.0.4666.1000

70880

Ngày 21 tháng 3 năm 20

10:56

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ mình khi trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Bảo mật Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×