Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng thực thi mã từ xa tồn tại trong phần mềm Microsoft Word Nếu chương trình không xử lý chính xác đối tượng trong bộ nhớ. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2020-0850 và các lỗ hổng thông thường của Microsoft 2020-0892 vàcác liên tiếp Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật của ecurity

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 10 tháng 3, 2020.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế 4462137bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành trước

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

wdsrvloc2013-kb4475606-fullfile-x64-glb.exe

C85C1FCA96F6D17190310DC184007C85798377F9

FF73375A6404CF352AB7898BF7F9DDAAC1C306679A953EFB5E96CEF7BCFEE444

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

17-Feb-20

07:24

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

17-Feb-20

07:24

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

17-Feb-20

07:24

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1061768

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1061768

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1061768

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1090448

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1090448

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1090448

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1070688

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1070688

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1070688

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1012624

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1012624

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1012624

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1038728

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1038728

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1038728

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1138576

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1138576

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1138576

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1020304

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1020304

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1020304

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5223.1000

978312

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5223.1000

978312

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5223.1000

978312

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1066384

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1066384

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1066384

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1204624

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1204624

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1204624

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1014160

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1014160

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1014160

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5223.1000

995424

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5223.1000

995424

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5223.1000

995424

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5223.1000

980368

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5223.1000

980368

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5223.1000

980368

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5223.1000

998288

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5223.1000

998288

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5223.1000

998288

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1122704

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1122704

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1122704

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1040272

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1040272

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1040272

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1016712

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1016712

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1016712

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1052552

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1052552

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1052552

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1039248

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1039248

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1039248

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1019784

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1019784

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1019784

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1159056

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1159056

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1159056

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5223.1000

939408

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5223.1000

939408

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5223.1000

939408

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1020816

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1020816

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1020816

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077344

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077344

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077344

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1098128

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1098128

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1098128

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077136

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077136

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077136

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1079184

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1079184

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1079184

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1054608

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1054608

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1054608

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1038216

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1038216

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1038216

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5223.1000

943200

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5223.1000

943200

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5223.1000

943200

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5223.1000

987528

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5223.1000

987528

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5223.1000

987528

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1004944

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1004944

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1004944

21-Feb-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1117072

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1117072

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1117072

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1150856

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1150856

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1150856

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1022560

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1022560

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1022560

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1035664

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1035664

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1035664

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1157520

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1157520

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1157520

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1042832

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1042832

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1042832

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1155976

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1155976

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1155976

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1043344

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1043344

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1043344

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1084304

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1084304

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1084304

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1076104

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1076104

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1076104

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5223.1000

985480

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5223.1000

985480

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5223.1000

985480

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1005968

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1005968

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1005968

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1113696

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1113696

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1113696

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1049488

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1049488

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1049488

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1145736

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1145736

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1145736

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5223.1000

896400

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5223.1000

896400

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5223.1000

896400

21-Feb-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5223.1000

909712

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5223.1000

909712

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5223.1000

909712

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1026

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

37488

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1026

wordadmin.bg-bg.resx

15413

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1030

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28296

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1030

wordadmin.da-dk.resx

12090

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1032

wordadmin.el-gr.resx

15798

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1061

wordadmin.et-ee.resx

11821

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1035

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28288

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1035

wordadmin.fi-fi.resx

12114

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1110

wordadmin.gl-es.resx

12522

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1081

wordadmin.hi-in.resx

17112

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1050

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28848

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1050

wordadmin.hr-hr.resx

12114

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1087

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

36480

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1087

wordadmin.kk-kz.resx

14833

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1062

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28816

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1062

wordadmin.lv-lv.resx

12510

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1044

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

27784

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1044

wordadmin.nb-no.resx

11964

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

21-Feb-20

01:27

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1045

wordadmin.pl-pl.resx

12235

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.2074

wordadmin.sr-latn-cs.resx

12113

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1053

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28312

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1053

wordadmin.sv-se.resx

11969

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1054

wordadmin.th-th.resx

16669

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1055

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28824

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1055

wordadmin.tr-tr.resx

12324

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

21-Feb-20

01:28

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

21-Feb-20

01:28

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Feb-20

07:23

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Feb-20

07:23

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Feb-20

07:23

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Feb-20

07:23

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Feb-20

07:23

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Feb-20

07:23

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Feb-20

07:23

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5223.1000

143968

17-Feb-20

07:25

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5223.1000

143968

17-Feb-20

07:25

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5223.1000

143968

17-Feb-20

07:25

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5223.1000

143968

17-Feb-20

07:25

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5223.1000

79760

17-Feb-20

07:25

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5223.1000

79760

17-Feb-20

07:25

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5223.1000

79760

17-Feb-20

07:25

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5223.1000

79760

17-Feb-20

07:25

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Feb-20

07:23

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Feb-20

07:23

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Feb-20

07:23

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Feb-20

07:23

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Feb-20

07:23

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5223.1000

25824864

17-Feb-20

07:25

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5223.1000

25824864

17-Feb-20

07:25

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5223.1000

25824864

17-Feb-20

07:25

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5223.1000

25824864

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Feb-20

07:25

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5223.1000

10431880

17-Feb-20

07:25

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5223.1000

10431880

17-Feb-20

07:25

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5223.1000

10431880

17-Feb-20

07:25

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5223.1000

10431880

17-Feb-20

07:25

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5223.1000

3833736

17-Feb-20

07:25

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5223.1000

3833736

17-Feb-20

07:25

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5223.1000

3833736

17-Feb-20

07:25

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5223.1000

3833736

17-Feb-20

07:25

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5223.1000

21668232

17-Feb-20

07:25

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5223.1000

21668232

17-Feb-20

07:25

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5223.1000

21668232

17-Feb-20

07:25

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5223.1000

21668232

17-Feb-20

07:25

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5250128

17-Feb-20

07:23

office.odf

office.odf

5250128

17-Feb-20

07:23

office.odf.x64

office.odf

5250128

17-Feb-20

07:52

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5250128

17-Feb-20

07:23

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5250128

17-Feb-20

07:23

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5250128

17-Feb-20

07:23

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5250128

17-Feb-20

07:23

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5250128

17-Feb-20

07:23

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5223.1000

2617224

17-Feb-20

07:25

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

17-Feb-20

07:25

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

17-Feb-20

07:25

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

17-Feb-20

07:25

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

17-Feb-20

07:25

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Feb-20

07:24

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Feb-20

07:24

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Feb-20

07:24

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

17-Feb-20

07:25

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

17-Feb-20

03:07

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

17-Feb-20

03:07

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

17-Feb-20

07:23

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

17-Feb-20

07:23

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

17-Feb-20

07:23

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

17-Feb-20

07:23

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

17-Feb-20

07:23

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

17-Feb-20

07:23

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

17-Feb-20

07:23

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

17-Feb-20

07:23

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

17-Feb-20

07:23

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

17-Feb-20

07:23

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

17-Feb-20

07:23

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

17-Feb-20

07:23

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

17-Feb-20

07:23

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

17-Feb-20

07:23

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

17-Feb-20

07:24

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

17-Feb-20

07:24

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

17-Feb-20

07:24

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

17-Feb-20

07:24

alger.ttf

alger.ttf

76588

17-Feb-20

07:24

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

17-Feb-20

07:24

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

17-Feb-20

07:24

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

17-Feb-20

07:24

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

17-Feb-20

07:24

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

17-Feb-20

07:24

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

12-Feb-20

03:42

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

12-Feb-20

03:42

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

12-Feb-20

03:42

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

12-Feb-20

03:42

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

12-Feb-20

03:42

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

12-Feb-20

03:42

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

12-Feb-20

03:42

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

12-Feb-20

03:42

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

21-Feb-20

01:27

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

21-Feb-20

01:27

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

21-Feb-20

01:27

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

21-Feb-20

01:27

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

17-Feb-20

07:38

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

21-Feb-20

01:27

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

21-Feb-20

01:28

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

21-Feb-20

01:28

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

21-Feb-20

01:28

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

21-Feb-20

01:28

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

17-Feb-20

07:25

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

17-Feb-20

07:25

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

17-Feb-20

07:25

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

17-Feb-20

07:25

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

17-Feb-20

07:24

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

17-Feb-20

07:24

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

17-Feb-20

07:24

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

17-Feb-20

07:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

17-Feb-20

07:24

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

17-Feb-20

07:24

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.5223.1000

8500616

17-Feb-20

07:25

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.5223.1000

8500616

17-Feb-20

07:25

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

17-Feb-20

07:25

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

17-Feb-20

07:25

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

17-Feb-20

07:25

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

17-Feb-20

07:25

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

17-Feb-20

07:25

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: hỗ trợ bảo mật của Windows

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa Cyber: Microsoft Security

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×